Annonse

Helse

Flere sykdommer har hatt lavere dødelighet under pandemien

Det er registrert færre dødsfall av hjerte- og karsykdommer og lungesykdommer under koronautbruddet. Også antall selvmord har gått ned.

Kraftig kritikk mot Sørlandet sykehus i ny rapport

Sørlandet sykehus får sterk kritikk i en fersk granskingsrapport fra Helse sør-øst. Blant annet våget ikke ansatte ved sykehuset å varsle om uønskede hendelser.

Dobling i antallet selvmordstelefoner til Kirkens SOS

Antallet som ringer til Kirkens SOS-telefon om selvmord har doblet seg siden mars. Nå håper de at ekstrastøtten de fikk tidligere i år, blir videreført.

FHI-rapport: Flere overlever en sykehusinnleggelse

Det er små, men viktige forbedringer i overlevelsen ved norske sykehus, ifølge en ny rapport fra FHI. Størst bedring er det ved hjerneslag og hjerteinfarkt.

Regjeringen forlenger stipendreglene for at flere skal kunne bidra i helsevesenet

Studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren, får beholde stipendet selv om de tjener for mye i høst.

ForskereNorge henger etter i forebyggingen av overvekt og fedme

I en ny rapport har forskere fra OsloMet vurdert innsatsen til norske myndigheter for å få nordmenn til å spise sunnere. Den er ikke god nok, mener de.

Lave separasjonstall overrasker

Omfanget av separasjoner synes å ha blitt redusert så langt i år – stikk i strid med det man fryktet da koronapandemien rammet landet.

Ny studieMange innlagte koronapasienter hadde underliggende sykdommer

Blant dem som ble lagt inn på sykehus med covid-19, var det flere med hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes enn ellers i befolkningen, viser en ny studie.

FHI-rapportDe fleste oppgir å ha god livskvalitet

De fleste nordmenn opplever god livskvalitet, ifølge en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Men rundt 16 prosent er mindre fornøyd med livet.

Koronaimmunitet varer kanskje ikke mer enn ett år

En eventuell immunitet mot det nye koronaviruset varer trolig kun ett år, slik det er for andre koronavirus som kun gir vanlig forkjølelse, viser ny forskning.

Regjeringens nødrespiratorer fortsatt ikke levert

Et halvt år etter regjeringens bestilling er de 1.000 nødrespiratorene som skulle ut til sykehusene, fortsatt ikke levert.

Regjeringen innfører nullvisjon for selvmord

Regjeringen planlegger blant annet å gjennomføre folkeopplysningskampanjer for å forhindre selvmord. Målet: At ingen nordmenn skal ta sitt eget liv.

Smittesporingen under press

Helsemyndighetenes strategi for å avverge en nasjonal smittebølge står og faller på kommunenes detektivarbeid.

Norge kan få tre millioner vaksinedoser

Norge kan få rundt tre millioner vaksinedoser med avtalene som er gjort til nå. Sverige er i ferd med å lande sju avtaler med koronavaksineprodusenter.

Erna Solberg: Vi kan ikke åpne mer nå

Statsminister Erna Solberg (H) sier at Norge fremdeles er i en usikker situasjon og at samfunnet ikke kan gjenåpnes ytterligere nå.

Stoltenberg redd for at folk ikke orker mer smittevern

Et halvt år med koronatiltak er tilbakelagt. Nå er FHI-direktør Camilla Stoltenberg urolig for en økende smitteverntrøtthet i befolkningen.

Koronasmitten nesten doblet i Norge

Antall smittetilfeller i Norge steg til 728 i forrige uke, viser FHIs ukesrapport.

Stor dansk studie viser ingen sammenheng mellom HPV-vaksine og sykdom

Det danske folkehelseinstituttet Statens Serum Institut (SSI) har undersøkt 1,4 millioner danske jenter og kvinner for bivirkninger av HPV-vaksinen.

Legene vil jobbe mindre legevakt

Arbeidsbelastningen med legevakt er for stor, mener Legeforeningen, som vil benytte tariffoppgjøret til å se på avtaleverket.

Sykefraværet har gått ned

Sykefraværet i andre kvartal var på 5,9 prosent. Fraværet har gått kraftig ned og er nå på samme nivå som før koronapandemien.

