Annonse

Velferd

Elever med høyt utdannede foreldre gjør det bedre på nasjonale prøver

Elever med høyt utdannede foreldre gjør det fortsatt bedre på nasjonale prøver, viser resultatene fra 2019.

Anniken Hauglie– Det var mitt valg å gå av

Anniken Hauglie sier at hun selv tok valget om å gå av som arbeids- og sosialminister. Og statsminister Erna Solberg avviser at Hauglies avgang er en innrømmelse av skyld i trygdeskandalen.

Barn i Agder på kontantstøttetoppen

Ett av tre barn i Vest-Agder mottok kontantstøtte i desember i fjor. I Troms gjaldt det bare ett av sju barn i kontantstøttealder.

Chris KlemmetvoldHar hjulpet tidligere rusavhengige med å kutte Nav-strengen

Chris Klemmetvold har bevist at det er mulig å skape en livskraftig bedrift der de ansatte har rusbakgrunn. Nå er han klar for å overlate ledelsen av Medarbeiderne til andre.

Nav har ikke funnet flere feiltolkninger av EØS-reglene

En gjennomgang i Nav har ikke avdekket nye områder der folk er rammet av at EØS-regelverket er tolket feil.

Rødt ber om Frps hjelp til å felle Hauglie

Rødt-leder Bjørnar Moxnes utfordrer Frp til å støtte mistillitsforslaget mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H), nå som Frp ikke lenger er bundet i regjering.

Nye regler skal gjøre det lettere å varsle

Endringer i arbeidsmiljøloven skal bedre rutinene rundt varsling om kritikkverdige forhold, håper arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

FNNesten en halv milliard mennesker mangler arbeid

Nesten 470 millioner mennesker er for tiden arbeidsledige eller mangler nok arbeid til å leve et anstendig liv, ifølge FNs arbeidsorganisasjon ILO.

RettshjelpskoordinatorMinst 10.000 Nav-ofre bare etter 2012

Rettshjelpskoordinator Olav Lægreid i Nav-saken mener anslaget på 2.400 saker etter 2012 er altfor lavt, og mener minst 10.000 er rammet bare etter den tid.

Ny rapportPrivat barnevern utfyller det offentlige tilbudet

Private barnevernstjenester utfyller det offentlige barnevernet, men innkjøpskompetansen i stat og kommuner må styrkes, ifølge ny rapport.

Sosial- og eldreombudet i Oslo– Vanskeligere å nå fram til Nav enn før

Nav har blitt mindre tilgjengelig for dem som trenger mest hjelp, mener sosial- og eldreombud Anne-Lise Kristensen i Oslo.

Barneombudet er bekymret over forhold i barnevernet

Barneombudet har sett flere svært kritikkverdige forhold i barnevernet og ved institusjoner, ifølge en ny rapport. – Dette gjør oss sterkt bekymret.

Hauglie inviterer Riksadvokaten til møte

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Buschs utblåsning i Stortingets trygdehøring nylig får følger. Nå inviterer arbeids- og sosialministeren Riksadvokaten til møte.

Forskning

Skoleopptak med karakterer skaper mest ulikhet

Er loddtrekning beste metode for å gi elever plass på videregående skole i Oslo? Nå har forskere testet fem ulike modeller for inntak i Oslo.

Færre får arbeidsavklaringspenger - økt overgang til uføretrygd

Tallet på mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav gikk ned drøyt 9.000 i fjor. Nedgangen henger sammen med innstramminger i AAP-regelverket.

Stortinget varsler rask behandling av trygdeskandalen

Innstillingen fra kontrollkomiteen på Stortinget om Nav-skandalen kan foreligge allerede 11. februar. Også Ap kan lande på mistillit mot Anniken Hauglie (H).

Ap og SV bekymret over privatskolerekord – frykter svenske tilstander

Nye tall viser en rekordøkning i antall privatskoler. Ap og SV mener utviklingen truer fellesskolen og ber kunnskapsminister Jan Tore Sanner redegjøre for Stortinget.

TrygdeskandalenSV varsler mistillit mot Anniken Hauglie

SVs stortingsgruppe stemte mandag for mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på grunn av hennes håndtering av trygdeskandalen.

Omsorgsprosjekt til over en halv milliard – brukerne opplever få endringer

Et forsøksprosjekt har økt omsorgsoverføringene til seks kommuner med 614 millioner kroner over tre år. Men brukerne opplever ikke vesentlige endringer.

BarnevernetMange ansatte med høy utdanning slutter

Mellom 2017 og 2018 sluttet én av fire ansatte i det kommunale barnevernet som hadde utdanning på masternivå eller høyere.

