Annonse

Velferd

Velferd

Etter koronautbruddetMange barnehageansatte pålagt renholdsoppgaver

Etter koronavirusutbruddet har to av tre barnehageansatte i Oslo gjort renholdsoppgaver, ifølge undersøkelse blant Fagforbundets medlemmer i oppvekstsektoren.

Mange europeere har ikke råd til ferie

Tre av ti EU-borgere er ute av stand til å betale for å reise på en ukes ferie. I Romania har mindre enn halvparten råd til å dra på ferie.

RapportÉn av seks private barnehager leide av nærstående selskaper

474 private barnehager betalte husleie til det som betegnes som nærstående selskaper i 2018. Det utgjør én av seks private barnehager.

Aksjonsleder etterlyser at noen holdes ansvarlig

Det er bra med en knusende dom over Nav og departementet, men noen må stilles til ansvar, mener leder i AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen.

Stortingspolitikere om granskingsrapport– En knallhard dom over Nav og regjeringen

Rapporten fra utvalget som har gransket trygdeskandalen, feller en knallhard dom over departementet, Nav og mange instanser, konstaterer saksordfører Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet

Knusende kritikk fra granskerne av trygdeskandalen

Nav og Arbeids- og sosialdepartementet har hovedansvaret for trygdeskandalen. Men også Trygderetten, påtalemyndigheten og domstolene har sviktet, fastslår utvalget som har gransket skandalen.

Virke-direktør vil la private callsentre overta Nav-oppgaver

Private callsentre kan fungere utmerket som svartjeneste for Nav, mener Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen. Nav bør gjøre jobben selv, svarer stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap).

Har gransket trygdeskandalen– Få som har grunn til å være stolte

I årevis håndhevet både Nav, departementet og rettsvesenet EUs trygderegler feil. Men hvordan kunne det skje? De som har gransket skandalen, er ikke nådige.

Sigrun VågengArbeidslinjas høye beskytter takker av

Hun ble ansatt for å gjenreise A-en i Nav og fikk sin største utfordring da koronakrisen ga Norge den høyeste ledigheten siden andre verdenskrig. Nå takker Sigrun Vågeng for seg som Nav-direktør.

Flere har noen å regne med ved personlige problemer

Færre enn før har få venner eller familie som kan hjelpe hvis man har personlige problemer, viser Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse.

Vertsfamilier som utnytter en au pair, kan bli varig utestengt

Fra onsdag kan vertsfamilier som utnytter en au pair, bli fratatt retten til noen gang å ha en au pair igjen.

Psykisk pakkeforløp langt unna målet for barn og unge

Bare 55 prosent av barn og unge som får behandling gjennom pakkeforløp for psykisk helse, ble utredet innen anbefalt tid.

Petter «Uteligger» Nyquist får Erik Byes minnepris

Petter Nyquist, som ble kjent gjennom TV 2-serien «Petter uteligger», tildeles Erik Byes minnepris under åpningen av Protestfestivalen 15. september.

TrondheimPolitikere vil droppe tiggerparagraf

Tre alternativer for en tiggerparagraf i politivedtektene er på høring i Trondheim. Nå foreslår politikere å droppe tiggerparagrafen helt.

Etter trygdeskandalenUtvalg skal gjennomgå trygdelovgivningen

I kjølvannet av trygdeskandalen har regjeringen nedsatt et utvalg som skal se på trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler.

Hjelpetelefon for koronaspørsmål stenges 30. juni

Frivillighetens koronalinje, den nasjonale hjelpetelefonen som har avlastet Helsedirektoratet og svart på koronaspørsmål, legges ned 30. juni.

Stadig flere fullfører videregående

78,1 prosent av dem som begynte på videregående skole i 2013, fullførte innen fem eller seks år. Det er 0,5 prosentpoeng bedre enn for dem som startet i 2012.

Nav har tilbakebetalt nær 53 millioner kroner til ofre i trygdeskandalen

1.495 personer har fått helt eller delvis omgjort vedtak etter Navs feiltolkning av EØS-regelverket. Det er totalt utbetalt 52,8 millioner kroner.

Ny rapportNorge mangler over 20.000 vernepleiere

Norge har stor vernepleiermangel, viser en ny rapport. Bruken av ufaglært arbeidskraft er høy.

AAP-innstramminger har ikke fått flere i jobb

Innstrammingene i reglene for å få arbeidsavklaringspenger har ført til en betydelig overgang til sosialhjelp og uføretrygd. Men målet om å få flere i jobb er ikke nådd, ifølge en ny analyse fra Nav.

