Annonse

– Ingen skal tape bostøtte som følge av Nav-sakene

Flere som mottar ytelser fra Nav, mottar også bostøtte. Nav-skandalen skal ikke få konsekvenser for bostøtten, lover kommunalminister Monica Mæland.

Ett av ti skolebygg er lite tilgjengelig for funksjonshemmede

Hvert tiende skolebygg har alvorlige feil på utformingen, noe som gjør atkomst til skolen vanskelig for funksjonshemmede, viser en ny rapport fra NKF.

Tillitskrise for Nav etter trygdeskandalen

Seks av ti har fått mindre tillit til Nav og andre offentlige instanser etter at trygdeskandalen ble kjent, viser meningsmålinger.

Flere menn tar ut hele fedrekvoten

Andelen menn som tar ut fedrekvoten, har økt fra 60 til 71 prosent i løpet av det siste tiåret. Det har vært en økning i alle fylker, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Kjersti Monland går av som ytelsesdirektør i Nav

Trygdeskandalen fører til endringer i toppledelsen i Nav. Ytelsesdirektør Kjersti Monland fratrer sin stilling førstkommende mandag, skriver Nav i en pressemelding.

Nå får ofre for trygdeskandalen gratis rettshjelp

Regjeringen etablerer som varslet en rettshjelpsordning for Nav-brukere som er blitt ofre for trygdeskandalen.

Strid i Stortinget om ny innstramming i trygdeeksport

Midt i granskingen av Nav-skandalen har Stortinget vedtatt en ny innstramming i retten til å eksportere trygdeytelser. Feil tidspunkt, mener opposisjonen.

Knusende kritikk av handlingsplan for funksjonshemmede

Med 85 tiltak vil regjeringen sørge for likestilling for funksjonshemmede. En plan fylt av gammelt nytt som mangler både penger og frister, lyder kritikken.

Stortinget krever svar fra Solberg om trygdeskandalen

Kontrollkomiteen vil nå vite hva statsminister Erna Solberg (H) gjorde da hun fikk vite om en praksisendring i Nav flere måneder før trygdeskandalen ble kjent.

26 milliarder i driftsinntekter for private barnehager

Private barnehager hadde til sammen 1,2 milliarder kroner i overskudd i fjor. Ti prosent av dette gikk til utbytte til eierne.

Stiftelse for funksjonshemmede anklages for å bremse likestilling

Stiftelsen VI jobber for å gi funksjonshemmede et bedre liv. Nå er stiftelsen nominert til prisen som «Årets likestillingsbrems» av Norges Handikapforbunds Ungdom.

Papirløse kan være rammet av skattetabbe

En gruppe papirløse asylsøkere er avkrevd trygdeavgift uten å være medlem av folketrygden. Skattedirektoratet har ikke svart i saken, skriver Vårt Land.

Solberg beklager skattetabbe i Nav-saken

Statsminister Erna Solberg (H) beklager at folk har betalt tilbake ytelser fra Nav uten å få igjen skattepengene de har krav på.

Stortinget strammet inn AAP-regler, mens Trygderetten åpnet for trygdeeksport

I juni 2017 strammet Stortinget inn reglene for eksport av arbeidsavklaringspenger (AAP). Samme måned sa Trygderetten ja til å ta med Nav-ytelser til utlandet.

DanmarkFunksjonshemmede er aktive i foreningslivet

Funksjonshemmede har lavere utdanningsnivå og lavere yrkesdeltakelse enn andre, men er oftere med i foreninger, viser dansk rapport.

Erna Solberg ber om EØS-undersøkelser i alle departementer

Etter avsløringen av Nav-skandalen ber statsminister Erna Solberg alle statsrådene sjekke om også deres departementer har feiltolket EØS-regelverket, ifølge VG.

17.500 Nav-klienter rammet av skattetabbe

Skatteetaten bekrefter overfor NRK at de har funnet 17.500 saker der folk har betalt tilbake Nav-penger uten å få igjen skattepengene de har krav på.

Ap vil ha Erna Solberg i Nav-høring

Saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) vil foreslå å kalle inn statsminister Erna Solberg (H) til den åpne høringen om trygdeskandalen over jul.

Rettferd for taperne– Presserende behov for et Nav-ombud

Trygdeskandalen viser at vi trenger et Nav-ombud, fastslår generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug i Stiftelsen Rettferd for taperne. Men regjeringen har ikke bestemt seg for om den vil ha et ombud.

