Annonse
Efta gir Norge medhold i at de kan straffe og kreve tilbakebetaling fra dagpengemottakere som har oppholdt seg i utlandet.  Foto: Gorm Kallestad / NTB    

Efta-domstolen frikjenner Norge i dagpengesaker

De rådgivende uttalelsene kommer onsdag i to saker der Trygderetten og Borgarting lagmannsrett har bedt Efta-domstolen om tolkning av EØS-regelverket.

I uttalelsene gir Efta-domstolen Norge medhold i at det er i tråd med EØS-regelverket å kunne straffe eller kreve penger tilbakebetalt fra dagpengemottakere som oppholder seg i utlandet.

Det var Rett24 som først omtalte saken.

Efta-domstolen kom i mai fram til at Norge ikke kan begrense utbetaling av arbeidsavklaringspenger og sykepenger til personer som har reist til et annet EØS-land, fordi det er beskyttet av bevegelsesfriheten i avtalen.

Reglene for dagpenger er i EØS-forordningen regulert på en annen måte enn sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

Annonse
Annonse
Annonse