Annonse

Én av to sier nei til kommersiell velferd

Én av to mener sentrale velferdstjenester innen blant annet helse, eldreomsorg og barnevern bare bør drives av ideelle aktører, viser en ny meningsmåling.

SSB-tallFormuene hoper seg opp i og rundt storbyene

Formuene i Norge har blitt ytterligere konsentrert i Oslo, Bergen, Trondheim, Asker og Bærum, viser ferske tall.

Regjeringen skjerper norskkravet og vil ha opptil fire års introduksjonsprogram

Ny rapport'Velferdsprofitører' får lite overskudd

Kommersielle selskaper får lite overskudd på å drive velferdstjenester, ifølge ny rapport. – En gedigen avsporing å kun snakke om overskudd, parerer For Velferdsstaten.

Ap i OsloVil erstatte kontantstøtte med integreringstøtte

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo vil vri deler av kontantstøtten over til integreringstiltak for innvandrerfamilier, skriver Aftenposten.

Ap i OsloVil ha makspris på barnehagemat

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo reagerer på store prisforskjeller på barnehagemat. Det bør være en makspris, sier han til Klassekampen.

Venstre-topp krever gratis SFO i 2020

Gratis kjernetid på SFO for barn fra familier med dårlig råd må inn i høstens budsjett, krever Venstres utdanningspolitiske talsperson Guri Melby.

Mange barnefamilier har ikke råd til fritidsaktiviteter

27 prosent av barnefamilier i Norge sier de har latt være å delta på fritidsaktiviteter på grunn av høye kostnader. – Hjerteskjærende, mener Frivillighet Norge.

Regjeringen slår tilbake mot NHO-direktør

NHO-direktør Kenneth Stien bommer i sin kritikk av innstrammingene i AAP-regelverket, mener statssekretær Guro Angell Gimse fra Høyre.

Stadig færre ungdommer trives på skolen

De aller fleste norske ungdommer har det bra og oppfører seg pent, men forskere ser likevel at flere skulker, kjeder seg og trives mindre godt på skolen.

Forskning

Dagens besteforeldrePå en egotripp eller mer engasjerte enn før?

Både småbarnsforeldre og besteforeldre er tydelige på at besteforeldre bør engasjere seg i barnebarnas liv. Og stadig flere ser ut til å gjøre nettopp det.

Velferdsmaraton i Arendal

Med flere hundre arrangementer om velferdsspørsmål, flere med nesten identiske temaer, blir det hard konkurranse om publikums gunst under Arendalsuka.

Private barnehager i dragkamp med regjeringen om pensjon

Regjeringen mener private barnehager får for mye støtte til å dekke pensjoner, men Private Barnehagers Landsforbund hevder de har regnet feil.

DanmarkTallet på au pairer raser, frykt for økt svart arbeid

Tallet på danske familier som har en au pair i huset, har gått kraftig ned det siste tiåret. Fagorganisasjoner frykter at svart arbeidskraft overtar.

Barnefattigdommen fortsetter å øke

Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er mer enn tredoblet siden 2001, ifølge nye tall fra Bufdir.

SV med klare velferdskrav i valgkampen

SV varsler at velferdsspørsmål vil stå sentralt i valgkampen. Profittfri velferd, mer heltid og økt bemanning i eldreomsorg og barnehager er viktige kampsaker.

Kommunevalget 2019
Statsminister Erna Solberg la fram Høyres skoleløfter foran valgkampen. Hun gjør kampen mot frafall i videregående skole til et hovedmål for regjeringen fremover. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Solberg lover5.000 flere skal fullføre videregående årlig

Statsminister Erna Solberg (H) lover å nå målet innen 2025.

JusprofessorForslag til sosialhjelpskutt i strid med Grunnloven

Regjeringens forslag om å stoppe sosialhjelpen til innvandrere som ikke lærer seg norsk, er grunnlovsstridig, sier jusprofessor Mads Andenæs til Klassekampen.

74 prosent mener SFO bør bli gratis

Skolefritidsordningen (SFO) bør bli gratis, mener over 70 prosent av respondentene i en ny undersøkelse, ifølge Dagsavisen.

Ap vil ha slutt på at fond kjøper barnehager

Arbeiderpartiet sier de vil sette en stopper for at store oppkjøpsfond overtar norske barnehager.

