Annonse

Velferd

SV: Reverserer usosiale kutt fra Solberg-regjeringen

Etter uker med intense forhandlinger mellom SV og regjeringen la partiene mandag fram det de selv kaller et historisk grønt og sosialt budsjett.

SSBUlikheten i Norge er 36 prosent høyere enn offisiell statistikk

En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ulikheten i Norge er 36 prosent høyere enn offisiell statistikk.

Vedum forsvarer kutt til private barnehager

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forsvarer kuttet i overføringene til private barnehager.

Barnefamilienes hverdagMødrene gjør mest og er mest stresset

Ny rapport gir innblikk i barnefamiliers hverdagsliv i Norge.

Drøye 10 prosent av overskuddet i private barnehager gikk til utbytte

Overskuddet for private barnehager i 2020 endte på til sammen 1,1 milliard kroner.

Omsorgssvikt mot eldre i Grue blir tema i spørretimen

En 62-åring i Grue som døde i fjor, fikk uforsvarlige helse- og omsorgstjenester. Denne og andre tilsynssaker i kommunen blir tema i Stortingets spørretime.

BufdirSamvær med barna er i ferd med å bli bedre

Bufdir-direktør Mari Trommald mener det tidligere ble fastsatt for lite samvær i barnevernssaker om omsorgsplassering, men at dette er i ferd med å bli bedre.

DoktorgradUngdommers rop om hjelp til barnevernet blir ikke hørt

Ungdommers forsøk på å komme i kontakt med barnevernet er i liten grad synlige for de ansatte i barnevernet og i politiske styringsdokumenter, viser en ny doktorgrad.

Bestemødre er best

Nå er det endelig vitenskapelig slått fast: Bestemødre er – som regel – bra for deg!

Kunnskapsministeren stanser godkjenning av nye private skoler

Regjeringen vil stanse privatiseringen i skolevesenet, og kunnskapsministeren har bedt Utdanningsdirektoratet om å stanse godkjenning av nye, private skoler.

Ungdommer er mindre lykkelige enn før

Før var folk på sitt lykkeligste i 30-årsalderen. Men ny norsk forskning viser at unge voksne har hatt en sterk nedgang i lykkefølelse.

SV vil se på løsninger for profittfri velferd

SV ønsker et utvalg som skal se på modeller for nullprofitt i barnevern, barnehager og arbeidsmarkedstiltak.

Krass kritikk av kutt i fribeløp for uføre

Støre-regjeringen har opprettholdt Erna Solbergs forslag om å kutte fribeløpet uføre kan tjene uten å bli trukket i trygd. Det har ført til sterke reaksjoner.

SV krever SFO-milliard i budsjettforhandlingene

SV krever én milliard kroner til skolefritidsordningen (SFO) når de mandag starter budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

Ap beholder 18 av 22 kutt partiet kalte usosiale

Arbeiderpartiet reverserer kun fire kutt fra Solberg-regjeringen blant 22 kutt som partiet kalte usosiale i en valgkampvideo i juli.

Nav-direktøren vil ha nedbetalingsordning for utsatte strømkunder

Mange sliter med strømregningene som følge av høye priser. Nå ber Nav-direktøren strømleverandørene tilby nedbetalingsavtaler.

Vil samle troppene til kamp for like rettigheterTom Tvedt går i krigen igjen

Nå vil den tidligere idrettspresidenten samle alle som representerer mennesker med funksjonsnedsettelser til felles kamp.

IMDi ber kommunene om å bosette 5.500 flyktninger neste år

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber 212 kommuner om å bosette 5.500 flyktninger i 2022.

Nesten 8 prosent av unge dansker står utenfor arbeid og utdanning

Menn og barn av ufaglærte er overrepresentert blant unge som står utenfor arbeid og utdanning, viser analyse fra Danmark.

Småbarnsmor Jannike fikk brilleløfte av Støre – ble droppet i budsjettet

Før valget dro statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hjem til familien Nielsen og lovet bedre brillestøtte på 100 dager. Men i 2022-budsjettet er det ikke penger til dette.

Bufetat bekymret for dårlig brannsikkerhet på barnevernsinstitusjoner

Omfanget av branner og branntilløp på barnevernsinstitusjon er svært høy. I de fleste tilfellene er det beboere som tenner på.

Nav får sin første juridiske direktør

Nav oppretter nå en stilling juridisk direktør. Bakgrunnen er trygdeskandalen.

