Annonse
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Tolv kommuner skal teste ut fritidskort for barn

193 kommuner søkte, og nå er tolv av dem plukket ut til prøveprosjekter, hvor de får dekket deltakeravgift på organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge mellom 6 og 18 år.

De øvrige kommunene som kommer inn i ordningen, er Halden, Kvam, bydel Grorud i Oslo, sone 3 i Asker, områdene Sentrum, Stakkevollvegen og Stakkevollan i Tromsø og områdene Kongerød, Gulset, Gimsøy og Sentrum i Skien.

I tillegg har Arendal og Vadsø vært pilotkommuner siden i fjor høst.

Speile Norge

Det var KrF som i regjeringsforhandlingene fjor fikk gjennomslag for at det skal etableres en nasjonal ordning med et fritidskort for barn og unge.

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er glad for at ordningen nå kommer et skritt videre.

– Det er veldig viktig for oss å sikre at barn og unge har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, oppleve mestring og få fine opplevelser, sier han til NTB.

Ropstad har vært opptatt av å få med kommuner og områder som på ulike måter speiler Norge.

I prøveprosjektene skal ulike praktiske og teknologiske løsninger testes ut. Et annet viktig poeng er å dra med næringslivet eller andre lokale finansieringskilder, forklarer Ropstad.

– Målet er å finne ulike praktiske måter å løse det på lokalt, sier han.

Ulike kommuner

Regjeringen har satt av 60 millioner kroner til forsøk med fritidskortordninger i 2020.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i utvelgingen lagt vekt på at forsøkskommunene har ulikt innbyggertall, ligger i ulike landsdeler og har ulik andel barn som lever i vedvarende lavinntektsfamilier.

Også ulik erfaring med slike ordninger og ulik erfaring med samarbeid med frivillig sektor har spilt inn.

Forsøket med fritidskort i kommunene starter opp til høsten og skal i første omgang vare til sommeren 2021. Forsøket skal evalueres, og erfaringene fra prøveperioden vil gi retning og innspill til hvordan en eventuell nasjonal fritidskortordning skal kunne se ut.

Gjennom ordningen får forsøkskommunene tildelt 800–1.000 kroner per barn per halvår, i tillegg til støtte til administrasjon og utvikling. Flere av kommunene bidrar også selv med en lokal finansieringsandel.

Annonse
Annonse
Annonse