Annonse

Helse

Unge opplever lavere livskvalitet enn eldre under pandemien

Blant unge i aldersgruppen 19-29 år som hadde mindre sosial kontakt, oppga 70 prosent at dette hadde ført til lavere livskvalitet.

Demenspasienter sliter ut sykehjemsansatte

Demenspasienter som ikke forstår hvorfor de må isoleres, er med på å slite ut sykehjemsansatte som i tillegg gjerne må jobbe doble vakter.

SMK vil ikke gi innsyn i tekstmeldinger fra før nedstengingen

Statsministerens kontor (SMK) ønsker ikke at tekstmeldinger mellom helsetoppene og regjeringen i dagene før Norge stengte ned 12. mars skal offentliggjøres.

Unge sliter mer enn eldre under pandemien

Nordmenn tror at eldre sliter mer enn yngre under koronapandemien. I virkeligheten er det de unge som har det tyngst.

Innspurt før koronavaksinen kommer til Norge– Vi jobber som gale

Norske helsemyndigheter jobber på spreng for å planlegge massevaksineringen når covid-19-vaksinene er klare. Men fortsatt gjenstår mye av godkjenningsprosessen.

Krass kritikk av behandlingen av koronarammede eldre i Sverige

Det er oppdaget alvorlige mangler i pleie og behandling av eldre med covid-19 på sykehjem i Sverige. En av fem pasienter fikk ikke individuell legekonsultasjon.

Folk vil at smitteverntiltakene skal bestå eller bli strengere

Undersøkelsen viser at folk flest har økende tillit til at kommunen kan tilby en koronatest.

50 millioner til Norges største kreftstudie

Den nasjonale kreftstudien Impress Norway får 50 millioner kroner. Den skal ta for seg pasienter som har fullført standardbehandling.

FHISkal være klar for vaksinasjon fra over nyttår

Sverige tror at de første vaksinedosene vil ankomme Norge i januar. Folkehelseinstituttet planlegger for at vaksinasjon i beste fall kan starte over nyttår.

– Arbeid er mulig, uansett diagnose

Med riktig og tett oppfølging kan mange med alvorlige psykiske lidelser komme i arbeid og bli stående i jobb. Det viser erfaringer fra tiltak der behandling kombineres med hjelp til å komme ut i arbeidslivet.

Dårligere livskvalitet etter koronautbruddet

Én av to nordmenn i sårbare grupper har fått redusert livskvalitet under koronapandemien, viser ny undersøkelse.

80 prosent av innlagte koronapasienter overlevde

I alt 80 prosent av alle koronapasienter som har vært lagt inn på intensivbehandling i norske sykehus, har overlevd.

Tre av fire nordmenn positive til bruk av munnbind

77 prosent av de spurte i en undersøkelse er positive til at folk skal bruke munnbind i Norge. 9 prosent stiller seg negative.

Én av to fikk dårligere psykisk helsehjelp etter koronautbruddet

Mange med psykiske helseproblemer og rusproblemer har opplevd store belastninger som følge av koronapandemien, viser undersøkelse.

Erna Solberg oppfordrer til å ta tak mot ensomhet

Statsminister Erna Solberg (H) oppfordret det norske folk til å ta et tak mot ensomheten da hun søndag talte til sentralstyre i Høyre.

Sykepleierforbundet bekymret over mangel på intensivsykepleiere

Sykepleierforbundet mener sykehusene ikke er klare til å ta imot strømmen av pasienter i det som blir omtalt som den andre koronabølgen.

Demensomsorg på gård gir bedre livskvalitet og en meningsfull hverdag

At aktivitetene på gården er meningsfulle, som for eksempel fôring og stell av dyr, gir tilbudet en ekstra verdifull dimensjon, viser en ny rapport.

Ap vil kutte egenandelen på helsetjenester til 2.460 kroner

Arbeiderpartiet vil bruke 1 milliard kroner på å innføre ett felles frikort med en maksimal egenandel på 2.460 kroner.

Unge med psykiske helseproblemerMå overvinne arbeidsgivernes skepsis

Mange arbeidsgivere vegrer seg mot å ansette unge med svingende psykisk helse. Fontenehusene åpner dører til arbeidslivet gjennom arbeidsfellesskap og bedriftsavtaler om overgangsarbeid.

