Annonse

Tariffavtale for BPA-assistenter

Assistenter i BPA-ordningen har nå fått sin første nasjonal tariffavtale. Det skjer etter at Fagforbundet og Virke har forhandlet frem en avtale.

Storrøykere får hjelp til å stumpe røyken

25 millioner kroner skal brukes på å hjelpe storrøykere med å slutte å røyke, har regjeringen besluttet. Prosjektet starter i 2020 og går over tre år.

Blåkopi av gamle pressemeldinger fra Høie

«Kortere ventetid og økt kvalitet i sykehusene» skryter regjeringen av i pressemeldinger sendt ut de fire siste årene. Dette til tross for at ventetiden økte i fjor.

FHIFastleger kan bidra til å forebygge selvmord

Mer enn én av tre som begår selvmord, har vært i kontakt med fastlegen sin måneden før selvmordet. Nå skal forskere undersøke om fastlegen kan bidra sterkere i forebyggende arbeid.

Flere kritiske til registrering i nasjonalt vaksineregister

Flere høringsinstanser er kritiske til at både reservasjonsretten og aktivt samtykke foreslås fjernet i Helsedepartementets forslag til et nytt vaksineregister.

Thomas Seltzer tildelt Mental Helses Åpenhetspris

Thomas Seltzer tildeles Åpenhetsprisen for 2019, blant annet for å være åpen om egne depressive perioder. Prisen deles ut av Mental Helse.

Nav sikrer ikke like rettigheter for funksjonshemmede

Personer med nedsatt funksjonsevne har ikke like rettigheter til tilrettelegging av boligen slik at de kan bli boende hjemme. Det slår Riksrevisjonen fast.

– Et stramt budsjett for helseforetakene

Statsbudsjettet for 2020 tar ikke de store utfordringene inne psykisk helse på alvor, mener presidenten i Norsk psykologforening.

Forskning

DepresjonÅ bryte tankemønstre øker sjansen for å bli frisk

Færre pasienter får tilbakefall etter depresjon med metakognitiv behandling, viser ny forskning.

Regjeringen høster kritikk for helsebudsjettet

Sykehusene bør styrkes med 1,58 milliarder kroner neste år, foreslår regjeringen. For svakt, mener opposisjonen og Legeforeningen.

StatsbudsjettetFlere sykehjemsplasser - kutt i tannregulering

Regjeringen vil øke antallet heldøgns plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Samtidig foreslår de å kutte i kosmetisk begrunnede tannbehandlinger til barn.

Høie følger med på brexit-effekt for legemidler i Norge

Helseminister Bent Høie (H) er godt kjent med at britene hamstrer medisiner og forbyr videreeksport. Hard brexit kan gi mangel på legemidler i Norge.

De som trenger helsetiltak mest, liker dem minst

Folk flest synes det er fint at myndighetene driver med helseforebyggende tiltak. Mest motstand er det blant dem som trenger tiltakene mest, nemlig folk med usunt kosthold, de som røyker og ikke trener.

Bedre tilbud til gravide med rusproblemer

Helseminister Bent Høie (H) mottok torsdag et nytt pakkeforløp for gravide med rusproblemer

Norsk Tipping-pengerEtt av fem helseprosjekter får støtte

Kvinnelige søkere har de siste tre årene hatt ti prosent større sannsynlighet for å få støtte til helseprosjekter enn menn, viser en gjennomgang av 300 millioner Norsk Tipping-kroner.

RegjeringenVil forenkle dokumentasjonskravet for alvorlig syke barn

Om kort tid sender regjeringen på høring et forslag for å forenkle dokumentasjonskravene for foreldre som får penger for å pleie sine alvorlig syke barn.

Færre står i kø for ny nyre

Andelen nordmenn som venter på nyretransplantasjon går ned. I tredje kvartal sto 358 oppført på transplantasjonslisten – ned 5,3 prosent fra forrige kvartal.

UndersøkelseFlere liker de nye snusboksene

30 prosent av de spurte i en undersøkelse svarer at de liker de nye snusboksene med nøytral utforming. For de gamle boksene er tallet 20 prosent.

