Annonse
Helseminister Bent Høie (H) er svært fornøyd med at automatiseringen av frikorttjenesten har sørget for raskere utstedelse av frikort og mindre byråkrati. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Automatisk registrering av frikort gir raskere saksbehandling hos Nav

Mens dette var noe som tidligere foregikk manuelt, ble automatisk registrering av de to egenandelsordningene innført fra 1. januar i fjor.

I 2010 ble frikortordningen for egenandelstak 1 automatisert, og fra i fjor gjaldt dette også egenandelstak 2.

Etter et drøyt år med full automatisk registrering av begge ordningene er både Helsedepartementet, Nav og Helfo såre fornøyd.

Frigjør 160 årsverk

Automatiseringen har frigjort rundt 160 årsverk til sammen i Nav og Helfo, ved at elektronisk innrapportering gir mindre manuelt arbeid.

Så godt som 100 prosent av alle leger, 93 prosent av fysioterapeutene, 87 prosent av tannlegene og rundt 70 prosent av psykologene er nå tilknyttet Norsk Helsenett og rapporterer digitalt, noe som betyr sparte kostnader og kortere saksbehandlingstid.

– Siden behandlere som leger, fysioterapeuter, tannleger og psykologer nå rapporterer egenandeler og pasientdata digitalt rett til Helfo, slipper pasienter å samle og levere dokumentasjon. Det gjør at alle som har krav på frikort automatisk får det. Dermed blir saksbehandlingen enklere og raskere, både for pasienten og helsetjenesten, sier helseminister Bent Høie (H).

Ventetiden for å få frikort er nå nede i 13 dager, noe som er godt innenfor helsemyndighetenes krav på tre uker. Selve frikortet er fortsatt på papir og sendes i posten, men flere behandlere får også automatisk beskjed digitalt når frikortet er innvilget.

Kan sjekke selv

helsenorge.no kan privatpersoner selv blant annet sjekke saldo på egenandelstakene sine og når reseptene må fornyes.

I egenandelstak 1 inngår behandling av lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, samt pasientreiser og medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept. Frikort innvilges etter at 2.258 kroner i egenandeler er betalt.

For egenandelstak 2 er beløpsgrensen 2.025 kroner for 2018. Her inngår egenandeler fra undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannbehandling, opphold ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus.

Annonse
Annonse
Annonse