Annonse

Helse

Støre med vaksineoppfordring: Takk ja!

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kom tirsdag med en innstendig bønn til landets uvaksinerte.

Press på helsevesenetTilliten til å få god behandling faller

– Selv om folk flest fortsatt har høy tillit til å få behandling i helsevesenet, er tilliten på sitt laveste nivå siden mars i fjor da Norge stengte ned, sier Nora Clausen i Opinion.

Verdens land vil ha pandemiavtale

Medlemslandene i Verdens helseorganisasjon er enige om å starte prosessen for en traktat som beskriver hvordan den neste globale helsekrisen skal håndteres.

Flere unge får psykisk helsehjelp

Det er stadig flere barn og unge som behandles for psykiske plager og lidelser, ifølge Helse sør-øst. De har registrert en økning på 20 de siste to årene.

Mange kommuner sliter med å skaffe fastleger

Stadig flere kommuner sliter med å tilby fastlege til innbyggerne, ifølge Helsedirektoratet. Helsedirektør Bjørn Guldvog etterlyser forsterkede tiltak.

Få innvandrere fra flere østeuropeiske land registrert som vaksinert

Under halvparten av innvandrere fra Polen, Romania og Litauen er registrert som vaksinert med minst første dose hos FHI.

Disse koronarådene gjelder nå

Håndhilsing frarådes, og klemming bør begrenses, men det er greit å arrangere fest og besøke besteforeldre. Dette er rådene fra helsetoppene nå.

Sykehus mangler døgnkompetanse for å avdekke vold mot barn

Utenfor vanlig arbeidstid har ikke norske sykehus kompetanse på plass til å sjekke røntgenbilder av barn. Det kan medføre at barn sendes hjem til mishandling.

Intensivoverlege ber om nasjonale tiltakVi er helt på bristepunktet

Intensivavdelingen på Akershus universitetssykehus er helt på bristepunktet, sier en overlege, som ber regjeringen innføre nasjonale tiltak.

Regjeringen planlegger nytt mannsutvalg

Regjeringen skal nedsette et nytt mannsutvalg som skal se på menns utfordringer.

Gjenåpningen fikk ikke nordmenn i bedre form

Folk flest trener ikke mer og er ikke kommet i bedre fysisk form etter gjenåpningen av Norge.

Færre har brukt antibiotika i år

Bruken av antibiotika falt i løpet av årets ti første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Bruken har falt kraftig i løpet av de drøyt ti siste årene.

Skuffelse over kutt i tilbud til psykisk psyke

Støre-regjeringen vil gi 15 millioner mindre til fontenehusene enn det Erna Solberg foreslo i sitt budsjett. Kuttet kan sette stopper for etablering av nye fontenehus.

Forskning viser at tallerkener med farget kant gir høyere matinntak. Foto: Figgjo AS

Spiser mer med fargekanter

Fargekombinasjoner på tallerken får flere pasienter til å spise mer.

Olaug Bollestad mener matgledekorpsene gjør en kjempejobb. Bildet er fra et sykehjemsbesøk på Raufoss i 2019. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Seks matgledekorps på tre år

Tidligere landbruks- og matminister Olaug Bollestad lover å følge med på at den nye regjeringen følger opp matgledekorpsene.

Nesten halvparten – 44,5 prosent – av sykehjemsbeboerne i Norge som fikk kartlagt sin ernæringsstatus i 2020, er enten underernærte eller har risiko for å bli det. Foto: Barcin | iStock

Mangler ernæringsstatus på hver tredje eldre

Rapportering av ernæringsstatus på sykehjemsbeboere er lovpålagt. Likevel mangler det tall for hver tredje eldre.

Linda Kristin Hemma, Geir Arne Dagfinrud og Øyvind Ekornhol i et av de elleve postkjøkkenene på Stange helse- og omsorgssenter.

Sammen for bedre eldremat

Stange helse- og omsorgssenter har i samarbeid med Matgledekorpset Innlandet løftet sykehjemsmaten til nye høyder.

Politiet og helsevesenet krangler om psykisk syke

Ambulansefolk i Oslo har det siste halvåret fått nei minst 68 ganger når de ber om bistand fra politiet når de tar seg av farlige, syke mennesker.

FHI klare til rulle ut tredje vaksinedose til alle

Dersom det blir aktuelt, kan utrullingen av tredje vaksinedose til hele befolkningen settes i gang når som helst, sier FHI-direktøren.

Leger og psykiatere advarer om nye regler for tvang

Flere fagfolk i helsevesenet mener innføring av nye regler for tvang i psykiatrien uten mer ressurser, kan føre til flere farlige pasienter i gatene.

