Annonse

Helse

Helse

Ingen overdødelighet i Norge i år

Foreløpige tall fra FHI viser at det ikke har dødd flere i år enn normalt, til tross for koronaepidemien.

Eldre samboere har ingen garanti for å få bo sammen på sykehjem

De eldste venter fortsatt på forskriften som sikrer at samboere på sykehjem skal kunne bo sammen. Stortinget vedtok en samboergaranti for over to år siden.

UndersøkelseHver tredje nordmann unngår helsetjenester

Hver tredje nordmann sier de unnlater eller utsetter å oppsøke helsetjenester som følge av koronautbruddet, viser en ny undersøkelse.

Private sykehjem blir ideelle

Lovisenberg tar over fem sykehjem.

Flere besøk hos fastlege og legevakt i fjor

Nordmenn gikk nesten 14,8 millioner ganger til fastlegen i fjor. Det blir i gjennomsnitt 2,7 legebesøk per nordmann.

PsykologforeningenFare for at psykisk helse nedprioriteres

Stortinget må prioritere psykisk helse post korona, og tjenestene må sikres nok bevilgninger for å håndtere økt behov for psykisk helsehjelp, mener Psykologforeningen.

Hver femte sykehuslege vil slutte i jobben

En fersk undersøkelse viser at mange sykehusleger har bestemt seg for å slutte i sin nåværende jobb. Gode ledere minsker faren for at de gjør det.

FHI30.000-40.000 nordmenn har hatt koronasmitte

I nye beregninger anslår Folkehelseinstituttet (FHI) at mellom 30.000 og 40.000 nordmenn har blitt smittet av covid-19.

Ekspertutvalg anbefaler fortsatt «slå ned»-strategi mot korona

Ekspertgruppa som har vurdert de økonomiske virkningene av koronatiltakene, mener at regjeringens «slå ned»-strategi fortsatt er det beste alternativet.

Flest vil prioritere helse- og omsorg

Fire av ti mener helse- og omsorgssektoren bør prioriteres dersom regjeringen må velge tydeligere mellom ulike sektorer i statsbudsjettet, ifølge undersøkelse.

Regjeringen gjeninnfører legemelding ved lengre fravær

Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

Motstand mot gigantisk helsedataprosjekt for kommunene

Det nye, felles journalsystemet for kommunehelsetjenesten koster 11,2 milliarder kroner, og det vil koste helsevesenet 10,9 milliarder kroner sette det ut i livet.

Oslo-politikere krever bedre koronabehandling av eldre

Det må bli slutt på at eldre koronapasienter utestenges fra sykehusene, krever helsepolitikere i Oslo.

Hver femte nordmann i dårligere fysisk form

22 prosent av alle nordmenn sier de har fått dårligere fysisk form etter koronautbruddet. 10 prosent oppgir at formen er bedre, mens resten sier den er uendret.

Ungdom føler seg mer ensomme i koronatiden

Ungdom føler seg mer ensomme, er mindre fornøyde og bruker over sju timer på nettet daglig i koronatiden, viser en ny undersøkelse fra Sintef.

Dårligere psykisk helse blant barn i Europa

Europeiske barn mellom 11 og 15 år er i økende grad rammet av psykiske problemer viser en WHO-studie gjennomført i 45 land.

Erna Solberg tråkket seniorturene i gang igjen: – Et viktig folkehelsetiltak

Turistforeningen starter nå opp igjen med seniorturer etter to måneders koronastans. Men smittevernhensyn gjør at turene må planlegges bedre enn før.

Sykehus venter lange kirurgiske ventelister etter pandemien

Covid-19-pandemien har gitt rundt 28 millioner avlyste kirurgiske inngrep globalt. Norge er bedre stilt enn mange land, men ventelistene vil bli lange.

Regjeringen utsetter mål om massetesting

Regjeringen har i det stille utsatt sitt mål om å ukentlig teste 300.000 nordmenn for koronasmitte.

FNPandemien medfører stor psykisk krise

Koronakrisen er en trussel mot psykisk helse verden over, advarer FN torsdag, og ber om at det tas grep for å demme opp for påkjenningene pandemien medfører.

Kraftig økning i symptomer på angst og depresjon blant voksne i Norge

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har gjort en undersøkelse som viser en to- til tredobling av symptomer på angst og depresjon under koronakrisen.

