Annonse

Helse

RiksrevisjonenMyndighetene mangler styring på IT-satsing i helsesektoren

Helsemyndighetene har ikke styring og kontroll på IT-satsingen «Én innbygger - én journal», og reglene for anskaffelser er brutt, viser undersøkelse fra Riksrevisjonen.

Menns magefett er farligere enn kvinners

Kvinner har mindre magefett enn menn. Dermed utgjør magefett en større risiko for menn enn for kvinner, viser ny forskning.

Professorer uenige i at man dropper munnbind

Flere eksperter er uenige i at man kan begynne å droppe munnbind. Professor mener at unødvendig mange har blitt smittet fordi det har vært munnbind-motstand.

SverigeLettelser i regler for sykefravær har gitt mindre koronasmitte

Svenske myndigheter innførte flere lettelser i sykefraværsreglene etter koronautbruddet i fjor. Det har bidratt til å hindre smittespredning, viser ny rapport.

FHI om munnbindbruk– Ulempen vil etter hvert bli større enn nytten

Det er ikke lenger et nasjonalt råd om å bruke munnbind i Norge. FHI mener ulempen ved å bruke munnbind etter hvert vil bli større enn den eventuelle nytten.

Mange innvandrere sliter med å forstå det helsemyndighetene sier

I flere innvandrergrupper mangler fire av ti sentrale kunnskaper og ferdigheter om helse, ifølge ny rapport.

Blå Kors tror pandemien kan ha forverret situasjonen for de alkoholavhengige

I fjor ble det registrert 386 alkoholutløste dødsfall i Norge. Blå Kors tror koronapandemien kan ha forverret situasjonen for de alkoholavhengige.

FHI-direktøren om Janssen-vaksinenUnikt å tillate en vaksine man kan dø av

FHI-direktør Camilla Stoltenberg frykter dødsfall som følge av at Janssen-vaksinen tas i bruk i Norge, men sier at den også kan være mindre farlig enn fryktet.

Raymond JohansenMunnbind er noe av det aller siste vi gjør noe med

Å droppe munnbind-påbud ligger i trinn 4 av gjenåpningsplanen for Oslo, opplyser byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Mottakere av Janssen-vaksinen mister plassen i regjeringens vaksineprogram

Personer som velger å ta den mindre effektive Janssen-vaksinen, mister plassen sin i det offentlige vaksineprogrammet.

Norsk studieFå får senvirkninger av covid-19

For de aller fleste som ikke har vært innlagt på sykehus etter å ha blitt koronasmittet, går virussykdommen fort over, viser en norsk studie.

Nå rulles koronapasset ut

Koronasertifikatet er på vei til norske brukere og kan benyttes ved innreisekontroll fra fredag av. Men om beskyttede slipper karantene, er foreløpig uklart.

Hvert femte barn avvises i psykiatrien

Hvert femte barn eller ungdom som henvises til barne- og ungdomspsykiatrien blir avvist, viser tall fra Helsedirektoratet.

Flere leger har ikke prioritert diabetespasienter i vaksinekøen

Mange fastleger har ikke prioritert diabetespasienter i vaksinekøen. Dette er mot anbefalingene fra helsemyndighetene, og Folkehelseinstituttet har nå reagert.

Færre små barn og ungdom til fastlege i 2020

Voksne konsulterte fastlegen oftere i koronaåret 2020 enn året før. Samtidig var det en stor nedgang blant de yngste barna og blant elever på videregående.

Bruken av sovemedisin har doblet seg blant ungdom

For ti år siden brukte 1,6 prosent av norske ungdommer mellom 15 og 19 år reseptbelagte sovemedisiner. I fjor hadde tallet mer en doblet seg.

Kvinnedominerte frisk-yrker har blitt risk-yrker

Velferdsyrker som tidligere ble regnet for å være helsebringende, har forvandlet seg til å bli yrker med stor risiko for dårlig helse, viser svensk rapport.

Høie tok kontakt med FHI og ba dem korrigere Twitter-melding

Helseminister Bent Høie (H) tok kontakt og forsikret seg om at Folkehelseinstituttet ville korrigere sin egen overleges budskap om at pandemien er over.

