Annonse

Hadia TajikUsosialt å frata uføre pensjonstillegg

Ap-nestleder Hadia Tajik og SV-leder Audun Lysbakken reagerer sterkt på at regjeringen foreslår å kutte i skjermingstillegget til uføre pensjonister.

Regjeringen vil kutte i uføretrygdedes alderspensjon

Regjeringen foreslår å fjerne tillegget som skal skjerme for uføre for levealdersjusteringen i alderspensjonen.

Lengre ventetid for å få svar fra Nav

Mange venter lenger på å få svar fra Nav enn før, tross tiltak for å kutte ventetiden. For arbeidsavklaringspenger har ventetiden økt med 59 prosent.

Økt minstepensjon for enslige fra september

Enslige minstepensjonister får nå 4.000 kroner ekstra i årlig pensjon, og fredag kommer pengene for første gang. Men mange går glipp av økningen.

9.000 har sluppet å sende meldekort til Nav

Mottakere av arbeidsavklaringspenger må sende meldekort hver 14. dag for å få penger fra Nav. Men siden 2017 har drøyt 9.000 fått fritak fra plikten til sende meldekort.

Private barnehagerInntakskriterier kan ekskludere minoritetsbarn

Kriteriene ved flere private barnehager i Oslo kan ekskludere en rekke barnefamilier, deriblant foreldre med minoritetsbarn.

Flere unge uføre

Andelen unge uføre mellom 25 og 29 år øker. På ett år har det blitt 1.578 flere unge uføretrygdede, ifølge tall fra Nav.

Zeshan ShakarEn klassereisende fra Tante Ulrikkes vei

Romanen Tante Ulrikkes vei har rundet et opplag på mer enn hundre tusen. Nå har historien om minoritetsungdom på Stovner også blitt teater. I høst kan du møte forfatteren, Zeshan Shakar, på Velferdkonferansen.

Tiggeforbudet i Sola står for fall

Det nye flertallet i Sola har ingen avtale om å la kommunen beholde statusen som den eneste i Norge med tiggeforbud. Nå kan forbudet stå for fall.

Næringslivsledere skal spille sjakk mot østkantungdom

Magnus Carlsen er en av arrangørene.

Rettferdighetspris til Mona Anita Espedal

Mona Anita Espedal er tildelt Rettferdighetsprisen 2019 for å ha bidratt til å rette søkelys på mangler i offentlige oppreisningsordninger.

DanmarkFlere hjemløse eldre, færre unge

Tallet på hjemløse eldre har økt i Danmark de siste to årene, viser en ny kartlegging.

Fraværet i videregående holder seg stabilt

Tre år etter innføringen av fraværsgrensen er dagsfraværet stabilt. – Fraværet er fortsatt mye lavere enn før fraværsgrensen kom, sier kunnskapsministeren.

Nav vurderte kutt i støtte til fattige barn i Stavanger

Nav i Stavanger vurderte kutt i støtte til fattige barn, kommer det fram i et internt notat. Notatet har vært i bruk ved flere Nav-kontorer i kommunen.

Økt trygdeeksport til alderspensjonister

Tallet på alderspensjonister i utlandet har økt med 73 prosent på ti år. Utbetalingene til denne gruppen har økt med flere milliarder kroner i denne perioden.

Oslo byråd vil kvitte seg med kommersielt barnevern

Alle private barnevernsbedrifter, som står for en tredel av tilbudet i Oslo, skal nå bort, ifølge en ny avtale mellom byrådet i Oslo og fagbevegelsen.

Folk flest deltar i frivillig arbeid

63 prosent av befolkningen har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året, viser årets Frivillighetsbarometer.

Tove Linnea BrandvikBarrierer for inkludering sitter i hodet

Det holder ikke med dugnad for å sikre funksjonshemmedes rett til å delta i arbeids- og samfunnsliv, fastslår forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Handikapforbundet.

Fire år etter uførereformen er flere uføre

Erna Solberg (H) hadde mål om færre varig uføre og flere uføretrygdede med deltidsjobb da hun ble statsminister, men flere piler peker i feil retning.

