Annonse
Foto: Dreamstime

Andelen innvandrere som tar høyere utdanning går ned

I 2017 var det 5,57 prosent av den totale befolkningen i Norge som tok høyere utdanning. Det er en økning på 0.9 prosentpoeng fra 2007, ifølge Khrono.no.

Til sammenligning var andelen av de med innvandrerbakgrunn som tok høyere utdanning i 2017 4,45 prosent, hvilket utgjør en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra 2007.

Til tross for dette øker den totale andelen studenter med minoritetsbakgrunn fremdeles.

Ved Universitetet i Oslo (UiO) har hver femte student minoritetsbakgrunn. På NTNU har hver tiende student samme bakgrunn.

OsloMet har omtrent like stor andel som UiO, mens den private vitenskapelige høgskolen Det teologiske menighetsfakultet har flest. Her er hver tredje student innvandrer eller har foreldre som er innvandrere.

Annonse
Annonse
Annonse