Annonse

Helse

Helse

Ledere skammer seg over å bli syke på grunn av stress

Folk i lederposisjoner føler skyld og skam når de blir sykmeldt på grunn av stress, viser dansk studie. Manglende åpenhet gjør det vanskelig å løse problemene.

Én av fem med lav utdanning er uføretrygdet

Hver tiende nordmann i alderen 18-67 år er uføretrygdet. Blant dem som ikke har utdanning over grunnskole, er andel uføre dobbelt så høy.

FHIFolk med dårlig råd kan være mer utsatt for korona-død

Fattigdom, trangboddhet og visse etniske bakgrunner kan gi økt risiko for at man dør av covid-19. Høy alder er likevel den største risikofaktoren.

Nesten fire av ti venter ny korona-nedstengning

36 prosent tror hele eller deler av Norge kommer til å stenge ned igjen i løpet av 2020, viser ny undersøkelse.

Nordmenn over 80 lever sunnere enn andre

Folk som er over 80 år har en sunnere livsstil enn nordmenn i yngre aldersgrupper, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.

Mange er avskåret fra grunnleggende helsetjenester

Røde Kors har kartlagt hvem som globalt er avskåret fra tilgang på helsetjenester. – Man må tenke annerledes, sier seniorrådgiver i organisasjonen.

Gjeldsrådgivning kan være beste medisin for pasienter med pengeproblemer

Én av ti fastlegepasienter har helseplager som henger sammen med økonomiske bekymringer, viser studie. For en del kan økonomisk rådgivning være viktigere enn medisinsk behandling.

WHOKoronasmitten sprer seg stadig raskere

Koronapandemien vokser stadig i omfang, og følgene vil merkes i flere tiår, advarer Verdens helseorganisasjon WHO.

Rekordlavt sykefravær i dagligvarebutikkene

Sykefraværet i dagligvarebutikkene har gått ned etter koronautbruddet. Rema 1000 vurderer å fortsette hygienetiltakene, forteller NRK.

SverigeKvinner topper sykefraværstatistikken

Svenske kvinner har langt høyere sykefravær enn svenske menn, viser en ny rapport.

Fire ganger flere koronasykmeldte enn påvist smittede

Etter koronautbruddet var tallet på sykmeldte med en koronadiagnose fire ganger så høyt som antall påviste koronatilfeller, viser en ny analyse fra Nav.

FHI tror Norge kan unngå ny smittebølge

Norsk koronastudieStørre smitte innad i familier enn tidligere påvist

Forskning fra Universitetet i Bergen viser høyere spredning av koronaviruset innad i familier enn det en tidligere kinesisk studie har vist.

Koronautbruddet førte til kraftig økning i sykefraværet

Koronapandemien og smitteverntiltakene har ført til kraftig vekst for diagnoser knyttet til luftveislidelser. Økningen i sykefraværet har vært størst blant unge menn.

Tredobling i antall koronasmittede i Oslo

I forrige uke ble det meldt om 81 nye koronasmittede i Oslo, over tre ganger så mange som uken før.

Svensk koronastrategi ingen økonomisk vinner

Koronakrisen har vært minst like tøff for svensk økonomi som for de nordiske naboene, tross mykere svenske koronatiltak, fastslår nordiske sjeføkonomer.

Ingen overdødelighet i Norge i år

Foreløpige tall fra FHI viser at det ikke har dødd flere i år enn normalt, til tross for koronaepidemien.

Eldre samboere har ingen garanti for å få bo sammen på sykehjem

De eldste venter fortsatt på forskriften som sikrer at samboere på sykehjem skal kunne bo sammen. Stortinget vedtok en samboergaranti for over to år siden.

UndersøkelseHver tredje nordmann unngår helsetjenester

Hver tredje nordmann sier de unnlater eller utsetter å oppsøke helsetjenester som følge av koronautbruddet, viser en ny undersøkelse.

Private sykehjem blir ideelle

Lovisenberg tar over fem sykehjem.

Flere besøk hos fastlege og legevakt i fjor

Nordmenn gikk nesten 14,8 millioner ganger til fastlegen i fjor. Det blir i gjennomsnitt 2,7 legebesøk per nordmann.

