Annonse
SOSIALHJELP: For de som blir truffet hardest av endringen i regelverket er det sosialhjelp og ikke arbeid som er alternativet til å fullføre sine løp på AAP, skriver Elisabeth Steen i dette debattinnlegget.
Debatt

AAP-reglene er arbeidsministerens ansvar

Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli forsvarte i stortingets spørretime onsdag 6. mars sine innstramminger i AAP-regelverket. Hun la til grunn at det var Nav-ansatte og forskere som viste til svakheter i systemet og ønsket forandring.

Som den største fagforeningen for Nav-ansatte vil vi i NTL si klart ifra: Dette har vi ikke bedt om! Tvert imot har vi advart mot å gjennomføre kutt i makstid og mot å sette en maksgrense for unntak.

NTL Nav har aldri ønsket disse usosiale endringene i regelverket for arbeidsavklaringspenger.

Våre medlemmer over hele landet har i den siste tiden gitt oss tilbakemeldinger om at det nye regelverket har en rekke svært uheldige konsekvenser. NTL Nav har aldri ønsket disse usosiale endringene i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP).

Skjevt bilde

Hauglie uttalte i spørretimen at det tidligere var for lett å komme inn på arbeidsavklaringspenger og for vanskelig å komme ut. Mange av de som har fått arbeidsavklaringspenger, skulle ifølge ministeren aldri hatt ytelsen, og mange gikk årevis på ytelsen uten hjelp og oppfølging.

Dette gir i beste fall et skjevt bilde av virkeligheten. Selv om analysen hadde vært mer treffsikker, er ikke de gjennomførte endringene en politikk som virker.

Arbeid er det store målet som de Nav-ansatte jobber sammen med brukerne for å oppnå. 

Det er to hovedproblemer med resonnementet.

For det første har ikke endringen i stønadslengden noen betydning for vilkårene for å få AAP. Høy kvalitet i saksbehandlingen er det som sikrer at de som har rett på AAP får innvilget ytelsen og de som ikke har rett får avslag. For å få dette til må Nav ha nok ansatte og fokus på kvalitet i arbeidet med avklaring av helsemessige begrensninger og arbeidsmuligheter.

Les også: AAP-kutt rammer mennesker med psykisk sykdom

Ostehøvelkutt

Regjeringen har gjennom ostehøvelkutt i staten kuttet Navs driftsbudsjett med 370 millioner kroner siden 2015. Dette tilsvarer over 500 ansatte. Hauglie viser til at Nav fikk mer penger for å håndtere endringene i AAP-regelverket, men unnlot å nevne at kuttene i Navs driftsbudsjett er langt større enn ekstrapengene for å handtere regelverksendringene.

Når det gjelder vanskeligheter med å komme ut av ordningen, handler det om at mange har behov for lengre tid for å komme (tilbake) i arbeid. Ministeren mener det er respektløst å holde de som kan jobbe på passive ytelser. Dette er en virkelighetsforståelse som er skremmende. At det er bedre å være i arbeid enn å motta AAP er så åpenbart at det burde være helt unødvendig å snakke om.

Gi oss flere ansatte, så er Nav fullt ut i stand til å gjøre jobben.

Slik Hauglie omtaler det skulle man tro det satt masse mennesker innestengt og bare ventet på at noen skulle lukke opp døren slik at de kunne løpe ut i arbeidsmarkedet. Slik er det selvfølgelig ikke. Arbeid er det store målet som de Nav-ansatte jobber sammen med brukerne for å oppnå. Når noen er ferdig avklart og kan jobbe får de ikke lenger AAP.

Gi oss flere ansatte

Nav hadde i flere år etter etableringen store utfordringer med å gi god kvalitet på oppfølgingen, men denne problemstillingen har Nav evnet å ta tak i. NTL var en av pådriverne for denne endringen. Manglende kvalitet i oppfølgingen er etter vår mening i liten grad årsaken til at brukere med arbeidsavklaringspenger ikke er ferdig avklart.

De reelle årsakene til at avklaring kan ta tid er mange og bildet ofte sammensatt. Noe er knyttet direkte til sykdommen som kan ta lang tid å bli frisk av. På den andre siden kan årsakene være knyttet til brukernes manglende kompetanse, kvalifisering og mulighetene på arbeidsmarkedet. I tillegg har Nav for få ansatte takket være regjeringens ostehøvelkutt. Gi oss flere ansatte, så er Nav fullt ut i stand til å gjøre jobben.

Dette handler om å finne rette virkemidler til rett tid, og den rette kombinasjon av helserelatert behandling og arbeidsrelaterte tiltak. En avkortning av stønadsperioden vil ikke bidra til noen økt kvalitet på oppfølgingen, men kan føre til at faglige vurderinger må legges til side. I stedet må man velge virkemidler basert på hvor mye tid man har igjen.

Les også: Kraftig økning i antall uføretrygdede

Mangler alternativer

NTL Nav deler Hauglies bekymring for økningen i sosialhjelpsutgifter. Men det er etter vår mening Hauglies politikk som fører til denne uheldige og uønskede økningen. Mange av de som i dag mottar AAP vil ikke ha andre alternativer når deres tid er ute, og økningen vi allerede ser i sosialhjelpsutgiftene frykter vi bare vil bli større.

NTL Nav har til gode å få en eneste tilbakemelding fra NAV-ansatte som mener det er bedre for arbeidsmulighetene å gå fra AAP til sosialhjelp. For de som blir truffet hardest av endringen i regelverket er det sosialhjelp og ikke arbeid som er alternativet til å fullføre sine løp på AAP.

Vi har i flere omganger sagt ifra om hva vi synes om endringene i regelverket for arbeidsavklaringspenger, og vi håper Nav-ansatte slipper å bli brukt som sannhetsvitner neste gang regjeringen vil innskrenke borgernes rettigheter.

Les også: Nav-tillitsvalgt: Vi advarte mot AAP-innstramminger

Annonse
Annonse
Annonse