Annonse

Velferd

Tiltakene har stanset smitteveksten i Norge

Beregninger fra helsemyndighetene viser at hver koronasmittet person i Norge nå i snitt overfører smitten til under én ny person, ifølge Filter Nyheter.

Trygdeskandalen16 Nav-saker blir gjenopptatt

Gjenopptakelseskommisjonen behandlet i forrige ukebehandlet 16 Nav-saker. Kommisjonen har besluttet at alle sakene skal gjenopptas, meldte VG før helgen.

Opposisjonspartier krever åpenhet for å hindre misbruk av støtteordninger

For å bidra til å hindre misbruk av regjeringens krisetiltak for næringslivet, ber MDG og Ap om at pressen og allmennheten få innsyn i tildelingene.

Flere eldre ber om datahjelp etter koronautbruddet

Seniornett opplever økt pågang fra eldre som trenger datahjelp. Mange vil ha hjelp til kommunisere med familie og andre via videofunksjoner på nettet når de ikke kan møtes fysisk.

Nav har satt behandling av dagpengesøknader på vent

Nav har ikke startet behandlingen av de nesten 320.000 dagpengesøknadene som er kommet inn etter at regjeringens omfattende koronatiltak ble innført 12. mars.

Mye omtalt barnevernssak gjenåpnes av Høyesterett

Høyesterett skal behandle er barnevernssak der moren vant fram i Den europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. I 2012 ble anken avvist.

Ingen planer om krisepakke for fattige barnefamilier

Fattige barnefamilier må hjelpes med egne krisetiltak, mener flere organisasjoner. Men sosialministeren har ingen planer om det foreløpig.

Regjeringen gjør det enklere å få sosialhjelp

Regjeringen lemper på kravene for sosialhjelp slik at folk som er rammet av koronakrisen, skal ha penger til det mest nødvendige.

Uloba rekrutterer permitterte som tilkallingsassistenter

Uloba sørger for at permitterte fra andre bransjer kan jobbe som assistenter for funksjonshemmede.

Økt pågang av mennesker som trenger matvarehjelp

Organisasjonene som deler ut gratis mat, melder om økt pågang. Både enslige forsørgere og permitterte, utenlandske arbeidere er blant dem som nå ber om hjelp.

SV savner krisehjelp til de mest sårbare barna

SV etterlyser krisehjelp til sårbare barn og familier og mener regjeringen somler. – Det haster for de det gjelder, sier Freddy André Øvstegård.

Velferdsstatsforkjemper: Tiltakene har gått for langt

Linn Herning i organisasjonen For Velferdsstaten mener fordelene med de strenge, inngripende smitteverntiltakene i Norge ikke er verdt konsekvensene.

Stoler vi på myndighetenes koronaråd?

Ny undersøkelse viser hvordan det står til med nordmenns tillit til myndighetene i koronaens tid.

Ni av ti støtter videreføring av koronatiltak

Regjeringen forlenger de drastiske koronatiltakene til etter påske. Beslutningen får støtte av 90 prosent av det norske folk, viser en fersk måling.

FHI frykter «store negative ringvirkninger» av ny koronastrategi

Folkehelseinstituttet advarer mot konsekvensene av en strategi der målet er å kvele koronaepidemien helt.

Melby er bekymret for sårbare barn i hjemmeskole

Dess lenger tid skoler og barnehager stenges, dess verre blir det for de utsatte barna, sier kunnskapsministeren. Fortsatt stengning eller ei avgjøres i dag.

Regjeringen gir rett til dagpenger ved permittering i påsken

Regjeringen opphever særregler slik at permitterte får dagpenger i påsken.

Daglig leder Cristiano Aubert i Matsentralen forventer flere nyfattige på grunn av koronautbruddet. Her er han sammen med landbruks- og matminister Olaug Bollestad, som besøkte Matsentralen i Oslo i februar. Foto: Arne Kongsnes

Matsentralen – Flere nyfattige vil trenge mat

Etterspørselen etter mat til fattige stiger.

DanmarkFar tar én av tre sykedager med sykt barn

Kvinner tar mesteparten av ansvaret når barn i familien blir syke, viser dansk statistikk.

AAP-mottakere får forlenget støtten med et halvt år

Mottakere av arbeidsavklaringspenger får stønadsperioden forlenget, og aktivitetskrav for å motta Nav-ytelser droppes, varslet arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen fredag.

