Debatt

Hvorfor skal norske bedrifter åpne dørene?

Regjeringen vil skape et integreringsløft. Telenor Open Mind har jobbet hardt med dette siden 2010, og vi vet at vår metode fungerer.

REGJERINGEN SIER I sin plattform at den ønsker en inkluderingsdugnad fra norske bedrifter, men sier lite om hvordan den skal gjennomføres, annet enn at bedrifter skal åpne dørene sine.

NAV og NHO uttalte i Aftenposten 19. februar at det haster med en inkluderingsdugnad, men heller ikke der kom det noen forslag til løsning. Derimot uttalte NAV-direktør Sigrun Vågeng at «arbeid er den beste form for integrering» – og der er vi helt enig.

SOM MANGEÅRIG LEDER i kunnskapsbedriften Telenor har jeg erfart at andre ledere kjenner veldig på risikoen med å ansette mennesker som har en annen bakgrunn.

Noe av det jeg har tenkt mest på i mitt arbeid for å inkludere «utenforskapet» er hvordan vi kan redusere denne usikkerheten.

En av målgruppene for arbeidstreningsprogrammet Telenor Open Mind er innvandrere med høy utdannelse fra land utenfor Europa. I samarbeid med NAV velger vi ut kandidater til programmet. Vi gir deltakerne en kickstart inn i det norske arbeidslivet med vårt åtte ukers onboarding-program som gir en innføring i arbeidslivet generelt, og kunnskapsbedriften Telenor spesielt.

Vår erfaring er at risikoen ved å ansette noen fra ‘utenforskapet’ er lav.

Det dreier seg om å hjelpe kandidatene med å knekke kodene i det norske arbeidslivet. Det spenner fra å forklare ordet «dugnad» og hvordan trepartssamarbeidet fungerer til å inkludere i julebordsplanlegging og lønningspils.

VÅRE ERFARINGER FRA jobbintervjuer er at kandidater ikke tar med frivillig arbeid på CV-en, og at slik informasjon dukker opp helt tilfeldig. Da er det viktig å poengtere at frivillig arbeid er viktig erfaring som bør tas med og vektlegges.

Mange kandidater er beskjedne og kommer fra kulturer hvor det ikke er vanlig å skryte av seg selv. Derfor sliter de med å selge seg inn som en aktuell kandidat, selv om de kanskje er mer enn kompetente nok for stillingen. Dette tar vi tak i ved hjelp av UNIK, et coaching-kurs som Open Mind selv eier. Kurset går primært ut på å lære å se på seg selv om en god ressurs, og bli sterkere til å poengtere hva man faktisk kan.

I tillegg til onboarding-programmet tilbyr vi våre deltakere en arbeidstreningsplass i Telenor i inntil ti måneder, med så mye oppfølging fra vår mentor som de ønsker. Kandidatene oppfordres også til å søke jobber aktivt når de er ute i arbeidstrening.

Vi mener at det norske samfunnet ikke har råd til å la ubrukte ressurser gå til spille.

VÅR ERFARING ER at risikoen ved å ansette noen fra «utenforskapet» er lav. Vi kaller det en vinn, vinn, vinn-situasjon. Deltakerne våre kommer i posisjon på arbeidsmarkedet gjennom å få arbeidslivskunnskap og reell arbeidserfaring. Bedriften får tilgang på kvalifiserte medarbeidere samtidig som mangfoldet økes, og samfunnet vinner på verdiskaping fra aktive skatteytere.

En ny satsing i regjeringsplattformen er å skape et integreringsløft. Vi har siden 2010 jobbet hardt med dette. 70 prosent av våre kandidater har fått fast ansettelse, og vi vet derfor at Telenors metode fungerer.

Vi mener at det norske samfunnet ikke har råd til å la ubrukte ressurser gå til spille, og at andre kunnskapsbedrifter bør gjøre som Telenor.

ER DU LEDER, HR-medarbeider eller kollega og ønsker at din bedrift skal åpne dørene, men er usikker på hvordan?

Vi foreslår å starte i det små og ta inn personer som har opplevd «utenforskapet» på kroppen. Det krever en innsats til å begynne med, men det er fullt mulig å få det til. Du kan ta kontakt med oss for å få konkrete råd til hvordan din bedrift kan bidra til dugnaden. Husk at handling skaper holdning!

Ingrid Ihme, direktør, Telenor Open Mind