Annonse
RESULTATER TELLER IKKE: Nav legger ikke vekt på tidligere resultater i anbudskonkurranser. Det svekker mulighetene til å vinne for små aktører med lang erfaring og gode kontakter lokalt. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix
Leder
Leder

På tide å slå et slag for små «velferdsprofitører»?

NAV STILLER INGEN krav til dokumentasjon av tidligere resultater i konkurranser om kontrakter for å arrangere arbeidsmarkedstiltak. Heller ikke lokal forankring regnes som et pluss i konkurransene.

Et argument fra Navs side har vært at å legge vekt på tidligere resultater kan hindre nye aktører i å komme inn på markedet.

Slik anbudssystemet er utformet, gir det gode muligheter for store konsern, gjerne med internasjonal kapital i ryggen, mens det kan gjøre det vanskelig å hevde seg for små selskaper med lokale eiere, lang erfaring og et godt lokalt nettverk.

I FORRIGE UKE skrev Velferd.no om Friskgården AS, som i en årrekke har hatt kontrakt med Nav om å arrangere tiltaket oppfølging i Trøndelag. Oppfølging er et av de viktigste Nav-tiltakene for å få personer med nedsatt arbeidsevne i jobb, og etter at tiltaket ble satt ut på anbud i 2014 har store kommersielle aktører tatt solide jafs av dette markedet.

Et av argumentene da regjeringen satte Nav-tiltak ut på anbud, var at det skulle bidra til et større mangfold av aktører. Resultatet av den første anbudsrunden i 2015/2016 var imidlertid at tallet på tiltaksarrangører gikk drastisk ned.

En rekke nye kommersielle aktører kom inn på dette Nav-markedet, mens ingen nye ideelle aktører vant kontrakter. En erfaren aktør som Kirkens Bymisjon, fortalte til Velferd.no i 2016 at organisasjonen ikke hadde mulighet til å delta i Navs anbudskonkurranse fordi volumet Nav krevde at de skulle levere, var for stort.

Det ser ut til at små aktører også denne gangen har vanskeligheter med å hevde seg i konkurransen.

RESULTATET AV DET nye anbudsregimet er at man mister lokalkunnskapen som små aktører har opparbeidet, sa Jon-Ivar Windstad i Kirkens Bymisjon Drammen til Velferd.no den gang.

– Med det nye systemet kan man komme inn som en stor aktør utenfra, uten lokalkunnskap, advarte Windstad.

En ny runde med anbudskonkurranser for Nav-tiltak er nå i gang, og det ser ut til at små aktører også denne gangen har vanskeligheter med å hevde seg i konkurransen.

ÅRETS ANBUDSKONKURRANSER I Trøndelag tyder på at ikke bare de ideelle, men også de små kommersielle virksomhetene må gi tapt overfor de store konsernene som har meldt seg på i konkurransen om å bli leverandører av tjenester til Nav.

Friskgården AS er et eksempel på dette.

– Vi har nesten ikke tatt ut utbytte, for vi har gitt alt tilbake til bedriften og investert i forskning, kompetanseheving og utvikling. Vi er tett på lokalmiljøet. Slike faktorer bør tillegges vekt når leverandører skal velges, sa Svein Myhr, en av Friskgårdens eiere, til Velferd.no i forrige uke.

Vi skal altså ikke legge vekt på tidligere resultater, eller popularitet blant Nav-kontorene.

Eierne av Friskgården fortalte at de har samarbeidet godt med de lokale Nav-kontorene i Trøndelag.

– De lokale Nav-veilederne som kjenner oss, vet hvor mye vi tilfører lokalmiljøet, mens de profesjonelle innkjøperne hos Nav mangler denne forståelsen, sa Myhr.

Nav Trøndelags svar var at de forholder seg til kriteriene som er fastsatt av Nav sentralt.

– Vi skal altså ikke legge vekt på tidligere resultater, eller popularitet blant Nav-kontorene, sa avdelingsdirektør May Beate Haugan i Nav Trøndelag til Velferd.no.

SELSKAPET SONANS KARRIERE er en av vinnerne i anbudskonkurransen i Trøndelag om Nav-tiltaket som Friskgården har drevet for Nav.

Sonans Karriere tilhører Sonans Gruppen, som i 2017 ble kjøpt opp av det internasjonale investeringsselskapet EMK Capital. Sonans var tidligere eid av Procuritas, et oppkjøpsfond registrert i skatteparadiset Guernsey.

En annen anbudsvinner i Trøndelag er selskapet Din Utvikling.

Din Utvikling var den nest største leverandører av Nav-tiltak i 2018, mens Sonans Karriere lå på tredjeplass. Til sammen betalte Nav 324 millioner kroner til de to selskapene i fjor.

Nav har heller ingen kvalitetsvurdering av de resultatene som faktisk er oppnådd.

ET ÅPENT SPØRSMÅL er om det er de som leverer de beste tjenestene som vinner konkurransene om Nav-kontrakter, eller om det snarere er de som skriver de beste tilbudene som vinner.

– De beste anbudsskriverne med de laveste prisene vinner kontraktene. Nav har heller ingen kvalitetsvurdering av de resultatene som faktisk er oppnådd, ifølge Friskgården-eier Svein Myhr.

«Anbudskonkurransene er blitt en form for skrivekonkurranser, der det handler mer om å skrive det beste tilbudet enn om å ha best kvalitet på tiltakene.» Det var blant synspunktene som kom i en evaluering av den første runden med anbudskonkurranser for tiltakene oppfølging og avklaring.

I evalueringsrapporten kom det fram at flere hadde leid inn profesjonelle til å utarbeide anbudsdokumentene, at det hadde vokst fram et marked for profesjonelle anbudsskrivere.

Det er ikke urimelig å anta at store konsern med solide økonomiske muskler har større mulighet til å satse på profesjonelle anbudsskrivere enn små lokale selskaper.

Blir det mer mangfold, hvis lokale selskaper må melde pass, men storkonsern overtar ansvaret for å få folk i jobb.

I VALGKAMPEN VAR det mye debatt om rollen til de kommersielle «velferdsprofitører» som leverandører av velferdstjenester. I denne debatten er det lite rom for nyanser.

Friskgården AS er en kommersiell velferdsaktør, men Friskgården-eier Myhr etterlyser en mer nyansert fremstilling av såkalte «velferdsprofitører». Han påpeker at Friskgården har lokale eiere og samarbeider med blant andre forskere i Trøndelag og med lokalt næringsliv.

Kanskje noe av debatten om offentlig og privat velferd burde dreie som hvorvidt vi ønsker at lokale aktører, kommersielle eller ideelle, skal sikres en plass som leverandører av velferdstjenester. Bør lokal forankring og dokumenterte resultater tilleggs vekt, for å unngå å ende med at det bare er storkonsern som kan hevde seg i konkurransen om å levere tjenester til Nav?

DERSOM FRISKGÅRDENS EIERE har rett i at de små kommersielle aktørene taper i kampen mot storkonsern, noen av dem med store utenlandske eiere, kan det være grunn til å spørre om dette var meningen da Nav-tiltakene ble satt ut på anbud. Blir det mer mangfold, hvis lokale selskaper må melde pass, men storkonsern overtar ansvaret for å få folk i jobb?

Annonse
Annonse
Annonse