Annonse

SykefraværsoppfølgingDigital kamp mot papirmølla

Navs innføring av digital oppfølging ved sykefravær har eliminert 11 millioner papirark på et drøyt år.

OsloVil gi flere barn aktivitetsskole

De borgerlige partiene i Oslo vil gi gratis aktivitetsskole (Aks) til alle barn i husstander med inntekt under én million kroner.

Ap om Din Utvikling-saken– Nav bør drive tiltak selv

Arbeiderpartiet mener saken om Din Utvikling viser at velferd ikke egner seg for anbud. Å drive bedrift innebærer risiko og usikkerhet, svarer Høyre.

Unge, eldre og funksjonshemmede skal bli hørt

Fra høsten skal alle kommuner ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

BostøtteLønner seg ikke å jobbe

Kommunale bostøttemottakere straffes økonomisk dersom de får økt inntekt, skriver Klassekampen.

Rullestolbrukere fikk ikke plass på toget

30 rullestolbrukere hadde planer om å ta tog fra Asker til Oslo for å delta på Stolthetsparaden lørdag. I stedet måtte de leie buss. Vy sier de prøvde å bidra.

Prisbelønnet for innsats for funksjonshemmede

Denne helgen ble Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm tildelt Stolthetsprisen 2019, mens filmskaper Mari Storstein fikk Norges Handikapforbunds hederspris.

Fafo korrigerer omstridt rapport

Den omstridte Fafo-rapporten med spørsmål om «menneskeraser» blir gjennomgått, korrigert og publisert på nytt.

FaktasjekkFeil om redusert kjøpekraft for pensjonister

Pensjonistene har ikke fått dårligere kjøpekraft hvert år med Frp i regjering, ifølge en faktasjekk fra Faktisk.no.

Forskning

– Nav-reformen har sviktet de svakeste

– Nav-reformen har ikke klart å hjelpe de mest utsatte gruppene i samfunnet, sier forsker.

Norge blant landene med best familiepolitikk

Sverige, Norge og Island er de landene i Europa som har den mest familievennlige politikken, ifølge UNICEF.

Trangere nåløye for få AAP

Strengere regler har gjort at færre får innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP), viser ny analyse fra Nav.

Listhaug vil at foreldre skal betale for skolemat

Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) vil at skoleelever skal få mat på skolen som foreldrene betaler for.

Velferdkonferansen 2019Nye veier til arbeid og inkludering

Er det mulig å skape et arbeidsliv for alle i robotenes tidsalder? Det er tema for Velferdkonferansen 2019. Early bird-tilbud gir rabatt ved påmelding før 1. juli.

ArbeidsavklaringspengerTrygderetten omgjør ett av tre Nav-avslag

Hver tredje som anker avslag fra Nav på søknad om arbeidsavklaringspenger (AAP), vinner fram i Trygderetten.

Pensjonister krever lønnsvekst som andre grupper

Mange hundre pensjonister demonstrerte torsdag foran Stortinget med krav om forhandlingsrett og en kjøpekraftsutvikling på linje med andre grupper.

Ny rapportFunksjonshemmede menn og kvinner forskjellbehandles

Funksjonshemmede kvinner får hjelp til kjøkkenrelaterte aktiviteter, og funksjonshemmede menn til trening og mosjon, viser en ny studie. – Brudd på FN-konvensjon, hevder forskere.

Mange innvandrere sliter med å få endene til å møtes

Innvandrere sliter oftere med økonomiske problemer og dårlige boforhold enn resten av befolkningen. Størst problemer har innvandrere fra Irak, Eritrea og Somalia.

Pensjonister har fått nokDemonstrerer mot tapt kjøpekraft

Torsdag denne uka vil pensjonister demonstrere foran Stortinget i protest mot at de i flere år har fått mindre penger å rutte med.

Ap-medlemmer mener partiet svikter funksjonshemmede

Arbeiderpartiet svikter i kampen for funksjonshemmedes rettigheter, mener partimedlemmer med sterkt engasjement på feltet.

DanmarkVil stille språkkrav til innvandrere på sosialhjelp

Regjeringspartiet Venstre i Danmark vil kutte i sosialhjelpen til innvandrere som ikke har lært seg å snakke dansk.