Mental Helse UngdomHistorisk satsing på psykisk helse i budsjettenigheten

Mental Helse Ungdom kaller budsjettenigheten mellom Frp og regjeringen strålende nytt for psykisk helsevern. Nå må pengene brukes riktig, sier organisasjonen.

Psykologforeningen mener pasienter skrives ut for tidlig

En ordning for psykisk helsevern fra 2019 skulle gi kortere ventetid. Men pasienter skrives ut for tidlig for å gjøre plass til nye, ifølge Psykologforeningen.

RiksrevisjonenMange får ikke psykisk helsehjelp når de trenger det

Mange med psykiske lidelser må vente lenge på helsehjelp, viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. Hvilken hjelp de får, avhenger av hvor de bor.

Kraftig nedgang i fravær på grunn av luftveissykdommer

Antall tapte dagsverk grunnet sykdommer i luftveiene er nesten halvert siden i fjor. – Dette henger nok sammen med at influensasesongen har uteblitt i år, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Punktert rusreform blir vedtatt i Stortinget

Intet skifte i ruspolitikken, men et par oppmykninger i straffeloven ligger an til å bli vedtatt når Stortinget stemmer over den omstridte rusreformen torsdag.

Politiet vil prioriteres i vaksinekøen

Politiets Fellesforbund mener det vil være til det beste for samfunnet at politiet blir prioritert vaksinekøen.

KSStaten må trå til for å hindre at fastlegeordningen rakner

Fastlegeordningen vil rakne om det ikke kommer kraftfulle tiltak raskt. Det er på tide at Stortinget og regjeringen tar grep, mener kommunenes organisasjon KS.

AnalyseDet lønner seg å investere i eldres psykiske helse

Investeringer i vår mentale sunnhet er god samfunnsøkonomi, viser en analyse fra Institut for Lykkeforskning i Danmark.

Rødgrønn interesse for nytt soningsregime for syke fanger

Aps forslag om en ny soningsform for de aller sykeste høster applaus fra SV. Senterpartiet mener forslaget er interessert.

Stor økning i antall nye brukere av diabeteslegemidler

Antall nye brukere av blodsukkersenkende legemidler gjorde et hopp i 2020, etter moderat økning over flere år.

Flertallet av norske kvinner føler seg skitne og skammer seg når de har mensen

Norske kvinner, særlig tenåringsjenter, føler skam og dekker over noe av det mest naturlige i verden: At de blør rundt hver fjerde uke.

Én av fire født på 90-tallet snuser daglig

Svært få unge røyker, men andelen unge som snuser daglig, fortsetter å stige.

Eldre holder seg friske og selvhjulpne lenger

Eldre fungerer godt i dagliglivet, og er uavhengige ved stadig høyere alder, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Mer psykiske lidelser blant barn i fattige familier

Barn av foreldre med de aller lavest inntektene har tre til fire ganger så høy sannsynlighet for å bli diagnostisert med psykiske lidelser, sammenliknet med barn av de aller rikeste foreldrene.

FHI-overlegePandemien utryddes blant eldre

Norge er i ferd med å utrydde koronapandemien blant de eldre, sier Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Stortinget samles om en «rusreform light»

Det ligger an til et flertall i Stortinget for en lettversjon av rusreformen, der mindre alvorlige narkolovbrudd slettes fra rullebladet etter tre år.

Fire av fem nordmenn er positive til munnbind

Norge er i ferd med å åpne opp og nordmenns bruk av munnbind kan vise tegn på å falle fra et ellers historisk høyt nivå.

Regjeringens budskap til dem med gjenåpningsangst

Regjeringen sier at det ikke lettes på tiltak før de mener det er forsvarlig. Men smitten kan fortsatt komme ut av kontroll, advarer de.

Legeforeningen om Janssen-vaksinen– På grensen til uforsvarlig helsehjelp

Legeforeningen er kritisk til frivillig bruk av Janssen-vaksinen, og minner myndighetene på at vaksiner er reseptbelagte og må skrives ut av en lege.

Flertallet av oss synes gjenåpningen av Norge går i riktig tempo

– Stadig flere forventer mindre koronasmitte i Norge fremover. Men flertallet er fortsatt ikke overbevist om det, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

To av tre nordmenn mener vaksineselskaper bør dele oppskrift på koronavaksiner

Mange nordmenn mener at vaksineselskapene bør dele oppskriftene sine på covid-19-vaksiner. I en ny undersøkelse er to av tre positive til dette.