Stortinget stemte ned mistillitsforslag mot arbeidsministeren

Bare Rødt stemte for sitt eget mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Resten av opposisjonen stemte mot, men tilliten er skjør.

Nav-skandalen kunne ha blitt oppdaget i januar

I januar besluttet Nav å tilbakebetale 200.000 kroner til en kvinne fordi de hadde tolket EØS-reglene feil. Likevel fortsatte Nav å bruke loven feil.

Høring om trygdeskandalen 9. januar

Hvorfor gikk ikke alarmen tidligere? Det er blant de mest sentrale spørsmålene når Stortinget innkaller til åpen høring om Nav-skandalen over nyttår.

Navs tolketjenesteRetten til tolk brytes hver eneste dag

Døve og hørselshemmede har en lovfestet rett til tolk, men denne retten brytes hver dag, viser en fersk undersøkelse av Navs tolketjeneste. Situasjonen har gått fra vondt til verre, mener Norges Døveforbund.

Saksordfører kaller Rødts mistillitsforslag en «moskvaprosess»

Saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) i kontrollkomiteen mener Rødt håndterer Nav-saken som en «moskvaprosess» ved å fremme mistillit mot arbeidsministeren.

TrygdeskandalenRødt fremmer forslag om mistillit mot Hauglie

Rødt fremmer allerede nå mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på grunn av Nav-saken.

Nav har dårligst omdømme blant statlige tjenester

Nav og barnevernet er de statlige tjenestene folk har dårligst inntrykk av, viser Innbyggerundersøkelsen 2019. Den ble foretatt før trygdeskandalen ble kjent.

Fedre gjør som politikerne bestemmer

Norske fedre tar ut mer foreldrepermisjon etter at fedrekvoten ble økt i fjor.

BarnevernFlere land omtrent likt som Norge på omsorgsovertakelse

Norsk barnevern blir kritisert for å ligge på topp når det gjelder å overta omsorgen for barn, men flere land ligger på samme nivå som Norge.

Skandaleofre har fått 1 million kroner av Nav

Så langt har Nav omgjort 57 feilaktige saker i Nav-skandalen. Det er betalt ut rundt 1 million kroner til folk som har fått urettmessige krav.

Kontrollkomiteen ikke fornøyd med nye Nav-svar fra Hauglie

Lettvint og arrogant. Slik omtaler medlemmer av Stortingets kontrollkomité de nye svarene fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) om Nav-skandalen.

KallmyrTrygdeeksport ble ikke vurdert av lovavdelingen

Lovavdelingen i Justisdepartementet har ikke vært forelagt spørsmål om endringer i oppholdskravet for de nå mye omtalte trygdeytelsene.

Fretex– Anbud på Nav-tiltak hever kvaliteten

Norges største leverandør av arbeidsmarkedstiltak mener anbudsutsetting har hevet kvaliteten på tilbudene de leverer til Nav. Og de tror ikke på bruk av praksisplass.

Nav-sjefen og statsråden på kollisjonskurs om trygdeskandalen

Nav-sjef Sigrun Vågeng og arbeidsminister Anniken Hauglie er ikke enige om når Nav forsto at feil regelforståelse kunne føre til at uskyldige ble dømt.

Hauglie sa til Nav i februar at gamle saker ikke skulle gjennomgås

I en epost til Nav i februar skrev Arbeids- og sosialdepartementet at etaten ikke trengte å gjennomgå eldre trygdesaker som kunne ha blitt feilbehandlet.

SetteriksadvokatIkke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse

Rundt 85 trygdesvindelsaker vurderes til gjenopptakelse, men ikke alle vil ende med full frifinnelse.

HauglieNav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker

Allerede i februar var Nav klar over at trygdeskandalen omfattet straffesaker. Det skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til kontrollkomiteen.

Snart én million alderspensjonister i Norge

Det blir stadig flere alderspensjonister i Norge. Nå mottar 953 900 personer alderspensjon. Det utgjør nesten en femdel av befolkningen.

Nav-TrøndelagLedersamlinger til 1,3 millioner på luksushotell

Nav-ledere i Trøndelag har brukt langt over én million kroner på luksushotell og restauranter i år, skriver Adresseavisen.

Nav-skandalenRegjeringen visste allerede i 2017

I en EU-dom fra 2017 ble tre departementer orientert om hvorfor nordmenn i utlandet hadde krav på trygdeytelser.