Tajik vil bytte ut kommersielle sykehjem ut med ideelle

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik vil bytte ut kommersielle sykehjem med ideelle sykehjem i kommuner styrt av partiet etter valget.

Færre går fra sosialhjelp til kvalifiseringsprogrammet

Stadig færre deltakere i Navs kvalifiseringsprogram er i målgruppen programmet var utformet for.

Færre unge uten jobb og utdanning

Andelen unge mellom 16 og 25 år som verken har bestått eller går på videregående skole, går ned. I 2018 var andelen 14,4 prosent, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Nav erkjenner at opplæring av ansatte må bli bedre

Nav har et betydelig forbedringspotensial i opplæringen av ledere og ansatte, vedgår kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Mer sosialhjelp blant enslige mødre

Stadig flere enslige mødre har sosialhjelp som hovedinntekt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Røde KorsAvkorting av sosialhjelp rammer fattige barnefamilier

Barnetrygden må holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp, mener Røde Kors. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) er uenig.

SSBFlere på sosialhjelp etter AAP-innstramming

Antall sosialhjelpsmottakere går ned, men gruppen som går fra arbeidsavklaringspenger til sosialhjelp øker etter at regjeringen strammet inn på AAP-reglene.

Nesten annenhver ettåring i Oslo får kontantstøtte

Familiene til 44 prosent av ettåringene i Oslo mottar kontantstøtte i stedet for å gå i barnehage. Tallet bekymrer Arbeiderpartiet., som skylder på regjeringen.

– Urealistisk høyt krav til norskkunnskaper for å få statsborgerskap

Mange vil aldri klare det nye norskkravet for statsborgerskap, mener de som driver språkopplæring for flyktninger og innvandrere, melder NRK.

Regjeringen foreslår samboergaranti på sykehjem

Regjeringen foreslår å forskriftsfeste samboergaranti på sykehjem og sender nå forslaget ut på høring med frist i november.

Jentene gjør det fortsatt bedre enn guttene på skolen

Norske elever hadde et karaktersnitt på 41,9 i 2019. I snitt hadde jentene 4,6 flere poeng enn guttene. Denne forskjellen har vært noenlunde stabil siden 2015.

PensjonistforbundetDiskriminering at eldre ikke har rett til BPA

Eldre over 67 år ikke rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Aldersdiskriminering, mener Pensjonistforbundet.

Forskning

Norge må tilpasse seg lavere fødselstall

All statistikk tyder på at statsministerens bønn om flere barn ikke vil føre frem. Det kan det blir flere konflikter av.

Frp vil ha tak på sosialhjelp

Fremskrittspartiet etterlyser et tak for sosialhjelp en person kan motta – som er lavere enn en vanlig norsk lønn, skriver Dagbladet.

Flere på uføretrygd som følge av kutt i AAP

Tallet på uføretrygdede øker, viser ny statistikk fra Nav. Økningen skyldes blant annet innstramminger i reglene for å få arbeidsavklaringspenger (AAP).

Regjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund

Regjeringen oppretter et eget ombud som skal bidra til å fremme eldres interesser, rettigheter og behov. Eldreombudet blir lokalisert i Ålesund.

Eldres inntekt har økt mest

Eldre over 65 år har hatt den største inntektsveksten i Norge de siste tiårene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

KrFVil utrede kontantstøtte for pårørende

Kristelig Folkeparti ønsker å gi mer penger til pårørende med omsorgsoppgaver.

Spekter får kritikk for å fremme Høyre-innlegg

Arbeidsgiverforeningen Spekter får kritikk for å sponse et Høyre-innlegg om privatisering av velferdstjenester. – En feil, sier Spekter.

Få pensjonister kommer til orde i samfunnsdebatten

Eldre over 67 år er underrepresentert i kommunestyrer og fylkesting viser ny undersøkelse.

Én av to sier nei til kommersiell velferd

Én av to mener sentrale velferdstjenester innen blant annet helse, eldreomsorg og barnevern bare bør drives av ideelle aktører, viser en ny meningsmåling.

SSB-tallFormuene hoper seg opp i og rundt storbyene

Formuene i Norge har blitt ytterligere konsentrert i Oslo, Bergen, Trondheim, Asker og Bærum, viser ferske tall.