Fortsatt ingen enighet i EU om vaksinepass

EU-lederne lyktes tirsdag ikke å bli enige om vaksinepassordningen, som flere europeiske feriesteder ser som en redningsline før den kommende høysesongen.

Økt press på lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp

Pågangen til det lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp har økt kraftig etter koronautbruddet. Men bare én av fem kommuner har et slikt tilbud om hjelp til dem som sliter psykisk.

Disse lederne tilrettelegger mest for psykisk syke

Sykehus sender regning for fødsler til kvinner uten lovlig opphold

Kvinner uten lovlig opphold i Norge får faktura på store beløp fra sykehusene før fødselen. Flere opposisjonspartier på Stortinget reagerer kraftig.

Helseforetakene frykter at for få får hjelp for koronaettervirkninger

Helseforetakene er bekymret for at langt færre som har vært koronasyke, får rehabilitering enn det tallene skulle tilsi.

Mental Helse– Spredt brannslokking fra regjeringen

Mental Helse er kritisk til forslaget til revidert nasjonalbudsjett. – Vi må sette i verk varige tiltak og ikke smøre penger tynt utover tiltak som ikke virker, sier landsleder Jill Arild.

Flere spilleavhengige ber om hjelp under pandemien

Tallet på personer som tok kontakt med Spilleavhengighet Norge for første gang, økte kraftig i pandemiåret 2020. For 2021 ligner tallene på fjoråret.

Norge har passert 2 millioner vaksinedoser

Over 2 millioner doser med koronavaksine er nå satt i Norge, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Mer penger til arbeid med psykisk helse og rus

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å styrke lavterskeltilbud for psykiske helseutfordringer og rusproblemer i kommunene med 150 millioner kroner.

UndersøkelseJobben er ikke viktigste årsak til stress

En ny dansk undersøkelse avliver myten om at forhold i arbeidslivet er den viktigste forklaringen på stress.

FHIAlle får trolig tilbud om vaksinedose to før høsten

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at alle vil ha fått tilbud om dose to med koronavaksine før sommeren er over om alt går etter planen.

Eldre med psykiske lidelser sliter mer under pandemien

Koronapandemien har gjort de psykiske lidelsene til eldre verre. Sosial isolasjon og begrenset brukerkontakt har hatt stor innvirkning.

Legeforeningen– Fastlegeordningen er i ferd med å bryte sammen

Fastlegeordningen skaper store problemer for landets kommuner. Hele 83 kommuner melder at de har store problemer med å skaffe innbyggerne fastlege.

UtvalgRegjeringen bør vurdere å flytte 18-25-åringer fram i vaksinekøen

Myndighetene bør vurdere om aldersgruppen 18–25 år burde prioriteres fram i vaksinekøen, mener Vorland-utvalget.

Nye Nav-tallFlere kvinner har blitt uføretrygdet

Prosentdelen kvinner som fikk uføretrygd per mars 2021 var historisk høy med 12,5 prosent av befolkningen.

Pandemien har ført til mer ensomhet blant unge single

En rapport fra SSB viser at ensomhet er mindre utbredt i Norge enn i de fleste andre europeiske land.

FHI vurderer å vaksinere barn

Pfizer og Moderna tester koronavaksinen på barn ned til seks måneder. Barnelege Astrid Rojahn mener barn bør få vaksinen i Norge.

Sykehusene får 1,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår å kompensere sykehusene med 1,5 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Familier med funksjonshemmede barn hardt rammet av korona-nedstenging

Nedstengingen av Norge etter koronautbruddet førte til store belastninger på familier som har barn med funksjonsnedsettelser, viser forskning fra OsloMet.

Flertallet sier ja koronasertifikat med fordeler

Seks av ti nordmenn mener at vaksinerte bør få et koronasertifikat eller vaksinepass som gir dem større frihet enn folk som ikke er vaksinert.

RapportOslo kan få for få sykehusplasser

Pasientveksten i Oslo blir stor de neste tiårene, ifølge fremskrivninger. Men antall sengeplasser skal ikke økes like mye, noe som kan føre til fulle sykehus.

Annonse
Annonse
Annonse