Annonse

Helse

ProfessorUndersøkelse kan gi skjevt bilde av unges psykiske plager

Norges største undersøkelse av unges liv kan overdrive omfanget av psykiske helseplager blant ungdom, mener psykologiprofessor Ole Jacob Madsen.

BlindeforbundetFull forvirring om nye regler for barnebriller

Regjeringens fikk skarp kritikk da den ville kutte i støtten til barnebriller i høst. Nå er foreldre og optikere bekymret for nye regler som trer i kraft 1. mars.

Stadig flere reseptfrie legemidler selges i dagligvarebutikker

Dagligvarebutikkene står for en stadig større del av salget av de mest brukte reseptfrie legemidlene som også selges i apotek, ifølge Folkehelseinstituttet.

Stadig flere eldre i norske fengsler

Andelen innsatte over 50 år i norske fengsler er tredoblet siden år 2000. Det kan stille nye krav til pleie- og omsorgstjenester.

Lederspeilet

Leder syke­pleierne ut av offerrollen og inn i leder­rollen

​​​​​​​Norge trenger minst 30.000 ekstra sykepleiere de neste ti årene. En mer sentral premissleverandør i helsevesenet enn Lill Sverresdatter Larsen (40) er det derfor vanskelig å peke på for tiden. – Et mål er at Norge får sin første helsedirektør med sykepleier­bakgrunn, sier hun.

Høie får ny sykehusstrid på bordet – drar på lytteturné

Kort tid etter at helseminister Bent Høie (H) avgjorde den vonde sykehusstriden på Helgeland, drar han til Innlandet – for å vurdere nok en lokaliseringsdebatt.

Norge har høyest offentlig dekning av helseutgifter

Det offentlige dekker 85 prosent av nordmenns helseutgifter. Det plasserer Norge på toppen i en sammenligning mellom 36 land.

Ny studieIndividuell jobbstøtte får flere i jobb - og virker like bra i alle land

Flere med psykiske helseproblemer kommer i jobb med individuell jobbstøtte (IPS) enn ved vanlig arbeidsrettet oppfølging. Metoden virker godt i land med helt ulike velferdssystemer, viser ny studie.

Økt pågang av frivillige hos Kirkens SOS etter Ari Behns dødsfall

Kirkens SOS opplever økt pågang fra folk som vil bli frivillige hos krisetelefonen deres etter Ari Behns selvmord.

Karrieresteg

Dette er Kreftforeningens nye toppleder

Ingrid Stenstadvold Ross (40) blir generalsekretær i Kreftforeningen.

Norge i toppen i ny fedmerapport

En ny rapport fra Verdensbanken viser en tredobling av fedme på verdensbasis. I Vest-Europa ligger Norge i fedmetoppen.

Stor skepsis til forslaget til ny ehelselov

Helseminister Bent Høie (H) lovet å gjøre arbeidsdag og behandling bedre med digital helsetjeneste. Men flesteparten som har svart på høringen er negative.

AllmennlegeforeningenIngen rollekonflikt for fastlegene

Høyesterett mener fastlegene opptrer mer som pasientenes advokater enn som portvoktere inn til velferdsordningene. Det er ingen slik konflikt, mener lederen i Allmennlegeforeningen.

Foreldrenes utdanning påvirker barnas psykiske helse

Når foreldrene har kort utdanning øker barnas risiko for skoleproblemer og ADHD-symptomer, viser en ny studie.

Legemiddelselskap lodder ut verdens dyreste medisin

Et sveitsisk legemiddelselskap lodder ut hundre doser medisinsk engangsbehandling mot sykdommen spinal muskelatrofi. Dosene koster nærmere 20 millioner kroner.

Tre av fire i nord ønsker statlig luftambulansetjeneste

Tre av fire i nord ønsker at staten skal overta driften av luftambulansetjenesten, ifølge en fersk undersøkelse. Helseministeren er ikke overrasket.

Oslo bystyre trekker støtten til Ullevål-nedleggelse

Oslo bystyre vedtok onsdag at sykehusprosessen må stanses i påvente av at fortsatt drift ved Ullevål er utredet.

Trønderes psykiske helse skal kartlegges

Er forskjell i psykiske lidelser mellom nord-trøndere og folk i Trondheim? Det er blant spørsmålene en ny helseundersøkelse skal gi svar på.