Mange sykepleiere er redd for å smitte eldre på sykehjem

I en ny og omfattende undersøkelse sier åtte av ti sykepleiere at de er redd for å koronasmitte de eldre på sykehjem.

Dalende oppslutning om smittevern skaper bekymring

Kommuneleger og fylkesmenn rapporterer om dårligere oppslutning om smitteverntiltakene. Nå hever statsminister Erna Solberg en advarende pekefinger.

Foreldre skal ikke få kikke i barnas psykologjournal

Foreldre skal ikke lenger få kikke i journalene til barn som går til psykolog eller psykiater. Et flertall i helsekomiteen vil sikre barnas privatliv.

Høie forsvarer kommuners nedprioritering av sårbare barn

Sårbare barn har blitt rammet av overdrevne koronatiltak, ifølge rapport. Mange kommuner har stått i en ekstremt vanskelig situasjon, svarer helseministeren.

– Utviklingen går for tregt

Turid G. Spilling, kommunikasjonssjef i Diabetesforbundet, har stor forståelse for at mange av medlemmene er utålmodige.

Canada investerer i digitalt psykisk helsevesen

Canada investerer 240 millioner canadiske dollar for å utvikle digitale verktøy som skal hjelpe innbyggerne å bedre takle konsekvensene av koronakrisen.

RapportOverdrevne koronatiltak har rammet sårbare barn

Barn og unge lider av at mange offentlige tilbud har hatt strengere koronatiltak enn det helsemyndighetene har anbefalt, viser en rapport til regjeringen.

Én av to tror på koronavaksine i år

Halve befolkningen i Norge tror at det kommer en vaksine mot koronaviruset i år. Men et økende antall nordmenn tror koronautbruddet vil vare lenge.

HelsedirektørenJa, vi tror koronasyke blir immune

Helsedirektør Bjørn Guldvog er nå tydelig på at de tror covid-19-syke blir immune mot ny smitte. Men at det er usikkert hvor lenge immuniteten varer.

Koronasituasjonen har gjort at en av fem ikke går utendørs

22 prosent av de spurte i en fersk undersøkelse sier de i all hovedsak sluttet å gå ut av huset, som følge av koronaepidemien, og andelen er høyest blant unge.

Regjeringen vil fjerne øvre aldersgrense for brukerstyrt personlig assistanse

Regjeringen vil fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Solberg om økonomisk bråstopp– Vi må sette helse først

Statistisk sentralbyrå melder om bråstopp i norsk økonomi som følge av koronatiltakene. Statsminister Erna Solberg (H) er likevel trygg på at tiltakene ikke har vært for harde.

Sykepleiere opplever å ha «sviktet»

Smitterisiko, karantene og et enormt arbeidspress har vært hverdagen for norske helsearbeidere i snart to måneder. Nå kjenner flere på den psykiske belastingen koronakrisen har medført.

Camilla Stoltenberg– Befolkningen trettes ut

Folkehelseinstituttet frykter at folk skal bli trøtte og gradvis slutte å etterleve tiltakene for å slå ned koronaviruset.

Vi spiser mindre sunt etter koronautbruddet

Nordmenns kosthold er blitt mindre sunt under koronakrisen. Utviklingen er særlig negativ blant unge og i store familier.

Flere får arbeidsavklaringspenger fra Nav

Tallet på mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) økte i løpet av de tre første månedene i år. Økningen har vært stor blant unge og personer med psykiske lidelser.

HelsedirektørenHold helsetjenester til barn og ungdom åpne

Det er ikke riktig å sette helsesykepleiere til å bekjempe korona i stedet for å hjelpe barn og unge nå, lyder den klare beskjeden fra helsedirektøren.

Over halvparten av koronadødsfallene har skjedd på sykehjem

Flertallet av dem som har dødd av koronasmitte i Norge, har ikke fått behandling på sykehus, men har dødd på sykehjem. De fleste er veldig gamle og syke.

Forsker slår alarm om vektøkning blant unge jenter

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) viser at midjemålet blant unge jenter har økt med 11 centimeter siden 1980-tallet.

Forskere ser på sammenheng mellom tuberkulosevaksine og lavere koronadødelighet

En ny studie viser en sammenheng mellom land som har obligatorisk tuberkulosevaksinering, og land med lavere dødelighet av covid-19.

Informasjon om korona på 16 ulike språk

Innvandrere med begrensede norskferdigheter kan gå glipp av viktig informasjon om koronasmitte og tiltakene som er iverksatt. Nå er koronainformasjon oversatt til 16 språk.