Regjeringen skjerper norskkravet og vil ha opptil fire års introduksjonsprogram

Ny rapport'Velferdsprofitører' får lite overskudd

Kommersielle selskaper får lite overskudd på å drive velferdstjenester, ifølge ny rapport. – En gedigen avsporing å kun snakke om overskudd, parerer For Velferdsstaten.

Ap i OsloVil erstatte kontantstøtte med integreringstøtte

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo vil vri deler av kontantstøtten over til integreringstiltak for innvandrerfamilier, skriver Aftenposten.

Ap i OsloVil ha makspris på barnehagemat

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo reagerer på store prisforskjeller på barnehagemat. Det bør være en makspris, sier han til Klassekampen.

Venstre-topp krever gratis SFO i 2020

Gratis kjernetid på SFO for barn fra familier med dårlig råd må inn i høstens budsjett, krever Venstres utdanningspolitiske talsperson Guri Melby.

Mange barnefamilier har ikke råd til fritidsaktiviteter

27 prosent av barnefamilier i Norge sier de har latt være å delta på fritidsaktiviteter på grunn av høye kostnader. – Hjerteskjærende, mener Frivillighet Norge.

Regjeringen slår tilbake mot NHO-direktør

NHO-direktør Kenneth Stien bommer i sin kritikk av innstrammingene i AAP-regelverket, mener statssekretær Guro Angell Gimse fra Høyre.

Stadig færre ungdommer trives på skolen

De aller fleste norske ungdommer har det bra og oppfører seg pent, men forskere ser likevel at flere skulker, kjeder seg og trives mindre godt på skolen.

Forskning

Dagens besteforeldrePå en egotripp eller mer engasjerte enn før?

Både småbarnsforeldre og besteforeldre er tydelige på at besteforeldre bør engasjere seg i barnebarnas liv. Og stadig flere ser ut til å gjøre nettopp det.

Velferdsmaraton i Arendal

Med flere hundre arrangementer om velferdsspørsmål, flere med nesten identiske temaer, blir det hard konkurranse om publikums gunst under Arendalsuka.

Private barnehager i dragkamp med regjeringen om pensjon

Regjeringen mener private barnehager får for mye støtte til å dekke pensjoner, men Private Barnehagers Landsforbund hevder de har regnet feil.

DanmarkTallet på au pairer raser, frykt for økt svart arbeid

Tallet på danske familier som har en au pair i huset, har gått kraftig ned det siste tiåret. Fagorganisasjoner frykter at svart arbeidskraft overtar.

Barnefattigdommen fortsetter å øke

Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er mer enn tredoblet siden 2001, ifølge nye tall fra Bufdir.

SV med klare velferdskrav i valgkampen

SV varsler at velferdsspørsmål vil stå sentralt i valgkampen. Profittfri velferd, mer heltid og økt bemanning i eldreomsorg og barnehager er viktige kampsaker.

Kommunevalget 2019
Statsminister Erna Solberg la fram Høyres skoleløfter foran valgkampen. Hun gjør kampen mot frafall i videregående skole til et hovedmål for regjeringen fremover. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Solberg lover5.000 flere skal fullføre videregående årlig

Statsminister Erna Solberg (H) lover å nå målet innen 2025.

JusprofessorForslag til sosialhjelpskutt i strid med Grunnloven

Regjeringens forslag om å stoppe sosialhjelpen til innvandrere som ikke lærer seg norsk, er grunnlovsstridig, sier jusprofessor Mads Andenæs til Klassekampen.

74 prosent mener SFO bør bli gratis

Skolefritidsordningen (SFO) bør bli gratis, mener over 70 prosent av respondentene i en ny undersøkelse, ifølge Dagsavisen.

Ap vil ha slutt på at fond kjøper barnehager

Arbeiderpartiet sier de vil sette en stopper for at store oppkjøpsfond overtar norske barnehager.

Nav-ansatte vil ikke sjekke norsken til innvandrere

Regjeringen vil ta sosialhjelpen fra innvandrere som ikke snakker norsk. Men Nav-ansatte ønsker ikke å kartlegge innvandreres språkkunnskaper, skriver NRK.

Annonse
Annonse
Annonse