Nav-ansatte vil ikke sjekke norsken til innvandrere

Regjeringen vil ta sosialhjelpen fra innvandrere som ikke snakker norsk. Men Nav-ansatte ønsker ikke å kartlegge innvandreres språkkunnskaper, skriver NRK.

Støre ut mot forslag om kutt i sosialhjelp til innvandrere

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen bør bedre introduksjonsprogrammene for innvandrere før de begynner å kutte sosialhjelpen.

800 flere søkere til yrkesfag

I år er det er 800 flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende på Vg1, viser førsteinntaket til videregående opplæring.

Mer frivillig innsats blant religiøst aktive innvandrere

Religiøst aktive innvandrere er mer engasjert i frivillig arbeid enn andre innvandrere. Og muslimer gjør mer ikke-religiøst, frivillig arbeid enn andre.

Solberg vil ta sosialhjelp fra innvandrere som ikke lærer seg norsk

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun vil ha slutt på at innvandrere går på sosialhjelp fordi de ikke får seg jobb grunnet manglende norskferdigheter.

Mindre diskriminering av jobbsøkere i Norge enn i Sverige

Jobbsøkere med minoritetsbakgrunn blir sjeldnere innkalt til jobbintervju i Sverige og Frankrike enn i Norge og USA, viser ny studie.

Barnehage-makspris bikker 3.000 kroner

For første gang siden maksprisen ble innført koster en barnehageplass mer enn 3.000 kroner i måneden. Ap mener regjeringen lar småbarnsfamiliene i stikken.

DanmarkTøffere for syke etter uførereform

Innstramminger i danskenes uførepensjon har gjort at mange syke har havnet på sosialhjelp eller falt helt utenfor velferdssystemet, viser ny studie.

Fretex største tiltaksleverandør til Nav i 2018

Den største tiltaksarrangøren i 2018 var ideell, til tross for at studier viser at offentlige og ideelle tiltaksleverandører taper i kampen mot de kommersielle.

BrukerundersøkelseMer fornøyd med Navs digitale løsninger

Flere personer er fornøyde med Navs digitale tjenester i år enn i fjor, det viser Navs årlige brukerundersøkelser.

Mobbelov har endret skolenes praksis

Mobbesaker blir håndtert mer systematisk ved skolene nå enn før loven ble endret i 2017, viser en evaluering.

SykefraværsoppfølgingDigital kamp mot papirmølla

Navs innføring av digital oppfølging ved sykefravær har eliminert 11 millioner papirark på et drøyt år.

OsloVil gi flere barn aktivitetsskole

De borgerlige partiene i Oslo vil gi gratis aktivitetsskole (Aks) til alle barn i husstander med inntekt under én million kroner.

Ap om Din Utvikling-saken– Nav bør drive tiltak selv

Arbeiderpartiet mener saken om Din Utvikling viser at velferd ikke egner seg for anbud. Å drive bedrift innebærer risiko og usikkerhet, svarer Høyre.

Unge, eldre og funksjonshemmede skal bli hørt

Fra høsten skal alle kommuner ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

BostøtteLønner seg ikke å jobbe

Kommunale bostøttemottakere straffes økonomisk dersom de får økt inntekt, skriver Klassekampen.

Rullestolbrukere fikk ikke plass på toget

30 rullestolbrukere hadde planer om å ta tog fra Asker til Oslo for å delta på Stolthetsparaden lørdag. I stedet måtte de leie buss. Vy sier de prøvde å bidra.

Prisbelønnet for innsats for funksjonshemmede

Denne helgen ble Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm tildelt Stolthetsprisen 2019, mens filmskaper Mari Storstein fikk Norges Handikapforbunds hederspris.

Fafo korrigerer omstridt rapport

Den omstridte Fafo-rapporten med spørsmål om «menneskeraser» blir gjennomgått, korrigert og publisert på nytt.

FaktasjekkFeil om redusert kjøpekraft for pensjonister

Pensjonistene har ikke fått dårligere kjøpekraft hvert år med Frp i regjering, ifølge en faktasjekk fra Faktisk.no.

