Annonse

Helse

Pårørende får det bedre med mental trening

En ny type mental trening hjelper pårørende til familiemedlemmer med psykisk sykdom, skriver Forskning.no.

SverigeDårligere helse og livskvalitet for pårørende under pandemien

Pårørende i Sverige har fått økte omsorgsoppgaver under koronapandemien. Det har gått ut over helse og livskvalitet, viser ny rapport.

Røde Kors ber om ekstra innsats for eldre etter pandemien

Eldre som hadde det vanskelig før koronapandemien, har det betydelig verre nå, viser en rapport fra Røde Kors. De ber om økt innsats for eldre etter pandemien.

FHI-rapportSosiale forskjeller ikke hovedårsak til høyere smitte blant utenlandskfødte

Flere innleggelser og mer smitte blant innvandrergrupper enn ellers i befolkningen skyldes i liten grad sosioøkonomiske forskjeller, ifølge FHI-rapport.

Ny målingTo av tre sier ja til rusreformen

I en ny meningsmåling sier et klart flertall, 67 prosent, at de støtter regjeringens rusreform. Blant Arbeiderpartiets velgere sier 68 prosent ja.

UndersøkelseFagorganiserte melder om koronaproblemer

69 prosent av Unio-tillitsvalgte oppgir at koronapandemien har påvirket medlemmenes psykiske eller fysiske helse negativt, ifølge en undersøkelse.

Kirkens Bymisjon advarer om ettervirkninger av pandemien

3 av 5 unge voksne er mer ensomme under pandemien, viser undersøkelse. Kirkens Bymisjon ber regjeringen styrke det eksisterende psykiske helsetilbudet i gjenåpningsfasen.

Færre pasienter på sykehus i koronaåret 2020

Behovet for intensivplasser etter koronautbruddet førte til at færre pasienter ble behandlet på somatiske sykehus i fjor. Det var 380.000 færre liggedøgn i 2020 enn året før.

Gjenåpningen av Norge kan bli stykket opp, tror FHI-topp

Rundt tre firedeler av epidemien er nå basert i Oslo og Viken, ifølge FHI-overlege Preben Aavitsland, som mener gjenåpningen derfor kan bli todelt.

Nasjonal lederutdanning bidrar til bedre ledere i helse- og omsorgstjenesten

Lederne har blant annet blitt mer utviklings- og innovasjonsorienterte, de tilrettelegger bedre for brukermedvirkning og har blitt bedre på økonomistyring.

Utvalg– Større skjevfordeling av vaksiner vil gi færre dødsfall

Flere vaksiner til områder med mye smitte vil gi færre dødsfall og sykehusinnleggelser, mener regjeringens eget ekspertutvalg.

Ung.noEnorm økning i spørsmål fra barn og unge i 2020

Spørretjenesten Ung.no opplevde en kraftig økning av henvendelser i koronaåret 2020. Tallet på besvarte spørsmål økte med 55 prosent fra året før.

Koronasmitte øker risiko for demens og depresjon

Hver tredje som får covid-19 og overlever, får i ettertid en nevrologisk eller psykisk lidelse, viser en ny studie.

Sju ekstra koronamilliarder til svensk helsevesen

Sverige skal bruke sju milliarder svenske kroner ekstra på helseinnsats og vaksinasjoner i kampen mot pandemien.

Disse yrkene har høyest risiko for alvorlig koronasykdom

Leger, sykepleiere og andre som jobber tett på mennesker, har fordoblet risiko for å bli innlagt på sykehus med alvorlig koronasykdom, viser svensk studie.

20 prosent flere unge ringte til Røde Kors i påsken i år

I påsken har Røde Kors' samtaletjeneste for barn og unge hatt over 805 samtaler, en økning på 20 prosent fra fjoråret. – Unge synes det er tungt nå, sier lederen for samtaletjenesten.

Færre har tillit til at andre følger smittevernråd

I påsken har nordmenn fulgt anbefalingene om å begrense antall nærkontakter. Men tilliten til at andre overholder smitteverntiltak er dalende.

Espen Nakstad– Må ned i 200 daglige tilfeller før vi i det hele tatt kan tenke på gjenåpning

Norge må godt under 200 nye koronatilfeller per døgn før man kan vurdere å åpne opp samfunnet, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

ApotekforeningenViktig å starte allergibehandlingen tidlig i år

Våren er høysesong for allergikere. Med høy koronasmitte, med lignende symptomer som allergi, er det viktig å behandle allergien riktig, sier Apotekforeningen.

