Annonse
Barneombud Anne Lindboe. Foto: Sveinung Arnestad.

Barneombudet: Voldsutsatte barn får ikke hjelpen de trenger

– Det er et stort hull i helsetjenestene som skal hjelpe barn etter vold og overgrep. Det er svært alvorlig, sier barneombud Anne Lindboe til NTB.

Hvert år blir tusenvis av barn i Norge utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Men mange av barna mangler både kunnskap om hva som ikke er greit å gjøre mot dem, og voksne de kan si ifra til. Oppfølgingstilbudet har store mangler, mens ingen sektor eller tjeneste har et særlig ansvar for disse barna.

Det kommer fram i rapporten «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes» som tirsdag legges fram på Oslo Met storbyuniversitet.

– Henger etter

– Barn som har blitt utsatt for vold og overgrep får ikke god nok hjelp til å bearbeide opplevelsene sine. Helsetjenestene henger etter i arbeidet mot vold mot barn, sier Lindboe, som mener vold og overgrep mot barn og unge er et betydelig, men undervurdert samfunnsproblem.

– Den manglende hjelpen bryter med FNs barnekonvensjon og barns rett til helsehjelp, slår hun fast.

I rapporten forteller 50 barn og unge mellom fire og 23 år som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, om sine opplevelser.

«Det var jo normalt det livet vi hadde hjemme. Vi trodde det skulle være sånn», sier en av dem.

– Basert på det barna forteller, ser vi at det er svært tilfeldig hvem som har hjulpet dem, sier Lindboe.

Flere av barna forteller at da de sa ifra om volden, ble voldsutøveren kontaktet av personen de hadde sagt ifra til. Det opplevdes som et nytt svik, sier flere av dem.

– Helsesøster sendte brev til pappa, som åpnet det da jeg sto der. Han ble dritsur. Jeg snakket aldri med helsesøster igjen, forteller en.

Vil ha lovfestet rett

Barneombudet mener myndighetene må sikre at én tjeneste har et overordnet ansvar for å kartlegge behov og følge opp barn og familier som har opplevd vold i nære relasjoner.

– Dette må utredes, og helsetjenestenes rolle må vurderes særskilt, heter det i rapporten, som stiller følgende krav:

* Regjeringen må starte en utredning med sikte på å lovfeste barn og unges rett til samordnede tjenester.

* Det må utarbeides en oversikt over hvilke hjelpetilbud som finnes for barn utsatt for vold og seksuelle overgrep og deres familier.

– Barne- og likestillingsdepartementet må ta ansvar for at dette gjøres raskt, og at ulike hjelpetjenester blir gjort kjent med denne oversikten, heter det i rapporten.

Fakta om vold mot barn

* Et av 20 barn i Norge har opplevd alvorlig fysisk vold fra foreldrene, de fleste gjentatte ganger.

* 30 prosent av alle barn har opplevd å bli utsatt for vold i eget hjem.

* Én av fem norske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for en form for seksuelle overgrep i barndommen. Det samme gjør én av ti menn.

* Én av ti kvinner har opplevd å bli voldtatt, de fleste før de er 18 år.

* Hvert år bor 1.500 barn på krisesenter i Norge. I tillegg lever hundrevis av barn med voldsalarm, mens om lag 450 lever på hemmelig adresse.

(Kilde: Barneombudet)

Annonse
Annonse

Fakta om vold mot barn

* Et av 20 barn i Norge har opplevd alvorlig fysisk vold fra foreldrene, de fleste gjentatte ganger.

* 30 prosent av alle barn har opplevd å bli utsatt for vold i eget hjem.

* Én av fem norske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for en form for seksuelle overgrep i barndommen. Det samme gjør én av ti menn.

* Én av ti kvinner har opplevd å bli voldtatt, de fleste før de er 18 år.

* Hvert år bor 1.500 barn på krisesenter i Norge. I tillegg lever hundrevis av barn med voldsalarm, mens om lag 450 lever på hemmelig adresse.

(Kilde: Barneombudet)

Annonse