Annonse

Velferd

BufdirFrykter ny nedstengning vil ramme barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er bekymret for at lokale nedstenginger som følge av pandemien vil ramme sårbare barn og unge.

Regjeringen foreslår å skrote «enkepensjonen»

Dagens ordning med tilleggspensjon til etterlatte bør fjernes, mener regjeringen. Kvinner blir taperne, mener Pensjonistforbundet.

Nær dobling av utbetalt alderspensjon til andre nordiske land

Antallet personer som får alderspensjon fra Norge, men er bosatt i andre nordiske land har nær doblet seg, ifølge nye tall fra Nav.

UndersøkelsePersoner med funksjonshemning betaler en høy pris for koronatiltakene

Dårligere funksjonalitet, mer angst og depresjon er blant konsekvensene av pandemien for kronisk syke og personer med funksjonshemning, ifølge en undersøkelse.

Regjeringen vil skjerpe språkkrav for utbetaling av sosialhjelp

Dersom ikke innvandrere under 30 år deltar i norskopplæring, kan de få kutt i sosialhjelpen, foreslår regjeringen.

Dårlig veidrift rammer eldre og rullestolbrukere

Dårlig veivedlikehold kan i verste fall hindre eldre og rullestolbrukere i å delta i samfunnet på lik linje med andre, viser en ny rapport.

Støre vil styrke velferdsstaten

Arbeiderpartiet vil sørge for en sterkere velferdsstat, det kommer frem i Arbeiderpartiets førsteutkast til nytt partiprogram.

En halv million arbeidssøkere har mottatt støtte fra Nav under koronakrisen

500.499 arbeidssøkere har mottatt støtte fra Nav siden uke 11, da Norge satte inn en rekke koronatiltak.

Korona-situasjonen førte til lavere tilfredshet med Nav-tjenester

To av tre personbrukere er fornøyde med Nav, noe som er en markant nedgang siden i fjor, viser Navs brukerundersøkelse for 2020.

Under halvparten har tillit til regjeringens økonomiske koronatiltak

Et halvt år ut i koronapandemien har kun 47 prosent av de spurte tillit til at regjeringen har satt i verk nødvendige økonomiske tiltak.

Unik familieundersøkelse: Savn, konflikt og kos i koronatiden

Da skolene stengte i mars, raknet hverdagsrutinen, og planer ble skrinlagt. FamilieForSK-studien lar foreldre og barn ned til sju år fortelle hvordan det var.

Regjeringen utvider aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere

Regjeringen utvider aktivitetsplikten for dem som mottar sosialhjelp, til også å gjelde dem over 30 år. Innholdsløst tvangsarbeid, mener SV.

Regjeringen vil øke engangsstønaden til 90.300 kroner

Mødre som ikke har rett til å få foreldrepenger, får en engangsstønad. I statsbudsjettet vil regjeringen øke summen fra 84.720 til 90.300 kroner, melder Vårt Land.

MDG, SV og Rødt mener regjeringens grep er altfor svakt

De 50 flyktningene som skal hentes fra Hellas, er «skrekkelig» få, mener MDG. Også Rødt og SV er sterkt kritiske til at regjeringen ikke tar kraftigere grep.

Norge i bunnsjiktet i gjennomføring av yrkesfag

Norge ligger fortsatt i bunnsjiktet blant OECD-landene når det gjelder gjennomføring av yrkesfaglig videregående opplæring. Bare Island ligger dårlige an enn Norge.

Regjeringen henter barnefamilier fra Hellas etter storbrann

Regjeringen setter igang med å hente ut barnefamilier fra Hellas etter brannen i Moria-leiren. 50 asylsøkere skal hentes, bekrefter statsminister Erna Solberg (H).

Oslomet-professor– Gjør sosialhjelpen statlig

Todelingen av Nav med en kommunal og statlig del er uheldig for brukerne, mener professor Lars Inge Terum ved Oslomet. Han tar til orde staten bør overta ansvaret for sosialhjelpen.

Regjeringen vil gjøre det enklere for kommuner å privatisere tjenester

Kommuner som ønsker å invitere private aktører til å konkurrere om hjelpetjenester, kan få muligheten gjennom regjeringens lansering av et nytt «hurtigløp».

Uføre gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

Én av fire uføre og deltidsarbeidende gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede. I befolkningen som helhet gjelder det en av seks.

