Annonse
STORE OPPGAVER: Å hindre at folk tusker til dagpenger, sykepenger eller andre velferdsytelser samtidig som de jobber, er viktig for å opprettholde tilliten til velferdssystemet. Men vel så viktig er det at Nav sørger for å få bukt med egne feil og styrker sin deltakelse i kampen mot organisert arbeidslivskriminalitet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Leder

Leder​Gode nyheter om trygdesvindel

I 2017 ANMELDTE Nav 1 048 personer for trygdesvindel. To år tidligere var antallet 1 472, viser statistikk for trygdemisbruk som Nav la fram tirsdag denne uka. Det betyr at antall personer som er anmeldt, gikk ned med 29 prosent fra 2015 til 2017.

Det samlede beløpet i disse sakene gikk i samme periode ned fra 303 millioner til 187 millioner. Det var en nedgang på hele 38 prosent.

«Er man pessimistisk anlagt, kan man mene at statistikken fra Nav er dårlig nytt.»

Tallene forteller at det både har blitt vesentlig færre anmeldelser for trygdemisbruk og at gjennomsnittlig beløp per anmeldelse har gått ned. Gjennomsnittsbeløpet per sak i fjor var på om lag 170 000 kroner.

AT NORDMENN HAR blitt 30 prosent mer lovlydige på to år, er lite trolig. Forklaringen på nedgangen må derfor finnes andre steder.

Er man pessimistisk anlagt, kan man mene at statistikken fra Nav er dårlig nytt: Nedgangen i anmeldelser kan rett og slett bety at Nav er blitt mindre flinke til å avsløre folk som urettmessig tusker til seg dagpenger, sykepenger eller andre Nav-ytelser.

En mer positiv forklaring kan være at Navs systemer har blitt bedre og mer vanntette, slik at det har blitt vanskeligere å jukse, og at tettere oppfølging og økte krav til aktivitet har bidratt til å forebygge svindel.

NOE AV FORKLARINGEN kan også være at Nav har endret noe på sine prioriteringer og skjerpet kampen mot mer alvorlig arbeidskriminalitet. Det var en av forklaringene direktør Sverre Lindahl i Nav kontroll trakk fram da Velferd denne uka spurte ham om hvorfor færre anmeldes for trygdesvindel.

– Økt satsing på å avdekke organisert arbeidslivskriminalitet, som både er tid- og ressurskrevende, kan ha ført til at det i 2017 er blitt avdekket noe færre svindeltilfeller blant AAP- og dagpengemottakere, sa Lindahl da statistikken for trygdemisbruk ble lagt fram.

Hvis dette stemmer, er det gode nyheter. Det er anslått at trygdesvindel beløper seg til åtte milliarder kroner i året, mens arbeidslivskriminalitet er anslått å koste samfunnet så mye som 28 milliarder kroner årlig.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund omtalte nylig denne kriminaliteten som «et ran mot fellesskapet».

«En av snublesteinene er at de ulike etatene prioriterer egne mål høyere enn samarbeidet på tvers.»

KAMPEN MOT SLIK kriminalitet har vært – og er – utilstrekkelig. Bare seks prosent av Navs anmeldelser av trygdemisbruk i 2017, er kategorisert som arbeidslivskriminalitet.

De siste årene har imidlertid Nav styrket samarbeidet med andre offentlige etater i kampen mot arbeidslivskriminalitet, blant annet gjennom tverretatlige a-krimsentre ulike steder i landet. Dette er et skritt i riktig retning, selv om foreløpige rapporter forteller at det gjenstår mye før man kan betegne dette samarbeidet som en suksess.

En av snublesteinene er at de ulike etatene prioriterer egne mål høyere enn samarbeidet på tvers. Derfor er det positivt hvis det er riktig at Nav satser mer enn før på å avdekke organisert arbeidslivskriminalitet.

ET ANNET POSITIVT trekk er at Nav er i ferd med å skjerpe innsatsen for å få bukt med egne feilutbetalinger.

Undersøkelser i land som Sverige og Storbritannia viser at feilutbetalinger av velferdsytelser har et større omfang enn trygdesvindel. Likevel har det inntil ganske nylig vært liten interesse for å ta tak i dette i Norge. Mens man har beregnet omfanget av trygdesvindel, har man vært lite interessert i å beregne omfanget av feilutbetalinger fra Nav.

Da Velferd tok opp dette med Arbeidsdepartementet for flere år siden, var svaret fra departementet klart: Det er for tiden ingen planer om å kartlegge omfanget av feilutbetalinger. Noen klar plan for å få bukt med slike feilutbetalinger, fantes heller ikke.

NÅ BEGYNNER IMIDLERTID ting å skje. På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Nav omsider utarbeidet en handlingsplan mot feilutbetalinger. Og i fjor ga regjeringen en ekstrabevilgning til Nav for å få fortgang i arbeidet med å få bukt med slike feil.

Deler av ekstrabevilgningen er brukt til å engasjere rådgivnings- og analyseselskapet Oslo Economics til å anslå omfanget av feilutbetaling av sykepenger. Nav vil vurdere å følge opp dette med beregninger for feilutbetaling av andre ytelser.

Ifølge anslag Velferd fikk fra Arbeids- og sosialdepartementet i fjor, kan feilutbetalinger beløpe seg til mer enn 15 milliarder kroner i året. Så det er nok å ta tak i.

KAMP MOT TRYGDESVINDEL er med andre ord bare en av utfordringene Nav står overfor, når etaten skal sørge for at offentlige velferdsmidler forvaltes på en god måte.

Å hindre at folk tusker til dagpenger, sykepenger eller andre velferdsytelser samtidig som de jobber, er viktig for å opprettholde tilliten til velferdssystemet. Men vel så viktig er det at Nav sørger for å få bukt med egne feil og styrker sin deltakelse i kampen mot organisert arbeidslivskriminalitet.

Hvis det fører til at noen færre enn før blir anmeldt for trygdesvindel, er det en pris det er verdt å betale.

Av Øivind Fjeldstad, ansvarlig redaktør, Velferd

Annonse
Annonse