Nav-veileder– Gi alle rett til en garantert minsteinntekt

Nav-veileder Hege Moen vil avbyråkratisere velferdsstaten. Hun foreslår en selvbetjeningsløsning der alle som trenger det, kan hente ut en garantert minsteinntekt på 10.000 kroner i måneden.

UndersøkelseRedusert livskvalitet blant unge i koronatiden

Ungdom i Oslo har blitt mindre tilfredse med livet under koronapandemien. Nedgangen i livskvalitet er særlig stor blant de ressurssterke, viser undersøkelse.

Små ulikheter kan ha reddet nordmenn fra hardere koronautbrudd

Små sosiale ulikheter og en godt utbygd velferdsstat har trolig bidratt til at Norge har relativt få koronadødsfall, mener pandemiforsker Svenn-Erik Mamelund.

FlyktningerDrøyt én av to gikk fra introprogram til arbeid eller utdanning

55 prosent av flyktningene som avsluttet sitt introduksjonsprogram i 2019, gikk direkte over i arbeid eller utdanning, viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Svikt i tjenester til funksjonshemmede under koronakrisen

Mange funksjonshemmede har opplevd svikt i velferdstjenester etter koronautbruddet, viser undersøkelse. Én av fire oppgir at de har fått dårligere helse.

Vil gjøre det vanskeligere å få uføretrygd

Det må bli vanskeligere å få uføretrygd, og lettere å stå i jobb, mener byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen. Feil, umoralsk og kunnskapsfiendtlig, skriver forsker Olav Elgvin på Twitter.

Langtidssyke koronapasienter: – Vi faller mellom alle stoler

For noen koronapasienter tar det lang tid å bli frisk. Ekstra vanskelig er det for dem som trolig ble smittet, men aldri fikk diagnosen. – Vi får ingen hjelp, sier en kvinne.

Nasjonalgarden skal bistå med trygdeutbetaling i Washington

Delstaten Washington kaller inn nasjonalgarden, ikke for å rydde gatene for demonstranter, men for å bidra til fortgang i utbetaling av arbeidsledighetstrygd.

Regjeringen vil sette ned utvalg som skal gå gjennom trygdelovgivningen

Regjeringen vil snart sette ned et lovutvalg som skal gå gjennom trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler.

Stort behov for kriserådgivning blant Nav-brukere

Folk som har fått seg en trøkk i livet, kan lett miste motet i møtet med Nav, sier Lars Birger Salvesen. Han leder en ny kriserådgivningstjeneste for Nav-brukere.

Annenhver nordmann mener integreringen fungerer dårlig

Nær halvparten av befolkningen er kritisk til hvordan det går med integreringen av innvandrere i Norge, ifølge en ny undersøkelse.

Økt belastning for pårørende under koronakrisen

Sju av ti pårørende har fått økte omsorgsoppgaver under koronakrisen. Samtidig har det vært store svakheter i informasjonen til de pårørende, viser undersøkelse.

UndervisningsbyggUniversell utforming hindres av travel byggebransje

Byggebransjen er blitt en propp i systemet for Oslos kjempesatsing på universell utforming, mener Undervisningsbygg Oslo KF. Feil, mener entrepenørforeningen.

Private barnehager får friere tøyler for å ta ut overskudd

Et flertall på Stortinget går mandag inn for at private barnehager fritt skal kunne disponere overskuddet.

Sivilforsvarets varslinger tilpasses hørselshemmede

Når Sivilforsvarets varslingssirener testes førstkommende onsdag, vil varslingen også tilrettelegges for landets hørselshemmede.

Erna Solberg– Vi vil gå fra koronakrise til jobbkrise

Koronakrisen kommer til å bli erstattet av en jobbkrise, varsler statsminister Erna Solberg (H).

Lysbakken– Velferdsstaten er i ferd med å rakne

SV-leder Audun Lysbakken krever mer penger til kommunene i kjølvannet av koronakrisen.

NavUmulig å behandle koronasøknader innenfor normal saksbehandlingstid

Koronakrisen er en massiv stresstest av det norske sikkerhetsnettet og velferdsytelsene, skriver Nav-direktør Sigrun Vågeng i en kronikk i Aftenposten.

Ny rapportStore forskjeller mellom innvandrere og resten av befolkningen

Det er fremdeles store forskjeller mellom innvandrere og resten av befolkningen på de fleste områder. Det får konsekvenser for barna deres, det kom frem i en rapport som ble lansert i dag.

Koronakrisen gjør ferien vanskelig for mange familier

Halvparten av norske barnefamilier med lav inntekt opplever at koronasituasjonen gjør det vanskelig å gi barna en god sommerferie, viser ny undersøkelse.