Forskning

– Nav-reformen har sviktet de svakeste

– Nav-reformen har ikke klart å hjelpe de mest utsatte gruppene i samfunnet, sier forsker.

Norge blant landene med best familiepolitikk

Sverige, Norge og Island er de landene i Europa som har den mest familievennlige politikken, ifølge UNICEF.

Trangere nåløye for få AAP

Strengere regler har gjort at færre får innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP), viser ny analyse fra Nav.

Listhaug vil at foreldre skal betale for skolemat

Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) vil at skoleelever skal få mat på skolen som foreldrene betaler for.

Velferdkonferansen 2019Nye veier til arbeid og inkludering

Er det mulig å skape et arbeidsliv for alle i robotenes tidsalder? Det er tema for Velferdkonferansen 2019. Early bird-tilbud gir rabatt ved påmelding før 1. juli.

ArbeidsavklaringspengerTrygderetten omgjør ett av tre Nav-avslag

Hver tredje som anker avslag fra Nav på søknad om arbeidsavklaringspenger (AAP), vinner fram i Trygderetten.

Pensjonister krever lønnsvekst som andre grupper

Mange hundre pensjonister demonstrerte torsdag foran Stortinget med krav om forhandlingsrett og en kjøpekraftsutvikling på linje med andre grupper.

Ny rapportFunksjonshemmede menn og kvinner forskjellbehandles

Funksjonshemmede kvinner får hjelp til kjøkkenrelaterte aktiviteter, og funksjonshemmede menn til trening og mosjon, viser en ny studie. – Brudd på FN-konvensjon, hevder forskere.

Mange innvandrere sliter med å få endene til å møtes

Innvandrere sliter oftere med økonomiske problemer og dårlige boforhold enn resten av befolkningen. Størst problemer har innvandrere fra Irak, Eritrea og Somalia.

Pensjonister har fått nokDemonstrerer mot tapt kjøpekraft

Torsdag denne uka vil pensjonister demonstrere foran Stortinget i protest mot at de i flere år har fått mindre penger å rutte med.

Ap-medlemmer mener partiet svikter funksjonshemmede

Arbeiderpartiet svikter i kampen for funksjonshemmedes rettigheter, mener partimedlemmer med sterkt engasjement på feltet.

DanmarkVil stille språkkrav til innvandrere på sosialhjelp

Regjeringspartiet Venstre i Danmark vil kutte i sosialhjelpen til innvandrere som ikke har lært seg å snakke dansk.

Flere unge uføre har aldri vært i arbeid

Tallet på unge uføre stiger, og en økende andel blir uføre uten at de noen gang har vært i jobb.

Foreldre med alvorlig funksjonssvikt har ansvar for flere tusen barn

2.118 norske barn får daglig omsorg fra en forelder med alvorlig funksjonssvikt på grunn av rus eller psykiske helseproblemer.

Fafo-rapportPrivat velferd - dårligere arbeidsvilkår

Private velferdsløsninger bidrar til å presse ned lønns- og arbeidsvilkår, viser en ny rapport fra Fafo. Det er vås at velferdstjenester kan sidestilles med tjenestemarkedet, mener Hans Christian Gabrielsen, leder i LO.

SverigeDobling av anmeldelser for trygdesvindel

Tallet på politianmeldelser for trygdesvindel i Sverige er fordoblet på ett år. Men få anmeldelser ender med fellende dom.

ForskerØkt politisk vilje til å tvangsintegrere

Norske regjeringer har siden 2003 lagt til det ene tvangsmiddelet etter det andre, sier Fafo-forsker Anne Britt Djuve. Hun mener det har endret norske verdier.

Tove Linnea Brandvik innstilt som leder for Handikapforbundet

Tidligere arbeiderpartipolitiker Tove Linnea Brandvik er ønsket som ny leder i Norges Handikapforbund.

Sverige45-årsjubileum for foreldrepenger

Andelen av foreldrepengene som tas ut av svenske fedre er tredoblet på 20 år og er 60 ganger så høy som året da ordningen ble innført.

AAP-hardkjør mot regjeringen i Stortinget

To forslag om å reversere innstrammingene i AAP-ordningen ble som ventet nedstemt i Stortinget. Men opposisjonen lover å fortsette kampen

Annonse
Annonse
Annonse