PsykologforeningenFare for at psykisk helse nedprioriteres

Stortinget må prioritere psykisk helse post korona, og tjenestene må sikres nok bevilgninger for å håndtere økt behov for psykisk helsehjelp, mener Psykologforeningen.

Hver femte sykehuslege vil slutte i jobben

En fersk undersøkelse viser at mange sykehusleger har bestemt seg for å slutte i sin nåværende jobb. Gode ledere minsker faren for at de gjør det.

FHI30.000-40.000 nordmenn har hatt koronasmitte

I nye beregninger anslår Folkehelseinstituttet (FHI) at mellom 30.000 og 40.000 nordmenn har blitt smittet av covid-19.

Ekspertutvalg anbefaler fortsatt «slå ned»-strategi mot korona

Ekspertgruppa som har vurdert de økonomiske virkningene av koronatiltakene, mener at regjeringens «slå ned»-strategi fortsatt er det beste alternativet.

Flest vil prioritere helse- og omsorg

Fire av ti mener helse- og omsorgssektoren bør prioriteres dersom regjeringen må velge tydeligere mellom ulike sektorer i statsbudsjettet, ifølge undersøkelse.

Regjeringen gjeninnfører legemelding ved lengre fravær

Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

Motstand mot gigantisk helsedataprosjekt for kommunene

Det nye, felles journalsystemet for kommunehelsetjenesten koster 11,2 milliarder kroner, og det vil koste helsevesenet 10,9 milliarder kroner sette det ut i livet.

Oslo-politikere krever bedre koronabehandling av eldre

Det må bli slutt på at eldre koronapasienter utestenges fra sykehusene, krever helsepolitikere i Oslo.

Hver femte nordmann i dårligere fysisk form

22 prosent av alle nordmenn sier de har fått dårligere fysisk form etter koronautbruddet. 10 prosent oppgir at formen er bedre, mens resten sier den er uendret.

Ungdom føler seg mer ensomme i koronatiden

Ungdom føler seg mer ensomme, er mindre fornøyde og bruker over sju timer på nettet daglig i koronatiden, viser en ny undersøkelse fra Sintef.

Dårligere psykisk helse blant barn i Europa

Europeiske barn mellom 11 og 15 år er i økende grad rammet av psykiske problemer viser en WHO-studie gjennomført i 45 land.

Erna Solberg tråkket seniorturene i gang igjen: – Et viktig folkehelsetiltak

Turistforeningen starter nå opp igjen med seniorturer etter to måneders koronastans. Men smittevernhensyn gjør at turene må planlegges bedre enn før.

Sykehus venter lange kirurgiske ventelister etter pandemien

Covid-19-pandemien har gitt rundt 28 millioner avlyste kirurgiske inngrep globalt. Norge er bedre stilt enn mange land, men ventelistene vil bli lange.

Regjeringen utsetter mål om massetesting

Regjeringen har i det stille utsatt sitt mål om å ukentlig teste 300.000 nordmenn for koronasmitte.

FNPandemien medfører stor psykisk krise

Koronakrisen er en trussel mot psykisk helse verden over, advarer FN torsdag, og ber om at det tas grep for å demme opp for påkjenningene pandemien medfører.

Kraftig økning i symptomer på angst og depresjon blant voksne i Norge

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har gjort en undersøkelse som viser en to- til tredobling av symptomer på angst og depresjon under koronakrisen.

Mange sykepleiere er redd for å smitte eldre på sykehjem

I en ny og omfattende undersøkelse sier åtte av ti sykepleiere at de er redd for å koronasmitte de eldre på sykehjem.

Dalende oppslutning om smittevern skaper bekymring

Kommuneleger og fylkesmenn rapporterer om dårligere oppslutning om smitteverntiltakene. Nå hever statsminister Erna Solberg en advarende pekefinger.

Foreldre skal ikke få kikke i barnas psykologjournal

Foreldre skal ikke lenger få kikke i journalene til barn som går til psykolog eller psykiater. Et flertall i helsekomiteen vil sikre barnas privatliv.

Høie forsvarer kommuners nedprioritering av sårbare barn

Sårbare barn har blitt rammet av overdrevne koronatiltak, ifølge rapport. Mange kommuner har stått i en ekstremt vanskelig situasjon, svarer helseministeren.