Ingen endring i brillestøtten i statsbudsjettet

Ap lovet før valget at de ville «rette opp i skjevhetene» i brillestøtteordningen for barn. Men i statsbudsjettet gjøres det ingen endringer i ordningen

Regjeringen vil forlenge stønadsperioden for AAP-mottakere

Regjeringen foreslår å utvide retten til arbeidsavklaringspenger (AAP) for mottakere som er under arbeidsavklaring. – Forslaget gir folk en tryggere og mer forutsigelig hverdag, sier Hadia Tajik.

Handikapforbundet kritiske til utformingen av Munchmuseet: – Uholdbart

Rødt krever større ressurser til opprydning i Nav-skandalen

Regjeringen må legge mer penger på bordet så Nav kan rydde opp i sitt eget rot, mener Rødt-politiker Mimir Kristjansson.

Ingen skal miste arbeidsavklaringspenger over nyttår

Ap-Sp-regjeringen vil bruke en halv milliard kroner for å sikre at ingen skal miste penger fra arbeidsavklaringsordningen over nyttår.

Nav kan ha nektet sykepenger til sykmeldte som skulle hatt det

En ny dom fra Høyesterett kan føre til at Nav må endre praksis for utbetaling av sykepenger til gradert sykmeldte med flere arbeidsforhold.

StatsforvalterenSiktet for Nav-drapet fikk forsvarlig helsehjelp

Mannen som er siktet for å ha drept en Nav-ansatt i Bergen i september, fikk forsvarlig helsehjelp i årene før hendelsen, mener Statsforvalteren i Vestland.

Kommunene fratas det økonomiske tilsynet med private barnehager

Utdanningsdirektoratet overtar det økonomiske tilsynet med private barnehager fra nyttår. I dag ligger oppgaven hos kommunene.

Derfor bok

– Dei fattige familiane sine historier blir ofte gløymt i den offentlege debatten

Journalist og forfattar Maria Lavik meiner fattigdom rammar folk ulikt, etter kva type nettverk og motstandskraft dei har, og har skrive bok som baserer seg på intervju med åtte fattige barnefamiliar.

Byrådet i Oslo har brukt 596 millioner på å kjøpe private barnehager

De siste årene har byrådet i Oslo brukt nesten 600 millioner kroner på oppkjøp av ti private barnehager for å gjøre dem kommunale.

Innvandrere hentet koronainformasjon fra etablerte norske medier

Til tross for språkbarrierer foretrakk innvandrere å lese nyheter fra de norske redaktørstyrte medier da de skulle orientere seg om koronasituasjonen, viser ny studie.

Flere har blitt ensomme og mindre fornøyd med livet under pandemien

Et år med koronapandemi og strenge smitteverntiltak har hatt klare negative konsekvenser på nordmenns livskvalitet. Den negative effekten er sterkest i Oslo.

Store sosiale forskjeller i livskvalitet

Personer med nedsatt funksjonsevne eller psykiske plager, arbeidsledige og skeive er blant dem som har dårligst livskvalitet i Norge, viser ny undersøkelse.

StatsforvalterenFlere lovbrudd i Tromsøs botilbud

Tromsø kommune brøt loven på flere punkter når det kom til midlertidige botilbud, konkluderer Statsforvalteren. Ikke uventet, sier kommunen.

Unge som har fått hjelp av barnevernet, er sjeldnere i høyere utdanning

Det er en tydelig forskjell i utdanningsløpet mellom unge med erfaring fra barnevernet og andre, viser tall fra SSB.

Ni av ti fikk medhold i mobbesaker

I første halvår i år ble 743 mobbesaker klaget inn til Statsforvalteren. I mer enn ni av ti tilfeller fikk elever og foreldre medhold.

Nybakt mor vil ha svar på om hun får amme i stortingssalen

Stortinget tillater ikke representantene å ta med spedbarn inn i stortingssalen. En fersk mor og stortingsrepresentant mener regelen bør vurderes.

Redd BarnaBarnefattigdommen øker i Europa

Millioner av barn lever i dyp fattigdom i Europa, og også i rike land som Tyskland risikerer nå hvert fjerde barn å vokse opp i fattigdom, ifølge Redd Barna.

RektorerSyke elever dukker opp på skolen fordi de er redde for å stryke

Flere rektorer i Trondheim er kritiske til at fraværsgrensa er gjeninnført. Syke elever dukker opp på skolen fordi de er redde for å stryke, sier rektorene.

