Annonse

Helse

Forskere ser på sammenheng mellom tuberkulosevaksine og lavere koronadødelighet

En ny studie viser en sammenheng mellom land som har obligatorisk tuberkulosevaksinering, og land med lavere dødelighet av covid-19.

Informasjon om korona på 16 ulike språk

Innvandrere med begrensede norskferdigheter kan gå glipp av viktig informasjon om koronasmitte og tiltakene som er iverksatt. Nå er koronainformasjon oversatt til 16 språk.

Nybakte mødre og gravide ekstra sårbare i krisetider

Fra februar til mars økte antall henvendelser fra 600 til 13.000 til «Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel».

Solberg avviser bønn om å evakuere barn fra Moria-leiren

Norske organisasjoner ber innstendig om at Norge evakuerer barn fra Moria-leiren i Hellas, men statsminister Erna Solberg sier nei.

Vaskeriansatte på Nav-tiltak i førstelinja mot koronasmitte

Medarbeidere på varig tilrettelagt arbeid (VTA) betalt av Nav og kommunen spiller en nøkkelrolle når selskapet Menova sørger for at sykehjem får rent tøy, blant annet smittevernsfrakker.

Norge er i dårligere fysisk form etter koronautbruddet

Én av fem nordmenn sier at den fysiske formen har blitt dårligere på etter koronautbruddet. Blant unge under 30 år, mener tre av ti at formen har blitt dårligere.

Kraftig nedgang i nye koronafravær i forrige uke

I uka som gikk, ble det registrert knapt 4.500 koronarelaterte sykefraværstilfeller i Norge. Det er en nedgang på drøyt 10.700 fra uka før.

Koronablikk på uka som gikk

Kan overflødige NRK-ansatte hjelpe Nav med å få unna sakene som har hopet seg på grunn av koronakrisen? Det var blant forslagene som dukket opp i nyhetsbildet i uka som gikk.

Rusavhengige sliter mer når Norge er stengt

Sosiale møteplasser er stengt, og den daglige dosen vanskeligere å få tak i enn før. Livet som rusavhengig er enda tøffere i koronaens tid.

Én av fem nordmenn jobber i helse og sosial

I fjerde kvartal i fjor var det om lag 2,9 millioner jobber i Norge. Hver femte jobb var i helse- og sosialtjenester.

SolbergSkoler og barnehager blir stengt til over påske

Helsedirektoratet vil slå ned koronaepidemien i Norge og ber om at alle de drastiske smitteverntiltakene fortsetter. Regjeringen har besluttet at skoler og barnehager skal være stengt til over påske.

Høie vil kutte tilskuddFrykt for svekket tilbud om psykisk helsehjelp i kommunene

Rask psykisk helsehjelp har hjulpet mange som sliter med angst og depresjon. Nå vil helseminister Bent Høie avvikle det statlige etableringstilskuddet. Det skaper frykt for at det kommunale lavterskeltilbudet kan bli alvorlig svekket.

Fontenehusene er koronastengt – men har skapt nye digitale møteplasser

Koronakrisen gjør at fontenehusene ikke kan holde åpent for mennesker med psykiske helseproblemer. Nå møtes medlemmene og tar vare på hverandre via digitale kanaler.

Langvarig karentene gir dårligere psykisk helse

Å være i karentene over lengre tid kan få en rekke negative følger for den psykiske helsa, viser forskning på tidligere epidemier.

To av tre nordmenn har tillit til helsemyndighetene

En ny undersøkelse fra Opinion viser at 65 prosent av de spurte har tillit til at helsemyndighetene har iverksatt de riktige tiltakene mot koronaepidemien.

Helsedirektoratet ber folk bidra til å ivareta den psykiske helsen

Den pågående viruspandemien gjør hverdagen tung for mange. Helsedirektoratet ber folk ta kontakt med hverandre og bidra til å forebygge psykiske helseplager.

Helsesista og Kirkens SOS starter samtaleplattform med psykologer

I samarbeid med Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som Helsesista, vil Kirkens SOS mobilisere psykologer til frivillig koronainnsats.

Klaus Sonstad provosert av folk tett på i virustider

Humorist og TV-kjendis Klaus Sonstad raser mot joggere, tenåringer og shoppere som ikke holder avstand når det er reell fare for å bli alvorlig syk.

Nesten bare gamle og syke dør av koronaviruset i Italia

99 prosent av alle som er døde av koronaviruset i Italia, led av en eller flere sykdommer og var i gjennomsnitt nærmere 80 år gamle.

