Annonse
Statsminister Erna Solberg i en duell med Jonas Gahr Støre. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Permitterte får full lønn i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker fra dag 3 til dag 20

Partilederne møttes til en ny runde med forhandlinger mandag morgen klokken 8.15. Like før klokken 9 ble det klart at opposisjonspartiene var enige om krisepakken. Det blir pressetreff om enigheten klokka 9.15.

– Det kommer til å gjøre hverdagen litt mindre vanskelig, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Her er krisetiltakene Stortinget ble enige om:

  • Folk som er permittert, sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker dette fra dag 3 til 20.

  • Etter permitteringsperioden skal personer sikres en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G etter. Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 0,75 G

  • En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 4 og omsorgspenger fra dag 4.

  • Lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen.

  • Arbeidsgivere må bare betale 3 dager av sykepenger og omsorgspenger. Antall dager man kan motta omsorgspenger dobles.

  • Bedrifter får utsatt frist for betaling av merverdiavgift og forskuddsskatt. Begge forfaller i utgangspunktet 15. april.

  • Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent.

  • Private flyplasser, som i Torp og Haugesund, skal kompenseres for bortfall av lufthavnavgifter.

  • For dem som mottar sosiale ytelser, blir aktivitetskravet lagt på is inntil videre.

  • Folk som mottar arbeidsavklaringspenger og andre tidsavgrensede ytelser, får forlenget perioden de kan motta ytelsen.

Opposisjonen på Stortinget har vært opptatt av å bedre situasjonen for dem som blir permittert, slik at de slipper en brå reduksjon i inntekten. Også sykepenger og omsorgspenger har vært en del av diskusjonen, samt situasjonen for selvstendig næringsdrivende.

Etter at regjeringens krisepakkeforslag ble presentert fredag, mente en samlet opposisjon at regjeringen ikke gjør nok for å verne om selvstendig næringsdrivende og andre som ikke omfattes av permitteringsreglene.

NHO-sjefen godt fornøyd med krisepakken

NHO-sjef Ole Erik Almlid skryter av Stortingets politiske lederskap etter at opposisjonen og regjeringen ble enige om en krisepakke for næringslivet mandag.

– Et samlet Storting har gått foran og har vist det politiske lederskapet vi trenger i denne krisen. NHO er glade for at politikerne har lyttet og forstått bedriftenes alvorlige situasjon, sier Almlid i en epost til NTB.

Han var mindre fornøyd da regjeringen la fram en midlertidig krisepakke fredag i forrige uke. Nå er tonen en annen.

– Denne helgen har vist hvordan norsk politikk og trepartssamarbeidet fungerer på sitt beste. Denne samlingen vil få betydning for vår evne til å håndtere krisen fremover, mener Almlid.

Han er opptatt av å unngå konkurser blant sunne selskaper og at ingen jobber skal gå tapt. Dessuten vil han opprettholde samfunnskritiske funksjoner.

– Dette brede forliket er et svært viktig bidrag til bedriftene, og sender et signal om at samtlige politikere står sammen, avslutter Almlid.

Støre: – Helt uaktuelt at arbeidere skal stå alene i denne tider

Arbeiderpartiet har arbeidet for at krisepakken til næringslivet ble mer sosial, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre

– Ap har jobbet gjennom helgen for å bedre regjeringens krisepakke, gjøre den mer sosial og støtte mennesker som nå kommer i en vanskelig situasjon. For oss er det helt uaktuelt at kabinpersonale, taxisjåfører og kulturlivet skal stå alene i denne tiden, sier Ap-lederen.

– Det har vært viktig å skape en mer sosial profil på krisepakken. Derfor var det helt nødvendig og rettferdig at arbeidstaker får flere dager med full lønn om de blir permittert, at vi tar et ekstra ansvar for lavtlønte og at omsorgspengeordningen ble rausere, sier Hadia Tajik.

Selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger har samtidig fått ekstra ordninger.

