Annonse

Aldri før har så få unge jenter fått barn

I fjor ble bare 56 jenter her i landet mødre da de var 16 år eller yngre, viser tall fra Medisinsk fødselsregister.

SpesialisthelsetjenestenÉn av fire konsultasjoner hos private

Det ble gjennomført nesten 11,8 millioner polikliniske konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten i fjor. En fjerdedel var hos private avtalespesialister.

Neste årTranspersoner ikke lenger psykisk syke

WHO flytter diagnosekodene til kapitelet om seksuell helse. Endringen gjør at det haster å få på plass en nasjonal retningslinje for behandlingen av transpersoner i Norge.

Store forskjeller i kommunale helse- og omsorgstjenester

Norske innbyggere har samme krav på helse- og omsorgstjenester uavhengig av postadresse, men de kommunale forskjellene er svært store.

Norge kan få heroinassistert behandling i Oslo og Bergen

Regjeringen mottok torsdag en rapport om et femårig prøveprosjekt med heroinassistert behandling som kan gjennomføres i Oslo og Bergen.

Flere studieplasser for spesialsykepleiere

Regjeringen foreslår en opptrappingsplan som vil gi 80 nye studieplasser for spesialsykepleiere.

Forskning

Mindre depresjon hos folk i god form

God kondisjon gir lavere risiko for depresjon. Men forskerne finner ingen sammenheng mellom kondisjon og angst.

Færre rammes av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag

Forekomsten av akutt hjerteinfarkt og akutt hjerneslag er redusert med henholdsvis 24 og 13 prosent på seks år. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

Legemiddelmangel skaper 60 millioner kroner årlig i ekstraarbeid for apotekene

Tvangslovutvalget legger fram innstilling

Etter tre års arbeid leverer tvangslovutvalget tirsdag sin innstilling til helseminister Bent Høie (H). Utvalgets hensikt har vært å gjøre tvangsregler klarere.

FastlegebesøkNesten ingen endring

I gjennomsnitt gikk hver og en av oss til legen 2,7 ganger i 2018. Det er akkurat det samme som i 2017, viser nye tall. Samtidig er det en liten vekst blant unge.

Desember-barn får oftere ytelser fra Nav

Barn født i desember mottar oftere langvarige helseytelser fra Nav enn barn født i januar, viser en ny analyse.

Psykologer på legesentre ga færre på Nav-ytelser

Færre ble sykmeldt og færre fikk behov for arbeidsavklaringspenger da psykolog og psykiater ble knyttet til fastlegesentre, viser et forsøk fra Oslo.

Mange flere menn vil bli helsesykepleier

Tre ganger så mange menn har søkt seg til helsesykepleierstudiet i år, sammenlignet med forrige opptaksrunde. Siden den gang har tittelen skiftet navn fra «helsesøster».

I høst får 85 prosent av nordmenn digital tilgang på helsejournalen sin

Kreftkøer skremmer politikere

Flere partier reagerer skarpt og samstemt på at alvorlig kreftsyke står i kø i måneder for å ta nødvendige røntgenbilder – men løsningene spriker.

FHIHver tredje kvinne er overvektig før svangerskapet

I tillegg hadde hver sjuende kvinne fedme før graviditeten, viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister. En bekymringsfull utvikling, mener overlege.

Forskning

Boligen er viktig for helsa til psykisk syke

Skal en bolig for personer som sliter med rus og psyke oppleves som verdig, bør den ha tradisjonell rominndeling. Følelsen av å ha et ordentlig hjem gir mer stabile liv, konkluderer ny studie.

Sp med tidlig helseultimatum til Ap

Senterpartiet nekter å gå i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet dersom Ap står fast på helseforetaksmodellen.

Færre gravide røyker under svangerskapet

I løpet av de siste 20 årene har omfanget av gravide som røyker under svangerskapet gått ned fra 23 prosent til rundt 3 prosent.

Ny forskriftFamilier kan få avlastere også i ferien

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie endrer forskriften om arbeidstid for avlastere. Dermed kan familier med syke barn ha avlastere også i ferien.

Nordmenn frykter mindre kontakt med legen når helsevesenet digitaliseres

Nordmenn vil ha mer menneskelig kontakt med helsepersonell og frykter personlig informasjon på avveie når helsevesenet blir digitalt, viser ny undersøkelse.

StudieIkke raskere tilbake med «Raskere tilbake»

Metoden med tverrfaglige korte intervensjoner fører ikke til at sykemeldte kommer raskere tilbake i jobb igjen. Det viser en studie gjort ved Sunnaas sykehus.

360 millioner til frivillig arbeid med rus

Regjeringen har fordelt rundt 360 millioner kroner i tilskudd til frivillig arbeid rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring.

Alvorlig svikt i tilbudet til personer med psykisk lidelse og rusproblem

Tjenestene til personer som sliter med både psykiske lidelser og rusproblemer har store svakheter og mangler, fastslår Helsetilsynet.

LegerMye overbehandling i helsevesenet

Én av fem norske barneleger mener det foregår overflødig behandling på deres arbeidsplass, rapporterer NRK.

Helse sør-øst Nytt sykehus til Ullevål vil bli dyrere

Lindrende behandling kan bedre kreftomsorgen

Å gi kreftbehandling og lindrende behandling samtidig, gir pasienten bedre livskvalitet og færre plager. Et stort forskningsprosjekt håper å gjøre kombinasjonen tilgjengelig for alle kreftsyke.

WHO anerkjenner utbrenthet som sykdom

Verdens helseorganisasjon (WHO) anerkjenner for første gang utbrenthet som en sykdom.

