Annonse

Velferd

Velferd

Lysbakken– Velferdsstaten er i ferd med å rakne

SV-leder Audun Lysbakken krever mer penger til kommunene i kjølvannet av koronakrisen.

NavUmulig å behandle koronasøknader innenfor normal saksbehandlingstid

Koronakrisen er en massiv stresstest av det norske sikkerhetsnettet og velferdsytelsene, skriver Nav-direktør Sigrun Vågeng i en kronikk i Aftenposten.

Ny rapportStore forskjeller mellom innvandrere og resten av befolkningen

Det er fremdeles store forskjeller mellom innvandrere og resten av befolkningen på de fleste områder. Det får konsekvenser for barna deres, det kom frem i en rapport som ble lansert i dag.

Koronakrisen gjør ferien vanskelig for mange familier

Halvparten av norske barnefamilier med lav inntekt opplever at koronasituasjonen gjør det vanskelig å gi barna en god sommerferie, viser ny undersøkelse.

Nav har utbetalt 8,5 milliarder i dagpenger under koronakrisen

Under koronakrisen Nav behandlet flere søknader om dagpenger enn i hele fjor. Men søknader fra 230.000 personer er ennå ikke behandlet, og Nav vil ikke være á jour før i slutten av juli

Frokostmøte om trygdesystemetLiten støtte til idéen om borgerlønn

– Jeg er dypt og grunnleggende og prinsipielt skeptisk til borgerlønn, fastslo arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen da Civita inviterte til frokostmøte om behovet for nytenkning om trygdesystemet.

Snart flere eldre enn barn og unge i Norge

Norges befolkning eldres raskt, og om bare ti år vil det være flere eldre enn barn og unge her i landet.

Rødt vil la staten overta for bemanningsbyråene

Rødt vil la staten sørge for utlån av arbeidskraft mellom bedrifter og opprette en bemanningsordning for industrien for å få hjulene i gang etter koronakrisen.

Erna Solberg åpnet systue drevet av innvandrerkvinner

Statsminister Erna Solberg (H) åpnet tirsdag en ny systue på Ikea Furuset drevet av den sosiale entreprenøren Sisters in Business.

Usikker virkning av skjerpet aktivitetsplikt for unge

Aktivitetskrav til unge på sosialhjelp hadde en positiv effekt rundt årtusenskiftet, men det er uvisst om ytterligere krav har samme virkning i dag, mener forsker.

Koronafaste familier skal slippe å miste barnetrygd

Regjeringen vil endre loven for å hindre at familier som er koronafaste i utlandet, mister kontantstøtte og barnetrygd.

Regjeringspartiene enige om Moria-løsning

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre vil hente asylsøkere fra Hellas, forutsatt at 8–10 andre land gjør det samme. Viktig seier for KrF, mener KrF-lederen.

Nav utsetter jakten på ny ytelsesdirektør

Trygdeskandalen førte til at Kjersti Monland gikk av som ytelsesdirektør i Nav. Nå har Nav bestemt seg for å vente til høsten med å rekruttere hennes etterfølger.

Én av fire som jobber med koronapasienter, har symptomer på posttraumatisk stress

26 prosent av dem som har jobbet med koronapasienter under pandemien, svarer at de har hatt symptomer på posttraumatisk stress.

Økning i angst og depresjonAdvarer om at folk ikke får tilstrekkelig hjelp

Rådet for psykisk helse er bekymret for at folk ikke får den hjelpen de trenger, etter at det kom frem at symptomer på angst og depresjon har økt kraftig den sisten tiden.

EU til sak mot Østerrike for kutt i barnetrygd til innvandrere

EU-kommisjonen trekker Østerrike for retten fordi landet har redusert barnetrygden til innvandrere med barn i lavkostland. Det er dårlig nytt for Erna Solberg, som ønsker å gjøre det samme.

Nav betaler ikke permitterte arbeidstakere

Stortinget vedtok i midten av mars at arbeidstakere skulle være sikret tilnærmet full lønn i 20 arbeidsdager etter at de ble permittert. Men Nav betaler ikke.

Manglende involvering av eldrerådene under pandemien kan være ulovlig

Kun 18 prosent av eldrerådene er tatt med på råd under koronapandemien. Pensjonistforbundet ber nå regjeringen og KS undersøke om dette kan være lovstridig.

Nå kommer oppfølgeren til «Tante Ulrikkes vei»

I Zeshan Shakars «Gul bok» møter vi Mani, som helst ville jobbe i det private næringslivet, men i stedet blir en stolt bidragsyter til det store felles prosjektet som kalles Staten.