Vedum: – Dette vil hjelpe arbeidsfolk i en krevende situasjon

Partiene på Stortinget har blitt enige om tiltak som vil hjelpe arbeidsfolk i en veldig krevende situasjon, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– All politikk handler om folk og deres liv. Drosjesjåføren, frisøren, industriarbeideren og andre arbeidsfolk som hadde trygge inntekter for bare en uke siden, opplever nå stor usikkerhet. Tiltakene i dag vil hjelpe dem og norske bedrifter som allerede står i en veldig krevende situasjon, sier Sp-lederen.

Vedum sier at han er glad for et samlet Storting står sammen om kraftfulle tiltak som vil gjøre situasjonen folk står oppe i, litt mindre vanskelig.

– Styrken i nasjonalstaten Norge er at vi står sammen når kriser rammer. Vedtakene som vil bli fattet i dag på tvers av alle partigrenser viser styrken med vårt folkestyre, sier han.

Lysbakken: – Viktig at alle har inntekt å leve av

Partiene har klart å sikre at folk vil ha penger å leve av i tiden fremover, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Nå står befolkningen og næringslivet i en veldig vanskelig situasjon. Da må vi hjelpe og gi trygghet, både for økonomien til hver enkelt og for å trygge arbeidsplasser. Det har vi klart i disse forhandlingene, sier SV-lederen.

Han sier at SV, Ap, Sp og Frp allerede i helgen ble enige om kraftige tiltak for å sikre økonomien til folk og næringer rammet av koronakrisen.

– Det handler om at de som blir permitterte eller må være hjemme med barn, må ha penger å leve av. Det handler om selvstendig næringsdrivende og frilansere, som normalt ikke får dagpenger, og om å sørge for at de som får støtte fra Nav fortsetter å få det, selv om de ikke kan delta i aktiviteter, sier Lysbakken.

– Alle må ha en inntekt å leve av. Det er utrolig viktig, legger han til.

Partiene er enige om å gi høyere dagpenger enn vanlig for lavtlønnede, dobling av omsorgsdager for folk som må være hjemme med barn. Staten skal videre ta en større del av regningen for sykepenger, permittering og omsorgslønn fra bedriftene og laveste sats på moms reduseres for store deler av 2020.

Listhaug: – Dette vil koste masse penger

Tiltakene som partiene er blitt enige om, vil koste «masse, masse penger», sier Sylvi Listhaug (Frp).

Den totale kostnaden av tiltakene som ble lagt fram på Stortinget mandag morgen, er foreløpig ikke kjent.

– Det kommer til å koste masse, masse penger. Men dette er helt nødvendig nå, fordi vi er i en helt ekstraordinær situasjon, sier Listhaug til NTB.

– Vi kommer til å bruke enda mye mer penger framover, for det vil komme nye tiltak, sier Frp-nestlederen.

Søndag ble det kjent at regjeringen setter av 100 milliarder kroner i to ekstraordinære låne- og garantiordninger for næringslivet.

Listhaug sier at samarbeidet med de andre opposisjonspartiene har vært svært godt i denne prosessen gjennom helgen.

– Det utkrystalliserte seg tidlig hva vi var enige om. Etter hvert kom regjeringspartiene på banen, sier hun.

Ifølge Listhaug har opposisjonspartiene så å si fått gjennom alt de var enige om da de startet forhandlingene med regjeringen søndag.

Moxnes: – Regningen skal ikke veltes over på arbeidsfolk

Rødt fikk gjennomslag for at lærlinger som mister jobben i tiden fremover, skal beholde lønnen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes

– Det er avgjørende at regningen for denne store nasjonale krisen ikke veltes over på arbeidsfolk, slik regjeringa prøvde på, sier partilederen.

Han viser til at Rødt har fått viktige gjennomslag for å sikre økte dagpenger for dem som permitteres, spesielt lavtlønte. Og at folk med løsere tilknytning til arbeidslivet sikres en inntekt. Rødt har videre fått gjennomslag for at lærlinger som mister jobben, sikres inntekt på nivå med lærlinglønnen.

– Jeg skal ikke legge skjul på at Rødt på flere punkter ville gå lenger. Det trengs en skikkelig krisepakke for arbeidsfolk. Men det Stortinget vedtar i dag, er viktige forbedringer, og store skritt i riktig retning fra det regjeringa først la på bordet, sier Moxnes.

 

Annonse
Annonse
Annonse