Annonse

Flere jenter får en angstdiagnose

Andelen jenter som fikk en angstdiagnose ble fordoblet fra 2010 til 2015, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Seks av ti unge kvinner takket ja til HPV-vaksine

Over 137.000 unge kvinner har benyttet seg av tilbudet om gratis HPV-vaksine gjennom det midlertidige opphentingsprogrammet.

Vi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett

Søtmonser og slikkmunner har lært å begrense seg. Nordmenns sukkerforbruk ligger på et historisk lavt nivå, ifølge Helsedirektoratet.

To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp

En undersøkelse blant jordmødre viser at nesten to av tre av jordmødrene ved Ahus nylig har vurdert å si opp på grunn av arbeidspresset.

Få kommuner har ansatt erfaringskonsulenter

Bare 112 av 422 norske kommuner har ansatte med erfaringskompetanse fra psykisk helse eller rusrelaterte problemer. Det viser en kartlegging Sintef har gjort.

Økte søvnproblemer blant unge i Norden – men ikke i Norge

Mens stadig flere unge i andre nordiske land sliter med søvnen, er trenden motsatt i Norge. Færre norske ungdommer enn før sier at de har problemer med å sove.

Enormt prishopp på legemidler i Danmark

Flere hundre legemidler har hatt en enorm prisvekst i Danmark, viser en gjennomgang av endringer i apotekenes utsalgspriser.

Ny leder i NSFKrever stans i konkurransetting og privatisering

Den nyvalgte lederen i Norsk Sykepleieforbund, Lill Sverresdatter Larsen, varsler en ny kurs for organisasjonen.

InvesteringstilskuddGir ikke flere omsorgsplasser

Siden 2008 er det gitt tilskudd til 9700 nye sykehjemsplasser i norske kommuner, men på nasjonalt nivå har antallet plasser kun økt med 435 i samme periode.

Bekymret for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud

Alle partiene bortsett fra Ap og Høyre i Oslo, er kritiske til planene om å legge ned Ullevål sykehus. Onsdag varsler de en felles pressekonferanse.

Økning i antall sykepleierstudenter

5.335 studenter begynte på sykepleierutdanningene i høst. Det er en økning på 130 studenter fra i fjor.

Norsk professor advarer om amerikansk studie på paracetbruk hos gravide

En norsk ekspert er skeptisk til en studie som viser tre ganger høyere risiko for noen psykiske lidelser hos barn ved høy paracetbruk hos mor under graviditet.

Ap og Sp refser sykehussatsing – varsler milliardløft

Sykehusene er kronisk underfinansiert av dagens regjering, mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Høyre anbefaler lesebriller og kalkulator.

Ventetiden øker for norske pasienter

Ventetiden i spesialisthelsetjenesten øker for norske pasienter, viser ferske tall fra Helsedirektoratet.

Høy legedekning i Norge

Norge hadde 4,7 praktiserende leger per tusen innbyggere i 2017, mot 3,5 i gjennomsnitt for OECD-landene. Norge er dermed blant landene med høyest legedekning.

BarnevernFortsatt flest opphold i private institusjoner

Rundt 56 prosent av alle oppholdsdager i barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i fjor var i institusjoner eid av private.

EldreLavere vaksinasjonsgrad i Norge enn i andre OECD-land

Andelen eldre over 65 år som er vaksinert mot influensa, er lavere i Norge enn i andre OECD-land, ifølge en ny helserapport.

Ny leder i Sykepleierforbundet

Landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har valgt Lill Sverresdatter Larsen til ny leder. Hele toppledelsen i organisasjonen blir byttet ut.

Overvekt hos unge– Dagens tiltak fungerer ikke

Millioner av skattepenger brukes på tiltak mot overvekt som har minimal effekt, mener interesseorganisasjonen Ros. Det vil de ha en slutt på.

Olav ThonÉn milliard til forskning på muskel- og skjelettlidelser

Milliardær Olav Thon har satt av en milliard kroner til en nyopprettet stiftelse som skal forske på muskel- og skjelettlidelser.

Sykepleiere og leger reagerer på Frp-utspill

Frp mener ansatte og ikke helseforetaket bør straffes når pasienter blir feilbehandlet. Det får ansatte ved Haukeland universitetssjukehus til å reagere.