Nybakte mødre og gravide ekstra sårbare i krisetider

Fra februar til mars økte antall henvendelser fra 600 til 13.000 til «Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel».

Solberg avviser bønn om å evakuere barn fra Moria-leiren

Norske organisasjoner ber innstendig om at Norge evakuerer barn fra Moria-leiren i Hellas, men statsminister Erna Solberg sier nei.

Vaskeriansatte på Nav-tiltak i førstelinja mot koronasmitte

Medarbeidere på varig tilrettelagt arbeid (VTA) betalt av Nav og kommunen spiller en nøkkelrolle når selskapet Menova sørger for at sykehjem får rent tøy, blant annet smittevernsfrakker.

Norge er i dårligere fysisk form etter koronautbruddet

Én av fem nordmenn sier at den fysiske formen har blitt dårligere på etter koronautbruddet. Blant unge under 30 år, mener tre av ti at formen har blitt dårligere.

Kraftig nedgang i nye koronafravær i forrige uke

I uka som gikk, ble det registrert knapt 4.500 koronarelaterte sykefraværstilfeller i Norge. Det er en nedgang på drøyt 10.700 fra uka før.

Koronablikk på uka som gikk

Kan overflødige NRK-ansatte hjelpe Nav med å få unna sakene som har hopet seg på grunn av koronakrisen? Det var blant forslagene som dukket opp i nyhetsbildet i uka som gikk.

Rusavhengige sliter mer når Norge er stengt

Sosiale møteplasser er stengt, og den daglige dosen vanskeligere å få tak i enn før. Livet som rusavhengig er enda tøffere i koronaens tid.

Én av fem nordmenn jobber i helse og sosial

I fjerde kvartal i fjor var det om lag 2,9 millioner jobber i Norge. Hver femte jobb var i helse- og sosialtjenester.

SolbergSkoler og barnehager blir stengt til over påske

Helsedirektoratet vil slå ned koronaepidemien i Norge og ber om at alle de drastiske smitteverntiltakene fortsetter. Regjeringen har besluttet at skoler og barnehager skal være stengt til over påske.

Høie vil kutte tilskuddFrykt for svekket tilbud om psykisk helsehjelp i kommunene

Rask psykisk helsehjelp har hjulpet mange som sliter med angst og depresjon. Nå vil helseminister Bent Høie avvikle det statlige etableringstilskuddet. Det skaper frykt for at det kommunale lavterskeltilbudet kan bli alvorlig svekket.

Fontenehusene er koronastengt – men har skapt nye digitale møteplasser

Koronakrisen gjør at fontenehusene ikke kan holde åpent for mennesker med psykiske helseproblemer. Nå møtes medlemmene og tar vare på hverandre via digitale kanaler.

Langvarig karentene gir dårligere psykisk helse

Å være i karentene over lengre tid kan få en rekke negative følger for den psykiske helsa, viser forskning på tidligere epidemier.

To av tre nordmenn har tillit til helsemyndighetene

En ny undersøkelse fra Opinion viser at 65 prosent av de spurte har tillit til at helsemyndighetene har iverksatt de riktige tiltakene mot koronaepidemien.

Helsedirektoratet ber folk bidra til å ivareta den psykiske helsen

Den pågående viruspandemien gjør hverdagen tung for mange. Helsedirektoratet ber folk ta kontakt med hverandre og bidra til å forebygge psykiske helseplager.

Helsesista og Kirkens SOS starter samtaleplattform med psykologer

I samarbeid med Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som Helsesista, vil Kirkens SOS mobilisere psykologer til frivillig koronainnsats.

Klaus Sonstad provosert av folk tett på i virustider

Humorist og TV-kjendis Klaus Sonstad raser mot joggere, tenåringer og shoppere som ikke holder avstand når det er reell fare for å bli alvorlig syk.

Nesten bare gamle og syke dør av koronaviruset i Italia

99 prosent av alle som er døde av koronaviruset i Italia, led av en eller flere sykdommer og var i gjennomsnitt nærmere 80 år gamle.

Folkehelseinstituttet har kuttet antall smittevernsansatte etter ABE-reformen

I 2015 var det 280 som jobbet innen smittevernfeltet ved Folkehelseinstituttet. Ved inngangen til 2020 var antallet redusert til 258. Ifølge tillitsvalgt er regjeringens effektiviseringstiltak en av årsakene.

Annonse
Annonse
Annonse