Annonse
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Høyre-utvalg vil la deg jobbe lenger

Et utvalg i partiet mener det er bedre at arbeidsgiver og arbeidstaker selv vurderer hvor lenge man skal stå i jobb, skriver NRK.

– Mange arbeidstagere ønsker å stå lenger i arbeid og beholde arbeidsplassen sin, og mange arbeidsgivere ønsker å beholde den kompetansen, sier Høyres Heidi Nordby Lunde som har ledet utvalget.

Dagens aldersgrense på 72 år betyr ikke at arbeidstakeren har plikt til å gå av, men gir arbeidsgiver rett til å avslutte arbeidsforholdet. Forslaget til landsmøtet går ut på å erstatte aldersgrensen, med en individuell vurdering.

Eldre, men ikke utdatert

Lunde får støtte av Stortingets eldste representant, Astrid Nøklebye Heiberg (81). Heiberg var professor i psykiatri, men da hun ble 75 fikk hun ikke lenger lov til å ha pasienter.

– Jeg hører litt dårligere nå enn før, men jeg tror ikke jeg er noe dårligere til å lytte til folk og gi råd og veiledning. Jeg protesterte litt ved å si at jeg godt kunne være en veileder da jeg mistet retten til å behandle pasienter. Det syntes en del av pasientene var helt greit, sier hun til NRK.

81-åringen har imidlertid forståelse for at visse arbeidsoppgaver ikke bør utføres etter man har fylt 75.

SV protesterer

SV mener på sin side at det blir feil å fjerne aldersgrensen på 72 år, da det kan legge uønsket press på grupper som allerede sliter med å holde seg i arbeid fram til pensjonsalder. En oppheving av aldersgrensen kan også gjøre det vanskeligere for yngre å komme inn på arbeidsmarkedet.

– Dette er tosidig. I en del yrker hvor det kan være aktuelt å jobbe lenger, er det også et behov for å slippe nye krefter til. Samtidig er det mange som ikke ha det å stå lenger i arbeid som et reelt valg i arbeidslivet sitt, sier SVs Kirsti Bergstø til NRK.

Annonse
Annonse
Annonse