– Utviklingen går for tregt

Turid G. Spilling, kommunikasjonssjef i Diabetesforbundet, har stor forståelse for at mange av medlemmene er utålmodige.

Canada investerer i digitalt psykisk helsevesen

Canada investerer 240 millioner canadiske dollar for å utvikle digitale verktøy som skal hjelpe innbyggerne å bedre takle konsekvensene av koronakrisen.

RapportOverdrevne koronatiltak har rammet sårbare barn

Barn og unge lider av at mange offentlige tilbud har hatt strengere koronatiltak enn det helsemyndighetene har anbefalt, viser en rapport til regjeringen.

Én av to tror på koronavaksine i år

Halve befolkningen i Norge tror at det kommer en vaksine mot koronaviruset i år. Men et økende antall nordmenn tror koronautbruddet vil vare lenge.

HelsedirektørenJa, vi tror koronasyke blir immune

Helsedirektør Bjørn Guldvog er nå tydelig på at de tror covid-19-syke blir immune mot ny smitte. Men at det er usikkert hvor lenge immuniteten varer.

Koronasituasjonen har gjort at en av fem ikke går utendørs

22 prosent av de spurte i en fersk undersøkelse sier de i all hovedsak sluttet å gå ut av huset, som følge av koronaepidemien, og andelen er høyest blant unge.

Regjeringen vil fjerne øvre aldersgrense for brukerstyrt personlig assistanse

Regjeringen vil fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Solberg om økonomisk bråstopp– Vi må sette helse først

Statistisk sentralbyrå melder om bråstopp i norsk økonomi som følge av koronatiltakene. Statsminister Erna Solberg (H) er likevel trygg på at tiltakene ikke har vært for harde.

Sykepleiere opplever å ha «sviktet»

Smitterisiko, karantene og et enormt arbeidspress har vært hverdagen for norske helsearbeidere i snart to måneder. Nå kjenner flere på den psykiske belastingen koronakrisen har medført.

Camilla Stoltenberg– Befolkningen trettes ut

Folkehelseinstituttet frykter at folk skal bli trøtte og gradvis slutte å etterleve tiltakene for å slå ned koronaviruset.

Vi spiser mindre sunt etter koronautbruddet

Nordmenns kosthold er blitt mindre sunt under koronakrisen. Utviklingen er særlig negativ blant unge og i store familier.

Flere får arbeidsavklaringspenger fra Nav

Tallet på mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) økte i løpet av de tre første månedene i år. Økningen har vært stor blant unge og personer med psykiske lidelser.

HelsedirektørenHold helsetjenester til barn og ungdom åpne

Det er ikke riktig å sette helsesykepleiere til å bekjempe korona i stedet for å hjelpe barn og unge nå, lyder den klare beskjeden fra helsedirektøren.

Over halvparten av koronadødsfallene har skjedd på sykehjem

Flertallet av dem som har dødd av koronasmitte i Norge, har ikke fått behandling på sykehus, men har dødd på sykehjem. De fleste er veldig gamle og syke.

Forsker slår alarm om vektøkning blant unge jenter

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) viser at midjemålet blant unge jenter har økt med 11 centimeter siden 1980-tallet.

Forskere ser på sammenheng mellom tuberkulosevaksine og lavere koronadødelighet

En ny studie viser en sammenheng mellom land som har obligatorisk tuberkulosevaksinering, og land med lavere dødelighet av covid-19.

Informasjon om korona på 16 ulike språk

Innvandrere med begrensede norskferdigheter kan gå glipp av viktig informasjon om koronasmitte og tiltakene som er iverksatt. Nå er koronainformasjon oversatt til 16 språk.

Nybakte mødre og gravide ekstra sårbare i krisetider

Fra februar til mars økte antall henvendelser fra 600 til 13.000 til «Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel».

Solberg avviser bønn om å evakuere barn fra Moria-leiren

Norske organisasjoner ber innstendig om at Norge evakuerer barn fra Moria-leiren i Hellas, men statsminister Erna Solberg sier nei.

Annonse
Annonse
Annonse