Savner assistentens stemme i assistanse-utvalg

Stortingsrepresentant for Ap, Ingvild Kjerkol, etterlyser arbeidstakersiden i utvalget som nå skal lage en offentlig utredning om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Direktøren i Helse Nord-Trøndelag går på dagen

Mange pasienter har fått erstatning etter tannbehandling

Norsk pasientskadeerstatning har de siste ti årene utbetalt 81 millioner kroner i erstatning til 1056 pasienter, som alle hadde blitt feilbehandlet hos privatpraktiserende tannleger.

Kommuner kan nå søke om penger til kjøkken på sykehjem

Fra 1. oktober kan kommuner søke om penger for å få kjøkken tilbake på sykehjem. Regjeringen vil sette av 400 millioner kroner til dette de neste fire årene.

Store forskjeller blant sykehus for kreftoperasjoner

BPA-gjennomgangIngen som taler assistentenes sak

De personlige assistentene har ikke fått plass i utvalget som nå skal gjennomgå hele ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Rart, mener Kurt Rønning i Fagforbundet.

Usunne mest skeptiske til sunnhetskampanjer

Folk som lever usunt, er mer skeptiske enn andre til myndighetenes informasjonskampanjer om hva som gir god helse, viser en undersøkelse.

PrimærhelseteamPrøveordningen utvides

55 millioner kroner er bevilget til å utvide ordningen med primærhelseteam. Det åpnes også for at flere legekontor kan bli med i prøveordningen.

Fredrikstad er Årets pårørendekommune

Fredrikstad kommune ble onsdag tildelt prisen som Årets pårørendekommune 2019.

MeslingerTo ny tilfeller av smitte i Norge

Det er registrert to nye meslingtilfeller i Norge, begge i Rogaland i august. Så langt i år er 18 smittetilfeller registrert, mot 12 i hele 2018 her til lands.

BPA-ordningen skal gjennomgås

Regjeringen setter nå ned et utvalg for å se på hvordan ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fungerer. Målet er å forbedre og styrke ordningen.

Ingen sykehusstreik etter enighet i mekling

SAN Helse og Spekter er natt til tirsdag kommet til enighet hos Riksmekleren. Dermed blir det ingen streik på sykehusene fra tirsdag morgen.

BPA-kritikkIsolerte assistenter risikerer å bli utnyttet

Arbeidsforholdene til assistenter for funksjonshemmede samsvarer ikke med den norske arbeidslivsmodellen, slår en ny masteroppgave fast. Uloba kjenner seg ikke igjen i fremstillingen.

Fare for sykehusstreik fra tirsdag

112 ingeniører, radiografer, farmasøyter og jordmødre blir tirsdag tatt ut i streik om ikke SAN Helse og Spekter kommer til enighet hos Riksmekleren.

Ny behandling mot eggstokkreft godkjent

Torsdag ble en ny kreftbehandling godkjent for pasienter i Norge i en begrenset periode. Eksperter kaller den persontilpasset medisin på sitt aller beste.

Færre har fått diagnosen utviklingshemming i år

Det er rapportert inn færre personer med diagnosen utviklingshemming i 2019. Årsaken kan være økt kontroll med kommunene.

Fare for sykehusstreik fra neste uke

Ingeniører og teknologer ved sykehus i Oslo, Bergen og Møre og Romsdal kan bli tatt ut i streik fra tirsdag, varsler fagforeningssammenslutningen SAN Helse.

925 legemiddelmangler hittil i år – i hele fjor var det 684

Norge er blitt svært sårbart for utviklingen i verdens legemiddelindustri. Ifølge TV 2 er 650.000 norske pasienter rammet av mangel på 245 medisiner nå.

Kortere liggetid i psykisk helsevern

Siden 2009 har gjennomsnittlig liggetid i psykisk helsevern gått ned med i overkant av 30 prosent. De regionale forskjellene i Norge har også blitt mindre, viser nye tall fra SSB.

SSBUtfordrende for kommunene å holde tritt med eldrebølgen

Det er grunn til å spørre om omsorgtjenesten i kommunene klarer å holde tritt med økningen i tallet på eldre med omsorgsbehov, mener Statistisk sentralbyrå.

SykepleiermangelenBer KS ta grep

Tre av fire kommuner sliter nå med å få tak i sykepleiere, viser det ferske arbeidsgiverbarometeret til KS. Sykepleierforbundet frykter for pasientsikkerheten.

20 leger fratatt retten til å sykemelde

20 leger er i dag fratatt retten til å skrive ut sykmeldinger. Flere typer feil og regelbrudd er årsaken til at Nav har satt dem på sin «svarteliste».