Folkehelseinstituttet har kuttet antall smittevernsansatte etter ABE-reformen

I 2015 var det 280 som jobbet innen smittevernfeltet ved Folkehelseinstituttet. Ved inngangen til 2020 var antallet redusert til 258. Ifølge tillitsvalgt er regjeringens effektiviseringstiltak en av årsakene.

Ruspasienter skrives ut eller nektes behandling

Brukerorganisasjoner frykter overdoser, selvmord og smittefare blant ruspasienter som skrives ut eller nektes behandling som følge av koronaepidemien.

Forskere tror nedstengningen av Norge kan bli langvarig

Ingen vet helt sikkert hvor lenge koronakrisen kommer til å vare, men en rekke norske forskere tror det er lenge til livet blir normalt igjen.

ForskerLavtlønte rammes hardest av virusutbruddet

Koronaviruset kan bli farligere for dem med lav inntekt og kronisk sykdom, enn for dem som utgjør den ressurssterke delen av befolkningen, skriver Klassekampen.

69 600 per innbygger til helse

Helseutgiftene fortsetter å vokse, - men ikke så fort som før.

Unge skal få bedre psykisk helsehjelp

Et nytt digitalt hjelpemiddel for helsetjenester skal gi unge med psykiske lidelser bedre utredning og behandling.

Fagforbund krever koronatiltakVil fjerne arbeidsgiveres lønnsplikt ved sykefravær

Unio, YS og Akademikerne ber regjeringen fjerne arbeidsgiveres lønnsplikt ved permittering og sykefravær for å dempe skadevirkningene for arbeidstakere av koronakrisen.

Forskningsrådet– Vi skal ivareta de ansattes helse

Risikoanalyser og en scenariobasert tiltaksplan er utarbeidet. Slik jobber Forskningsrådet med beredskap for å håndtere koronaviruset.

KoronaHandikapforbundet og FFO dropper møter

Handikapforbundet dropper fysiske møter for å hindre at medlemmer og ansatte blir utsatt for korona-smitte. Det samme gjør Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Kommunelegene avgjør koronaberedskap

Det er store forskjeller på hvordan kommunene forholder seg til smittefaren for koronaviruset. Det er opp til hver enkelt kommunelege å tolke anbefalingene.

Depresjon kan gi færre år i arbeidslivet

En kvinne i 40-årene med symptomer på depresjon kan forsvinne ut av arbeidslivet tre år tidligere enn en kvinne uten slike symptomer, viser en dansk undersøkelse.

Leger frykter for få sykehusplasser ved virusutbrudd

Norske leger frykter kapasitetsmangel ved norske sykehus dersom et stort antall koronasmittede i Norge må legges inn for behandling.

Belastende arbeidsmiljø gir økt sykefravær blant gravide

Gravide med mange belastende arbeidsforhold har tre ganger høyere risiko for sykefravær enn andre gravide, viser studie fra Danmark.

Tenåringsgutter skygger unna helsestasjoner

I tenårene øker andelen jenter som besøker helsestasjonene i landet fra 8 prosent til 31 prosent. Andelen gutter som går innom øker bare fra 7 til 11 prosent.

ProfessorUndersøkelse kan gi skjevt bilde av unges psykiske plager

Norges største undersøkelse av unges liv kan overdrive omfanget av psykiske helseplager blant ungdom, mener psykologiprofessor Ole Jacob Madsen.

BlindeforbundetFull forvirring om nye regler for barnebriller

Regjeringens fikk skarp kritikk da den ville kutte i støtten til barnebriller i høst. Nå er foreldre og optikere bekymret for nye regler som trer i kraft 1. mars.

Stadig flere reseptfrie legemidler selges i dagligvarebutikker

Dagligvarebutikkene står for en stadig større del av salget av de mest brukte reseptfrie legemidlene som også selges i apotek, ifølge Folkehelseinstituttet.

Stadig flere eldre i norske fengsler

Andelen innsatte over 50 år i norske fengsler er tredoblet siden år 2000. Det kan stille nye krav til pleie- og omsorgstjenester.

Lederspeilet

Leder syke­pleierne ut av offerrollen og inn i leder­rollen

​​​​​​​Norge trenger minst 30.000 ekstra sykepleiere de neste ti årene. En mer sentral premissleverandør i helsevesenet enn Lill Sverresdatter Larsen (40) er det derfor vanskelig å peke på for tiden. – Et mål er at Norge får sin første helsedirektør med sykepleier­bakgrunn, sier hun.

Høie får ny sykehusstrid på bordet – drar på lytteturné

Kort tid etter at helseminister Bent Høie (H) avgjorde den vonde sykehusstriden på Helgeland, drar han til Innlandet – for å vurdere nok en lokaliseringsdebatt.