Flere unge uføre har aldri vært i arbeid

Tallet på unge uføre stiger, og en økende andel blir uføre uten at de noen gang har vært i jobb.

Foreldre med alvorlig funksjonssvikt har ansvar for flere tusen barn

2.118 norske barn får daglig omsorg fra en forelder med alvorlig funksjonssvikt på grunn av rus eller psykiske helseproblemer.

Fafo-rapportPrivat velferd - dårligere arbeidsvilkår

Private velferdsløsninger bidrar til å presse ned lønns- og arbeidsvilkår, viser en ny rapport fra Fafo. Det er vås at velferdstjenester kan sidestilles med tjenestemarkedet, mener Hans Christian Gabrielsen, leder i LO.

SverigeDobling av anmeldelser for trygdesvindel

Tallet på politianmeldelser for trygdesvindel i Sverige er fordoblet på ett år. Men få anmeldelser ender med fellende dom.

ForskerØkt politisk vilje til å tvangsintegrere

Norske regjeringer har siden 2003 lagt til det ene tvangsmiddelet etter det andre, sier Fafo-forsker Anne Britt Djuve. Hun mener det har endret norske verdier.

Tove Linnea Brandvik innstilt som leder for Handikapforbundet

Tidligere arbeiderpartipolitiker Tove Linnea Brandvik er ønsket som ny leder i Norges Handikapforbund.

Sverige45-årsjubileum for foreldrepenger

Andelen av foreldrepengene som tas ut av svenske fedre er tredoblet på 20 år og er 60 ganger så høy som året da ordningen ble innført.

AAP-hardkjør mot regjeringen i Stortinget

To forslag om å reversere innstrammingene i AAP-ordningen ble som ventet nedstemt i Stortinget. Men opposisjonen lover å fortsette kampen

Usikker framtid for suksesstiltak i Nav

Navs Senter for jobbmestring har hatt suksess med å få mennesker med psykiske helseplager ut i jobb. Nå står tilbudet i fare for å forsvinne.

Mobilisering mot kutt i arbeidsavklaringspenger

Skjerpede regler for å få arbeidsavklaringspenger (AAP) har skapt fattigdom, gjeldsproblemer og omfattende oppgitthet. Det er konklusjonen i en undersøkelse blant AAP-mottakere.

Pensjonistene nekter å skrive under på trygdeoppgjøret

Pensjonister flest får ingen reallønnsøkning i årets trygdeoppgjør, mener Pensjonistforbundet. De nekter å skrive under og varsler demonstrasjon ved Stortinget.

Danske sosialdemokraterSkatter og avgifter skal finansiere økt velferd

Danmarks sosialdemokratiske parti vil finansiere økt velferd med flere skatter og avgifter hvis de vinner valget om drøyt to uker.

Borgen ber regjeringen minske forskjellene i Oslo

Ingen byer i Norge har større sosiale forskjeller enn Oslo. Nå krever ordfører Marianne Borgen (SV) at regjeringen stiller opp for hovedstaden.

Nav-sjef positiv til å øke nedre pensjonsalder

Hvis nedre pensjonsalder økes til 63 år vil det medføre en samfunnsøkonomisk gevinst på 40 milliarder kroner. Seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav er positiv.

Pensjonister krever forhandlingsrett og mer penger

Pensjonistene fortjener å få den samme inntektsveksten som resten av samfunnet. Og de fortjener å kunne forhandle sin egen inntekt, mener Pensjonistforbundet.

Mange mener innvandrere aldri kan bli norske

Én av seks nordmenn mener en som er mørk i huden aldri vil kunne bli helt norsk, viser meningsmåling. Bekymringsfullt, mener Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Arbeidsministeren vil la kunstig intelligens overta Nav-oppgaver

Maskiner kan ta over rutineoppgaver i Nav, foreslår arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Hun mener kunstig intelligens kan effektivisere offentlig sektor.

16 000 færre AAP-mottakere på et år

Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger er redusert med 12 prosent i løpet av det siste året, viser nye tall fra Nav.

SverigeØkt fedrekvote gir fedre mer tid med barna

Økningen av fedrekvoten har gjort at svenske fedre bruker mer tid hjemme med barnet etter fødselen, viser ny analyse.