Flertall for nye koronatiltak og økt munnbindbruk

Norge preges av ny rekordsmitte og i flere byer er det innført tiltak. En fersk undersøkelse viser at flere er positive til nye tiltak og mer bruk av munnbind.

FHI anbefaler å prioritere tredje dose med koronavaksine

Folkehelseinstituttet snur og anbefaler nå å prioritere tredje dose med koronavaksine foran influensavaksinasjon til personer over 65 år i Norge.

Flere unge sliter med søvnen og bruker sovemedisiner

Flere studenter og unge voksne sier at de har søvnproblemer, og det har vært en dobling i sovemedisinbruken blant dem mellom 15 og 24 år.

Overlege– Det haster med tredje dose til eldre

Multisyke eldre innlagt på Sykehuset Østfold med alvorlig koronasykdom, ble fullvaksinert for fem til ni måneder siden. Lege mener det haster med tredje dose.

Røde KorsUnges psykiske helse verre nå enn under koronaen

Røde Kors' samtaletilbud for barn og unge, Kors på halsen, har fått flere henvendelser så langt i år enn under hele pandemiåret 2020.

Økende behandlingskø for psykisk syke barn

Psykisk syke barn må i snitt vente i 53 dager før de får hjelp, noen må vente opp mot 80 dager. Dette er sju dager mer enn for ett år siden.

Helsepersonell får tilbud om tredje vaksinedose

Helsepersonell med pasientkontakt får tilbud om å ta tredje dose med koronavaksine. Samtidig bes koronautsatte kommuner om å vurdere lokale tiltak.

UndersøkelseFlere er mer fornøyde med norske helsetjenester

Flere er fornøyde med helsetjenester som fastlege og sykehjem, og tilfredsheten med Nav er på sitt høyeste nivå noensinne, viser Innbyggerundersøkelsen 2021.

5 prosent av sykehjemsansatte i Oslo er uvaksinerte

I alt 422 ansatte på sykehjem i Oslo er stadig uvaksinerte. Det tilsvarer rundt 5 prosent av de ansatte. Et alvorlig problem mener direktøren i sykehjemsetaten.

Færre sykehjemsplasser i privat regi

Kommunene overtar flere sykehjemsplasser fra private tjenesteleverandører. I 2020 var mer enn ni av ti sykehjemsplasser i kommunalt eierskap.

Stor usikkerhet rundt influensasesongen samtidig som koronasmitten stiger

Mens koronasmitten øker i Norge, er influensasesongen like rundt hjørnet. Helsetoppene sier det er høyst usikkert når den slår inn og hvor alvorlig den blir.

Helseministeren snur om halloween-råd til barn

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa at snørrete barn ikke kunne gå halloween. Nå trekker hun tilbake rådet og beklager.

Helse-statssekretær får kritikk for utsagn om psykisk helse

Statssekretær Henrik Krat Bjørkholt (Ap) har tidligere skrevet på Facebook at en «epidemi» av psykiske plager «delvis er manet fram av terapeutene selv».

FHIBabyboomen etter nedstengningen har fortsatt

Det blir fortsatt født langt flere barn i Norge enn i årene før pandemien. Babyboomen som startet da Norge stengte fortsetter.

G20-møtetKjente profiler krever vaksiner til Afrika nå

Trygve Skaug, Ane Brun, Grace Bullen, SnowBoyz, Jarle Bernhoft og andre kjentfolk har gått sammen med UNICEF om et opprop der de krever koronavaksiner til Afrika nå.

581.000 nordmenn er ikke fullvaksinert

Koronavaksineringen her i landet har nesten stoppet opp, skriver Aftenposten. Nesten halvparten av dem som ikke har tatt vaksine, er født utenfor Norge.

FHI160 barn og unge har vært koronainnlagt gjennom pandemien

Siden mars i fjor har 160 barn og unge under 18 år vært innlagt med covid-19, ifølge FHI. Det er under 3 prosent av alle som har vært koronainnlagt i Norge.

StudieGod tilgang på fastleger gir bedre nyfødthelse

Det er en sammenheng mellom høy fastlegedekning og bedre nyfødthelse, viser en ny studie fra Senter for fruktbarhet og helse.

Dyr medisin for spinal muskelatrofi tas i bruk i Norge

Et legemiddel omtalt som «verdens dyreste medisin» skal tas i bruk i Norge for å behandle pasienter med spinal muskelatrofi (SMA).

MehlPoliti og helsetjenester ser på ansvarsfordeling om psykisk syke

Arbeidet er i gang med å se på fordeling av ansvar og oppgaver mellom politi og helsetjenester for oppfølging av psykisk syke, ifølge justisministeren.