Elden mener Nav-saker tilbake til 1994 må granskes

Etter å ha vurdert Nav-saken mener advokatfirmaet Elden at alle saker helt tilbake til 1994 må granskes, skriver VG.

Nav på kollisjonskurs med Trygderetten

Høsten 2018 ble det klart at Nav ikke rettet seg etter Trygderettens forståelse av artikkel 21 i den mye omtalte trygdeforordningen.

Tidligere arbeidsministre om trygdesaken: – Var ikke på mitt bord

Ingen av de tre tidligere arbeidsministrene Hanne Bjurstrøm (Ap), Anniken Huitfeldt (Ap) og Robert Eriksson (Frp) kan huske noen befatning med trygdeskandalen.

Carl I. Hagen vil etterforske alle berørte statsråder og embetsmenn i Nav-saken

Carl I. Hagen vil nedsette en ansvarskommisjon som skal etterforske alle statsråder og embetsmenn som har hatt befatning med Navs feilaktige trygdepraktisering.

Mye uklart før kontrollhøring om trygdeskandalen

Omfanget av trygdeskandalen er fremdeles høyst uklart når Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag innleder sin åpne høring om saken.

Feilaktige Nav-dommer for nesten 25 millioner kroner

Til sammen har Nav anklaget de 78 som trolig er feilaktig dømt i trygdeskandalen for å ha svindlet til seg 24,7 millioner kroner.

11 Nav-domfelte har bedt om gjenopptakelse

11 av de Nav-dømte har så langt begjært saken sin gjenopptatt. Setteriksadvokaten vil sende flere antatt uriktige dommer til gjenåpning i løpet av januar.

Siv Jensen«Vi vil ikke ha trygdeeksport»

Mens oppvasken etter trygdeskandalen pågår for fullt, er budskapet fra Erna Solberg og Siv Jensen klart: Kampen mot trygdeeksport fortsetter for fullt.

78 personer trolig feilaktig dømt i trygdeskandalen

En ny oversikt fra setteriksadvokaten viser at 78 personer antas å ha fått feilaktig fellende dommer i Nav-skandalen. Flere feilaktige dommer kan dukke opp.

Bråstopp i trygdeeksport til Polen

I fjor endret den polske regjeringen regelverket for polsk barnetrygd. Det førte til bråstopp i eksporten av norsk barnetrygd til Polen, skriver Aftenposten.

HR-lederNorges velferdsmodell mislykkes om ikke flere kommer i jobb

Andelen uføretrygdede i Norge er stor sammenlignet med i andre land. Det er helt avgjørende for velferdsstaten at flere kommer i jobb, sier leder i HR Norge.

Høyre ser rødgrønt ansvar for trygdeskandalen

Dagens regjering har fått trygdeskandalen i fleisen, men Høyre krever svar på hva som gikk galt da den rødgrønne regjeringen innførte regelverket i 2012.

Nav-granskere får fortsette etter habilitetsvurdering

Justisdepartementet har konkludert med at ingen av de tre medlemmene i utvalget er inhabile til å delta i granskingsutvalgets arbeid med Nav-skandalen.

NavTrygdeutgiftene vil øke med 94 milliarder mot 2030

En ny prognose viser at trygdeutgiftene vil gå kraftig opp de neste ti årene. Hovedårsaken er at det blir flere og eldre pensjonister med alderspensjon.

Velferdsselskap må etterbetale millioner

Syv omsorgsarbeidere har vunnet over velferdsselskapet Baos i retten, etter at de krevde faste ansettelser. Nå må Baos punge ut med flere millioner kroner.

Småbarnsmødre jobber mindre etter at kontantstøtten økte

En fersk Nav-rapport konkluderer med at småbarnsmødre jobber mindre etter at regjeringen økte kontantstøtten i 2017.

Ny nemnd skal se på klager etter trygdeskandalen

Det er på sin plass å bruke ordet skandale om Nav-saken, mener statsminister Erna Solberg (H). Hun varsler nå en nemnd som skal se på klager på erstatningskrav.

Norge dømt i to barnevernssaker i Strasbourg

Norge er igjen dømt i Den europeiske Menneskerettsdomstolen, og nok en gang gjelder det retten til familieliv og norsk praksis i barnevernssaker.

Dekker opp til julebord for vanskeligstilte

Scandics julebord er et tilbud for personer som er tilknyttet Røde Kors’ tiltak Nettverk etter soning og Besøkstjenesten.

Politiet fikk nei til å innføre varslingsplikt for barnevernet

Kripos ba om at barnevernet burde få en klar varslingsplikt overfor politiet, men har fått nei til dette fra Barne- og familiedepartementet.

