Annonse
Foto: Shutterstock

UNICEF: Asylbarn får for dårlig behandling i Norden

FNs barneorganisasjon legger tirsdag fram rapporten «Beskyttet på papiret» om behandlingen av asylbarn i Norden. I rapporten blir Norge spesielt bedt om å vurdere helsetilbudet til unge asylsøkere og undersøke hvilke konsekvenser behandling av asylungdom får for deres mentale helse.

Ifølge rapporten finnes det ingen begrunnelse for å behandle barn som er over og under 15 år forskjellig. I Norge blir enslige asylsøkere under 15 år tatt hånd om av barnevernet, mens de over 15 år håndteres av asylsystemet.

Vil ha barnevernet inn

Rapporten kritiserer nordiske land for å overlate til asylmyndighetene å ta ansvar for barn framfor barnevernet. Barnas juridiske status får derfor innvirkning på hvilket tilbud de får og om de får oppfylt sine rettigheter.

Ved siden av å gi barnevernet ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere, også dem over 15, anbefaler rapporten at barnevernet vurderer situasjonen til alle asylbarn, også dem som kommer sammen med familie.

Barn må dessuten bli hørt i asylprosessen, uavhengig av sine foreldre, heter det, og asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere bør få samme standard som barnevernssentre.

– Moralsk og juridisk ansvar

– Alle lands myndigheter har et moralsk og juridisk ansvar for å sikre barns rettigheter, heter det i rapporten, som er utarbeidet av UNICEFs forskningsenhet Innocenti.

Aldersbedømming og tvangsreturer er to deler av asylprosessen som krever nærmere gransking, konstaterer rapporten. Norge blir bedt om å sikre seg at aldersvurdering skjer i tråd med lovverket og er basert på «helhetlige vurderinger». 

Annonse
Annonse
Annonse