Frp varsler omkamp etter sykehusbeslutning på Helgeland

Beslutningen om å gå videre med to akuttsykehus på Helgeland blir ønsket velkommen fra Ap og Sp. Men Frp mener Bent Høie er inkonsekvent og varsler omkamp.

Hovedsykehuset på Helgeland legges til Sandnessjøen

Helseministeren godkjente mandag Helse Nords vedtatte løsning med to akuttsykehus, ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen og omegn, i tillegg blir det ett distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.

Ungdommer med angst blir friskere av gruppeterapi på skolen

Ungdommer med angst som har fått tilbud om terapi på skolen, blir friskere, ifølge en studie fra Universitetet i Bergen og forskningsinstituttet Norce.

PårørendeundersøkelseAnsvar for pleietrengende går ut over arbeid og sosialt liv

Menn og kvinner bruker like mye tid som pårørende for pleietrengende. Men kvinner plages mer enn menn av bekymring, stress og helseproblemer på grunn av dette, viser ny undersøkelse.

Stor variasjon i sykepleiernes arbeidstid

Ved Finnmarkssykehuset HF har sykepleierne 97 prosent stilling i gjennomsnitt, mens kollegene ved helseforetakene Fonna og Østfold er nede i 85 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Byrådet i Oslo vil sikre helsehjelp til personer uten oppholdstillatelse

Byrådet i Oslo mener staten bør ta større ansvar for helsehjelp til personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

Høie vil ikke ha forbud mot gentesting

Bioteknologirådet vil forby privat gentesting av barn under 16 år. Det er ikke aktuelt, svarer helseminister Bent Høie (H).

Færre røyker, flere snuser

Stadig færre nordmenn røyker, men antallet snusere øker, viser tall fra SSB.

Nytt pasientombud skal koordinere og veilede

Helseminister Bent Høie (H) nedsetter et nytt ombud som skal koordinere arbeidet til de øvrige pasientombudene.

Støre frykter fastlegekollaps

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener fastlegeordningen står i fare for å bryte sammen. Nå etterlyser han en plan fra regjeringen.

Nesten én av to sykehusansatte mener arbeidsmiljøet er for dårlig

I en undersøkelse sier 46 prosent av sykehusansatte at de ikke har et godt fysisk arbeidsmiljø, mens én av tre melder om for høy arbeidsbelastning.

DanmarkÉn av tre kvinner i helsevesenet utsatt for vold og trusler

Hver tredje kvinnelige ansatte i helsevesenet i Danmark har opplevd vold eller trusler det siste året, viser dansk rapport.

Helseutdanningene får nye minstekrav

Leger som studerer på ulike steder, skal kunne mer av det samme når de er ferdig utdannet, ifølge nye retningslinjer. Det samme gjelder andre helseutdanninger.

Drøyt én milliard i erstatning for feilbehandling i fjor

Pasienter og pårørende fikk utbetalt et rekordhøyt erstatningsbeløp i fjor, viser tall Norsk pasientskadeerstatning

Rask psykisk helsehjelpSeks av ti ble friske på et halvt år

Rask psykisk helsehjelp er gir langt bedre resultater enn vanlig behandling mot angst og depresjon, viser ny studie.

Helsetopper søker svar på unges psykiske helseplager

Helsedirektoratet er i gang med å kartlegge mulige årsaker til at ungdom i økende grad sier de sliter med psykiske helseplager.

Regjeringens pårørendestrategi er utsatt

To og et halvt år etter at regjeringen lovet en pårørendestrategi er den fremdeles ikke lansert. Nå er fristen utsatt til våren 2020. Pårørendealliansen mener det haster.

Frykt for kutt i psykologtilbudet i kommunene

Norsk Psykologforening er bekymret for kutt i kommunene etter at regjeringen stopper øremerket tilskudd. Helseminister Høie er uenig.

Dobbelt så mange varsler om medisinmangel i 2019

I fjor ble det meldt om 1.245 tilfeller hvor det manglet medisiner i Norge, noe som ifølge NRK er dobbelt så mange som i 2018. Det ser ikke lysere ut for 2020.

ArbeiderpartietLeger velger privatklinikker over å bli fastleger

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) beskylder helseminister Bent Høie (H) for ikke å gjøre noe fordi han ønsker denne privatiseringen.

Utvalg vil avkriminalisere rusmisbruk

Det hjelper ikke å straffe rusmisbrukere, mener rusreformutvalget, som vil gi hjelp isteden. En ny æra for norsk ruspolitikk, sier Venstre.

