Annonse
VIL LYTTE TIL FORSKERNE: Det er all grunn til å tro at Nav og regjeringen vil lytte til forskernes klare anbefaling om ikke å innføre en slik ekstra legesjekk for alle sykmeldte, mener Velferds redaktør. Foto: Mauricio Jordan De Souza Coelho/Dreamstime
Leder
Leder

Resultatløs jakt på medisin mot sykefravær

MANGE HAR HEVDET at Norge har verdens høyeste sykefravær, og nå er påstanden sjekket av faktasjekkredaksjonen i faktisk.no. Og faktasjekkernes konklusjon er klar:

Faktisk helt sant: Det er fortsatt dekning for å si at Norge har verdens høyeste sykefravær.

OMTRENT SAMTIDIG SOM faktasjekken ble presentert, kom nyheten om at nok et forsøk på å få ned sykefraværet har slått feil.

I 2014 varslet regjeringen at den ville stille krav om at ingen skal kunne sykmeldes i mer enn seks måneder av sin egen fastlege. Derfor ble det satt i gang et forsøk der langtidssykmeldte ble innkalt til ny medisinsk vurdering hos en lege ansatt hos Nav.

Nå viser en evaluering at den ekstra legesjekken hadde null effekt.

Tiltaket hadde ingen innvirkning verken på lengden på sykmeldingen, på gradering av sykmelding eller på overgang til arbeidsavklaringspenger, fastslår forskere som har evaluert forsøket.

FORSKERNE HAR FAKTISK funnet negative effekter av tiltaket. Sykmeldte som ble innkalt til Nav-legen, fryktet å bli definert som uverdige sykepengemottakere, og den ekstra legesjekken forstyrret allerede pågående behandling og oppfølgingstiltak.

Selv om dette forsøket fra regjeringen på å vise handlekraft har vist seg å være mislykket, ligger det en god nyhet begravet i fiaskoen.

Den gode nyheten er at det ble gjennomført et forsøk i liten skala for å finne ut om tiltaket skulle rulles ut i full bredde i hele landet. Forsøket ble gjennomført på et begrenset antall sykmeldte i Hordaland, og prislappen for forsøket var ikke på mer enn 9,5 millioner.

Leger og Nav-ansatte vil slippe å bruke arbeidstid på å plage sykmeldte med en byråkratisk legesjekk uten effekt.

DET ER ALL grunn til å tro at Nav og regjeringen vil lytte til forskernes klare anbefaling om ikke å innføre en slik ekstra legesjekk for alle sykmeldte.

Dermed vil syke mennesker bli forskånet for dette, leger og Nav-ansatte vil slippe å bruke arbeidstid på å plage sykmeldte med en byråkratisk legesjekk uten effekt, og fellesskapet vil slippe å finansiere et tiltak som ikke virker.

Forsøket med ny medisinsk vurdering i Hordaland er det første tilfellet der man har gjennomført et vitenskapelig forsøk med et Nav-tiltak før man bestemmer om det skal iverksettes i full skala.

Det er ganske oppsiktsvekkende, med tanke på at vi i mer enn 16 år har hatt en avtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), der det dominerende målet har vært å få ned sykefraværet. I løpet av disse årene har skiftende regjeringer jaktet på medisin for å få ned fraværet og mange tiltak er iverksatt.

NÅR FAKTASJEKKERNE KONKLUDERER med at Norge har verdens høyeste sykefravær, er det derfor grunn til å stille seg følgende spørsmål: Hvor mye penger har politikere kastet bort i årenes løp på å lansere tiltak for å få ned sykefraværet – uten at de har tatt seg bryet med å undersøke om tiltakene virker? Det kunne også være verdt en sjekk.

Av Øivind Fjeldstad, ansvarlig redaktør, Velferd

Annonse
Annonse
Annonse