RopstadPensjonistene får mer i pungen – etter skatt

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad nekter å godta Pensjonistforbundets fremstilling. Han viser til at alle pensjonister får økt kjøpekraft i år – etter skatt.

Høyre vil ha forsøkLa kommunene få ansvar for trygdebudsjettet

Høyres programkomité vil ha et forsøk med å overføre ansvaret for trygdeordninger fra staten til kommunene.

Sykepleiere kan bare kjøpe 3 av 100 boliger i Oslo

Boligprisveksten gjør det vanskeligere for folk med normal inntekt å skaffe seg bolig på det sentrale østlandet, ifølge sykepleierindeksen.

Forskning

Fem lærdommer fra ungdommenes koronaerfaringer

Hvordan gikk det med ungdommen under nedstengingen av samfunnet i vår? Dette har NOVA-forskere undersøkt i en ny studie.

Høyre-forslagVil erstatte varig tilrettelagt arbeid med mer fleksibel ordning

Høyres programkomité vil erstatte varig tilrettelagt arbeid (VTA) med en ordning som gir bedre oppfølging og får flere ut i ordinært arbeid.

Tre av ti er blakke før lønningsdag

Det er flere kvinner enn menn som oppgir at lønnen ikke strekker til.

WHO venter ikke utbredt koronavaksine før midten av 2021

Verdens helseorganisasjon venter ikke at en koronavaksine vil være i utbredt bruk før midten av neste år.

Navs saksbehandlingstid er tilbake til normalen

Etter at massepermitteringer og -oppsigelser skapte lange køer hos Nav, er saksbehandlingstiden nå tilbake til det normale.

Navs saksbehandlingstid er tilbake til normalen

Etter at massepermitteringer og -oppsigelser skapte lange køer hos Nav, er saksbehandlingstiden nå tilbake til det normale.

Forbundstopper maner til pensjonsopprør på Stortinget

Opposisjonen på Stortinget må tvinge regjeringen til å sørge for at pensjonistene ikke igjen blir lønnstapere, krever Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

Norge topper lista over oppvekstvilkår for barn

Norge er best i klassen når det gjelder å gi barn gode oppvekstvilkår, viser en ny rapport fra Unicef. Men psykisk helse og overvekt er problemområder.

Færre unge utenfor i fjor

En av ti unge under utdanning står utenfor arbeid og utdanning. Andelen unge utenfor har gått ned de siste årene, men ser ut til å øke i år.

PensjonistforbundetNekter å godta redusert kjøpekraft for pensjonistene

Årets trygdeoppgjør innebærer at pensjonistene ser ut til å få redusert sin kjøpekraft for femte gang på de seks siste årene. Pensjonistforbundet nekter å godta oppgjøret.

Stadig færre mottar kontantstøtte

I juni 2020 var det 21.701 mottakere av kontantstøtte. Det er en nedgang på 2,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Fem millioner til inkludering av barn og unge i kulturlivet

En ny tilskuddsordning skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kulturaktiviteter.

Fem år etter er flyktningene i Tyskland rimelig godt integrert

Fem år etter at statsminister Angela Merkel åpnet Tysklands dører for hundretusener av flyktninger, viser undersøkelser at de fleste er rimelig godt integrert.

Barnetrygden øker for de yngste

Barnetrygden går opp med 300 kroner i måneden for barn under seks år. Dermed kan småbarnsfamilier plusse på 3.600 kroner i året.

NHO etterlyser gjennomgang av velferdsytelser

Arbeidslinja må styrkes og private aktører bør få en større rolle når det gjelder å få folk ut i jobb. Det er blant anbefalingene i et veikart for framtidens næringsliv fra NHO.

Asheim overtar midlertidig for Røe Isaksen som arbeids- og sosialminister

Mens arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tar pappapermisjon, overtar Henrik Asheim (H) midlertidig hans statsrådspost.

Pasienter får raskere erstatning etter feilbehandling

Nye tall fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at tiden det tar å få utbetalt erstatning etter feilbehandling, har gått ned.

Stort forsøk med borgerlønn i Tyskland

Hva skjer hvis du får drøyt 12.000 kroner inn på konto hver måned – helt uten betingelser? Det skal tyske forskere finne svaret på i et treårig forsøk med borgerlønn.

Stor eldresvindelring rullet opp i Fredrikstad

Politiet i Fredrikstad mener å ha rullet opp et større nettverk som har drevet med såkalt Olga-svindel. To svensker, en danske og en nordmann er pågrepet.