Medisinstudenter Søker oftere psykologhjelp enn andre studenter

Flere medisinstudenter enn andre studenter søker psykologisk helsehjelp, skriver Universitas. Fagfolk mener spesialistutdanningen er årsak til angst og stress.

Ny helseportal for menn

For å få flere menn til å reflektere over egen helse, lanseres en ny, nettbasert helseportal for menn. Helseportalen har som mål å være en kilde til informasjon om mannshelse.

En av sju unge har brukt cannabis det siste året

Cannabisbruk er langt vanligere blant unge menn enn blant unge kvinner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 14 prosent i alderen 16 til 24 år har brukt cannabis én eller flere ganger siste år.

Vektere beskytter ansatte mot sykehjemsbeboere

Flere sykehjem i Trondheim leier inn vektere for å sikre de ansatte mot demente, utagerende beboere, skriver Adresseavisen.

Stor studieCannabis som medisin bedrer ikke psykiske lidelser

Forskere har gått gjennom 83 studier som omfatter over 3.000 personer og funnet at medisinske cannabispreparater ikke kan anbefales mot psykiske lidelser.

Nordmenn foretrekker tur som trening

Turgåing er treningsaktiviteten flest nordmenn foretrekker, ifølge Statistisk sentralbyrå. Regjeringen bør legge om norsk idretts- og aktivitetspolitikk, mener Norsk Friluftsliv.

PensjonistforbundetGraverende at eldre nedprioriteres i helsetjenesten

Flere helsekroner brukes på yngre enn på eldre. Det opprører Pensjonistforbundet, som mener eldre behandles som annenrangs borgere.

HaukelandTredobling av barn diagnostisert med diabetes

De siste tre månedene har det vært en tredobling i antall barn som har blitt innlagt på Haukeland universitetssjukehus med diabetes type 1.

Store forskjeller i omsorgstjenestene

Hvor du bor i landet er med å avgjøre hvor gode helse- og omsorgstjenester du får. Det viser en kunnskapsgjennomgang gjennomført av Senter for omsorgsforskning.

Tøft for hjertet å stille klokka

Det kalles verdens største søvneksperiment og øker risikoen for hjerteinfarkt og ulykker. I helgen må vi stille klokka igjen. I 2021 kan det være slutt.

Sykehjem kartlagt1 av 3 med demens har angst

Angst hos sykehjemsbeboere er svært vanlig. Likevel har dette vært vanskelig å oppdage for de ansatte, fordi de har manglet gode verktøy.

Jordmødre på Ahus slår alarm om beredskap

Måten sykehusene finansieres på fører til økt risiko og fare for komplikasjoner for fødende, mener Jordmorforbundet. Ved Ahus slår de ansatte alarm.

PasientskadeBare én av tre erstatningssaker er registrert

Bare 33 prosent av sakene der pasienten senere har fått erstatning av Norsk pasientskadeerstatning, ble også meldt inn som avvik på sykehusene. Tallet burde vært høyere, mener NPE.

Norge skal lede utvikling av helseberedskap ved terrorangrep i Europa

EU har bedt Norge lede et prosjekt som går ut på å styrke helseberedskapen i Europa ved eventuelle terrorangrep med kjemiske eller biologiske våpen.

Vil ha slutt på svingdørspasienter – etablerer 19 nye helsefellesskap

Kommunal og statlig helsetjeneste må samarbeide bedre, slår regjeringen fast. Nå etableres helsefellesskap i 19 fylker.

Rogaland og Østfold topper kreftstatistikken

Rogaland topper kreftstatistikken for menn i årene 2014 til 2018, viser tall fra Kreftregistret. Østfold har de fleste krefttilfellene for kvinner.

Gutter oppsøker ikke helsesykepleier

Gutter skammer seg over å snakke om å psykiske plager med helsesykepleieren, viser ny studie. Det er flere barrierer for guttene, mener forsker.

Mindre kreft blant innvandrere

En ny undersøkelse viser at det er store forskjeller mellom innvandrere og norskfødte når det gjelder forekomsten av flere krefttyper.

Regjeringen vil styrke legemiddelberedskapen

Legemiddelmangel er et økende problem. Hittil i år har Legemiddelverket mottatt 1035 mangelmeldinger, men nå vil regjeringen styrke beredskapen.

Unge vil ha snakkeforløp, ikke pakkeforløp

Unge som er innlagt for psykiske lidelser må få være med å bestemme hvordan behandlingen skal være. Da er nemlig sjansen større for at de blir friske, viser ny forskning.

