Annonse

Velferd

Ensomheten øker kraftig blant unge

Hele seks av ti nordmenn savner mer kontakt med andre mennesker. Og ensomheten har økt kraftig blant de yngre i oktober.

Vedum og Sp sier nei til fjerning av enkepensjon

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har konkludert: Senterpartiet vil ikke gå med på å fjerne pensjonen til enker og enkemenn, slik regjeringen foreslår.

Sanner avviser at budsjettet fører til økt ulikhet

Finansminister Jan Tore Sanner (H) er lei av kritikken om at statsbudsjettet øker forskjellene og sier at ulikhetene i inntekter ikke øker nesten år.

Koronapandemien har ført til at flere mottar AAP

Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) økte i tredje kvartal i år. Økningen henger sammen regelendringer etter koronautbruddet, ifølge Nav-direktør Hans Christian Holte.

Olaf Thommessen– Sykelønn er den store elefanten i rommet

– Vi er både det lykkeligste og det sykeste landet i verden, sier SMB-direktør Olaf Thommessen. Han mener sykelønnsordningen er den store elefanten i rommet i norsk arbeidsliv.

Store forskjeller i Navs praktisering av aktivitetsplikt for unge

I 2017 innførte regjeringen aktivitetsplikt for alle unge på sosialhjelp. Men det er betydelige variasjoner i Nav-kontorenes praktisering av aktivitetsplikten, viser undersøkelse.

KrF-utvalg vil la bestemor sitte barnevakt

KrFs Ida Lindtveit Røse, som leder partiets oppvekstutvalg, foreslår at det skal være mulig for foreldre å overføre sykedagene sine til barnas besteforeldre.

Carl I. Hagens Nav-anmeldelse henlagt

Carl I. Hagens anmeldelse av politiet og påtalemyndighet etter Nav-skandalen er henlagt av Spesialenheten. Hagen har anket henleggelsen til Riksadvokaten.

Forsørgingstillegget til pensjonister kan bli faset ut

Regjeringen vil at reglene som gir høyere pensjon til pensjonister som forsørger ektefelle eller barn, skal fases ut.

Ny strategi skal demme opp for barnefattigdom

Med en ny strategi håper regjeringen å gi barn i familier med lav inntekt en bedre hverdag og hindre at fattigdom går i arv.

Lite koronasmitte i barnehage og skole

Tall fra Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet viser at det er få smittetilfeller i barnehager og på skoler i Norge.

Nav-saken opp i Efta-domstolen 26. november

Den muntlige høringen i Nav-saken er planlagt i Efta-domstolen 26. november, opplyser registrar Ólafur Einarsson til Rett24. Høringen blir streamet.

Usikker framtid for TV-kanal for utviklingshemmede

Støtte til TV-kanalen TV BRA glimrer med sitt fravær i forslaget til statsbudsjett. Et svik mot utviklingshemmede, mener stortingsrepresentant Silje Hjemdal fra Fremskrittspartiet.

Norge faller på integreringsindeks

Norge faller ut av topp-ti-plasseringen på en internasjonal indeks som måler hvor inkluderende og sjenerøs lands integreringspolitikk er.

Regjeringen sier nei til spesialdomstol for Nav-ofre

SV og Arbeiderpartiet tar til orde for en spesialdomstol som kan gi ofre for trygdeskandalen rask økonomisk oppreisning. Regjeringen vender tommelen ned for forslaget.

Nav-opprydding fem måneder forsinket av koronakrisen

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) sier det fortsatt vil ta tid før alle ofre i Nav-saken får en endelig avklaring på sakene sine.

JussprofessorerDet var ingen blindsone som førte til trygdeskandalen

Viktige erfaringer fra trygdeskandalen kan gå under radaren hvis man sier at alle har skyld, advarer jussprofessorene Ingunn Ikdahl og Christoffer C. Eriksen.

En av fire husholdninger økonomisk rammet av korona– Fører til økt ulikhet på sikt

– Det er åpenbart at koronakrisen har ført til at mange er blitt påført økonomiske utfordringer som det vil ta lang tid å rette opp, og en del vil kanskje aldri klare å komme på rett kjøl igjen, sier forsker.

Hver fjerde husstand økonomisk rammet av koronakrisen

360.000 norske husholdninger hadde lavere inntekter i juni enn før koronapandemien, viser en rapport fra Sifo. En av fire var rammet økonomisk.

Korona-karantene i Oslo-skolen rammer sosialt skjevt

Tap av undervisning på grunn av karantene rammer sosialt svært ulikt viser tall over barns fravær i Oslo-skolen på grunn av koronapandemien.

