Annonse
Rammen for lønnsoppgjøret i 2019 var på 3,2 prosent.  Foto: Erlend Aas / NTB scanpix    

Lønnsforskjellene har sluttet å øke

Det viser ferske tall fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), som mandag la fram sin foreløpige rapport om lønns- og prisveksten i fjor.

Nøkkeltallene fra TBU danner grunnlaget for årets lønnsoppgjør.

I rapporten kommer det fram at lønnsspredningen i Norge, målt ved hjelp av den såkalte Gini-koeffisienten, økte jevnt fra 1998 til 2015. Men i årene etter 2015 har utviklingen ligget tilnærmet flatt.

Unntaket er kvinner, som har opplevd økende lønnsspredning også de seneste årene.

LO varsler kamp

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen varslet i et intervju med NTB i helgen at kamp mot voksende ulikhet i Norge blir et hovedtema i årets lønnsoppgjør.

– Det er grundig dokumentert at ulikhetene vokser i landet, både når det gjelder formue og inntekt. Gapet mellom topp og bunn er blitt mye større, sa Gabrielsen.

TBUs leder Geir Axelsen påpeker for sin del at Gini-koeffisienten ikke er den eneste indikatoren på ulikhet. Også formue og andre typer inntekt enn lønn vil spille inn på utviklingen.

– For å danne seg et bilde av ulikheten i samfunnet vil man ofte supplere med flere typer data og analyser, sier Axelsen til NTB.

– Hvis man skal måle ulikhet, vil det kunne være et bredere lerret, sier han.

Statsansatte var lønnsvinnerne

For de største forhandlingsområdene samlet er årslønnsveksten fra 2018 til 2019 foreløpig beregnet til 3,4 prosent, ifølge TBU-tallene. Det er en klar oppgang fra 2,8 prosent i 2018.

Lønnsveksten i industrien er foreløpig beregnet til 3,1 prosent, mens statsansatte ble de store lønnsvinnerne med en lønnsvekst på 3,8 prosent, ifølge TBUs rapport.

Reallønnsveksten var på 1,5 prosent, det høyeste nivået siden 2013.

Tallene viser også at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner fortsatte å krympe i 2019.

Viktig bakteppe

Fjorårets lønnsvekst og prognosen for prisveksten i 2020 er to viktige tall partene tar med seg inn i lønnsforhandlingene. I år er det hovedoppgjør, og LO har varslet at de vil ta opp kampen mot de økende forskjellene i Norge i årets oppgjør.

Beregningsutvalget anslår at prisveksten i 2020 blir på rundt 1,5 prosent.

Annonse
Annonse
Annonse