Annonse
Hans Christian Holte ble utnevnt til ny arbeids- og velferdsdirektør i statsråd 17. april 2020. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til venstre. Foto: ASD  
Karrieresteg

Hans Christian Holte blir ny Nav-direktør

Hans Christian Holte er i statsråd i dag utnevnt til ny arbeids- og velferdsdirektør. Han tar over jobben etter Sigrun Vågeng i august. Stillingen er et åremål på 6 år med mulighet for forlengelse én periode.

Det var 11 personer som søkte på stillingen.

– Jeg vil jobbe for et Nav som i møte med brukerne sine er ydmyke, åpne og imøtekommende, sier Holte i en melding fra regjeringen.

Da nyheten om at Holte hadde søkt på Nav-jobben onsdag uttalte han til Dagens Perspektiv at han «ønsker å bidra til de store utfordringene».

– Nav spiller en helt sentral rolle i det norske samfunnet. De tjenestene, ytelsene og brukermøtene som leveres daglig av ansatte i etaten er avgjørende for en stor gruppe mennesker. De siste ukers voldsomme vekst i arbeidsledigheten i Norge har gjort det enda viktigere at Nav fungerer, sa han.

Leder i en krevende tid

Holte har vært skattedirektør siden 2013. Han har tidligere vært direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og ledet etableringen og utviklingen av direktoratet.

Han har også vært ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet og Sosial- og helsedepartementet, prosjektleder/seniorrådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og konsulent i Andersen Consulting.

– Som skattedirektør har Hans Christian Holte solid erfaring fra ledelse av en stor, landsdekkende etat med et viktig samfunnsoppdrag. Jeg er overbevist om at han er rett person til å lede NAV i en krevende tid, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Hans Christian Holte er også fast bidragsyter for Dagens Perspektiv. Du kan lese innleggene hans her.  

Karrieresteg

Annonse
Annonse

Karrieresteg

Annonse