Psykisk utviklingshemmedes vei inn i jobb– Faller mellom to stoler

Mange psykisk utviklingshemmede får verken ­varig tilrettelagt arbeid eller tilbud fra det ­ordinære arbeidslivet, erfarer stiftelsen Helt Med.

Tabuer kan forsterke psykiske helseproblemer

Tabuer og skamfølelse kan øke belastningen for minoritetsnordmenn som sliter psykisk. – Mange mangler et språk for å snakke om psykiske helseproblemer, sier Suad Abdi i Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO).

Friske arbeidstakere sparer staten for milliarder

Bedre helse blant nordmenn har sørget for at utgiftene til sykepenger er redusert med 7 milliarder kroner siden 2009.

Norske ledere ivaretar ikke ansattes fysiske helse

– Å forebygge er alltid billigere enn å behandle når skaden eller sykdommen først har skjedd, sier skadeforebygger.

Gladnyhet om vaksine, men når kan den være her?

Verden jubler over positive vaksinenyheter. Men hva betyr det for Norge, og når kan covid-19-vaksinen være på markedet her?

FFO-råd til kommunene– Ikke steng ned mer enn nødvendig

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ber kommunene ta bedre hensyn til funksjonshemmede og kronisk syke ved innføring av nye koronatiltak.

Mangel på ansatte kan bli et problem for sykehusene

Flere alvorlig syke koronapasienter vil trenge intensivbehandling. Det fører til økt arbeidsbelastning for sykepleierne, som nå vil ha høyere lønn.

53 prosent flere får pleiepenger etter regelendring

Utvidelse av pleiepengeordningen for yrkesaktive med syke barn har ført til at langt flere enn før benytter ordningen, viser analyse fra Nav.

Disse yrkesgruppene har høyere forekomst av covid-19

I yrkesgrupper som har hyppig kontakt med andre mennesker, har det vært mer covid-19 enn i andre yrkesgrupper.

Nye nasjonale smitteverntiltak– Bør vurdere obligatorisk hjemmekontor i regioner med mye smitte

I sin redegjørelse til Stortinget torsdag la statsminister Erna Solberg (H) fram en rekke nye koronatiltak. Målet er å stanse en dramatisk smitteøkning.

Seks av ti er fornøyde med kommunale rustjenester

Seks av ti brukere av kommunale rustjenester er fornøyde med tilbudet. Men flere etterlyser mer involvering av og støtte til pårørende.

RiksrevisjonenFortsatt for lang saksbehandlingstid for pasientskader

Saksbehandlingstiden på pasientskadeområdet er fortsatt for lang, fastslår Riksrevisjonen i en ny rapport.

Utviklingshemmede slet mer under koronanedstengningen

Koronanedstengningen ga mer kjedsomhet, isolasjon, stress og angst hos personer med utviklingshemning, viser et forskningsprosjekt fra Nederland.

HelsetilsynetStavanger universitetssjukehus og Sandnes kommune sviktet da pasient døde

I 2018 døde en kvinne i 60-årene natten etter at hun ble utskrevet fra Stavanger universitetssjukehus. Helsetilsynet mener at sykehuset og Sandnes kommune brøt loven.

MobbeombudSmitteverntiltak øker faren for at barn utestenges

Selv om barnehage- og skolebarn kan feire bursdager og halloween med andre fra kohortene sine, er mobbeombudet i Oslo bekymret for at flere føler utenforskap.

Slik blir den nye koronahverdagen

Både de nasjonale myndighetene og flere av de største byene i Norge strammer kraftig inn koronatiltakene. Slik påvirkes din hverdag av de nye tiltakene.

Høie om økende Oslo-smitte– Mye tyder på at de skulle ha strammet inn tidligere

Bent Høie er bekymret for den økende koronasmitten i Oslo. Han mener kommunen burde ha vært raskere ute med tiltak som kunne ha slått ned smitten tidligere.

Bedre tjenester etter sammenslåing av psykisk helse og rus

Mer effektive og brukertilpassede tjenester er resultatet ett år etter at Hamar kommune slo sammen tjenester innen psykisk helse og rustjenestene.

Lengre ventetid for spesialisthelsetjenester i sommer

Ventetiden for spesialisthelsetjenester på norske sykehus var i perioden fra mai til ut august åtte dager lengre enn i samme periode i fjor.

Norske forskere kartlegger symptomer og plager etter covid-19

Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark vil se nærmere på pasienter som føler at de ikke blir helt bra igjen etter å ha hatt covid-19.

