Annonse
Faksimile fra Dagbladet
Leder
Leder

Bråkjekk ungdomskamp for sykelønnskutt

NORGE HAR EN uvanlig raus sykelønnsordning, som gir hundre prosent lønnskompensasjon ved sykdom. Samtidig har vi verdens høyeste sykefravær, ifølge faktasjekk.no.

Det er en sammenheng her, sier kritikere av ordningen. Og de har utvilsomt et poeng. Ifølge flere forskere er kutt i sykelønna det mest effektive tiltaket for å få ned fraværet.

POLITIKERE FRA DE fleste partier har likevel fredet ordningen. Det skyldes blant annet at et grunnleggende premiss i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har vært at regjeringen ikke skal røre sykelønna uten at det er avtalt med partene i arbeidslivet.

Både i LO og NHO har det vært motstand mot endringer som kan føre til at arbeidsgivere og arbeidstakere må ta mer av det økonomiske ansvaret for sykefraværet.

Mange vil huske hvordan daværende LO-leder Gerd-Liv Valla hudflettet daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen for åpen scene da han i 2006 forsøkte seg med en innstramming i sykelønna. Det endte med fullt tilbaketog for regjeringen. Den forestillingen har åpenbart satt en støkk i politikere av ulike avskygninger.

«Dersom du har sykelønn er du en del av arbeidsstyrken i Norge, og dermed ikke en av de svakeste i samfunnet.»

Venstre er det eneste partiet som har programfestet sykelønnskutt. Også i Høyre og Fremskrittspartiet har det vært forslag om dette, men de har blitt nedstemt. Mens de har vist vilje til å kutte i andre velferdsordninger, har de to partiene fredet sykelønna til nå.

I UNGDOMSPARTIENE ER kuttviljen langt sterkere. Med ujevne mellomrom dukker ungdomspolitikere opp i mediene med krav om sykelønnskutt.

Nå har de heist opprørsfanen igjen. «Lederne i de ikke-sosialistiske ungdomspartiene frykter at velferdsstaten revner hvis det ikke raskt tas grep», skrev Dagbladet tidligere denne uka.

I artikkelen avbildes lederne i Unge Venstre, Unge Høyre, FrpU og KrFU, smilende og arm i arm. De sier til Dagbladet at de er utålmodige og vil jobbe hardt for å få gjennomslag for innstramminger i sykelønnsordningen.

DET ER ET legitimt standpunkt. Argumentene ungdomspolitikerne bruker, er imidlertid lite egnet til å vekke sympati for deres sak.

– Vi mener det verken er usolidarisk eller usosialt å kutte i sykelønna. Dersom du har sykelønn er du en del av arbeidsstyrken i Norge, og dermed ikke en av de svakeste i samfunnet, sier leder Martine Tønnessen i Kristelig Folkepartis Ungdom.

Det er et usedvanlig ufølsomt og umusikalsk utsagn, som vitner om manglende innlevelse i hvordan sykmeldte kan ha det.

«Når vi vet at vi ikke kan bruke like mye penger i framtida, er sykelønn til funksjonsfriske, voksne mennesker med jobb et naturlig sted å begynne.»

La oss si at du for eksempel har fått en alvorlig kreftdiagnose, som har snudd opp-ned på livet ditt. Som betyr at du ikke klarer å jobbe, at du må gjennomgå en krevende medisinsk behandling og at du ikke vet om du vil overleve sykdommen.

Da er det neppe spesielt oppmuntrende å høre en smilende, ung politiker fortelle deg at du ikke er blant de svakeste i samfunnet, og at du er «en del av arbeidsstyrken».

HØYRES LEDER SANDRA Bruflot viser ikke nevneverdig større vilje eller evne til å leve seg inn i alvorlig sykes situasjon.

– Når vi vet at vi ikke kan bruke like mye penger i framtida, er sykelønn til funksjonsfriske, voksne mennesker med jobb et naturlig sted å begynne, selv om det aldri er gøy å kutte noe, sier Bruflot til Dagbladet.

Nei, det er sikkert ikke gøy å være politiker og skulle gjennomføre upopulære politiske endringer. Men det kan heller ikke være gøy å være alvorlig syk og få beskjed om at du må tåle velferdskutt fordi du tilhører gruppen av «funksjonsfriske, voksne mennesker med jobb».

De øvrige medlemmene i ungdomskvartetten for sykelønnskutt er Unge Venstre-leder Sondre Hansmark og leder i Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud.

Hansmark forteller at pengene de skal spare på å kutte i ytelsene til syke voksne, skal gå til fattige barn. Svendsrud mener på sin side at det er ironisk at det er de fire ungdomspartiledere som må fortelle moderpartiene hvordan velferdssamfunnet kan reddes.

UNGDOMSPOLITIKERNE HAR MENINGSFELLER i moderpartiene, selv om det bare er Unge Venstre-lederen som er på linje med partiprogrammet til moderpartiet. De har også mulige allierte i næringslivet. Endringer i sykelønnsordningen er etterlyst av blant andre direktør Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet og Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen.

Utspillet fra de fire unge politikerne, og argumentene de bruker, er imidlertid lite egnet som grunnlag for en god debatt om sykelønnsordningen. De som ønsker innstramminger i sykelønnsordningen, fortjener bedre allierte enn bråkjekke ungdomspolitikere med manglende bakkekontakt.

Av Øivind Fjeldstad, ansvarlig redaktør, Velferd

Annonse
Annonse
Annonse