Norge har høyest offentlig dekning av helseutgifter

Det offentlige dekker 85 prosent av nordmenns helseutgifter. Det plasserer Norge på toppen i en sammenligning mellom 36 land.

Ny studieIndividuell jobbstøtte får flere i jobb - og virker like bra i alle land

Flere med psykiske helseproblemer kommer i jobb med individuell jobbstøtte (IPS) enn ved vanlig arbeidsrettet oppfølging. Metoden virker godt i land med helt ulike velferdssystemer, viser ny studie.

Økt pågang av frivillige hos Kirkens SOS etter Ari Behns dødsfall

Kirkens SOS opplever økt pågang fra folk som vil bli frivillige hos krisetelefonen deres etter Ari Behns selvmord.

Karrieresteg

Dette er Kreftforeningens nye toppleder

Ingrid Stenstadvold Ross (40) blir generalsekretær i Kreftforeningen.

Norge i toppen i ny fedmerapport

En ny rapport fra Verdensbanken viser en tredobling av fedme på verdensbasis. I Vest-Europa ligger Norge i fedmetoppen.

Stor skepsis til forslaget til ny ehelselov

Helseminister Bent Høie (H) lovet å gjøre arbeidsdag og behandling bedre med digital helsetjeneste. Men flesteparten som har svart på høringen er negative.

AllmennlegeforeningenIngen rollekonflikt for fastlegene

Høyesterett mener fastlegene opptrer mer som pasientenes advokater enn som portvoktere inn til velferdsordningene. Det er ingen slik konflikt, mener lederen i Allmennlegeforeningen.

Foreldrenes utdanning påvirker barnas psykiske helse

Når foreldrene har kort utdanning øker barnas risiko for skoleproblemer og ADHD-symptomer, viser en ny studie.

Legemiddelselskap lodder ut verdens dyreste medisin

Et sveitsisk legemiddelselskap lodder ut hundre doser medisinsk engangsbehandling mot sykdommen spinal muskelatrofi. Dosene koster nærmere 20 millioner kroner.

Tre av fire i nord ønsker statlig luftambulansetjeneste

Tre av fire i nord ønsker at staten skal overta driften av luftambulansetjenesten, ifølge en fersk undersøkelse. Helseministeren er ikke overrasket.

Oslo bystyre trekker støtten til Ullevål-nedleggelse

Oslo bystyre vedtok onsdag at sykehusprosessen må stanses i påvente av at fortsatt drift ved Ullevål er utredet.

Trønderes psykiske helse skal kartlegges

Er forskjell i psykiske lidelser mellom nord-trøndere og folk i Trondheim? Det er blant spørsmålene en ny helseundersøkelse skal gi svar på.

Frp varsler omkamp etter sykehusbeslutning på Helgeland

Beslutningen om å gå videre med to akuttsykehus på Helgeland blir ønsket velkommen fra Ap og Sp. Men Frp mener Bent Høie er inkonsekvent og varsler omkamp.

Hovedsykehuset på Helgeland legges til Sandnessjøen

Helseministeren godkjente mandag Helse Nords vedtatte løsning med to akuttsykehus, ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen og omegn, i tillegg blir det ett distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.

Ungdommer med angst blir friskere av gruppeterapi på skolen

Ungdommer med angst som har fått tilbud om terapi på skolen, blir friskere, ifølge en studie fra Universitetet i Bergen og forskningsinstituttet Norce.

PårørendeundersøkelseAnsvar for pleietrengende går ut over arbeid og sosialt liv

Menn og kvinner bruker like mye tid som pårørende for pleietrengende. Men kvinner plages mer enn menn av bekymring, stress og helseproblemer på grunn av dette, viser ny undersøkelse.

Stor variasjon i sykepleiernes arbeidstid

Ved Finnmarkssykehuset HF har sykepleierne 97 prosent stilling i gjennomsnitt, mens kollegene ved helseforetakene Fonna og Østfold er nede i 85 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Byrådet i Oslo vil sikre helsehjelp til personer uten oppholdstillatelse

Byrådet i Oslo mener staten bør ta større ansvar for helsehjelp til personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

Høie vil ikke ha forbud mot gentesting

Bioteknologirådet vil forby privat gentesting av barn under 16 år. Det er ikke aktuelt, svarer helseminister Bent Høie (H).

Færre røyker, flere snuser

Stadig færre nordmenn røyker, men antallet snusere øker, viser tall fra SSB.

Nytt pasientombud skal koordinere og veilede

Helseminister Bent Høie (H) nedsetter et nytt ombud som skal koordinere arbeidet til de øvrige pasientombudene.

Annonse
Annonse
Annonse