Annonse

Flere tusen barn rammet av utvisningssaker mot omsorgspersoner

De siste fem årene har flere enn 2.500 barn i Norge opplevd at det har blitt satt i verk utvisningssak mot en eller flere omsorgspersoner.

SverigeAldersdiskriminering rammer kvinner hardest

Det kan virke som om 50 år er en uoffisiell «best før»-dato for kvinner, ifølge svensk rapport.

Faktisk.noNei, innvandrere får ikke 231 000 kroner mer i uføretrygd

Påstanden om at innvandrere får økt sin uføretrygd med 231.000 kroner i statsbudsjettet er faktisk helt feil, viser faktasjekk fra Faktisk.no.

NorgeRausest velferdsordninger, flest på trygd

Norge har rausere velferdsytelser og flere på trygd enn andre land i Europa. Sjenerøsiteten i ytelsene og tallet på trygdemottakere henger sammen, fastslår forskningsrapport.

SSBSolbergs skattekutt har gitt økt ulikhet

Endringene i skattesystemet under Erna Solbergs regjeringstid har ført til økte forskjeller, viser rapport fra Statistisk sentralbyrå.

FrpVil nekte flyktninger på sosialhjelp å sende penger til utlandet

Frp vil nekte flyktninger som mottar sosialhjelp, å sende penger til hjemlandet. Partileder Siv Jensen foreslår at sosialhjelpsmottakere undertegner en avtale.

Nav-anbudFønix kritisk til anbud tross seier i konkurranser

Tiltaksarrangøren Fønix vant en rekke kontrakter da Nav Vestfold utlyste anbudskonkurranser tidligere i år. Men vinneren selv er kritisk til anbudsordningen.

Regjeringen vil kutte i trygd til flyktninger

I forslaget til statsbudsjett går regjeringen inn for å fjerne særskilte trygderettigheter for flyktninger.

Nav må kutte 58 millioner

Fagforbund raser mot at regjeringen vil fortsette «ostehøvelkuttene» i driftsbudsjettene til statlige etater med kutt på 0,5 prosent. Nav er blant etatene som må kutte.

StatsbudsjettetMer til inkluderingsdugnad, kutt i AAP

Økt satsing på regjeringens inkluderingsdugnad og kutt i arbeidsavklaringspenger til unge. Det er to av punktene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Ropstad reagerer på barnevernsavsløring

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) reagerer på avsløringen om at flere barnevernsbarn er blitt boende isolert i strid med faglig råd.

Solberg kritisert for kutt i velferdsgoder

Statsminister Erna Solberg (H) måtte svare for økt ulikhet og kutt i velferdsytelser da opposisjonen spurte henne ut i Stortinget.

Unge funksjonshemmede– AAP-kutt er helt katastrofalt

Regjeringen vil kutte kraftig i minstesatsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) for unge. Et katastrofalt forslag, mener Unge funksjonshemmede.

Storfylket Viken ble for stort for Nav

De rødgrønne partiene ønsker å oppløse det nye storfylket Viken. Nav har allerede delt Viken i to – med full støtte fra arbeidsminister Anniken Hauglie.

Mange budsjettlekkasjer om helse og velferd

Regjeringen lekker villig om det som vil komme av bevilgninger til gode formål i forslaget til statsbudsjett. Her er en oversikt over budsjettlekkasjer på helse- og velferdsfeltet.

SV ber regjeringen droppe pensjonskutt for uføre

Under trontaledebatten i Stortinget torsdag vil SV legge fram et forslag om at regjeringen skal opprettholde skjermingstillegget til uføre pensjonister.

Forsker advarerSkjerpet norskkrav kan svekke integrering

Statsborgerskap vil være uoppnåelig for mange hvis språkkravet skjerpes, advarer kritikere. Vi bør stille høyere krav til norskkunnskaper, mener Jan Tore Sanner.

Flere med innvandrerbakgrunn skal få hjelp til å fullføre videregående

Flere læreplasser og ekstra faglig påfyll for innvandrerungdom skal få flere av dem til å fullføre videregående skole.

Innvandrerkvinner skårer best på norskprøver

Innvandrerkvinner får bedre resultater på norskprøver enn menn, viser en tall fra Statistisk sentralbyrå.

