Annonse

Velferd

Ekteparet har norsk arbeidsgiver og skatter til Norge, men har ingen rettigheter hos Nav

Lærerekteparet Øyvind Bockelie og Beate Landa Bockelie har jobbet i flere år ved den norsk-russiske skolen i Murmansk. Da Beate ble gravid, oppdaget de at de ikke hadde rett til ytelser fra Nav.

Mange i EU har ikke råd til ferie

Nesten hver tredje arbeider i EU har ikke råd til å ta én ukes ferie i år, ifølge paraplyorganisasjonen for europeisk fagbevegelse (ETUC).

Slik skal Erna snu uførekurven

Antall unge uføre har fortsatt å øke under Erna Solbergs (H) regjering. Nå legger hun fram en ny plan for hvordan hun skal få flere av dem i jobb.

Tidligere velferdstopper nekter straffskyld for grov korrupsjon

Tre tidligere regiondirektører i omsorgsleverandøren Stendi og én underleverandør er tiltalt for grov korrupsjon. De nekter straffskyld.

Velferdkonferansen 2021Få med deg årets store konferanse om velferd, arbeid og inkludering

Hvordan kan vi forhindre utenforskap og inkludere flere i arbeidslivet etter koronapandemien? Det er tema for Velferdkonferansen 2021. Nå kan du melde deg på for å delta fysisk eller digitalt.

Utvalg foreslår tiltak for funksjonshemmede som er rammet av pandemien

Tiltak mot sosial isolasjon, kompenserende tiltak ved reduksjon av helse- og omsorgstjenester og bedre oppfølging av pårørende. Det er blant forslagene fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Moderasjonsordningen for SFO utvides fra august

Regjeringen vil at flere foreldre med lavere inntekt skal få redusert betaling på skolefritidsordningen (SFO) og vil fra august utvide dagens ordning.

Færre med nedsatt arbeidsevne får utdanningstiltak gjennom Nav

Nav har redusert bruken av utdanningstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Det er ikke i tråd meg intensjonene i regjeringens inkluderingsdugnad, ifølge en ny analyse.

Regjeringen innfører nasjonale regler for fritt skolevalg

Fra våren 2022 kan ikke fylkeskommunene dele opp fylket i mer enn seks inntaksområder for videregående opplæring.

Stor gevinst for samfunnet når AAP-mottakere kommer i jobb

Samfunnet tjener 6,4 millioner kroner på at en ung mottaker av arbeidsavklaringspenger kommer i jobb i stedet for å gå over på uføretrygd, viser beregninger fra Nav.

Mann i varetekt etter mistanke om grovt Nav-bedrageri

En mann i 40-årene er varetektsfengslet etter at politiet har etterforsket ham for grovt bedrageri av koronastøtte og dagpenger.

Økende barnefattigdom blant innvandrere

Siden 2013 har barn med innvandrerbakgrunn utgjort over halvparten av alle barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt, viser ny rapport.

Enighet om å gi 650 millioner kroner mer til pensjonistene i trygdeoppgjøret

Ap, Sp, SV og Frp går inn for å øke den løpende alderspensjonen med 3,83 prosent. Det er 0,25 prosentpoeng mer enn regjeringen la opp til.

Gode resultater for sosiale entreprenører i koronaåret 2020

Flere sosiale entreprenører har økt sin aktivitet under koronapandemien fordi løsningene plutselig har blitt enda viktigere, forteller direktør Katinka Greve Leiner i Ferd Sosiale Entreprenører.

En tredel færre deltakere i introduksjonsprogrammet i fjor

I fjor var det en tredjedel færre deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere enn året før. Årsaken til nedgangen er at det har kommet færre flyktninger til Norge de siste årene.

Utvalg delt i harde fronter om barnehagefinansiering

Utvalget som har sett på barnehagefinansiering, klarte ikke å enes om vilkårene for private barnehager. Både flertall og mindretall vil endre kommunens rolle.

Økende pessimisme blant barnefamilier før sommerferien

Hver tredje barnefamilie i Norge føler koronasituasjonen fører til at de ikke kan gi barna den sommerferien de fortjener, viser en ny undersøkelse.

Utvalg foreslår flere endringer av trygdeloven

I kjølvannet av Nav-skandalen foreslår et utvalg flere endringer av folketrygdloven for å sikre samsvar med internasjonale avtaler.

Røde Kors-rapportKritikk av helsetilbud for internerte på Trandum

Frivillige fra Røde Kors som besøker langtidsinternerte på Trandum, mener helsetilbudet der er for dårlig. Men politiet mener helsehjelpen er forsvarlig.

YTEEn koblingsboks for å få flere i jobb

I Oslo vil en allianse av eiendomsaktører, sosiale entreprenører, byutviklere og andre bidra til at flere kommer i jobb samtidig som man skaper en bedre og mer levende by.

Røe Isaksen– Et sånt brev skal ingen få fra Nav

Nav ba en søker om å klare seg uten strøm – nå sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at ingen skal få slike brev fra Nav.

SV reagerer kraftig på at Nav ba sosialhjelpssøker om å låne grill

Sosialhjelpssøkeren ba Nav om hjelp til å betale strømregningen, men fikk beskjed om å låne grill og drikke vann fra springen. Nå tar SV saken til Stortinget.

