Annonse
Foto: Keith Brofsky/Dreamstime

EU innfører fedrekvote på minst 10 dager

Fedrekvoten betyr at alle fedre i EU får rett til betalt permisjon i minst ti arbeidsdager i tida rundt fødselen.

De samme reglene skal gjelde for likekjønnede par.

I tillegg får alle foreldre individuell rett til fire måneders foreldrepermisjon. To måneder av denne foreldrepermisjonen skal være ikke-overførbar og betalt.

Forhandlingene om regelverket har pågått siden april 2017. Mange foreldre i EU har allerede bedre rettigheter enn minstekravene som nå innføres, men reglene varierer sterkt fra land til land.

De nye reglene må fortsatt formelt godkjennes av EUs ministerråd og EU-parlamentet før de kan tre i kraft.

Annonse
Annonse
Annonse