Legekontor ble hacket

Datainnbrudd hos et fastlegekontor var rettet mot en maskin som henter ut data fra pasientjournaler til forskning, skriver Dagens Medisin.

Ap krever fortgang i regulering av skjønnhetsbehandling

I juni i fjor vedtok Stortinget at regjeringen skulle fremme forslag om regulering av kosmetiske injeksjoner. Så langt har lite skjedd, hevder Ap-politiker.

Forskning

Trener seg til mindre smerter

Mange eldre sliter med ulike typer smerter. For Berit Knudtzon (92) hjalp det å begynne å trene hjemme med en fysioterapeut.

Eldre får det bedre med mindre medisin

En norsk studie av eldre, som ved oppstart brukte nesten ti ulike legemidler hver, viser at livskvaliteten økte når de kuttet ned bruken av medisiner.

Nesten ett av fem årsverk gikk tapt i fjor

674.000 årsverk gikk tapt på grunn av dårlig helse og arbeidsløshet i Norge i 2018. Det utgjør nesten hvert femte årsverk i aldergruppen 16-67 år, viser tall fra Nav.

StudieFedmeoperasjoner kan føre til helseproblemer på sikt

Flere som har gjennomført en standard fedmeoperasjon, har i årene etter opplevd betydelige helseproblemer, ifølge en fersk studie fra Nord universitet.

Krangel i regjeringen om brillekutt

Etter Abid Rajas (V) kritikk av regjeringens kutt i brillestønaden åpner statsråd Anniken Hauglie (H) for at det kan komme endringer. Frp står ved kuttet.

UNICEF-rapportFeilernæring også et problem i Norge

I den ferske UNICEF-rapporten om feilernæring blant barn som globalt problem, er også Norge med, på grunn av utfordringer med overvekt og fedme.

Influensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper

Aldri har flere fått influensavaksine, men mye står igjen for å nå myndighetenes mål. I år vies gravide og unge i risikogrupper ekstra oppmerksomhet.

Tariffavtale for BPA-assistenter

Assistenter i BPA-ordningen har nå fått sin første nasjonal tariffavtale. Det skjer etter at Fagforbundet og Virke har forhandlet frem en avtale.

Storrøykere får hjelp til å stumpe røyken

25 millioner kroner skal brukes på å hjelpe storrøykere med å slutte å røyke, har regjeringen besluttet. Prosjektet starter i 2020 og går over tre år.

Blåkopi av gamle pressemeldinger fra Høie

«Kortere ventetid og økt kvalitet i sykehusene» skryter regjeringen av i pressemeldinger sendt ut de fire siste årene. Dette til tross for at ventetiden økte i fjor.

FHIFastleger kan bidra til å forebygge selvmord

Mer enn én av tre som begår selvmord, har vært i kontakt med fastlegen sin måneden før selvmordet. Nå skal forskere undersøke om fastlegen kan bidra sterkere i forebyggende arbeid.

Flere kritiske til registrering i nasjonalt vaksineregister

Flere høringsinstanser er kritiske til at både reservasjonsretten og aktivt samtykke foreslås fjernet i Helsedepartementets forslag til et nytt vaksineregister.

Thomas Seltzer tildelt Mental Helses Åpenhetspris

Thomas Seltzer tildeles Åpenhetsprisen for 2019, blant annet for å være åpen om egne depressive perioder. Prisen deles ut av Mental Helse.

Nav sikrer ikke like rettigheter for funksjonshemmede

Personer med nedsatt funksjonsevne har ikke like rettigheter til tilrettelegging av boligen slik at de kan bli boende hjemme. Det slår Riksrevisjonen fast.

– Et stramt budsjett for helseforetakene

Statsbudsjettet for 2020 tar ikke de store utfordringene inne psykisk helse på alvor, mener presidenten i Norsk psykologforening.

Forskning

DepresjonÅ bryte tankemønstre øker sjansen for å bli frisk

Færre pasienter får tilbakefall etter depresjon med metakognitiv behandling, viser ny forskning.

Regjeringen høster kritikk for helsebudsjettet

Sykehusene bør styrkes med 1,58 milliarder kroner neste år, foreslår regjeringen. For svakt, mener opposisjonen og Legeforeningen.

Annonse
Annonse
Annonse