Etter Nav-skandalenDu kan reise til Hellas, men ikke til Tyrkia

Trygdemottakere som er dømt for å ha reist til et EØS-land uten tillatelse, blir nå renvasket. For dem som har reist utenfor EØS, er det ingen nåde. Nav har politianmeldt 219 personer for dette siden 2012.

Interne Nav-kravSkulle øke svindel-anmeldelser med 96 millioner på fire år

År etter år satte Nav krav til seg selv om å øke summen for hvor mye trygdesvindel som skulle anmeldes. På fire år økte kravet fra 174 til 270 millioner kroner.

TrygdeskandalenKnallhard kritikk av Nav i revisjonsrapport

Mangelfull kompetanse, dårlig kapasitet og sviktende internkommunikasjon er viktige forklaringer på at trygdeskandalen kunne skje, ifølge intern revisjonsrapport i Nav.

Å gå på Nav kan øke avstanden til arbeidslivet

Møtet med Nav kan føre til at man mister troen på at det er mulig å komme i arbeid, viser en studie av unge funksjonshemmede som har vært lenge i Nav-systemet.

Skolene i Hedmark og Møre og Romsdal lykkes best med å få elever til å fullføre

Det er store forskjeller i videregående skolers bidrag til elevenes resultater. Videregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører.

Feilaktige Nav-anmeldelser for 36 millioner kroner

Nav politianmeldte 111 personer på feil grunnlag i perioden 2012–2018. Til sammen ble de anklaget for å ha svindlet til seg 36 millioner kroner.

«Ekstremt vanskelig» å finne alle trygdeskandalens ofre

Nav har antydet at det kan bli «ekstremt vanskelig» å finne alle ofrene for trygdeskandalen, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i et brev til ESA.

Regjeringen med 50 tiltak mot rasisme og diskriminering

Fire statsråder var til stede da regjeringen lanserte sin handlingsplan med 50 tiltak mot rasisme og diskriminering.

Fagforbundet advarerKuttforslag fra regjeringen vil gi store tap for uføre

Regjeringens forslag til kutt i skjermingstillegget for uføre vil gi store økonomiske tap for uføre pensjonister, viser beregninger fra Fagforbundet.

Solberg husker ikke når hun fikk vite om Navs praksisendring

I et skriftlig svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen skriver statsminister Erna Solberg at hun ikke husker når hun ble kjent med at Nav endret praksis.

MjøsAnker får monopol på å levere Nav-tiltak i Innlandet

Én bedrift har vunnet alle anbudskonkurransene på Nav-tiltaket avklaring i det nye storfylket Innlandet. Uheldig at Nav tildeler alle seks regioner til én aktør, mener tidligere leverandør av tiltaket.

SV-kritikk av rettshjelpsordning for Nav-brukere

Regjeringen etablerer en rettshjelpsordning for Nav-brukere som er blitt ofre for trygdeskandalen. Den er håpløst tungvint, ifølge justispolitiker Petter Eide (SV).

Støre innkalles til høring om trygdeskandalen

Også Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre må forklare seg når Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holder åpen høring om trygdeskandalen.

Høyesterett skal se på rettspraksis i barnevernssaker

Etter at Norge er domfelt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i flere barnevernssaker, skal Høyesterett trekke opp nye retningslinjer.

Rapport om tilgjengelighet sår tvil om tall fra Handikapforbundet

Nesten åtte av ti skoler er utilgjengelige for funksjonshemmede, hevder Handikapforbundet. Bare et av ti skolebygg er utilgjengelige, ifølge ny undersøkelse.

Lederspeilet

­Generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for TaperneNorges dårlige samvittighet

Tapernes leder, Tor Bernhard Slaathaug, kan se ut som en vinner på papiret. Men han kan fortelle om en barndom preget av mobbing og om arbeidsledighet i starten av yrkeslivet.

OECD om NorgeKrevende å videreføre velferdsordninger og den høye velstanden

OECD la mandag frem sin toårige gjennomgang av tilstanden i norsk økonomi med anbefalinger om den økonomiske politikken fremover.

Norge fremdeles på topp i FNs utviklings-rangering

FN kårer nok en gang Norge til verdens beste land å bo i. Samtidig er nye typer ulikheter i samfunn verden over i ferd med å utvikle seg, ifølge FN-rapporten.

Mange kvinner og innvandrere blant eldre med dårlig råd

Nordmenn over 60 år har hatt en solid inntektsvekst de siste tiårene, men noen henger etter. Enslige kvinner og innvandrere er overrepresentert blant eldre med dårlig råd.

Navn i uken

Navn i ukenDen første som tar skandale-ansvar

Ytelsesdirektør Kjersti Monland trekker seg fra sin lederstilling i NAV. Men det er sannsynligvis ikke nok for å roe gemyttene.

Annonse
Annonse
Annonse