Familie for retten for millionsvindel med Nav-ytelser

Sju familiemedlemmer er tiltalt for å ha svindlet Nav for mer enn fire millioner kroner. I dag startet rettssaken i Bergen.

Nav-veileder mener Nav svikter de svakeste

«Kortere åpningstider på Nav-kontorene rammer de svakeste brukerne. Lar vi det fortsette er jeg redd liv vil gå tapt», skriver Nav-veileder Ragnhild Guddal i et innlegg i VG.

– På tide å reformere den kommunale boligsektoren i Oslo

– Det er mange dilemmaer og utfordringer knyttet til den kommunale boligsektoren, sier OsloMet-forsker Jardar Sørvoll.

Forskning

Fem myter om alderdommen

Er eldre mer ensomme enn yngre? Blir du lykkeligere i alderdommen hvis du har barn? Er gamle gubber mer gretne?

Leder

LederNår uføre ofres på arbeidslinjas alter

Arbeidsføre seniorer står ikke så lenge i jobb som regjeringen hadde trodd og håpet. Det må uføre ta støyten for.

Nav slår tilbake– Nei, saksbehandlingstidene blir ikke bare lengre

Tidligere denne uka skrev Klassekampen at ventetiden hos Nav «bare blir lengre». Det er feil, svarer Nav.

Fagforbundet ber regjeringen snu om pensjonskutt for uføre

LOs største forbund Fagforbundet reagerer sterkt på regjeringen forslag om kutt i uførepensjonen.

Ap varsler intensivert kamp mot «velferdsprofitører»

Blir det rødgrønt flertall i 2021, ser det ut til at kampen mot profitt i velferden vil intensiveres. Det er ingen rettslige hindringer mot en politisk kursendring, sier jusprofessor.

Trondheim kommune går for fleksibel skolestart

Trondheim kommune vil bli nasjonal pilotkommune for utprøving av fleksibel skolestart, en måned etter at regjeringen åpnet for ordningen.

Pensjonistforbundet– Pensjonskutt kan gi økt barnefattigdom

Regjeringen vil kutte i pensjonen til uføre og til forsørgere. – Dette er nok et forslag som vil ramme de svakeste, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

ForskningsprosjektDette gjør at hjelpen fra Nav virker

Å oppleve å bli sett og respektert og å møte Nav-veiledere som er villige til å tøye regelverket. Det er viktige faktorer for at brukere skal ha gode opplevelser i møtet med Nav.

Flyktninger i introduksjonsprogrammet er stort sett fornøyde

Flertallet av flyktninger er fornøyde med norskopplæringen og oppfølgingen de får i norske kommuner. Det viser en ny rapport.

Pensjonister kan bli fratatt forsørgertillegg

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil fjerne et eget statstilskudd til pensjonister som forsørger ektefelle og barn.

Rus-rapportVest-Agder- og Oslo-innbyggere sliter mest

Vest-Agder hadde 9,1 ruspasienter per 1.000 innbygger i 2018, mens Oslo hadde 8,5. De to topper dermed statistikken for Norges fylker.

Hadia TajikUsosialt å frata uføre pensjonstillegg

Ap-nestleder Hadia Tajik og SV-leder Audun Lysbakken reagerer sterkt på at regjeringen foreslår å kutte i skjermingstillegget til uføre pensjonister.

Regjeringen vil kutte i uføretrygdedes alderspensjon

Regjeringen foreslår å fjerne tillegget som skal skjerme for uføre for levealdersjusteringen i alderspensjonen.

Lengre ventetid for å få svar fra Nav

Mange venter lenger på å få svar fra Nav enn før, tross tiltak for å kutte ventetiden. For arbeidsavklaringspenger har ventetiden økt med 59 prosent.

Økt minstepensjon for enslige fra september

Enslige minstepensjonister får nå 4.000 kroner ekstra i årlig pensjon, og fredag kommer pengene for første gang. Men mange går glipp av økningen.

9.000 har sluppet å sende meldekort til Nav

Mottakere av arbeidsavklaringspenger må sende meldekort hver 14. dag for å få penger fra Nav. Men siden 2017 har drøyt 9.000 fått fritak fra plikten til sende meldekort.

Private barnehagerInntakskriterier kan ekskludere minoritetsbarn

Kriteriene ved flere private barnehager i Oslo kan ekskludere en rekke barnefamilier, deriblant foreldre med minoritetsbarn.

