Annonse

RødtBostøtte til strømutgifter skal ikke trekkes fra andre ytelser

Rødt ber regjeringen sikre at ekstra utbetaling til bostøttemottakere for å dekke strømutgifter ikke skal trekkes fra andre ytelser utbetalt av kommunene.

Raymond Johansen– De nye læreplanene er dårlig nytt for gutter

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at de nye læreplanene er dårlig nytt for gutter. Han vil gjøre Osloskolen mer praktisk.

Utenfor-regnskap skal styrke innsatsen mot utenforskap

KS arbeider med et regnskap som vil vise hvor mye kommuner og samfunn kan tjene på å forebygge utenforskap. Utenfor-regnskapet vil bli lansert 7.mai.

Forskning

Seks myter om familieliv og arbeidsliv i Norge

Lever de fleste i tidsklemma i Norge? Hvor mange ekteskap ender i skilsmisse? Og er egentlig husmoren en utdødd art? Ny bok avliver myter om familieliv og arbeidsliv.

Vettregler for private barnehager skal hindre pengemisbruk

Etter inspirasjon fra fjellvettreglene, innfører Private barnehagers landsforbund vettregler som skal hindre misbruk av offentlige midler etter medieoppslag.

FN: Funksjonshemmede i Norge har lavere status enn andre

FN kritiserer måten vi behandler funksjonshemmede her i landet. Det forskjellsbehandles og brukes tvang. Regjeringen lover nå ny handlingsplan allerede i år.

Mange enslige forsørgere har dårlige levekår

Mange enslige forsørgere må avstå fra sosiale aktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Én av fem i denne gruppen har ikke råd til ferie.

Nav utbetalte mer enn én milliard hver dag i fjor

Én av to nordmenn mottok en ytelse fra Nav i fjor. Mest penger gikk til alderspensjonister.

Annonse
Annonse
Annonse