FHI varsler lettelser for koronavaksinerte etter hvert

Vaksinene til Pfizer og Moderna er 90 prosent effektive mot koronainfeksjon, ifølge en amerikansk studie. FHI varsler lettelser for vaksinerte etter hvert.

Flere tester seg i Oslo– Folk tar ansvar

Smittetallene i Oslo har den siste uken flatet ut og hatt en liten nedgang. Det skjer til tross for at flere enn noen gang har testet seg.

Reduserte ventetider med pakkeforløp for kreft

Pakkeforløpet for kreft bidrar til kortere ventetid og et bedre pasientforløp. Langt større utfordringer har pakkeforløpet for psykisk helse og rus.

Analyse av smitte i Oslo-bydelerKunne ikke påvise sammenheng med boforhold

Forskere peker i en ny analyse på andre forklaringer enn boforhold og yrkesbakgrunn på hvorfor enkelte bydeler i Oslo har mer koronasmitte.

Færre intensivplasser på norske sykehus etter ett år med pandemi

Da koronapandemien traff Norge for ett år siden, var det 289 intensivplasser på norske sykehus. Nå er antallet 278, skriver Aftenposten.

3 av 4 kommuner omdisponerte helsesykepleiere som følge av korona

75 prosent av kommunene i Norge omdisponerte personell fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten på grunn av korona i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

StudieHalvparten av eldre koronapasienter sliter med senskader

En ny norsk studie viser at én av to eldre over 60 år som har vært innlagt med covid-19, fremdeles hadde senskader seks måneder etter innleggelsen.

Danmark åpner når alle over 50 er vaksinert

Partiene i Folketinget har blitt enige om en plan for dansk gjenåpning.

UndersøkelseUnge har fått dårlige psykisk helse under pandemien

Psykisk helse er for første gang spurt om i Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse, skriver VG. Unge har fått dårligere psykisk helse under pandemien.

Barnehageassistent er det mest smitteutsatte yrket i Oslo

Nye tall fra FHI viser at barnehageassistenter og grunnskolelærere i Oslo er mer utsatt for smitte enn de fleste andre yrkesgrupper.

Fagfolk slår alarm om munnhelse og dårlig ernæring

Kombinasjonen tannhelse og riktig ernæring er svært viktig for livskvalitet, men dette blir ikke fulgt opp godt nok. Det er et samfunnsproblem, sier ekspertene.

Siri Skumlien blir ny generalsekretær i Legeforeningen

Legeforeningens sentralstyre har i dag ansatt Siri Skumlien som ny generalsekretær. Hun tiltrer stillingen i juni etter at Geir Riise går av med pensjon.

FFOVil ha yngre funksjonshemmede lengre fram i vaksinekøen

Mutantvirus må endre prioriteringene i vaksinekøen, og yngre funksjonshemmede i risikogruppen må prioriteres høyere, mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Redusert vekst i helseutgiftene i fjor

Lavere lønnsvekst førte til at helseutgiftene i Norge økte mindre i 2020 enn årene før.

Nordmenn delt i synet på AstraZeneca-vaksinen

Nordmenn er delt i synet på om de har tillit til AstraZeneca-vaksinen. I en ny undersøkelse svarer 40.9 prosent nei til å ta vaksinen selv om den er trygg.

StudieUnder halvparten over 65 ble immune etter å ha hatt covid-19

Blant dem over 65 år blir færre enn halvparten immune mot ny smitte etter å ha hatt covid-19, ifølge en dansk studie.

Høie: – Fortsatt mulig at mai blir måneden vi kan åpne opp

Helseminister Bent Høie sier at det kan være mulig å åpne opp mer i mai. Men det avhenger av at smitten er under kontroll i april.

Lavere vekst i bruk av Fritt behandlingsvalg

Det er fortsatt vekst i antall pasienter som benytter seg av Fritt behandlingsvalg, men veksten i fjor var lavere enn tidligere.

Ap vil ha rusreform-forhandlinger uten Venstre

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol mener det er større rom for å finne en løsning for rusreformen om ikke Venstre deltar i forhandlingene.

– Norge kan ikke åpnes før 45-åringene er vaksinert

Denne uken passerte antallet fullvaksinerte nordmenn 230.000, men det langt fra nok. Norge kan ikke gjenåpnes før alle over 45 år er vaksinert, tror FHI.