Hans Christian Holte– Nav skal bli bedre i møte med brukerne

«Bedre brukeroppfølging» er den viktigste av Hans Christian Holtes seks ambisjoner for å gjøre Nav bedre. 13. november kan du kan selv møte Navs nye toppsjef på Velferdkonferansen 2020.

Nav skal få 500 millioner ekstra for å takle koronapandemien

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen gi Nav ekstra penger for å takle den ekstraordinære arbeidsbelastningen etter koronautbruddet.

440 millioner kroner til mer automatisering i Nav

Regjeringen foreslår å bruke 440 millioner kroner til modernisering av IKT-systemene i Nav. Satsingen skal bidra til et mer brukervennlig Nav.

Lav livskvalitet blant arbeidsledige og uføre

Arbeidsledige og uføre kommer dårligst ut i en ny undersøkelse om nordmenns livskvalitet.

Budsjettlekkasje825 millioner ekstra til jobbtiltak, 500 millioner mer til Nav

Regjeringen vil neste år bruke 825 millioner kroner ekstra på arbeidsmarkedstiltak. I tillegg kommer 500 millioner mer til Navs koronahåndtering.

Sterke reaksjoner på brevtabbe fra Nav

100.000 mottakere av arbeidsavklaringspenger kan se bort fra brev de fikk fra Nav på søndag. – Brevene har skapt usikkerhet og skulle ikke vært sendt, Nav-direktør Hans Christian Holte.

Stadig mindre tro på privatiseringen i Norge

På 20 år har både motstanden mot statlig regulering og troen på at oppgaver blir bedre og billigere løst av private, gått kraftig ned.

Kvinner får mindre brukerstyrt personlig assistanse enn menn

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal bidra til likestilling for funksjonshemmede. Men mange BPA-brukere opplever at kommunene handler i strid til dette målet.

Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere for studenter å få barn

Studenter bør tjene opp rett til foreldrepermisjon, og studenter med barn bør få studiestøtte for alle årets måneder, mener Ap.

Norsk FriluftslivVil lovfeste opplæring i friluftsliv for innvandrere

Opplæring i friluftsliv og ferdsel i naturen bør bli en lovfestet del av introduksjonsprogrammet for innvandrere, mener organisasjonen Norsk Friluftsliv.

Doblet saksbehandlingstid på klagesaker i Nav

Forventet saksbehandlingstid for AAP-klagesaker i Navs klageinstans er nesten fordoblet etter koronautbruddet, skriver Dagsavisen.

RiksrevisjonenAlvorlig svikt ved innkjøp av barnevernsplasser

Brudd på rutiner for kjøp av institusjonsplasser øker risikoen for både dyre innkjøp og for at det ikke blir tatt nok hensyn til barnas behov, fastslår Riksrevisjonen i en ny rapport.

Høring om trygdeskandalenKritikk av ostehøvelkutt og ensidig kamp mot trygdeksport

Kampen mot trygdeeksport og budsjettkutt i Nav bidro til at feilpraktiseringen av EØS-regelverket ikke ble oppdaget, mener arbeidstaker- og interesseorganisasjoner.

Familievernsakene blir stadig flere og mer tidkrevende

De siste fem årene har antallet familievernsaker økt med 15 prosent. Samtidig brukes det lengre tid per sak.

Ap vil satse på de eldre

Arbeiderpartiet vil styrke det helhetlige tilbudet i eldreomsorgen, med én dør inn til kommunale tjenester.

Aldri før har fedre tatt ut så mange dager med foreldrepenger

I første halvår i år har om lag én av fire fedre tatt ut 75 dager eller mer med foreldrepenger. Det er en tredobling fra samme periode i fjor.

Unge på sosialhjelp«Du bør ikke få penger for å sitte på ræva»

Unge sosialhjelpsmottakere har forståelse for at de må stå opp om morran for å få penger, viser studie. Men aktivitetsplikt fører dem ikke nødvendigvis nærmere arbeidslivet.

2021-budsjettet 120 millioner mer til fritidskort for barn og unge

En opptrapping på 120 millioner kroner betyr at regjeringen neste år vil bruke 180 millioner på ordningen med fritidskort for barn og unge.

Regjeringen vil gi 100 millioner til barn og unge med funksjonshemning

I statsbudsjettet for 2021 setter regjeringen av 100 millioner kroner til barn og unge med funksjonshemning, bekrefter Nikolai Astrup (H) overfor TV 2.

Nav ber mulige ofre for trygdeskandalen ta kontakt

Nav har omgjort flere tusen vedtak etter at trygdeskandalen kjent. Nå oppfordrer Nav-direktør Hans Christian Holte folk til å ta kontakt hvis de tror de kan være rammet av skandalen.