Nav har utbetalt 8,5 milliarder i dagpenger under koronakrisen

Under koronakrisen Nav behandlet flere søknader om dagpenger enn i hele fjor. Men søknader fra 230.000 personer er ennå ikke behandlet, og Nav vil ikke være á jour før i slutten av juli.

Frokostmøte om trygdesystemetLiten støtte til idéen om borgerlønn

– Jeg er dypt og grunnleggende og prinsipielt skeptisk til borgerlønn, fastslo arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen da Civita inviterte til frokostmøte om behovet for nytenkning om trygdesystemet.

Snart flere eldre enn barn og unge i Norge

Norges befolkning eldres raskt, og om bare ti år vil det være flere eldre enn barn og unge her i landet.

Rødt vil la staten overta for bemanningsbyråene

Rødt vil la staten sørge for utlån av arbeidskraft mellom bedrifter og opprette en bemanningsordning for industrien for å få hjulene i gang etter koronakrisen.

Erna Solberg åpnet systue drevet av innvandrerkvinner

Statsminister Erna Solberg (H) åpnet tirsdag en ny systue på Ikea Furuset drevet av den sosiale entreprenøren Sisters in Business.

Usikker virkning av skjerpet aktivitetsplikt for unge

Aktivitetskrav til unge på sosialhjelp hadde en positiv effekt rundt årtusenskiftet, men det er uvisst om ytterligere krav har samme virkning i dag, mener forsker.

Koronafaste familier skal slippe å miste barnetrygd

Regjeringen vil endre loven for å hindre at familier som er koronafaste i utlandet, mister kontantstøtte og barnetrygd.

Regjeringspartiene enige om Moria-løsning

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre vil hente asylsøkere fra Hellas, forutsatt at 8–10 andre land gjør det samme. Viktig seier for KrF, mener KrF-lederen.

Nav utsetter jakten på ny ytelsesdirektør

Trygdeskandalen førte til at Kjersti Monland gikk av som ytelsesdirektør i Nav. Nå har Nav bestemt seg for å vente til høsten med å rekruttere hennes etterfølger.

Én av fire som jobber med koronapasienter, har symptomer på posttraumatisk stress

26 prosent av dem som har jobbet med koronapasienter under pandemien, svarer at de har hatt symptomer på posttraumatisk stress.

Økning i angst og depresjonAdvarer om at folk ikke får tilstrekkelig hjelp

Rådet for psykisk helse er bekymret for at folk ikke får den hjelpen de trenger, etter at det kom frem at symptomer på angst og depresjon har økt kraftig den sisten tiden.

EU til sak mot Østerrike for kutt i barnetrygd til innvandrere

EU-kommisjonen trekker Østerrike for retten fordi landet har redusert barnetrygden til innvandrere med barn i lavkostland. Det er dårlig nytt for Erna Solberg, som ønsker å gjøre det samme.

Nav betaler ikke permitterte arbeidstakere

Stortinget vedtok i midten av mars at arbeidstakere skulle være sikret tilnærmet full lønn i 20 arbeidsdager etter at de ble permittert. Men Nav betaler ikke.

Manglende involvering av eldrerådene under pandemien kan være ulovlig

Kun 18 prosent av eldrerådene er tatt med på råd under koronapandemien. Pensjonistforbundet ber nå regjeringen og KS undersøke om dette kan være lovstridig.

Nå kommer oppfølgeren til «Tante Ulrikkes vei»

I Zeshan Shakars «Gul bok» møter vi Mani, som helst ville jobbe i det private næringslivet, men i stedet blir en stolt bidragsyter til det store felles prosjektet som kalles Staten.

Unge funksjonshemmedeSkuffende medisin fra regjeringen

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett gjør for lite for unge med funksjonsnedsettelser i koronakrisen, mener organisasjonen Unge funksjonshemmede.

Organisasjon mener FHI-tall bidrar til diskriminering

Tall som viser hvilke land koronasmittede personer er født, kan føre til diskriminering av grupper som allerede sliter, mener organisasjonen OMOD.

Flere tar ut alderspensjon etter koronautbruddet

Flere nordmenn har tatt ut alderspensjon hittil i år enn i samme periode i fjor. Nav mener økningen henger sammen med koronapandemien.

Din UtviklingFra masseoppsigelser til anbudsseier

Din Utvikling har vunnet Navs anbudskonkurranser for oppfølgingstiltaket i alle områder i Vestland. Nå kan selskapet oppbemanne etter masseoppsigelsene i fjor.

Tre av ti innvandrere har flyktningbakgrunn

Ved inngangen til 2020 bodde 238.300 personer med flyktningbakgrunn i Norge. De utgjør 30 prosent av alle innvandrere i landet.

Annonse
Annonse
Annonse