Om Velferd

Velferd er landets eneste uavhengige medium på velferdsfeltet

Velferd ble først utgitt i 1912 (da under navnet Sykeforsikringsbladet) og feiret 100-årsjubileum i 2012.

Både i papirutgaven av Velferd og på Velferd.no kombineres aktualitet og grundighet i en bred dekning av sosiale spørsmål, trygd, rehabilitering, attføring og arbeid, samt andre velferdspolitiske temaer.

Velferd skal bidra til en kritisk, fri og uavhengig debatt om norsk og internasjonal velferdspolitikk.

Velferd henvender seg til ansatte og brukere av det offentlige velferdsapparatet, frivillige organisasjoner, attføringsbedrifter, forskere, beslutningstakere og andre som ønsker en informert og nyansert debatt om velferdsstaten.

Papirutgaven utkommer åtte ganger i året, og på velferd.no legges det daglig ut oppdatert stoff om aktuelle velferdsspørsmål.

Fra 1. januar 2018 ble Velferd en del av den digitale dagsavisen Dagens Perspektiv, som også er offisiell utgiver av papirmagasinet.

REDAKSJONEN I VELFERD:

Øivind Fjeldstad, ansvarlig redaktør

Ida Kristine Holm, nettredaktør og journalist