Norge faller videre på lykkekåring

Finland lykkeligst i år igjen.

Nav-dom gjenåpnes – sendes rett til Høyesterett

Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenåpne en Nav-dom fra 2017. Håpet er at Høyesterett nå vil rydde opp i rettskaoset.

Nav forventer at flere vil søke om sosialhjelp

Antall digitale søknader om sosialhjelp har skutt i været etter at Nav-kontorene stengte dørene for å hindre koronasmitte.

Mer penger til Nav i ny krisepakke fra Stortinget

Stortinget er enige om styrke økonomien til kommunene, Nav og sykehusene, kutte i arbeidsgiveravgiften og sikre studenter inntekt under koronakrisen.

Barneombudet frykter omsorgssvikt når familievernkontorer er koronastengt

Koronakrisen har ført til at alle landets familievernkontorer holder stengt. Barneombud Inga Bejer Engh er bekymret for konsekvensene for sårbare barn.

StudieSkepsis til innvandreres rett til velferdsytelser

Nederlendere mener innvandrere har mindre rett til velferdsytelser enn de selv, viser studie. Det er velferdssjåvinisme, mener forskeren bak studien.

Koronakrisen overbelaster Navs IT-systemer

Siden torsdag har 54.000 permitterte søkt Nav om krisestøtte, men etaten klarer ikke å betale ut pengene som krisepakken fra Stortinget legger opp til.

Politikk mot ekspertise i kampen mot korona

Politikere verden over går til drastiske tiltak og stenger grenser, skoler og hindrer normalt sosialt liv. Ofte uten faglig støtte.

Gjenopptakelseskommisjonen behandler første Nav-sak

Gjenopptakelseskommisjonen behandler denne uken den første saken i Nav-skandalen. Den blir en pilotsak som vil danne mal for behandling av de andre sakene.

Eksplosiv økning i henvendelser til Nav

Nav varsler økt ventetid fordi svært mange permitterte nå henvender seg til etaten for å få hjelp.

Stortinget enige om tiltak for å sikre folks inntekt

Staten tar en stor del av regningen for både permitteringer, sykepenger og omsorgspenger, mens bedrifter får utsatt frist for å betale skatter og avgifter.

Psykologer og optikere må lukke dørene for å stoppe koronaspredning

Helsedirektoratet stenger en rekke helsevirksomheter fra midnatt mandag. Det gjelder blant annet fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer og optikere.

Permitterte får full lønn i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker fra dag 3 til dag 20

Her er krisetiltakene Stortinget ble enige om.

Virke ber staten ta regningen for sykepenger

Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen Virke er unormalt mange ansatte sykmeldt for tiden. Nå vil de at Nav betaler sykepenger de to første ukene den ansatte er syk.

ESANav-krav om opphold i Norge strider mot EØS-retten

Krav om opphold i Norge for å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger er ikke i tråd med EØS-retten, slår EFTAs overvåkingsorgan ESA fast.

Norge dømt i to barnevernssaker i Menneskerettsdomstolen

Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) har dømt Norge i to nye barnevernssaker.

Regjeringen endrer permitteringsreglene

Regjeringen endrer permitteringsregelverket slik staten tar over betalingen av lønn på et tidligere tidspunkt.

Menn får langt høyere pensjon enn kvinner

I fjor fikk menn gjennomsnitt 4.600 kroner mer per måned i pensjon enn kvinner.

Kommentar

VG tar feilAndelen uføre nordmenn er ikke rekordhøy

«For første gang utgjør de uføre over ti prosent av folk i arbeidsfør alder», skriver VG. NTB videreformidler nyheten. Som er feil. Tidlig på 2000-tallet var andelen uføre høyere enn i dag.

Færre kvinner enn menn sparer til egen pensjon – men lever lengre

– Det burde vært omvendt, at kvinner sparte mer enn menn. Ikke bare fordi lavere inntekt gjennom yrkeslivet medfører lavere pensjon, men også fordi kvinner lever lenger enn menn, sier Terese Troy Prebensen i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Trygdeskandalen700 har fått tilbake penger fra Nav

Så langt har 700 ofre for trygdeskandalen fått tilbakebetalt om lag 37 millioner kroner fra Nav.