Domstolene vil rydde opp i Nav-saken så fort som mulig

Domstolene må ta sin del av ansvaret for feilbehandlingen av Nav-saker, slår styret i Domstoladministrasjonen fast. Nå ønsker styret rask opprydning.

Norske elever får en mer praktisk skole

Fagene blir mer praktiske og utforskende, og det blir mer læring gjennom lek for de yngste barna i de nye læreplanene for grunnskolen og videregående skole.

KS-skepsis til ny integreringslov

Kommunenes organisasjon KS mener regjeringens forslag til ny integreringslov kan svekke flyktningers mulighet til å komme seg i jobb.

RødtVil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom

Rødt vil prioritere kamp mot familiefattigdom i sitt alternative budsjett. Totalt vil partiet bruke 5,3 milliarder kroner på ulike tiltak.

Hauglie har fått oppryddingsplan fra Nav-direktøren

Nav-direktør Sigrun Vågeng har lagt fram sin plan for hvordan Nav skal rydde opp etter trygdeskandalen. Tilbakebetalingen til ofrene starter til uka.

Hauglie må svare om brilleutgifter innen 1. mars

Sosialministeren må i god tid før nye satser for støtte til barnebriller trer i kraft, sørge for at barn med særskilte behov får dekket sine utgifter.

Frivillig innsats skaper verdier for omlag 76 milliarder

Det er ni ganger mer enn de statlige støttebeløpene. Regjeringen kutter nå momskompensasjonen.

Sju av ti mener foreldrepermisjonen skal deles likt

Selv om fedre i Norden bare tar ut 20 prosent av foreldrepermisjonen i gjennomsnitt, mener over 70 prosent av nordiske foreldre at permisjonen skal deles likt.

Nav skjerper sikkerhetsrutinene for sine ansatte

Nav tar grep og skjerper sine sikkerhetsrutiner for å hindre angrep på ansatte i forbindelse med trygdeskandalen.

Nav-skandalenSolberg åpen for at alarmen burde gått før

Statsminister Erna Solberg (H) utelukker ikke at hennes regjering på et tidligere tidspunkt burde oppdaget og tatt tak i trygdeskandalen.

Bedre kapasitet i barnevernet

Flere kommuner har fått bedre kapasitet i barnevernet, og færre barn er under barnevernets omsorg, ifølge rapportering fra kommunene.

Faktisk.noHva har AAP-kuttene ført til?

Regjeringens innstramminger i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) er omstridt. Denne artikkelen fra faktasjekk-nettstedet Faktisk.no tar for seg AAP-endringene og hva de har ført til.

Ny vurdering kan få Nav-skandalen til å vokse

Regjeringens granskere av Nav-skandalen er klare

Professor Finn Arnesen skal lede gruppen som skal granske Nav-skandalen for regjeringen, men utnevnelsesprosessen får kritikk. – Overraskende uklokt, mener SV.

Flere uføreHistorisk høy andel kvinner på uføretrygd

Andelen uføre kvinner har aldri vært høyere enn nå, viser nye tall fra Nav. Drøyt 12 prosent av norske kvinner var uføre ved utgangen av september.

Nav-ansatte sier tilliten til ledelsen er tynnslitt

Ansatte i Nav sier det er krevende å representere et system de opplever ikke virker. De varsler at tilliten til ledelsen er lav.

Dobbel gransking av Nav-skandalen

Samtidig som det ble klart at Stortingets kontrollkomité skal granske Nav-saken, kom arbeidsministeren til Stortinget for å informere om regjeringens gransking.

Trygdesvindel for 5 millioner kroner feilaktig anmeldt i fjor

Bare i 2018 ble 24 personer feilaktig anmeldt av Nav for trygdesvindel for til sammen 5 millioner kroner.

Kirkens BymisjonFattigdom blant barn øker – regjeringen svikter

Regjeringens bruker mye penger på symptomlindring, men for lite på å forebygge fattigdom blant barn og unge, mener Kirkens Bymisjon.

Rundt 30 nye straffesaker knyttes til Nav-skandalen

Norske tingretter har meldt fra om ytterligere 30 saker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel, i tillegg til de første 48 sakene fra Riksadvokaten.

Gamle systemer skaper utfordringer i jakten på skandalesakene i Nav

Nav jobber på spreng med å kartlegge sakene som er feilbehandlet, men arbeidet vanskeliggjøres av manglende statistikk og til dels gamle datasystemer.

Annonse
Annonse
Annonse