Annonse
Kommunenes tilbud til sårbare barn og unge ble sterkt redusert i starten av koronapandemien, viser en ny undersøkelse.  Foto: Gorm Kallestad / NTB      

Kommunene glapp på de sårbare barna

På oppdrag fra KS (Kommunesektorens organisasjon) er kommunenes koronahåndtering blitt satt under lupen. Undersøkelsen er en viktig del av et høringssvar til Koronakommisjonen, som skal legge fram en omfattende rapport om den norske pandemihåndteringen rundt påsketider, skriver Aftenposten.

På særlig tre områder sviktet håndteringen i starten:

  • Tilbudet til sårbare barn og unge ble noen steder sterkt redusert, spesielt i de to første månedene. I et mindretall av kommunene var tilbudet også redusert gjennom høsten.

  • Vanskeligheter med å gi innbyggerne lokalt god og oppdatert informasjon. Tidvis har informasjon til kommunene fra sentrale myndigheter blitt kunngjort på direktesendte pressekonferanser på TV.

  • Mangel på smittevernutstyr, særlig i pandemiens første fase.

Et overveldende flertall av kommunene melder om et dårligere tilbud enn normalt til barn med krav på PPT-hjelp (pedagogisk-psykologisk tjeneste) i starten av pandemien. Fire av fem ledere mener at dagtilbudet for barn og unge med utviklingshemning ble dårligere ivaretatt enn normalt, mens en av fire sier at elever med krav på spesialundervisning i liten grad fikk dette i mars og april.

Annonse
Annonse
Annonse