Store utfordringer i demensomsorgen bekymrer

Norge er blant de beste land i verden når det gjelder demensomsorg, ifølge en fersk analyse. Men utfordringene innen tjenesten er store.

Forskning

Enkle øvelser kan hindre at eldre faller

Mange eldre med hjemmetjenester faller oftere og skader seg hjemme enn andre – ofte med langvarige og alvorlige konsekvenser.

Siste sjanse for unge kvinner som vil ha gratis HPV-vaksine

I juni avsluttes programmet som har gitt nesten 120.000 unge kvinner gratis HPV-vaksine de siste to årene. Vaksinen reduserer risikoen for livmorhalskreft.

Kortere rapporttid førte til mer overtid

Ved Haukeland sykehus i Bergen har de testet kortere rapporttid, og nå advarer de andre. En halvering av rapporttiden førte til stressede ansatte og mer bruk av overtid, skriver Klassekampen.

Fagforbundet-toppSykepleiermangelen er hausset opp

Ja, vi trenger flere sykepleiere i Norge, men vi trenger også mange andre yrkesgrupper for å løse alle oppgavene i helse- og omsorgssektoren, sier Iren Luther i Fagforbundet.

Kreftomsorg– Hele forløpet er i utakt

Det er et paradoks at sykepengene opphører når de fleste kreftpasienter er på sitt aller sykeste, mener HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenesten, Elin Korsveien.

WHOs beste demens-rådHold hele kroppen frisk

Vil du holde hjernen frisk, sørg for å ta vare på resten av kroppen, heter det i Verdens helseorganisasjons første råd for forebygging av demens.

Faktisk.noListhaug la ikke ned alle kjøkkenene på sykehjem

Det er feil at Sylvi Listhaug (Frp) la ned alle kjøkkenene på sykehjemmene da hun var byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo, fastslår faktasjekknettstedet Faktisk.no

Listhaug arver omstridt eldreprosjekt

Eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) skal nå utvide forsøket med statlig finansiert eldreomsorg, som ifølge en evaluering har gitt betydelig økte kostnader.

StudieHjernerystelse øker risikoen for arbeidsledighet

Dersom du slår hodet og pådrar deg hjernerystelse, øker risikoen for at du fem år senere står utenfor arbeidsmarkedet, viser ny dansk undersøkelse.

Helsepartiet vil legge ned helseforetakenes beslutningsforum

Landsmøtet i Helsepartiet vedtok søndag en resolusjon om å legge ned de fire helseforetakenes beslutningsforum omgående.

FHIFedme øker mest blant dem med lav utdanning

Helseforskjellene i befolkningen er fremdeles store. De med lav utdanning har dobbelt så stor sannsynlighet for å dø av ikke-smittsomme sykdommer som de med høyere utdanning.

Stor variasjon i helsetjenestene i Norge

Det er store variasjoner i kvaliteten på helsetjenester ved norske sykehus. Blant annet er ventetiden for helsetjenester blitt lengre, ifølge Helsedirektoratet.

Folkehelsearbeid– Vi klarer det uten å moralisere

Det er fullt mulig å fortelle folk hva som er bra for dem, uten å bli moralpoliti. Det mener generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen.

Vil ha digitale kommunale pasientjournaler

Helse- og omsorgsdepartementet og KS samarbeider nå for å få til en felles digital pasientjournalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester.

KreftsykeSamarbeid skal lette møtet med Nav

Flere kreftpasienter går glipp av ytelser de har krav på fra Nav, fordi regelverket er for komplisert. Nå skal Kreftforeningen og Nav samarbeide for å unngå feil.

Nytt nettsted gir oversikt over folkehelsearbeid

Nettstedet forebygging.no viser hva de ulike kommunene som har fått støtte til nye folkehelsetiltak, jobber med. Oversikten skal oppdateres fortløpende.

Mer fysisk aktivitet i skolen bør styres av en lærer

To timer ekstra fysisk aktivitet og kroppsøving i uka kan gi flere positive effekter for barns fysiske og psykiske helse, viser ny rapport. Men aktiviteten må være styrt av en lærer for å ha effekt.

Flest har tro på fysioterapeuten ved sykdom

Nordmenn mener fysioterapeuten bidrar mer enn legen til å redusere sykefravær ved muskel- og skjelettplager. Likevel er fysioterapeuter ikke med i prøveprosjektet med primærhelseteam i kommunene.

SMA Norge trekker søksmålet mot Staten, der målet var å gi pasienter over 18 år behandling med en av verdens dyreste medisiner, Spinraza. Gunn Aas Shaw er styreleder i SMA Norge. Bildet er tatt i mai 2018, da SMA Norge møtte helseminister Bent Høie for å

Muskelsyke trekker søksmål mot staten

SMA Norge trekker søksmålet mot staten etter råd fra sin advokat. – En vond beslutning, sier styreleder Gunn Aas Shaw.

PsykologPakkeforløpet gir dårligere tid til behandling

Resultatene av at pakkeforløpet i psykisk helsevern nå er iverksatt, kan bli økt tidspress og svekket kvalitet. Det frykter psykolog Lina Iversen.

Høy oppslutning om barnevaksinasjon

De aller fleste barn og unge får de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet, viser dekningstallene for 2017 og 2018.

StudieHalvparten av barna var ikke aktive nok

En undersøkelse av 1.300 barnehagebarn i Sogn og Fjordane, viste at bare halvparten var så fysisk aktive som Helsedirektoratet anbefaler.

For spreke for frisklivssentralene

Forsker Gro Beate Samdal fant ingen forskjell i aktivitet hos dem som fikk tilbud ved en frisklivssentral, sammenlignet med dem som ikke fikk det. Deltakerne var for aktive ved oppstart.

Annonse
Annonse
Annonse