Nav-konsulent dømt til fengsel for misbruk av syrisk flyktning

En tidligere flyktningkonsulent i Nav er dømt i Hålogaland lagmannsrett for misbruk av overmakt og falsk voldtektsanklage mot en syrisk flyktning.

Lavere befolkningsvekst i fjor

Folketallet i Norge stiger fortsatt, men mindre innvandring har gitt lavere vekst de siste årene. Dette ble spesielt merkbart under koronapandemien.

Færre sluttet på VGS under pandemien

3 prosent av elevene på videregående skole sluttet i løpet av forrige skoleår. Det er like mange som året før, og færre enn de foregående årene.

OsloMet-professorVil bekjempe barnefattigdom med borgerlønn «light»

Vi bør vurdere en form for borgerlønn som kan utjevne økonomiske forskjeller og redusere barnefattigdommen, mener professor Axel West Pedersen ved OsloMet.

Melby– Regjeringen burde prioritere barnehageplasser før kontantstøttekutt

Venstre-leder Guri Melby mener det er riktig av regjeringen å kutte i kontantstøtten, men ikke før alle barn har lik rett til barnehageplass.

Frp raser mot skrinlegging av statlig eldreomsorg

I statsbudsjettet foreslår Solberg-regjeringen å kutte ut prosjektet med statlig finansiert eldreomsorg. Frps Bård Hoksrud er kraftig provosert.

Barne- og familieministeren vil ha slutt på kritikk av kontantstøtten

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mener det er på tide å legge debatten om kontantstøtten død.

Nå blir funksjonshemmede representert i Ytringsfrihetskommisjonen

Leder Marianne Knudsen i Norges Handikapforbunds Ungdom er oppnevnt som nytt medlem i Ytringsfrihetskommisjonen.

Regjeringen vil øke bostøtten for å hjelpe med strømregningen

De høye strømprisene skaper problemer for dem som har minst. Nå vil regjeringen øke bostøtten for å kompensere.

Unge er minst fornøyd med Nav

Unge brukere av Navs tjenester er mindre fornøyd enn eldre brukere. Det gjelder særlig unge som får arbeidsrettet oppfølging fra Nav-kontoret.

Dronning Elizabeth takket nei til gamlingpris

Storbritannias dronning Elizabeth (95) vil ikke bli hedret som årets olding. Hun er så gammel som hun føler seg, sier en sekretær.

Noas kritiserer Hurdalsplattformens asyl- og flyktningpolitikk

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) kritiserer Hurdalsplattformen og sier asyl- og flyktningpolitikken ikke blir mer human med Sp og Ap ved roret.

Nav-drapet i BergenSiktelsen utvidet til drap og drapsforsøk

Politiet har utvidet siktelsen mot mannen som er siktet for å ha drept en ansatt på et Nav-kontor i Bergen i september.

Lave forventninger til at unge funksjonshemmede skal bidra til fellesskapet

Unge funksjonshemmede opplever oftere utenforskap og diskriminering enn eldre, viser en kartlegging blant funksjonshemmede med assistansebehov.

Frustrerende møte med Navs digitale systemer

Navs omlegging til digital kommunikasjon skaper frustrasjon og usikkerhet for personer som sliter med rus eller psykiske helseproblemer, viser ny studie.

Barneombudet ber regjeringen styrke barns forbrukervern på nett

Barneombudet og Forbrukerrådet advarer mot en åpen dør for kommersielle aktører som går etter barn i markedsføringen. De ber den nye regjeringen ta grep.

Fra Isaksen til Tajik– En god etterfølger som jeg respekterer

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik fikk høre at hun var en ønsket etterfølger av Torbjørn Røe Isaksen da hun tok over Arbeidsdepartementet torsdag.

Hurdalsplattformen– Trangere kår for kommersielle velferdsaktører, mer plass til ideelle

Økt satsing på dem som står langt fra arbeidslivet, jobbgaranti for AAP-mottakere og trangere kår for kommersielle velferdsaktører. Det er blant punktene i den nye regjeringens politiske plattform.

Tajik– Enda et budsjett som øker forskjellene

Ap-nestleder Hadia Tajik sier en regjering «selvfølgelig» vil sette sitt preg på statsbudsjettet, og kritiserer regjeringen for usosiale skattekutt.

Annonse
Annonse
Annonse