Flere over 50 får barnetrygd

Flere over 50 år mottar barnetrygd. Samtidig har det totale antallet mottakere per desember 2019 gått ned med 1,8 prosent sammenlignet med året før.

Opposisjonen holder Solberg ansvarlig for trygdeskandalen

Siden arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er ute av regjeringen, holder opposisjonen statsministeren og regjeringen ansvarlig for trygdeskandalen.

Forskning

Har norsk barnevern et ufortjent dårlig rykte?

Kritikken mot norsk barnevern er blåst opp, men deler av kritikken er berettiget, mener OsloMet-forskere.

OpposisjonenNyttige avklaringer om trygdeskandalen

Både SV og Arbeiderpartiet mener delrapporten fra utvalget som gransker trygdeskandalen, gir viktige avklaringer for det videre arbeidet med å rydde opp.

TrygdeskandalenGranskingsutvalg mener gamle Nav-saker må gjennomgås

Utvalget som gransker Nav-skandalen, mener det er nødvendig å undersøke Navs praksis før 2012 .

Trøndelagsanalyse fra NavÉn av fem trøndere er i utenforskap

Navs utbetalinger til trøndere tilsvarer budsjettet for 200 Rosenborg-lag. Og de som står utenfor utdanning og arbeid i fylket, tilsvarer mer enn tre utsolgte Lerkendal stadion, ifølge en framtidsanalyse fra Nav Trøndelag.

111.000 barn vokser opp i familier med lavinntekt

Stadig flere barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Siden 2006 har det blitt 43.000 flere barn i slike husholdninger.

Naboen påvirker om du velger kontantstøtte

En ny studie viser en at når foreldre har et valg og ikke må benytte kontantstøtte, har det naboene gjør svært mye å si.

Avklaring av trygdeskandalens omfang etterlyses

Statsministeren varslet en avklaring av trygdeskandalens omfang i februar. Men foreløpig har verken ofre, politikere eller regjeringen sett noe til rapporten.

Røe Isaksen nekter innsyn i hemmelige Nav-råd

En ny diskusjon om hele det juridiske grunnlaget for trygdeskandalen er under oppseiling. Men regjeringen står fast på at rådene den fikk, må hemmeligholdes.

Karrieresteg

Bente Lund Jacobsen blir Norges første eldreombud

Landets eldre får nå sitt eget ombud som skal fremme deres interesser og arbeide for et mer aldersvennlig samfunn.

Opposisjonen vil ha nye Nav-svar fra regjeringen

Regjeringen må avklare at den har gitt riktige opplysninger om trygdeskandalen, krever Aps Eva Kristin Hansen i kontrollkomiteen. Senterpartiet støtter kravet.

Røe IsaksenRiktig å starte trygdeopprydding

Klare juridiske råd som regjeringen fikk i fjor høst, gjorde at det var riktig å sette i gang en ryddejobb, ifølge arbeidsministeren.

EU-kommisjonen om trygdeskandalenNav kan ha tolket EU-reglene riktig

En ny omdreining i Nav-skandalen kan være under oppseiling. EU-kommisjonen synes å mene at norske myndigheter kanskje ikke tolket reglene feil i Nav-saken.

Faktisk.no – InnsiktLever enslige minstepensjonister under fattigdomsgrensen?

Minstepensjonen for enslige har i årevis ligget godt under det som defineres som lavinntekt. Det er imidlertid ikke det samme som at alle minstepensjonister lever i fattigdom.

Regjeringens håndtering av trygdeskandalen får sterk kritikk fra opposisjonen

Regjeringens håndtering av trygdeskandalen er sterkt kritikkverdig, mener Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Frp reagerer på at regjeringen utsetter tvangsretur av utlendinger

Frp reagerer kraftig på at regjeringen har bedt utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur av utlendinger med lang oppholdstid i Norge inntil videre.

Ni av ti foreldre er fornøyd med barnehagen

De fleste foreldre er svært eller ganske fornøyd med trivselen og tryggheten i barnehagen, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Vet ikke hvor mange som står uten inntekt etter AAP-innstramming

Mange står uten inntekt etter at reglene for å få arbeidsavklaringspenger ble strammet inn. Men regjeringen og Nav har ingen oversikt over hvor mange det gjelder.

Annonse
Annonse
Annonse