Stillesitting øker faren for depresjon

Å sitte mye stille på fritiden øker risikoen for depresjon og angst, men det er ikke en tilsvarende forbindelse mellom stillesittende arbeid og psykiske helseproblemer, viser svenske studier.

En av seks vil ikke ta koronavaksine

Mange nordmenn er bekymret over mulige bivirkninger av koronavaksine. En av seks sier nei til å ta den.

Lavere aktivitet på sykehusene i juli

Foreløpige tall fra sykehusene viser at aktivitetsnivået i juni i år var på linje med nivået i juni i fjor, mens aktiviteten i juli var noe lavere.

1,6 millioner bør vaksinere seg mot influensa, ifølge helsemyndighetene

Influensavaksinen som kommer på markedet i oktober er ekstra viktig å ta i år, ifølge helsemyndighetene. Alle i risikogruppene anbefales å vaksinere seg.

Tabuprisen 2020 til grunnleggeren av Psyktærlig

Ingebjørg Blindheim håpet å forebygge selvmord gjennom åpenhet. Nå er hun tildelt Tabuprisen i 2020, tre år etter at hun startet Psyktærlig på sosiale medier.

Nedbemanning og omstilling økte risikoen for psykiske plager blant ansatte

En fersk doktorgrad viser at redningen kan være en bestemt type lederatferd som har en beskyttende effekt på ansattes psykiske helse.

NofimaDette vil eldre spise i 2030

I 2030 er det 320.000 norske eldre over 80 år, 90.000 flere enn i dag. De vil bo hjemme, kose seg med sunn mat de velger selv og spise med andre.

Ingen felles plan for koronasyke med senskader

Sykehusene mangler en felles nasjonal plan for dem som får senskader etter korona. Lungekomplikasjoner og nevrologiske symptomer er blant alvorlige skader.

Faktisk.noDette vet vi om ikke-medisinske munnbind

Fredag er det ventet at Folkehelseinstituttet (FHI) kommer med nye anbefalinger angående bruk av munnbind. Undersøkelser av ikke-medisinske og hjemmelagde munnbind viser store forskjeller.

Halvparten av koronapasientene sliter med pusten i månedsvis

Tall fra Norsk pandemiregister viser at halvparten av dem som ble lagt inn på sykehus med koronavirus, sliter med pusten tre måneder senere.

VestlandFylkesmannen ber kommunene vurdere ytterligere åpning av sykehjemmene

Fylkesmannen i Vestland ber kommunene vurdere om besøksreglene på sykehjemmene er for strenge. Eldrebyråden i Bergen vurderer å åpne for besøk to ganger i uka.

Oslo universitetssykehusDropper særsvenske munnbindkrav

Oslo universitetssykehus (OUS) vil likevel ikke innføre spesielle krav for ansatte som har vært i grønne områder i Sverige.

Smittevernoverlegen advarer mot ny, varig koronaøkning i Oslo

Unormalt mange nye smittede de siste ukene kan bære bud om at vi er inne i en varig, økende trend, advarer smittevernoverlegen i Oslo.

Apotekene melder om økt salg av munnbind

Apotekene har opplevd stor etterspørsel etter munnbind, etter at helsemyndighetene varslet at de om kort tid vil komme med nye munnbindråd.

Blindeforbundet krever umiddelbar regulering av elsparkesykler

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har varslet strengere regulering av elsparkesykler fra neste år. Blindeforbundet krever regulering nå.

Ledere skammer seg over å bli syke på grunn av stress

Folk i lederposisjoner føler skyld og skam når de blir sykmeldt på grunn av stress, viser dansk studie. Manglende åpenhet gjør det vanskelig å løse problemene.

Én av fem med lav utdanning er uføretrygdet

Hver tiende nordmann i alderen 18-67 år er uføretrygdet. Blant dem som ikke har utdanning over grunnskole, er andel uføre dobbelt så høy.

FHIFolk med dårlig råd kan være mer utsatt for korona-død

Fattigdom, trangboddhet og visse etniske bakgrunner kan gi økt risiko for at man dør av covid-19. Høy alder er likevel den største risikofaktoren.

Nesten fire av ti venter ny korona-nedstengning

36 prosent tror hele eller deler av Norge kommer til å stenge ned igjen i løpet av 2020, viser ny undersøkelse.

