Annonse

SetteriksadvokatIkke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse

Rundt 85 trygdesvindelsaker vurderes til gjenopptakelse, men ikke alle vil ende med full frifinnelse.

HauglieNav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker

Allerede i februar var Nav klar over at trygdeskandalen omfattet straffesaker. Det skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til kontrollkomiteen.

Snart én million alderspensjonister i Norge

Det blir stadig flere alderspensjonister i Norge. Nå mottar 953 900 personer alderspensjon. Det utgjør nesten en femdel av befolkningen.

Nav-TrøndelagLedersamlinger til 1,3 millioner på luksushotell

Nav-ledere i Trøndelag har brukt langt over én million kroner på luksushotell og restauranter i år, skriver Adresseavisen.

Nav-skandalenRegjeringen visste allerede i 2017

I en EU-dom fra 2017 ble tre departementer orientert om hvorfor nordmenn i utlandet hadde krav på trygdeytelser.

Domstolene vil rydde opp i Nav-saken så fort som mulig

Domstolene må ta sin del av ansvaret for feilbehandlingen av Nav-saker, slår styret i Domstoladministrasjonen fast. Nå ønsker styret rask opprydning.

Norske elever får en mer praktisk skole

Fagene blir mer praktiske og utforskende, og det blir mer læring gjennom lek for de yngste barna i de nye læreplanene for grunnskolen og videregående skole.

KS-skepsis til ny integreringslov

Kommunenes organisasjon KS mener regjeringens forslag til ny integreringslov kan svekke flyktningers mulighet til å komme seg i jobb.

RødtVil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom

Rødt vil prioritere kamp mot familiefattigdom i sitt alternative budsjett. Totalt vil partiet bruke 5,3 milliarder kroner på ulike tiltak.

Hauglie har fått oppryddingsplan fra Nav-direktøren

Nav-direktør Sigrun Vågeng har lagt fram sin plan for hvordan Nav skal rydde opp etter trygdeskandalen. Tilbakebetalingen til ofrene starter til uka.

Hauglie må svare om brilleutgifter innen 1. mars

Sosialministeren må i god tid før nye satser for støtte til barnebriller trer i kraft, sørge for at barn med særskilte behov får dekket sine utgifter.

Frivillig innsats skaper verdier for omlag 76 milliarder

Det er ni ganger mer enn de statlige støttebeløpene. Regjeringen kutter nå momskompensasjonen.

Sju av ti mener foreldrepermisjonen skal deles likt

Selv om fedre i Norden bare tar ut 20 prosent av foreldrepermisjonen i gjennomsnitt, mener over 70 prosent av nordiske foreldre at permisjonen skal deles likt.

Nav skjerper sikkerhetsrutinene for sine ansatte

Nav tar grep og skjerper sine sikkerhetsrutiner for å hindre angrep på ansatte i forbindelse med trygdeskandalen.

Nav-skandalenSolberg åpen for at alarmen burde gått før

Statsminister Erna Solberg (H) utelukker ikke at hennes regjering på et tidligere tidspunkt burde oppdaget og tatt tak i trygdeskandalen.

Bedre kapasitet i barnevernet

Flere kommuner har fått bedre kapasitet i barnevernet, og færre barn er under barnevernets omsorg, ifølge rapportering fra kommunene.

Faktisk.noHva har AAP-kuttene ført til?

Regjeringens innstramminger i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) er omstridt. Denne artikkelen fra faktasjekk-nettstedet Faktisk.no tar for seg AAP-endringene og hva de har ført til.

Ny vurdering kan få Nav-skandalen til å vokse

Regjeringens granskere av Nav-skandalen er klare

Professor Finn Arnesen skal lede gruppen som skal granske Nav-skandalen for regjeringen, men utnevnelsesprosessen får kritikk. – Overraskende uklokt, mener SV.

Flere uføreHistorisk høy andel kvinner på uføretrygd

Andelen uføre kvinner har aldri vært høyere enn nå, viser nye tall fra Nav. Drøyt 12 prosent av norske kvinner var uføre ved utgangen av september.

Nav-ansatte sier tilliten til ledelsen er tynnslitt

Ansatte i Nav sier det er krevende å representere et system de opplever ikke virker. De varsler at tilliten til ledelsen er lav.

