Annonse
Ventetiden i psykisk helsevern og rusbehandling har blitt lite påvirket av pandemien. Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener det vitner om betydelig innsats blant dem som jobber hos disse tjenestene.  Foto: Berit Roald / NTB      

Ventetiden hos helsevesenet er på vei ned

Sammenlignet med mai i fjor er ventetidene redusert med elleve dager, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det henger sammen med at den første smittebølgen først ga full effekt på ventetidstallene fra og med mai i fjor. Da begynte sykehusene for alvor å ta igjen aktivitet som ble utsatt i mars og april, og ventetidene økte. En tilsvarende effekt ser vi ikke i år, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Det kan være det første tegnet på at ventetidene nærmer seg nivået fra før pandemien, legger han til.

Ifølge ministeren har ventetiden i psykisk helsevern og rusbehandling blitt lite påvirket av pandemien. Samtidig har det vært en økt pågang, særlig blant barn og unge.

– Det vitner om en betydelig innsats fra dem som jobber i disse tjenestene, sier han.

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten økte med én dag i første fire månedene av 2021, sammenlignet med samme periode i 2020.

Det har vært en økning på to dager i somatiske sykehus fra de første fire månedene av 2020 til sammenlignet med 2021. I psykisk helsevern for barn og unge og rusbehandling øker ventetidene med én dag, mens det er ingen endring i ventetid i psykisk helsevern for voksne.

Annonse
Annonse
Annonse