Revidert budsjettKommunene får kompensasjon for økt sosialhjelp

Staten har spart milliarder på kutt i arbeidsavklaringspenger, mens kommunene har fått økte utgifter til sosialhjelp. Nå skal kommunene få 90 millioner i kompensasjon.

BarnevernDårligere lønn og pensjon hos kommersielle aktører

Ansatte i kommersielle barnevernsinstitusjoner har 12 prosent lavere lønn enn ansatte i statlige institusjoner, viser ny rapport.

Experis skal levere spesialister til Nav

Konsulent- og rekrutteringsselskapet Experis skal i samarbeid med Accenture levere spesialistkompetanse til digitaliseringen av Nav.

Økt gap i levealder mellom fattige og rike

De aller rikeste 40-åringene i Norge kan regne med å leve opptil 14 år lenger enn de aller fattigste, viser en ny studie.

DanmarkVelferd viktig for velgere på vippen

Pensjon og eldre er viktig for velgere som er i tvil om hva de skal stemme ved valget i Danmark i juni.

Revidert nasjonalbudsjett10 millioner til fritidskort for barn

Regjeringen lekker ivrig fra forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram tirsdag. Der vil det blant annet komme 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for å sikre at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter.

Nye uføretallAAP-kutt gir flere på uføretrygd

Tallet på uføre økte i første kvartal i år. Økningen henger sammen med at det har blitt vanskeligere å få arbeidsavklaringspenger.

Regjeringen bevilger 105 millioner kroner til å løse AAP-problemene

Strengere regler for arbeidsavklaringspenger (AAP) har skapt debatt. Nå bevilges 105 millioner kroner til avbøtende tiltak. – Småpenger, sier SV.

Forskning

Inspirerende å være demenshjelper

Frivillige aktivitetsvenner motiveres av ønsket om å hjelpe andre, men i like stor grad av at det er interessant, lærerikt og meningsfullt, ifølge en ny studie fra NOVA.

Mye å spare på å forebygge utenforskap

Norske kommuner kan spare store summer på å forebygge utenforskap, viser Utenfor-regnskapet KS lanserte i dag.

IMFNorske velferdsytelser bør strammes inn

Det internasjonale pengefondet (IMF) mener norsk økonomi går bra, men er bekymret over unge som står utenfor arbeidslivet.

Kritisk søkelys på hvordan Norges ivaretar menneskerettighetene

Behandling av mindreårige asylsøkere, tvang i psykiatrien og definisjonen av voldtekt står på dagsorden når Norge høres i FNs menneskerettighetsråd i dag.

BjurstrømManer til kamp for den tredelte permisjonen

Tre av fire regjeringspartier har tatt til orde for å fjerne den tredelte foreldrepermisjonen. Nå maner Likestillings- og diskrimineringsombudet til kamp for å beholde tredelingen.

– Uforståelig at moms på dugnad ikke fjernes

Det er uforståelig at det frivillige arbeidet skal svekkes av avgift til staten, en avgift som næringslivet slipper, mener Frivillighet Norge.

Forskning

Ulike erfaringer med integrering i Skandinavia

Over tid lykkes Norge bedre enn Sverige og Danmark med å få flyktninger med lite utdanning i jobb, viser ny rapport.

Ny kampanje mot kommersiell velferd

Sist torsdag gikk startskuddet for kampanjen Velferd uten profitt, som går i rette med kommersielle velferdsaktører.

Mest trygdeeksport til pensjonister

Nav betalte 7,2 milliarder kroner til personer bosatt i utlandet. Over halvparten – 4,4 milliarder – gikk til alderspensjonister.

Økende interesse for Nav blant forskere

Ved utgangen av 2018 finansierte Nav i alt 35 pågående forskningsprosjekter. Interessen for å forske på Nav er økende.

Forskning

– Den norske matpakka skaper forskjeller

En norsk forsker har intervjuet minoritetsbarn og barn fra fattige familier. Flere av barna i studien skammer seg over matpakka de har med seg på skolen.

AAPMæland erkjenner uklarhet om kompensasjon til kommunene

Kommunalminister Monica Mæland erkjenner at hun kan ha bidratt til forvirring om kompensasjon til kommunene for økte utgifter etter AAP-endringer, skriver Kommunal Rapport.

Annonse
Annonse
Annonse