Dobbel gransking av Nav-skandalen

Samtidig som det ble klart at Stortingets kontrollkomité skal granske Nav-saken, kom arbeidsministeren til Stortinget for å informere om regjeringens gransking.

Trygdesvindel for 5 millioner kroner feilaktig anmeldt i fjor

Bare i 2018 ble 24 personer feilaktig anmeldt av Nav for trygdesvindel for til sammen 5 millioner kroner.

Kirkens BymisjonFattigdom blant barn øker – regjeringen svikter

Regjeringens bruker mye penger på symptomlindring, men for lite på å forebygge fattigdom blant barn og unge, mener Kirkens Bymisjon.

Rundt 30 nye straffesaker knyttes til Nav-skandalen

Norske tingretter har meldt fra om ytterligere 30 saker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel, i tillegg til de første 48 sakene fra Riksadvokaten.

Gamle systemer skaper utfordringer i jakten på skandalesakene i Nav

Nav jobber på spreng med å kartlegge sakene som er feilbehandlet, men arbeidet vanskeliggjøres av manglende statistikk og til dels gamle datasystemer.

Erlend Wiborg (Frp) mener Nav-ledelsen må gå

Skremmende, sier leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité, Erlend Wiborg,om Navs håndtering av trygdeskandalen. Han mener etatens ledelse må gå av.

Hauglie ber Nav-ofrene om unnskyldning

– Jeg har fra første dag omtalt dette som en skandale. Det står jeg ved, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) om de uskyldig dømte Nav-ofrene.

– Ofre for Nav-skandalen er ikke «moralsk uskyldige»

Senterpartiets Geir Pollestad og samfunnsdebattant Elin Ørjasæter mener personene som er dømt i Nav-skandalen, ikke er «moralsk uskyldige» selv om Nav har tolket EØS-retten feil.

Jussprofessor mener nordmenn har skjulte rettigheter

Nordmenn kan gå glipp av rettigheter i EU på grunn av lignende feil som er gjort i Nav-saken, mener professor Christoffer Conrad Eriksen.

StøreTrygdeskandalen må til kontrollkomiteen

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre forventer en klar erkjennelse fra arbeidsministeren av at Navs feilaktige regeltolkning er en rettsskandale.

SV og Rødt vurderer mistillit – krever klare Nav-svar fra Hauglie

Både Rødt og SV vurderer mistillit mot Nav-minister Anniken Hauglie. De forventer klare svar på en rekke spørsmål når hun skal redegjøre for saken i Stortinget.

Frp varsler strengere trygderegler etter Nav-skandalen

Leder Erlend Wiborg (Frp) av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget sier arbeidet har startet med å stoppe hullet som har åpenbart seg i velferdsstaten.

Møte med mannen fra Tante Ulrikkes vei

En roman om to unge gutter med minoritetsbakgrunn fra Stovner i Oslo har blitt folkelesning over hele Norge. I dag er det bokbad med forfatteren av Tante Ulrikkes vei, Zeshan Shakar, på Velferdkonferansen 2019.

ProfessorNav-svindel straffes hardere enn hvitsnippforbrytelser

ForskerMinimalt rom for å begrense trygdeeksport

Handlingsrommet for å hindre at nordmenn eller EU/EØS-borgere tar med seg trygd over landegrenser er helt minimalt, advarer professor Grete Brochmann.

EU-ekspertLangt flere kan være ofre for Nav-skandalen

Navs feiltolkning av regelverket kan gjelde langt flere enn det som til nå er kjent. De samme reglene gjaldt nemlig også før 2012, ifølge EU-kjenner Paal Frisvold.

Nav-ofre kan kreve millioner i erstatning

I flere av sakene etter Nav-skandalen kan staten vente seg krav om erstatning og oppreisning i millionklassen.

Faktisk.noMisvisende påstand om eksplosjon i sosialutgifter

Det er misvisende å hevde at sosialutgiftene i mange kommuner eksploderer på grunn av AAP-innstramming, ifølge en faktasjekk fra Faktisk.no.

Nav-sakene blir tidligst gjenopptatt neste år

Gjenopptakelseskommisjonen vil trolig ikke rekke å behandle de feilaktige dommene i Nav-skandalen før neste år, opplyser kommisjonen.

Utelukker ikke mistillit mot Hauglie etter Nav-skandalen

Politikere fra flere partier sier at de ikke utelukker mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie etter Nav-skandalen som har sendt uskyldige i fengsel for trygdesvindel.

