Annonse
BILLIGERE TJENESTER: «Etter at de kommersielle aktørene kom inn i 2014, har kostnaden ved å få én arbeidssøker med nedsatt arbeidsevne i arbeid gjennom Oppfølgingstiltaket blitt redusert med 42 prosent», skriver Jon Sivert Nielsen i Frisk Utvikling i dette debattinnlegget. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix
Debatt

– Konkurranse om Nav-tiltak har fått flere i arbeid

Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud, uttalte nylig til Velferd.no at velferdstjenester ikke egner seg for anbud. Som sannhetsvitne bruker hun at vårt selskap Din Utvikling nylig tapte anbudskonkurranser i Øst-Viken.

Aasruds uttalelser og konklusjon blir imidlertid altfor bastante. Jeg vil derfor benytte anledningen til å komme med noen forhåpentligvis oppklarende fakta og erfaringer.

VI ER EN kommersiell aktør. Den viktigste driveren for våre ansatte, ledere og eiere ligger i å hjelpe mennesker i omstilling og å hjelpe de som har helseplager tilbake i jobb. Våre ansatte motiveres av å hjelpe pasienter med sammensatte utfordringer, finne gode løsninger og se at mange får et bedre liv.

De er stolt av det vi oppnår, både samfunnsøkonomisk og for den enkelte.

Som selskap lever vi i et anbudsmarked med oppturer og nedturer ettersom vi vinner eller taper anbudskonkurranser, og vi er fullt innforstått med hva det innebærer. Nylig nådde ikke vårt datterselskap Din Utvikling opp i Navs anbudskonkurranser i Øst-Viken. Andre leverandører ble vurdert å kunne levere bedre tjenester.

Det tar vi til etterretning og er allerede i gang med å forbedre oss slik at vi kan levere enda bedre tilbud neste gang. Samtidig er vi glade for at Din Utvikling har vunnet tilsvarende anbud for Nav etter tapet i Øst-Viken.

En sunn og klok konkurranse er bra for den enkelte som kommer seg ut i jobb og det er bra for samfunnet.

FRA 2014 BLE arbeidsmarkedstiltakene Avklaring og Oppfølging konkurranseutsatt og omfattet alle deltakere uavhengig av funksjonsnivå, inkludert de ca. 200.000 i Norge med nedsatt arbeidsevne. Kvalitet og pris var avgjørende for hvilke leverandører som fikk kontrakt med Nav i de ulike regionene.

Inntil 2014 hadde de med nedsatt arbeidsevne blitt kanalisert til forhåndsgodkjente tiltaksleverandører (tradisjonelle attføringsbedrifter), som i stor grad benyttet skjermede tiltaksplasser med begrenset relevans sett opp mot arbeidsmarkedets behov.

Det er bred enighet om at det er store utfordringer å løse i arbeidsmarkedet i årene fremover. Det å få inn de som står utenfor (inkludert de med helserelaterte problemer, innvandrere, og ungdom med vansker) er særlig viktig på kort sikt.

DET ER DERFOR stort behov for at «alle gode krefter» samles til innsats for å adressere disse utfordringene i det som kalles en velferdsmiks. Etter at de kommersielle aktørene kom inn i 2014, har kostnaden ved å få én arbeidssøker med nedsatt arbeidsevne i arbeid gjennom Oppfølgingstiltaket blitt redusert med 42 prosent. Andelen arbeidssøkere som kommer i jobb gjennom Oppfølgingstiltak har økt med over 50 prosent.

Frisk Utvikling og flere av de andre leverandørene investerer betydelige ressurser i opplæring og videreutvikling av sine ansatte.

Økt mangfold som følge av konkurranse hvor offentlige, ideelle og private tiltaksleverandører deltar, har gitt bedre tjenester og flere folk i arbeid for de samme pengene. Den økonomiske effekten har vært en årlig verdiskaping på ca. 2,6 milliarder kroner. Dette har skjedd etter at de kommersielle aktørene kom inn, og har medført at alle aktører har forbedret seg som følge av økt konkurranse.

DERSOM NAV I løpet av ett år bruker 1,5 milliarder kroner til Oppfølgingstiltaket, sparer samfunnet i etterfølgende år 8 milliarder kroner årlig ved å skaffe mennesker arbeidsinntekt fremfor at de går på stønad (basert på 2017-tall).

Frisk Utvikling og flere av de andre leverandørene investerer betydelige ressurser i opplæring og videreutvikling av sine ansatte. Vi investerer mye i tjenesteinnovasjon slik at vi også i fremtiden skal være konkurransedyktige. En sunn og klok konkurranse er dermed bra for den enkelte som kommer seg ut i jobb og det er bra for samfunnet som sparer kostnader og får sårt tiltrengt arbeidskraft.

Fakta:

Frisk Utvikling-gruppen ble etablert i februar 2018, og består av Oppfølgingsenheten Frisk AS, Din Utvikling AS, Frisk HMS AS og Konsulentgruppen Frisk AS. Tjenestespekteret omfatter arbeidsmarkedstiltak til Nav, spesialisthelsetjenester til regionale helseforetak, bedriftshelsetjenester og ulike organisasjonsrelaterte konsulenttjenester. Frisk Utvikling er et helnorsk selskap med norske eiere.

Jon Sivert Nielsen, adm. direktør, Frisk Utvikling

Annonse
Annonse
Annonse