Seniorbølge i barnehagene

I løpet av ti år er antall barnehageansatte over 50 år nesten fordoblet. Men mye kan gjøres for å hindre at seniorene slutter, viser ny rapport.

Mange innvandrere blant norske utvandrere

En analyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 23.500 norske borgere som opprinnelig var utenlandske statsborgere, har flyttet fra Norge.

En av ti har sluttet å gå ut av huset som følge av pandemien

Koronapandemien har gjort hverdagen tung for mange. En Opinion-undersøkelse viser at hver tiende nordmann i all hovedsak har sluttet å gå ut av huset.

Riksrevisjonen skal koronagranske Nav

På mandag setter Riksrevisjonen i gang en stor undersøkelse av myndighetenes håndtering av koronapandemien. Krisepakkene og Nav settes under lupen.

BufdirFrykter ny nedstengning vil ramme barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er bekymret for at lokale nedstenginger som følge av pandemien vil ramme sårbare barn og unge.

Regjeringen foreslår å skrote «enkepensjonen»

Dagens ordning med tilleggspensjon til etterlatte bør fjernes, mener regjeringen. Kvinner blir taperne, mener Pensjonistforbundet.

Nær dobling av utbetalt alderspensjon til andre nordiske land

Antallet personer som får alderspensjon fra Norge, men er bosatt i andre nordiske land har nær doblet seg, ifølge nye tall fra Nav.

UndersøkelsePersoner med funksjonshemning betaler en høy pris for koronatiltakene

Dårligere funksjonalitet, mer angst og depresjon er blant konsekvensene av pandemien for kronisk syke og personer med funksjonshemning, ifølge en undersøkelse.

Regjeringen vil skjerpe språkkrav for utbetaling av sosialhjelp

Dersom ikke innvandrere under 30 år deltar i norskopplæring, kan de få kutt i sosialhjelpen, foreslår regjeringen.

Dårlig veidrift rammer eldre og rullestolbrukere

Dårlig veivedlikehold kan i verste fall hindre eldre og rullestolbrukere i å delta i samfunnet på lik linje med andre, viser en ny rapport.

Støre vil styrke velferdsstaten

Arbeiderpartiet vil sørge for en sterkere velferdsstat, det kommer frem i Arbeiderpartiets førsteutkast til nytt partiprogram.

En halv million arbeidssøkere har mottatt støtte fra Nav under koronakrisen

500.499 arbeidssøkere har mottatt støtte fra Nav siden uke 11, da Norge satte inn en rekke koronatiltak.

Korona-situasjonen førte til lavere tilfredshet med Nav-tjenester

To av tre personbrukere er fornøyde med Nav, noe som er en markant nedgang siden i fjor, viser Navs brukerundersøkelse for 2020.

Under halvparten har tillit til regjeringens økonomiske koronatiltak

Et halvt år ut i koronapandemien har kun 47 prosent av de spurte tillit til at regjeringen har satt i verk nødvendige økonomiske tiltak.

Unik familieundersøkelse: Savn, konflikt og kos i koronatiden

Da skolene stengte i mars, raknet hverdagsrutinen, og planer ble skrinlagt. FamilieForSK-studien lar foreldre og barn ned til sju år fortelle hvordan det var.

Høyre vil utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere

Regjeringspartiet Høyre ønsker å utvide aktivitetsplikten for dem som mottar sosialhjelp, til også å gjelde dem over 30 år. Innholdsløst tvangsarbeid, mener SV.

Regjeringen vil øke engangsstønaden til 90.300 kroner

Mødre som ikke har rett til å få foreldrepenger, får en engangsstønad. I statsbudsjettet vil regjeringen øke summen fra 84.720 til 90.300 kroner, melder Vårt Land.

MDG, SV og Rødt mener regjeringens grep er altfor svakt

De 50 flyktningene som skal hentes fra Hellas, er «skrekkelig» få, mener MDG. Også Rødt og SV er sterkt kritiske til at regjeringen ikke tar kraftigere grep.

Norge i bunnsjiktet i gjennomføring av yrkesfag

Norge ligger fortsatt i bunnsjiktet blant OECD-landene når det gjelder gjennomføring av yrkesfaglig videregående opplæring. Bare Island ligger dårlige an enn Norge.

Regjeringen henter barnefamilier fra Hellas etter storbrann

Regjeringen setter igang med å hente ut barnefamilier fra Hellas etter brannen i Moria-leiren. 50 asylsøkere skal hentes, bekrefter statsminister Erna Solberg (H).

Annonse
Annonse
Annonse