Unge funksjonshemmedeSkuffende medisin fra regjeringen

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett gjør for lite for unge med funksjonsnedsettelser i koronakrisen, mener organisasjonen Unge funksjonshemmede.

Organisasjon mener FHI-tall bidrar til diskriminering

Tall som viser hvilke land koronasmittede personer er født, kan føre til diskriminering av grupper som allerede sliter, mener organisasjonen OMOD.

Flere tar ut alderspensjon etter koronautbruddet

Flere nordmenn har tatt ut alderspensjon hittil i år enn i samme periode i fjor. Nav mener økningen henger sammen med koronapandemien.

Din UtviklingFra masseoppsigelser til anbudsseier

Din Utvikling har vunnet Navs anbudskonkurranser for oppfølgingstiltaket i alle områder i Vestland. Nå kan selskapet oppbemanne etter masseoppsigelsene i fjor.

Tre av ti innvandrere har flyktningbakgrunn

Ved inngangen til 2020 bodde 238.300 personer med flyktningbakgrunn i Norge. De utgjør 30 prosent av alle innvandrere i landet.

400 millioner til sårbare barn og unge

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lanserer regjeringen en tiltakspakke for barn og unge som er rammet av koronakrisen.

Mer penger til kriserammet Nav

Nav får 700 millioner kroner ekstra i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Samtidig forlenges midlertidige ordninger for dagpenger, AAP og fritak fra lønnsplikt under permittering .

EUØkt ensomhet etter koronautbruddet – spesielt blant unge

Økt ensomhet, svekket tro på framtiden og redusert tillit til EU. Det er blant konsekvensene av koronakrisen, viser en undersøkelse i EU-landene.

Polakker på innvandrertoppen i fjor

Arbeidsinnvandringen til Norge økte i fjor. Polske arbeidsinnvandrere utgjorde den største gruppen av innvandrere fra land utenfor Norden.

Regjeringen vil gi fastlegene færre oppgaver

I sin nye handlingsplan vil regjeringen gi 1,6 friske milliarder til allmennlegetjenesten. – Fastlegene skal ønske å bli gamle i yrket sitt, sier Bent Høie.

Enighet om Nav-ombud – men strid om plassering

Stortinget vedtar tirsdag å opprette et Nav-ombud. Men ombudet kommer tidligst på plass neste år. Og plasseringen av ombudet er omstridt.

Tidligere Ap-statsråd vil framsnakke kommersiell velferd

Tidligere Ap-statsråd Karita Bekkemellem blir styremedlem i det svenske helse- og omsorgskonsernet Humana. Hun sier at hun vil bekjempe negative holdninger til private velferdsaktører.

Antallet uføretrygda øker

Antallet personer som mottok uføretrygd økte med 3000 personer i 1. kvartal, det viser nye tall fra Nav.

Krav om tiltakspakke for elever med tilretteleggingsbehov

Regjeringen har sviktet barn og unge med behov for tilrettelagt undervisning, mener norske organisasjoner. De krever tiltak som sikrer elevers rett til opplæring.

Korona-kluss i Navs anbudsrunder

Anbudsrunder på Nav-tiltak er avlyst eller utsatt og konkurransegrunnlag er endret på grunn av koronasituasjonen. Det skaper mye ekstra arbeid for tiltaksleverandører.

Koronakrisen rammer fattige familier hardt

Familier med trang økonomi er overrepresentert blant dem som har mistet jobben under koronakrisen, viser en ny analyse fra Frischsenteret.

SV reagerer på at regjeringen holdt igjen koronarapport om barn

Regjeringen ventet ni dager med å offentliggjøre en rapport som viser at overdrevne smitteverntiltak har rammet sårbare barn. SV reagerer kraftig.

Barneombudet kritiserer manglende åpenhet om tiltak for utsatte barn

Barneombudet reagerer på at regjeringen ikke vil offentliggjøre hvilke tiltak de setter inn for utsatte barn før de er vedtatt. Nå vurderer hun å kreve innsyn.

Flertall på Stortinget for å opprette et Nav-ombud

Mange år etter at forslaget om et Nav-ombud ble lansert, er det nå enighet på Stortinget om å etablere et slikt ombud.

Robot hjelper barn med å unngå sosial isolasjon

Barn og unge med langtidssykdom kan ha stor nytte av en kommunikasjonsrobot for å opprettholde kontakten med skolen og klassemiljøet, viser forskningsrapport.

Danske beregningerKvinner er et tapsprosjekt for velferdsstaten

En nyfødt dansk jente vil i løpet av livet motta mer penger fra det offentlige enn hun bidrar med i skatt, viser nye beregninger. En gutt født i år vil derimot gå i pluss.