Uvaksinert helsepersonell kan bli omplassert

Helsevesenet plikter å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare, fremhever Helsedirektoratet. Er det nødvendig, kan uvaksinert personell bli omplassert.

Eldreombudet krever at helsepersonell er fullvaksinert

Eldreombud Bente Lund Jacobsen krever at helsepersonell som jobber med eldre, skal være fullvaksinert. Enn så lenge ser regjeringen etter andre løsninger.

Stanset kreftstudie etter at pasientene ble sykere

Etter at flere av pasientene enn ventet utviklet spredning mens de deltok i et forskningsprosjekt om tarmkreft, ble hele studien stanset.

Nordmenn vil fortsette med håndsprit

Ni av ti nordmenn vil at butikker og spisesteder skal fortsette med å tilby håndsprit etter gjenåpningen.

Lavere dødsrisiko hos dem som har hatt samme fastlege lenge

Ny forskning viser at pasienter som har beholdt fastlegen i mer enn 15 år, har 25 prosent lavere dødsrisiko enn hva en har det første året med en ny lege.

SV og Frp ber regjeringen ikke øke egenandelen på frikort

Det bør ikke bli dyrere å gå til legen, mener SV og Frp. De mener den nye regjeringen ikke må følge Solberg-regjeringens forslag om å øke frikortgrensen.

Toppe: – Skal ta med kunnskap om Helse-Norge inn i Barne- og familiedepartementet

Barne- og familieminister Kjersti Toppe vil ta med seg erfaringen fra helsepolitikk inn i den nye statsrådsjobben.

Årets influensa er allerede i Europa

Helsemyndighetene vet ikke hvor alvorlig årets influensasesong blir, men for første gang har vi en pandemi samtidig. Folk har mindre beskyttelse fra fjoråret.

Tolga-brødrenes krav mot kommunen til Høyesterett

Høyesterett vil behandle kravet Tolga-brødrene har anlagt mot kommunen etter at de har tapt søksmålet både i tingretten og lagmannsretten.

Regjeringen skal utrede helseforetaksmodellen

Men sykehusene skal fortsatt være statlig eid, og Ullevål reddes ikke. Det fremgår i Hurdalsplattformen

Norad vil at Norge skal vente med tredje vaksinedose

Norad mener at friske nordmenn på under 65 år ikke skal få sin tredje dose av koronavaksine nå og vil heller gi dosene til fattige land.

Erna Solberg forsvarer økt egenandel på frikort

Regjeringen foreslår å øke egenandelstaket på frikort til nesten 3.000 kroner. Erna Solberg mener folk med lave helseutgifter ikke trenger like mye støtte.

200 millioner kroner til psykisk helsehjelp for barn og unge

Regjeringen vil styrke innsatsen for å hjelpe barn og unge med psykiske helseutfordringer, blant annet ved å utvikle flere lavterskeltilbud for denne gruppen.

Slår alarm om unge uføre

Halvparten av norske studenter kjenner noen som er ung og ufør, viser ny undersøkelse. Mange frykter at de selv skal bli langvarig syke.

Under halvparten sier ja til å bruke munnbind

46 prosent er positive til at vi skal bruke munnbind her i landet, ifølge Norsk koronamonitor. Samtidig har aldri så få fryktet å bli smittet.

Legen– Lange dager kan gi økt risiko for slag

Å jobbe så mye som 60-70 timer i uka kan gi negative konsekvenser for helsa, ifølge Naeem Zahid, medisinsk direktør i Aleris Helse.

Espen Eriksen jobbet 70-80 timer i uka. Så tok han grep– Det kunne ikke fortsette. Jeg fryktet for helsa

Et slikt hardkjør kan ikke fungere i lengden, mener Espen Eriksen (51). Han har redusert arbeidstimene sine betraktelig, noe familien er takknemlige for. Forskning viser at å jobbe færre timer i uka, faktisk kan gjøre deg mer produktiv.

ArbeidspsykologenViktig å finne balansen

– Noen ledere er ikke flinke nok til å se tegnene på utbrenthet eller utmattelse, og reagerer først når det er for sent, sier arbeidspsykolog Jon Fiske.

Se opp for tegn på utbrenthet

Optimismen er tilbake. I høst starter hele arbeidslivet på en skikkelig «ny giv». Men alle endringene og den knallharde konkurransen kan ha sin pris. Uholdbart høyt arbeidspress over tid, kan føre til overarbeid og utbrenthet, sier professor.

Ungdomspartiene vil ha tannhelsereform inn i regjeringserklæringen

Både AUF, Senterungdommen og fagbevegelsen krever at regjeringsforhandlingene i Hurdal får tannhelsereformen på programmet.

Annonse
Annonse
Annonse