Dømt Vestfold-mann håper han er rammet av Nav-skandalen

En mann fra Vestfold sier til VG at han håper han er blant de rammede i Nav-skandalen. I 2016 fikk han over to måneder i fengsel for trygdesvindel.

Busch om Nav-skandalen– Jeg skulle ha blitt orientert tidligere

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at han burde blitt orientert tidligere om trygdebedrageri-dommene som mandag ble erklært uriktige.

Mange dømt for trygdesvindel på grunn av Nav-feil

Trygdemottakere er urettmessig dømt til fengsel fordi Nav har tolket regelverket feil, fortalte arbeidsminister Anniken Hauglie på en pressekonferanse i dag.

Personlighet påvirker trivsel som pensjonist

Personligheten din spiller en viktig rolle for hvordan du vil trives som pensjonist, viser en studie som omtalt på forskning.no.

Senterpartiet vil ha reform av norsk barnevern

Landsstyremøtet i Senterpartiet skal ta stilling til et forslag om å reformere og avprivatisere norsk barnevern. Barnevernets tillit er i ferd med å svekkes, heter det.

Mange norske barnevernsklager til europeisk domstol

Norge er på delt 9.-plass med Italia over land som har flest saker til behandling hos Den europeiske Menneskerettsdomstolen hittil år. De aller fleste er barnevernssaker.

Tiltaksleverandøren Fønix lærer av utlandet

Tiltaksaktøren Fønix sender ansatte til utlandet for å se hva jobbspesialistene der driver med. Det tjener de blant annet på i anbudskonkurransene til Nav.

HauglieVil flytte barn med brillestøtte til en annen ordning

Sosialminister Anniken Hauglie (H) vil løse floken med støtte til barnebriller ved å flytte noen av barna inn under en annen ordning.

NTL NavNav-ledere snoker i ansattes journaler

Det er et gjennomgående problem at ledere i Nav snoker i ansattes journaler, ifølge tillitsvalgt Harald Langstad i NTL Nav.

Sørøst-EuropaFN advarer om dramatisk nedgang i folketallet

Folketallet i Sørøst-Europa står overfor en drastisk nedgang som følge av høy utvandring og lave fødselsrater. FN advarer om konsekvensene av nedgangen.

YS’ likestillingspris til Norges Handikapforbunds Ungdom

Norges Handikapforbunds Ungdom er årets vinnere av YS' likestillingspris. – Vi blir ofte glemt i samfunnsdebatten, sier leder Tamarin Varner.

Norges pensjonssystem verdens sjette beste

Norge havner på sjetteplass i en måling over land med de beste pensjonssystemene i verden. Nederland og Danmark topper listen.

To menn tiltalt for millionbedrageri mot Nav

To menn må mandag møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha lurt Nav til å utbetale over to millioner kroner i uførepensjon til den ene av dem.

BarnevernNok en norsk sak skal behandles i EMD

En ny sak om norsk barnevern er tatt opp til behandling i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Det blir sak nummer 27 som omhandler barnevernet.

Faktisk.no Hvor kommer de nye satsene for støtte til barnebriller fra?

Det er intern uenighet i regjeringen rundt kutt i støtte til barnebriller. Verken Øyelegeforeningen eller Optikerforbundet vet hvor de nye satsene kommer fra.

OptikerforbundetIngen dialog med regjeringen om prisen på barnebriller

Regjeringen hevder at de nye satsene for barnebriller er satt i samarbeid og dialog med optikere. Feil, svarer Optikerforbundet.

Én av ti enslige forsørgere i jobb har lavinntekt

Enslige forsørgere, innvandrere og ansatte i helse- og sosialtjenester er overrepresentert blant arbeidstakere med lavinntekt.

Brilletilbud gjelder ikke hvis du får støtte fra Nav

Specsavers har tilbud på briller til barn. Men tilbudet gjelder ikke hvis du får brillene dekket fra Nav, forteller Aftenposten.

Ny analyseFlere på uføretrygd og flere på sosialhjelp etter AAP-kutt

Innstramminger i arbeidsavklaringspenger (AAP) har ført til at flere får uføretrygd og at flere får sosialhjelp eller står registrert uten inntekt, viser ny analyse fra Nav.

Annonse
Annonse
Annonse