Regjeringen vil skjerpe språkkrav for å få statsborgerskap

Skal man få innvilget norsk statsborgerskap foreslår regjeringen at man må ha muntlige ferdigheter tilsvarende nivå B1, mot A2 som er dagens krav.

Klager i Nav-skandalen skal behandles av uavhengig nemnd

En egen nemnd skal behandle klager på Navs behandling av EØS-saker i trygdeskandalen.

KoronakrisenNesten én av ti har økonomiske problemer

Til sammen er nesten fire av ti norske hushold økonomisk sårbare. Mange tror det blir enda vanskeligere å betale regningene sine i månedene framover.

Vellykket digital inkludering – men ikke for alle

Overgangen til digitale løsninger har gått raskt og bra for flere aktører på inkluderingsfeltet. Men ikke alle har mulighet til digital omstilling.

Frivilligheten taper seks milliarder på koronakrisen

Frivillige organisasjoner over hele landet reduserer og avlyser aktiviteter som følge av koronatiltakene. Det betyr store inntektstap for den norske frivilligheten.

Én av fire hadde trang økonomi før koronautbruddet

Koronakrisen har påført mange en økonomisk smell. Men én av fire nordmenn hadde lite økonomisk handlerom allerede før koronautbruddet.

Fra skattedirektør til Nav-topp

I august skal Hans Christian Holte overta som sjef for Nav. – Personlig ser jeg ingen oppgave som jeg kunne gå til som er så utfordrende og samtidig dypt meningsfull, sier han.

Synspunkt

Sikkerhetsnettet som sviktet

Koronakrisen har vist hvor sårbart samfunnet når arbeidsplasser brått forsvinner. Krisen har gitt ny aktualitet til ideen om å innføre borgerlønn som et sikkerhetsnett for alle nordmenn, mener Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal.

Røde KorsLa elevene få snakke om koronalivet

Når 250.000 barn fra 1. til 4. trinn skal møte på skolen igjen, anbefaler Røde Kors foreldre og lærere å gi dem rom for å snakke ut om korona-utfordringer.

Forskning

Forsker bekymret for eldre i korona-isolasjon– Frykter de blir mer ensomme

I dagens situasjon kan de eldre være særlig sårbare. Men problemene som oppstår på grunn av isolasjonen, er mest sannsynlig midlertidige, mener forsker.

TrygdeeksportFærre mottakere av Nav-ytelser i utlandet

Trygdeeksporten utgjorde en mindre andel av utbetalingene fra Nav i fjor enn året før, og tallet på trygdemottakere i utlandet gikk ned.

De med best råd er best forberedt

En undersøkelse fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO viser at 53 prosent av husholdningene med god råd i Norge har ekstra mat på lager.

Bare tre av ti har tillit til Navs håndtering av koronakrisen

Tre av ti har tillit til at Nav klarer å håndtere situasjonen som har oppstått etter koronautbruddet. Arbeidstakere har mindre tillit til Nav enn de som ikke er i jobb.

Økt pågang av nye som trenger sosialhjelp

Korona-krisen har ført til flere søknader om sosialhjelp fra mennesker som ikke har hatt behov for slik hjelp tidligere.

Lavere livskvalitet etter korona-tiltakene

Nordmenn opplever mer bekymring og mindre glede og mindre fornøyde med livet generelt etter at korona-tiltakene ble innført enn i dagene før, viser undersøkelse.

Nav betalte ut 1,25 milliarder per dag i fjor

I 2019 betalte Nav ut 447 milliarder kroner til personer bosatt i Norge. Det tilsvarer utbetalinger på 1,25 milliarder kroner per dag, eller 14.500 kroner i sekundet.

Hver tredje familie sliter under koronakrisen

Én av tre familier opplever økt stress, krangling og utfordringer hjemme under koronakrisen. Det viser en ny undersøkelse.

Høyesterett ber Efta-domstolen om Nav-råd

Høyesterett har bestemt seg for å spørre Efta-domstolen til råds om lovligheten av det norske oppholdskravet i Nav-saken, melder Rett24.

Oslo-politikere vil ha én milliard til utsatte barn

Oslo-ordfører Marianne Borgen og oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen ber regjeringen om 1 milliard kroner til spesielt utsatte barn under koronakrisen.

Raja gir grønt lys til fritidsaktiviteter for barn

Fritidsaktiviteter for barn og unge kan starte opp igjen, så lenge barna holder smittereglene. Nå jobbes det for å gi organisasjonene gode råd om hvordan.

Annonse
Annonse
Annonse