SSBSpår kraftig vekst i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgssektoren forventes å vokse i takt med at befolkningen øker og blir eldre. Innen 2035 kan antallet årsverk i tjenesten ha økt med 100.000 – til 410.000 årsverk.

Norsk studiePopulære barn mindre utsatt for infeksjoner

Norske forskere har funnet en sammenheng mellom popularitet blant jevnaldrende og hvor ofte barn får infeksjoner, som forkjølelse og betennelser.

DrammenChatter med hjemmetjenesten

Drammen kommune kommuniserer nå digitalt med brukerne av hjemmetjenesten. Pensjonistforbundet frykter økt fare for utenforskap blant dem som ikke er digitale.

ForskningÅ spise fisk tidlig i livet kan forebygge astma

Ny forskning viser at det å spise fisk fra tidlig alder av kan motvirke sykdommer som astma.

Forskning

Papirløse migranter sviktes i helsevesenet

– Helse- og sosialtjenestene må samarbeide mer og bedre for å kunne hjelpe papirløse migranter, sier sykepleier og førstelektor Trine Myhrvold.

Kommunene sliter med å rekruttere helsepersonell

Tre av fire norske kommuner varsler om at det er ganske eller meget utfordrende å få rekruttert sykepleiere – og problemet øker.

Nettkurs Kan hjelpe foreldre som sliter

Foreldre som trenger støtte i foreldrerollen, eller som har barn med spesielle behov, kan få god hjelp av nettkurs. Det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet.

Voksne kvinner dropper sjekk for livmorhalskreft

En av tre kvinner over 55 år går ikke til legen for å sjekke seg for livmorhalskreft. Kreftregisteret er bekymret.

Økte helseutfordringer for kommunene

Kommunene får ansvar for stadig flere yngre brukere med mer omfattende hjelpebehov enn før, uten at ressursene øker i takt, ifølge ny rapport. En omfattende problemstilling, mener KS.

Ny undersøkelseFolk vil dele private helsedata

95 prosent av nordmenn er positive til at egne helseopplysninger brukes til forskning. Det gjelder imidlertid bare dersom personvern ivaretas.

Flere uføre på bygda enn i byen

Distriktskommuner har flere uføre enn bykommunene, viser en ny gjennomgang. I Ballangen i Nordland er nesten én av fire uføretrygdet.

Ingen framgang mot målet om redusert sykefravær

Sykefraværet har økt med om lag to prosent det siste året. Dermed har man ikke kommet nærmere IA-avtalens mål om ti prosent nedgang fram til 2022.

En av ti fastleger vurderer å slutte

Arbeidsmengden er uhåndterbar, mener nær halvparten av de spurte fastlegene i en fersk rapport. Rekrutteringen svikter og flere enn før slutter i yrket. Helseminister Bent Høie varsler handlingsplan.

Ønsker flere og mer tilgjengelige fastleger

Pasientene har gode erfaringer med fastlegene, men mener fastlegen kan bli mer tilgjengelig, viser ny rapport.

Størst fastlegetetthet i Finnmark

Mindre kommuner har flere fastleger i forhold til innbyggertallet enn større kommuner. Fastlegetettheten er størst i Finnmark.

Mange innvandrere sliter med psykiske helseplager

Det er ikke nødvendigvis mer utbredt med psykiske helseplager blant personer med flyktningbakgrunn enn blant arbeidsinnvandrere.

Mer tid på sosiale medier – litt mer depresjon

Det er en sammenheng mellom unges bruk av sosiale medier og depresjon og atferdsproblemer, viser ny studie. Men andre forhold har større betydning.

ErnæringEldre som bor hjemme får dårligere oppfølging

Brukere av hjemmetjenester får dårligere oppfølging av kosthold og ernæring enn beboere på sykehjem, viser rapportering fra kommunene.

SV krever svar fra Høie om Ullevål før valget

En uke før valget krever SV svar fra helseminister Bent Høie(H) om han kommer til å overkjøre flertallet i Oslo og tvinge gjennom riving av Ullevål sykehus.

Sylvi Listhaug vil ha eldreforlik

For å møte eldrebølgen tar eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) initiativ til et forlik for å få bygget nok sykehjem og boliger for gamle.

Annonse
Annonse
Annonse