HøieLiv vil gå tapt hvis vi slipper smitten løs

Helseminister Bent Høie går til angrep på dem som mener at koronatiltakene er for strenge. Han advarer mot at helsevesenet kan bli overbelastet med økt smitte.

Forskere slår alarm om vaksineskepsis verden over

En ny studie viser at flere titalls millioner mennesker kan forsøke å unngå en mulig koronavaksine verden over. Nå slår forskere alarm.

Manglende respekt tærer på syriske flyktningers psykiske helse

Opplevelse av at de ikke blir møtt med respekt i Norge bidrar til psykiske helseproblemer blant syriske flyktninger, viser ny studie.

Sykehuset Østfold trekker søksmål mot sykepleiere

Sykehuset Østfold har bestemt seg for å trekke søksmålet mot fire ansatte som krever å få utvidet sine deltidsstillinger, melder NRK.

Fire av ti fraværsdager skyldes muskel- og skjelettplager

Smerter i muskler og skjelett er den vanligste årsaken til sykefravær. En ny kampanje skal bidra til å forebygge slike plager.

Kommuneoverleger tynget av koronapandemien

Arbeidsbelastningen for landets kommuneoverleger økte kraftig da koronapandemien kom til Norge, viser en undersøkelse fra Legeforeningen.

HøieVaksine mot covid-19 blir gratis

Regjeringen har besluttet at vaksinen mot covid-19 skal være gratis for hele befolkningen, sier helseminister Bent Høie (H).

BarneombudetUholdbar ventetid på psykisk helsehjelp til barn og unge

Hvert år mottar 56 000 barn og unge helsehjelp i psykisk helsevern. Men hva slags hjelp de får, avhenger av hvor de bor, viser en ny rapport fra Barneombudet.

EU presser Norge med nytt «trafikklys»-system

EUs medlemsland er enige om et felles fargekart for reiserestriksjoner. Det legges opp til betydelig mer liberale regler enn i Norge.

SV vil ha statlig legemiddelselskap

Helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson i SV mener at staten bør etablere et legemiddelselskap for blant annet å sikre produksjonen av penicillin.

Organisasjoner krever økt satsing på psykisk helse

Samtlige organisasjoner for psykisk helse stiller krav til regjeringen om økt satsing på området i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse lørdag.

Én av to frykter at korona skaper ensomhet blant barn

Hele 45 prosent av befolkningen er redd for at barn og unge er blitt mer ensomme det siste halve året, viser en Røde Kors-undersøkelse.

Svenske forskere vil fange koronavirus med statisk elektrisitet i munnbind

Svenske forskere utvikler et munnbind som stopper viruspartikler ved hjelp av statisk elektrisitet. Munnbindene lades av pusten til brukeren.

Alle koronatiltakene i Oslo videreføres

I løpet av onsdag ble det registrert 80 nye smittetilfeller.

Åpenhetsprisen 2020 til Marianne Mjaaland

Psykiater og forfatter Marianne Mjaaland får Åpenhetsprisen for å ha fortalt om sin bipolare lidelse. Det er Mental Helse som deler ut prisen.

Svaksynte er mer utsatt for depresjon enn andre

Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers, viser undersøkelse.

Rundt 1 million nordmenn må betale mer med samlet helsefrikort

Opposisjonen varsler kamp mot at regjeringen vil samle to frikortordninger. En million nordmenn kan ende med å betale mer hos lege og fysioterapeut.

Styrket innsats for barn og unges psykiske helse

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bli mer tilgjengelig digitalt, og helsehjelpen til unge med sammensatte behov og til barn i barnevernet skal styrkes, lover regjeringen.

Hun gjorde kometkarriere som komiker. Så ble hun ble innlagt med depresjon

«Jeg er komiker, forfatter, vernepleier og skjør i nøtta. Det har jeg papirer på», har Rigmor Galtung sagt. Neste måned kan du møte henne på Velferdkonferansen.

HR Norges Lederpris– Nakstad er opptatt av «vi» og ikke «jeg»

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad har mottatt pris for sitt lederskap under koronapandemien.

Slik er regjeringens nye koronastrategi

Tiden med nye, inngripende nasjonale koronatiltak er forbi. I stedet skal smitten bekjempes lokalt. Men fortsatt gjelder enmetersregelen – uansett hvor du er.

Annonse
Annonse
Annonse