Titusener må fortsatt vente på Nav-penger

Koronakrisen har overveldet Nav, og titusener av arbeidstakere må fortsatt vente på å få utbetalt dagpengene de har krav på.

LevealdersjusteringUnge må stå i jobb til de er godt over 70

En 20-åring må belage seg på å stå i jobb til hen er over 73 år for å få like god pensjon som eldre generasjoner har fått ved fylte 67 år.

Audun Lysbakken– Det er blitt dyrere og dyrere å være syk under Høyre-regjeringen

SV-leder Audun Lysbakken mener analysen av levekårsundersøkelsen viser at Solberg-regjeringen er på feil kurs, og at det blir stadig dyrere å være syk.

Mer penger = økt tilfredshet med livet

Tilfredsheten med livet øker i takt med økende inntekt, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Unge på tokt for en ny start

Unge som står i fare for å havne i en utenfor arbeidslivet reiser på motivasjonstur med seilskipet Christian Radich i begynnelsen av september.

Nesten et av fire barn ble hjemme fra barnehagen etter gjenåpningen

Mange holdt barna hjemme fra barnehagen etter gjenåpningen. I flere bydeler i Oslo ble kun halvparten av barna levert. Kunnskapsministeren uttrykker bekymring.

Ignorering av munnbind-krav i Danmark kan føre til bøter

Et landsdekkende krav om bruk av munnbind på offentlig transport i Danmark trer i kraft lørdag. Ignorering av kravet kan føre til bøter.

UndersøkelseSeks av ti elever mener de lærte mindre med hjemmeskole

Seks av ti elever i Oslo sier de lærte mindre med hjemmeskole i koronakrisen, ifølge undersøkelse. – Jeg sitter med en klump i magen, sier skolebyråden i Oslo.

UndersøkelseSmåbarnsforeldre sintere og mer stresset under koronanedstengningen

Nesten én av tre foreldre var mer sinte på barna sine under koronanedstengningen i april. Det viser en ny studie.

Nær dobbelt så mange får ekstra støtte i barnehagen som i 1. klasse

Litt over 6 prosent av 5-åringene i barnehagen har vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Når de samme barna begynner på skolen, faller andelen til 3,7 prosent.

Historisk høy uføreandel

10,5 prosent av alle mellom 18 og 65 år er nå uføretrygdede. Antallet uføre har økt med 2200 personer fra mars til juni.

Munnbind skaper trøbbel for hørselshemmede

Munnbind skaper problemer for hørselshemmede som er avhengige av munnavlesing. Gjennomsiktige masker blir produsert, men fins ikke i Norge, forteller bladet Din Hørsel.

Forsker vil bekjempe norsk «ableism»

– Det er overraskende at Norge ikke har kommet lenger i å bekjempe diskriminering av funksjonshemmede, mener forsker Gagan Chhabra ved OsloMet.

Blindeforbundet krever regulering: – Elsparkesyklene er små mopeder

Blindeforbundet ber Knut Arild Hareide om et midlertidig forbud mot elsparkesykler til regulering er på plass. – Et ønske jeg ikke vil innfri, sier Hareide.

Oppfølging av arbeidssøkereMye dyrere når Nav gjør jobben selv

Når Nav selv følger opp jobbsøkere, koster det 36 prosent mer enn når oppgaven settes ut til eksterne tiltaksarrangører, viser ny evaluering.

Høyre-skepsis til tiltak mot skolesegregering

Oslo Høyre advarer mot å endre skolekretser for å få mindre segregerte skoler i hovedstaden. Fokuset må være kvaliteten på skolene, sier partiet.

FN-flyktninger til Norge for første gang siden mars

Fem flyktningfamilier kommer denne uka til Norge som de første etter at koronapandemien slo inn for fullt. Bare 264 FN-flyktninger er kommet til landet i år.

Byene vil vokse kraftig – distriktskommuner blir taperne

Unge rømmer distriktene og flytter til byene og områdene rundt. Statistisk sentralbyrå beskriver kraftig sentralisering og økende aldring de neste 30 årene.

Karpe gir bort musikkinntekteneVil bedre situasjonen for flyktninger, asylsøkere og innvandrere

Karpe holder løftet sitt om å «gi bort alt». Nå lanserer de Patel og Abdelmaguid Foundation, som årlig skal dele ut midler til prosjekter som ønsker å bedre situasjonen for flyktninger, asylsøkere og innvandrere.

Annonse
Annonse
Annonse