Nordmenn over 80 lever sunnere enn andre

Folk som er over 80 år har en sunnere livsstil enn nordmenn i yngre aldersgrupper, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.

Mange er avskåret fra grunnleggende helsetjenester

Røde Kors har kartlagt hvem som globalt er avskåret fra tilgang på helsetjenester. – Man må tenke annerledes, sier seniorrådgiver i organisasjonen.

Gjeldsrådgivning kan være beste medisin for pasienter med pengeproblemer

Én av ti fastlegepasienter har helseplager som henger sammen med økonomiske bekymringer, viser studie. For en del kan økonomisk rådgivning være viktigere enn medisinsk behandling.

WHOKoronasmitten sprer seg stadig raskere

Koronapandemien vokser stadig i omfang, og følgene vil merkes i flere tiår, advarer Verdens helseorganisasjon WHO.

Rekordlavt sykefravær i dagligvarebutikkene

Sykefraværet i dagligvarebutikkene har gått ned etter koronautbruddet. Rema 1000 vurderer å fortsette hygienetiltakene, forteller NRK.

SverigeKvinner topper sykefraværstatistikken

Svenske kvinner har langt høyere sykefravær enn svenske menn, viser en ny rapport.

Fire ganger flere koronasykmeldte enn påvist smittede

Etter koronautbruddet var tallet på sykmeldte med en koronadiagnose fire ganger så høyt som antall påviste koronatilfeller, viser en ny analyse fra Nav.

FHI tror Norge kan unngå ny smittebølge

Norsk koronastudieStørre smitte innad i familier enn tidligere påvist

Forskning fra Universitetet i Bergen viser høyere spredning av koronaviruset innad i familier enn det en tidligere kinesisk studie har vist.

Koronautbruddet førte til kraftig økning i sykefraværet

Koronapandemien og smitteverntiltakene har ført til kraftig vekst for diagnoser knyttet til luftveislidelser. Økningen i sykefraværet har vært størst blant unge menn.

Tredobling i antall koronasmittede i Oslo

I forrige uke ble det meldt om 81 nye koronasmittede i Oslo, over tre ganger så mange som uken før.

Svensk koronastrategi ingen økonomisk vinner

Koronakrisen har vært minst like tøff for svensk økonomi som for de nordiske naboene, tross mykere svenske koronatiltak, fastslår nordiske sjeføkonomer.

Ingen overdødelighet i Norge i år

Foreløpige tall fra FHI viser at det ikke har dødd flere i år enn normalt, til tross for koronaepidemien.

Eldre samboere har ingen garanti for å få bo sammen på sykehjem

De eldste venter fortsatt på forskriften som sikrer at samboere på sykehjem skal kunne bo sammen. Stortinget vedtok en samboergaranti for over to år siden.

UndersøkelseHver tredje nordmann unngår helsetjenester

Hver tredje nordmann sier de unnlater eller utsetter å oppsøke helsetjenester som følge av koronautbruddet, viser en ny undersøkelse.

Private sykehjem blir ideelle

Lovisenberg tar over fem sykehjem.

Flere besøk hos fastlege og legevakt i fjor

Nordmenn gikk nesten 14,8 millioner ganger til fastlegen i fjor. Det blir i gjennomsnitt 2,7 legebesøk per nordmann.

PsykologforeningenFare for at psykisk helse nedprioriteres

Stortinget må prioritere psykisk helse post korona, og tjenestene må sikres nok bevilgninger for å håndtere økt behov for psykisk helsehjelp, mener Psykologforeningen.

Hver femte sykehuslege vil slutte i jobben

En fersk undersøkelse viser at mange sykehusleger har bestemt seg for å slutte i sin nåværende jobb. Gode ledere minsker faren for at de gjør det.

FHI30.000-40.000 nordmenn har hatt koronasmitte

I nye beregninger anslår Folkehelseinstituttet (FHI) at mellom 30.000 og 40.000 nordmenn har blitt smittet av covid-19.

Ekspertutvalg anbefaler fortsatt «slå ned»-strategi mot korona

Ekspertgruppa som har vurdert de økonomiske virkningene av koronatiltakene, mener at regjeringens «slå ned»-strategi fortsatt er det beste alternativet.

Annonse
Annonse
Annonse