Annonse
pensjonister_tu.jpg
Det skal nå være enighet om at uføre som får alderspensjon, i tillegg skal få kompensert minst halvparten av det anslåtte tapet i den nye pensjonsreformen.

Kompromisser om pensjon til uføre

Dette er to kompromisser som Aftenposten erfarer ligger på bordet når regjeringens underutvalg møtes tirsdag for å bli enige om nye regler for uførepensjon og alderspensjon til uføre.

Alderspensjon til uføre skal tilpasses pensjonsreformen som trådde i kraft ved årsskiftet. I den nye ordningen er aldersjustering et problem for uføre, som ikke kan stå lenger i jobb for dermed å tjene opp mer pensjon. Derfor har LO og SV krevd at denne gruppen skjermes.

Ifølge Aftenposten skal det nå være enighet om at uføre som får alderspensjon, i tillegg skal få kompensert minst halvparten av det anslåtte tapet i den nye pensjonsreformen – rundt 20.000 kroner i kompensasjon i året. Dessuten skal uføre kunne tjene 35.000-40.000 kroner i året uten at uførestønaden avkortes. I dag er grensen 75.000 kroner, mens Arbeiderpartiet opprinnelig har ment at den må senkes til 15.000 kroner.

Avisens kilder tar forbehold om at hele pakken må sees i sammenheng og at det kan komme endringer i forslaget for å styre unna eventuelle utilsiktede konsekvenser. (©NTB)

 

Annonse
Annonse
Annonse