Flere unge uføre

Andelen unge uføre mellom 25 og 29 år øker. På ett år har det blitt 1.578 flere unge uføretrygdede, ifølge tall fra Nav.

Zeshan ShakarEn klassereisende fra Tante Ulrikkes vei

Romanen Tante Ulrikkes vei har rundet et opplag på mer enn hundre tusen. Nå har historien om minoritetsungdom på Stovner også blitt teater. I høst kan du møte forfatteren, Zeshan Shakar, på Velferdkonferansen.

Tiggeforbudet i Sola står for fall

Det nye flertallet i Sola har ingen avtale om å la kommunen beholde statusen som den eneste i Norge med tiggeforbud. Nå kan forbudet stå for fall.

Næringslivsledere skal spille sjakk mot østkantungdom

Magnus Carlsen er en av arrangørene.

Rettferdighetspris til Mona Anita Espedal

Mona Anita Espedal er tildelt Rettferdighetsprisen 2019 for å ha bidratt til å rette søkelys på mangler i offentlige oppreisningsordninger.

DanmarkFlere hjemløse eldre, færre unge

Tallet på hjemløse eldre har økt i Danmark de siste to årene, viser en ny kartlegging.

Fraværet i videregående holder seg stabilt

Tre år etter innføringen av fraværsgrensen er dagsfraværet stabilt. – Fraværet er fortsatt mye lavere enn før fraværsgrensen kom, sier kunnskapsministeren.

Nav vurderte kutt i støtte til fattige barn i Stavanger

Nav i Stavanger vurderte kutt i støtte til fattige barn, kommer det fram i et internt notat. Notatet har vært i bruk ved flere Nav-kontorer i kommunen.

Økt trygdeeksport til alderspensjonister

Tallet på alderspensjonister i utlandet har økt med 73 prosent på ti år. Utbetalingene til denne gruppen har økt med flere milliarder kroner i denne perioden.

Oslo byråd vil kvitte seg med kommersielt barnevern

Alle private barnevernsbedrifter, som står for en tredel av tilbudet i Oslo, skal nå bort, ifølge en ny avtale mellom byrådet i Oslo og fagbevegelsen.

Folk flest deltar i frivillig arbeid

63 prosent av befolkningen har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året, viser årets Frivillighetsbarometer.

Tove Linnea BrandvikBarrierer for inkludering sitter i hodet

Det holder ikke med dugnad for å sikre funksjonshemmedes rett til å delta i arbeids- og samfunnsliv, fastslår forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Handikapforbundet.

Fire år etter uførereformen er flere uføre

Erna Solberg (H) hadde mål om færre varig uføre og flere uføretrygdede med deltidsjobb da hun ble statsminister, men flere piler peker i feil retning.

Tajik vil bytte ut kommersielle sykehjem ut med ideelle

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik vil bytte ut kommersielle sykehjem med ideelle sykehjem i kommuner styrt av partiet etter valget.

Færre går fra sosialhjelp til kvalifiseringsprogrammet

Stadig færre deltakere i Navs kvalifiseringsprogram er i målgruppen programmet var utformet for.

Færre unge uten jobb og utdanning

Andelen unge mellom 16 og 25 år som verken har bestått eller går på videregående skole, går ned. I 2018 var andelen 14,4 prosent, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Nav erkjenner at opplæring av ansatte må bli bedre

Nav har et betydelig forbedringspotensial i opplæringen av ledere og ansatte, vedgår kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Mer sosialhjelp blant enslige mødre

Stadig flere enslige mødre har sosialhjelp som hovedinntekt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Røde KorsAvkorting av sosialhjelp rammer fattige barnefamilier

Barnetrygden må holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp, mener Røde Kors. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) er uenig.

SSBFlere på sosialhjelp etter AAP-innstramming

Antall sosialhjelpsmottakere går ned, men gruppen som går fra arbeidsavklaringspenger til sosialhjelp øker etter at regjeringen strammet inn på AAP-reglene.

Nesten annenhver ettåring i Oslo får kontantstøtte

Familiene til 44 prosent av ettåringene i Oslo mottar kontantstøtte i stedet for å gå i barnehage. Tallet bekymrer Arbeiderpartiet., som skylder på regjeringen.

Annonse
Annonse
Annonse