Annonse
Arkivfoto: Ungdom fra de aller fleste ungdomspartier og noen ungdomsorganisasjoner gjennomfører en solidaritetsmarkering for flyktningene i Moria ved å stå i sirkel rundt deler av Stortinget. Foto: Jil Yngland / NTB

Ungdomsorganisasjoner sliter fortsatt med medlemsfrafall

Ungdomspartier, bygdelag, ungdommens kulturmønstring og politiske organisasjoner har slitt med medlemsflukt under pandemien, skriver Klassekampen.

De omfattende koronatiltakene har gjort det vanskelig, for å ikke si umulig, å opprettholde aktiviteten, selv om mange har benyttet den digitale arenaen.

En undersøkelse om koronaens effekt gjort av Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner viser at organisasjonene i snitt har mistet 12 prosent av medlemmene i 2020. Også nyrekrutteringen står i stampe. De foreløpige tallene for 2021 tyder på at fallet fortsetter.

Onsdag skal Stortinget ta stilling til om de skal få krisehjelp for å unngå varig skade av pandemien.

Forslaget kommer fra SV og har rødgrønn støtte, men ikke fra regjeringen og Frp. De viser til at regjeringen allerede har satt inn tiltak og gitt støtte til organisasjonslivet og mener dette er tilstrekkelig.

Annonse
Annonse
Annonse