Annonse

Ingen framgang mot målet om å redusere fraværet

Sykefraværet i tredje kvartal var på 5,9 prosent, omtrent uendret gjennom hele 2019.

Ansatte på institusjon mest utsatt for vold

Ansatte i pleie- og omsorgssektoren er mer utsatt for vold og trusler enn andre yrkesgrupper, også mer enn politi og fengselsbetjenter, skriver Aftenposten.

Flertallet vil bevare Ullevål sykehus

Sju av ti innbyggere i Oslo vil bevare Ullevål sykehus, viser en meningsmåling. Det er også flertall på tvers av partiene.

Horten kommuneVil bort fra pasientlister på papir

Horten kommune prøver ut ny teknologi i helse- og omsorgstjenesten. – Tidligere var det mye manuelle lister og telefoner, forteller enhetsleder Kjersti Norheim.

Stadig større kjønnsforskjeller i sykefravær

Kvinner har i snitt dobbelt så høyt sykefravær som menn, viser undersøkelser. Graviditet og barn trekkes fram som en av årsakene, men det forklarer ikke alt.

Nå kutter kommunene i psykologtilbudet

Liten kommune har behov for psykolog i 20% stilling. Ingen har søkt.

E-helsetjenester er ikke tilpasset innvandrergrupper

En ny studie viser at pakistanske innvandrere med diabetes type 2 bruker lite e-helsetjenester i egenbehandlingen.

Kortere forventet levealder i USA enn før

I likhet med Norge, har forventet levealder i USA økt jevnt lenge. Men i 2010 stagnerte utviklingen i USA, og de siste årene er forventet levealder gått ned.

Unicare gir opp sykehjemsdrift i Oslo

Det private selskapet Unicare Omsorg, som drifter fem kommunale sykehjem i Oslo, gir opp sin satsing i hovedstaden og selger selskapet til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg (SDL).

Nær dobling av pasienter som benytter fritt behandlingsvalg

Om lag 10.000 pasienter har benyttet seg av fritt behandlingsvalg hittil i år. Det er nesten en dobling sammenliknet med samme periode i fjor.

Fastleger mindre fornøyde med psykiatritilbudet

Fastlegene er mindre fornøyd med de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) nå enn de var for fire år siden, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

Bruk av smertestillende medisin mangedoblet på 15 år

Bruken av den smertestillende medisinen Oksykodon er åttedoblet i Norge de siste 15 årene. Det samme preparatet knyttes til epidemien av overdosedødsfall i USA.

Pårørendeomsorg– Det må være mulig å kombinere arbeid og omsorg

Politikerne må skjønne at ansatte med et omsorgsansvar trenger tilrettelegging og støtte for ikke å falle ut av arbeidslivet, sier professor og leder av Senter for et bærekraftig arbeidsliv i Storbritannia, David Grayson.

Helse i NordenStore forskjeller i røyking og skadelig alkoholbruk

Finske og danske menn og danske kvinner har lavest forventet levealder i Norden. De har også flere sykdomsplager enn andre nordiske borgere.

Høie vektlegger samarbeid i ny sykehusplan

I den nye nasjonale planen er hovedgrepet økt samarbeid mellom sykehus og kommuner.

Medisiner billigere i Norge enn i mange andre land

En sammenligning av prisene på 13 vanlige medisiner i 50 land viser at det norske prisnivået ligget 5,26 prosent under mediannivået.

Flere jenter får en angstdiagnose

Andelen jenter som fikk en angstdiagnose ble fordoblet fra 2010 til 2015, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Seks av ti unge kvinner takket ja til HPV-vaksine

Over 137.000 unge kvinner har benyttet seg av tilbudet om gratis HPV-vaksine gjennom det midlertidige opphentingsprogrammet.

Vi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett

Søtmonser og slikkmunner har lært å begrense seg. Nordmenns sukkerforbruk ligger på et historisk lavt nivå, ifølge Helsedirektoratet.

To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp

En undersøkelse blant jordmødre viser at nesten to av tre av jordmødrene ved Ahus nylig har vurdert å si opp på grunn av arbeidspresset.

Få kommuner har ansatt erfaringskonsulenter

Bare 112 av 422 norske kommuner har ansatte med erfaringskompetanse fra psykisk helse eller rusrelaterte problemer. Det viser en kartlegging Sintef har gjort.