Ekspertgruppe skal undersøke pandemiens påvirkning på folks psykiske helse

Psykolog Peder Kjøs skal lede en ekspertgruppe som skal se på hvordan koronapandemien har påvirket nordmenns psykiske helse.

Smitten faller kraftig blant de eldste i Norge

Koronaviruset rammer nå svært få over 80 år. Smitten blant de eldste blant oss har falt kraftig.

Sykepleiere i Oslo venter fortsatt på vaksiner

Så langt er kun i underkant av en åttedel av de ansatte ved Oslo universitetssykehus vaksinert. Nå er det uro blant sykepleierne.

Nesten ingen er smittet i butikker og på serveringssteder

I Oslo-området måtte over 3.000 butikker og serveringssteder stenge forrige uke. Men svært få er blitt smittet på slike steder hittil i år.

Ett år med koronatiltakDette har norske helsetopper lært

De advarte om at én av fire kunne bli koronasmittet, og var usikre på om tiltakene ville virke. Ikke alt har gått slik Stoltenberg, Guldvog og Høie fryktet.

Norge mangler over 2000 helsesykepleiere

Norge mangler over 2000 helsesykepleiere for barn og unge, ifølge ny rapport. Samtidig har helsesykepleierne fått flere og mer krevende oppgaver knyttet til psykisk helse og vold.

Oslo tør ikke vaksinere alle sykehjemsansatte nå

Etter at Oslo kommune begynte å vaksinere helsepersonell, økte fraværet.

Røde KorsDramatisk økning i leteaksjoner knyttet til selvmord i fjor

Antall leteaksjoner etter personer med økt fare for selvmord økte i fjor med 50 prosent, ifølge Røde Kors, som betegner økningen som dramatisk.

Folk tror koronapandemien vil bli verre

Et flertall i befolkningen venter økt koronasmitte i tiden som kommer, viser meningsmåling.

NakstadGod kapasitet på sykehusene på Østlandet

Selv om intensivkapasiteten på Ahus er sprengt, har andre sykehus på Østlandet foreløpig få problemer, ifølge Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

StudieLangt til mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Det er en lang vei å gå før målene i pakkeforløpet for psykisk helse og rus blir nådd, viser en studie fra forskningsinstituttet Sintef.

Økning i fravær med luftveislidelser i fjor

Det legemeldte sykefraværet økte i fjor sammenlignet med året før. Koronapandemien og smitteverntiltakene førte til en vesentlig vekst for diagnoser knyttet til luftveislidelser.

Psykiske lidelser økte ikke i Norge etter koronautbruddet

I flere land har andelen med psykiske lidelser gått kraftig opp under første del av koronapandemien. Nå viser en norsk studie at det ikke er slik her i landet.

FHI Mange koronapasienter sliter med langvarige helseplager

Mange pasienter som ble alvorlig syke av covid-19, hadde fremdeles symptomer et halvt år senere. Vanligst er tung pust, trøtthet og nedsatt smaks- og luktesans.

Ny vaksinestrategi under arbeid

Et større arbeid med hele vaksinestrategien er under arbeid. Vaksinenes effekt på å hindre smittespredning står sentralt i arbeidet.

– Diabetes type 1 er ingen deltidsjobb

Lena R. Nilsen skulle ønske helsepersonell hadde vært flinkere til å se henne som et helt menneske, ikke bare den kroniske sykdommen, da hun fikk diabetes type 1 som seksåring.

Helsedepartementet jobber med vaksinebevis

Helse- og omsorgsdepartementet jobber med å utvikle et vaksinebevis som følger internasjonale anbefalinger.

Færrest vaksiner satt i Rogaland

I alt 4,7 prosent av innbyggerne i Rogaland har fått sin første dose med koronavaksine, og fylket scorer også dårligst på dose nummer to.

Ett år siden Norges første koronatilfelle

26. februar 2020 gikk alarmen i Tromsø: Norge hadde fått sitt første påviste tilfelle av koronavirus. – Ikke få panikk, sa kvinnen som ble smittet.

Flere sykehus har ikke varslet om dødsfall

Flere sykehus har ikke varslet om dødsfall blant pasienter som trolig har fått koronasmitte mens de var innlagt. Totalt dreier det seg om 15 personer.

Politiet i Oslo vil ha egne psykiatriambulanser

Oslopolitiet har i flere år ønsket seg en egen psykiatriambulanse, men har ikke fått ønsket innvilget. De siste årene har antall psykiatrioppdrag økt.

Annonse
Annonse
Annonse