Ny Nav-studieStore kjønnsforskjeller i sykefravær

Kvinner har 68 prosent høyere sykefravær enn menn. Hvorfor det er sånn, kan ikke forskerne umiddelbart forklare.

WHO-rapportFærre menn røyker

Tobakksbruken blant menn minker for første gang, melder Verdens helseorganisasjon (WHO) i sin årlige, globale tobakksrapport.

Færre dør av brystkreft

Innføringen av mammografiscreening har ført til nedgang i antallet kvinner som dør av brystkreft.

ESA tar Norge til retten for regler om sykehusvalg

Overvåkingsorganet ESA tar Norge inn for EFTA-domstolen på grunn av regler som begrenser adgangen til å velge sykehusbehandling i utlandet.

Flere får betalt for å pleie sine pårørende

På fem år har antallet som mottar pleiepenger for å ta seg av sine nærmeste ved livets slutt femdoblet seg. Sykefraværet blant pårørende er også svært høyt, viser tall fra Nav.

Over 3.000 lovbrudd registrert ved sykehjemmene i Oslo

Fra januar til august i år har det blitt avdekket 3.219 brudd på arbeidsmiljøloven ved sykehjemmene i Oslo. 700 brudd skyldes sikring av forsvarlig helsehjelp.

Disse vil bli OUS-direktør

13 personer vil bli administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus. Totalt ti menn og tre kvinner har søkt på stillingen.

20 millioner kroner til tiltak for studenters psykiske helse

Helsedirektoratet har tildelt 20 millioner kroner til 17 ulike tiltak som skal bedre studenters psykiske helse og forebygge rusproblemer.

Norske fastleger er mindre fornøyd med arbeidsmengden enn sine utenlandske kolleger

Undersøkelsen viser også at en dobbel så stor andel av allmennleger i Norge planlegger å bytte karriere i løpet av de neste tre årene sammenliknet med kolleger i de andre landene.

Brudd i forhandlingene om tariffavtale på legevaktene

KS og Legeforeningen har ikke blitt enige om ny særavtale. Nå skal lønnen for legene på legevaktene bestemmes av en nemnd.

Nybø vil at flere sykepleierstudenter skal ha praksis i kommunene

Regjeringen skal bruke 30 millioner kroner på prosjekter som skal skaffe flere praksisplasser for sykepleierstudenter i kommunene.

Diskriminering øker risikoen for psykiske plager

Innvandrere som opplever diskriminering, har fordoblet risiko for psykiske helseproblemer, viser undersøkelse.

Unge er mer ensomme enn eldre

Nesten syv av ti under 30 år føler seg til tider ensomme. Mindre enn tre av ti over 65 år sier det samme, viser ny meningsmåling.

Ingen framgang mot målet om å redusere fraværet

Sykefraværet i tredje kvartal var på 5,9 prosent, omtrent uendret gjennom hele 2019.

Ansatte på institusjon mest utsatt for vold

Ansatte i pleie- og omsorgssektoren er mer utsatt for vold og trusler enn andre yrkesgrupper, også mer enn politi og fengselsbetjenter, skriver Aftenposten.

Flertallet vil bevare Ullevål sykehus

Sju av ti innbyggere i Oslo vil bevare Ullevål sykehus, viser en meningsmåling. Det er også flertall på tvers av partiene.

Horten kommuneVil bort fra pasientlister på papir

Horten kommune prøver ut ny teknologi i helse- og omsorgstjenesten. – Tidligere var det mye manuelle lister og telefoner, forteller enhetsleder Kjersti Norheim.

Stadig større kjønnsforskjeller i sykefravær

Kvinner har i snitt dobbelt så høyt sykefravær som menn, viser undersøkelser. Graviditet og barn trekkes fram som en av årsakene, men det forklarer ikke alt.

Nå kutter kommunene i psykologtilbudet

Liten kommune har behov for psykolog i 20% stilling. Ingen har søkt.

E-helsetjenester er ikke tilpasset innvandrergrupper

En ny studie viser at pakistanske innvandrere med diabetes type 2 bruker lite e-helsetjenester i egenbehandlingen.

Kortere forventet levealder i USA enn før

I likhet med Norge, har forventet levealder i USA økt jevnt lenge. Men i 2010 stagnerte utviklingen i USA, og de siste årene er forventet levealder gått ned.

Annonse
Annonse
Annonse