Økte søvnproblemer blant unge i Norden – men ikke i Norge

Mens stadig flere unge i andre nordiske land sliter med søvnen, er trenden motsatt i Norge. Færre norske ungdommer enn før sier at de har problemer med å sove.

Enormt prishopp på legemidler i Danmark

Flere hundre legemidler har hatt en enorm prisvekst i Danmark, viser en gjennomgang av endringer i apotekenes utsalgspriser.

Ny leder i NSFKrever stans i konkurransetting og privatisering

Den nyvalgte lederen i Norsk Sykepleieforbund, Lill Sverresdatter Larsen, varsler en ny kurs for organisasjonen.

InvesteringstilskuddGir ikke flere omsorgsplasser

Siden 2008 er det gitt tilskudd til 9700 nye sykehjemsplasser i norske kommuner, men på nasjonalt nivå har antallet plasser kun økt med 435 i samme periode.

Bekymret for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud

Alle partiene bortsett fra Ap og Høyre i Oslo, er kritiske til planene om å legge ned Ullevål sykehus. Onsdag varsler de en felles pressekonferanse.

Økning i antall sykepleierstudenter

5.335 studenter begynte på sykepleierutdanningene i høst. Det er en økning på 130 studenter fra i fjor.

Norsk professor advarer om amerikansk studie på paracetbruk hos gravide

En norsk ekspert er skeptisk til en studie som viser tre ganger høyere risiko for noen psykiske lidelser hos barn ved høy paracetbruk hos mor under graviditet.

Ap og Sp refser sykehussatsing – varsler milliardløft

Sykehusene er kronisk underfinansiert av dagens regjering, mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Høyre anbefaler lesebriller og kalkulator.

Ventetiden øker for norske pasienter

Ventetiden i spesialisthelsetjenesten øker for norske pasienter, viser ferske tall fra Helsedirektoratet.

Høy legedekning i Norge

Norge hadde 4,7 praktiserende leger per tusen innbyggere i 2017, mot 3,5 i gjennomsnitt for OECD-landene. Norge er dermed blant landene med høyest legedekning.

BarnevernFortsatt flest opphold i private institusjoner

Rundt 56 prosent av alle oppholdsdager i barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i fjor var i institusjoner eid av private.

EldreLavere vaksinasjonsgrad i Norge enn i andre OECD-land

Andelen eldre over 65 år som er vaksinert mot influensa, er lavere i Norge enn i andre OECD-land, ifølge en ny helserapport.

Ny leder i Sykepleierforbundet

Landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har valgt Lill Sverresdatter Larsen til ny leder. Hele toppledelsen i organisasjonen blir byttet ut.

Overvekt hos unge– Dagens tiltak fungerer ikke

Millioner av skattepenger brukes på tiltak mot overvekt som har minimal effekt, mener interesseorganisasjonen Ros. Det vil de ha en slutt på.

Olav ThonÉn milliard til forskning på muskel- og skjelettlidelser

Milliardær Olav Thon har satt av en milliard kroner til en nyopprettet stiftelse som skal forske på muskel- og skjelettlidelser.

Sykepleiere og leger reagerer på Frp-utspill

Frp mener ansatte og ikke helseforetaket bør straffes når pasienter blir feilbehandlet. Det får ansatte ved Haukeland universitetssjukehus til å reagere.

Medisinstudenter Søker oftere psykologhjelp enn andre studenter

Flere medisinstudenter enn andre studenter søker psykologisk helsehjelp, skriver Universitas. Fagfolk mener spesialistutdanningen er årsak til angst og stress.

Ny helseportal for menn

For å få flere menn til å reflektere over egen helse, lanseres en ny, nettbasert helseportal for menn. Helseportalen har som mål å være en kilde til informasjon om mannshelse.

En av sju unge har brukt cannabis det siste året

Cannabisbruk er langt vanligere blant unge menn enn blant unge kvinner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 14 prosent i alderen 16 til 24 år har brukt cannabis én eller flere ganger siste år.

Vektere beskytter ansatte mot sykehjemsbeboere

Flere sykehjem i Trondheim leier inn vektere for å sikre de ansatte mot demente, utagerende beboere, skriver Adresseavisen.

Stor studieCannabis som medisin bedrer ikke psykiske lidelser

Forskere har gått gjennom 83 studier som omfatter over 3.000 personer og funnet at medisinske cannabispreparater ikke kan anbefales mot psykiske lidelser.

Nordmenn foretrekker tur som trening

Turgåing er treningsaktiviteten flest nordmenn foretrekker, ifølge Statistisk sentralbyrå. Regjeringen bør legge om norsk idretts- og aktivitetspolitikk, mener Norsk Friluftsliv.

PensjonistforbundetGraverende at eldre nedprioriteres i helsetjenesten

Flere helsekroner brukes på yngre enn på eldre. Det opprører Pensjonistforbundet, som mener eldre behandles som annenrangs borgere.

HaukelandTredobling av barn diagnostisert med diabetes

De siste tre månedene har det vært en tredobling i antall barn som har blitt innlagt på Haukeland universitetssjukehus med diabetes type 1.

Store forskjeller i omsorgstjenestene

Hvor du bor i landet er med å avgjøre hvor gode helse- og omsorgstjenester du får. Det viser en kunnskapsgjennomgang gjennomført av Senter for omsorgsforskning.

Tøft for hjertet å stille klokka

Det kalles verdens største søvneksperiment og øker risikoen for hjerteinfarkt og ulykker. I helgen må vi stille klokka igjen. I 2021 kan det være slutt.

Sykehjem kartlagt1 av 3 med demens har angst

Angst hos sykehjemsbeboere er svært vanlig. Likevel har dette vært vanskelig å oppdage for de ansatte, fordi de har manglet gode verktøy.

Jordmødre på Ahus slår alarm om beredskap

Måten sykehusene finansieres på fører til økt risiko og fare for komplikasjoner for fødende, mener Jordmorforbundet. Ved Ahus slår de ansatte alarm.

PasientskadeBare én av tre erstatningssaker er registrert

Bare 33 prosent av sakene der pasienten senere har fått erstatning av Norsk pasientskadeerstatning, ble også meldt inn som avvik på sykehusene. Tallet burde vært høyere, mener NPE.

Norge skal lede utvikling av helseberedskap ved terrorangrep i Europa

EU har bedt Norge lede et prosjekt som går ut på å styrke helseberedskapen i Europa ved eventuelle terrorangrep med kjemiske eller biologiske våpen.

Vil ha slutt på svingdørspasienter – etablerer 19 nye helsefellesskap

Kommunal og statlig helsetjeneste må samarbeide bedre, slår regjeringen fast. Nå etableres helsefellesskap i 19 fylker.

Rogaland og Østfold topper kreftstatistikken

Rogaland topper kreftstatistikken for menn i årene 2014 til 2018, viser tall fra Kreftregistret. Østfold har de fleste krefttilfellene for kvinner.

Gutter oppsøker ikke helsesykepleier

Gutter skammer seg over å snakke om å psykiske plager med helsesykepleieren, viser ny studie. Det er flere barrierer for guttene, mener forsker.

Mindre kreft blant innvandrere

En ny undersøkelse viser at det er store forskjeller mellom innvandrere og norskfødte når det gjelder forekomsten av flere krefttyper.

Regjeringen vil styrke legemiddelberedskapen

Legemiddelmangel er et økende problem. Hittil i år har Legemiddelverket mottatt 1035 mangelmeldinger, men nå vil regjeringen styrke beredskapen.

Unge vil ha snakkeforløp, ikke pakkeforløp

Unge som er innlagt for psykiske lidelser må få være med å bestemme hvordan behandlingen skal være. Da er nemlig sjansen større for at de blir friske, viser ny forskning.

Legekontor ble hacket

Datainnbrudd hos et fastlegekontor var rettet mot en maskin som henter ut data fra pasientjournaler til forskning, skriver Dagens Medisin.

Ap krever fortgang i regulering av skjønnhetsbehandling

I juni i fjor vedtok Stortinget at regjeringen skulle fremme forslag om regulering av kosmetiske injeksjoner. Så langt har lite skjedd, hevder Ap-politiker.

Forskning

Trener seg til mindre smerter

Mange eldre sliter med ulike typer smerter. For Berit Knudtzon (92) hjalp det å begynne å trene hjemme med en fysioterapeut.

Annonse
Annonse
Annonse