Arbeid & Inkludering – Få kraftfulle grep i stortingsmelding om utenforskap

– Jeg er forundret over at et vellykket tiltak som regjeringen selv har skapt, knapt blir møtt et skuldertrekk i en stortingsmelding om utenforskap, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

Knapt én av tre innvandrere fullfører yrkesfag på normert tid

Flere innvandrere enn før fullfører videregående opplæring på normert tid, men fullføringsgraden på yrkesfag er lav.

Eldreombudet mener koronasertifikatet diskriminerer ikke-digitale

Mange ikke-digitale eldre vil slite med å få tak i koronasertifikatet, mener Eldreombudet. De krever at man skal kunne få det i posten eller hos legen.

Ytterligere nedgang i antall bostedsløse

Det var 3.325 bostedsløse i Norge ved slutten av fjoråret. Det er 15 prosent færre enn ved forrige kartlegging.

Millioner til jussfakulteter etter trygdeskandalen

De juridiske fakultetene ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø får 20 millioner kroner til å satse på trygderett i kjølvannet av trygdeskandalen.

ASVL– Stortingsmelding om utenforskap skaper usikkerhet

Regjeringens stortingsmelding om utenforskap skaper unødig usikkerhet for utsatte grupper, mener bransjeorganisasjonen ASVL.

Til kamp mot utenforskapNå vil regjeringen satse på sosiale entreprenører

Regjeringen vil gi sosiale entreprenører og andre ideelle aktører en viktigere rolle i kampen mot utenforskap. – Dette er musikk i våre ører, sier daglig leder Torhild Stimo i Fontenehus Norge.

Vanskelig tilværelse for irregulære migranter

I Oslo og andre større byer i Norge bor det personer som ikke har lovlig opphold i landet. De har svært få rettigheter og lever utsatte liv, viser ny rapport.

AvisDansk flertall for asylsentre i andre land

I Danmark er det nå politisk flertall for et forslag som åpner for å opprette mottakssentre for asylsøkere i andre land, skriver avisa Jyllands-Posten.

Fortsatt store karakterforskjeller etter sosial bakgrunn

Foreldrenes utdanning spiller en stor rolle for elevenes skolekarakterer, og betydningen av sosial bakgrunn har endret seg lite det siste tiåret.

Nå kan begge foreldrene få bostøtte

Fra 1. juni kan begge foreldre til barn med delt fast bosted søke bostøtte. Stortinget har nemlig besluttet å likestille skilte foreldre for å bedre bosituasjonen for barn.

Posten skal samarbeide med KS om lokale velferdstjenester

Posten og KS og skal utforske mulighetene til å skape velferd på nye måter i norske lokalsamfunn.

Flere henvendelser til krisesentrene i 2020

Færre bodde på krisesentre i fjor, men svært mange enesamtaler på telefon førte samlet sett til en økning i antall henvendelser til krisesentrene.

RiksrevisjonenNav får godkjent for håndteringen av koronakrisen

– For en gangs skyld kan jeg holde pekefingeren for meg selv. Nav har i all hovedsak levert i tråd med Stortingets krav, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Innvandrere hardest rammet av koronatiltakene

Innvandrere og barn av innvandrere ble hardere rammet av arbeidsledighet i koronaåret 2020 enn resten av befolkningen.

TrygdeskandalenPilotsak i Høyesterett baner vei for nye rettssaker

Torsdag behandler Høyesterett i storkammer den såkalte pilotsaken i trygdeskandalen. Dommen vil bane vei for en rekke lignende saker.

Enstemmig vedtak på StortingetNå kommer Nav-ombudet

Stortinget har enstemmig vedtatt det skal opprettes et uavhengig Nav-ombud. Ombudet bør være etablert i løpet av året, mener stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet.

Enslige minstepensjonister er årets inntektsvinnere

Enslige minstepensjonister får en økning i inntekten på 8,1 prosent i år. Det er mer enn tre ganger så mye som anslått lønnsvekst for yrkesaktive.

Én av to fikk penger fra Nav i fjor

Mer enn tre millioner personer fikk penger fra Nav i fjor. Nav betalte ut en million kroner hvert minutt, og hver innbygger mottok i gjennomsnitt 93.100 kroner i løpet av fjoråret.

Sterk nedgang i innvandring på grunn av koronapandemien

I alt 24.400 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i 2020, 14.000 færre enn året før. Det var også svakere vekst i personer med flyktningbakgrunn.

Snart blir det meldeplikt om vold mot eldre på institusjon

Stortinget har vedtatt at det skal innføres meldeplikt for helsepersonell når det er grunn til å tro at eldre blir utsatt for vold og overgrep.

LO er skuffet over trygdeoppgjøret

Staten tilbyr pensjonistene 3,58 prosent årsvekst i løpende alderspensjon i årets trygdeoppgjør. Kravet var 3,83 prosent. – Svært skuffende, mener LO.

YS forventer at Stortinget skroter kontantstøtten

Det er på tide at kontantstøtten henvises til historiens skraphaug, mener Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Ungdomsorganisasjoner sliter fortsatt med medlemsfrafall

I løpet av pandemiåret 2020 mistet norske barne- og ungdomsorganisasjoner 50.000 medlemmer, og frafallet fortsetter i år. Regjeringen sier nei til krisemidler.

Dansker får kjøpt flest Big Mac for minstepensjonen

Nordmenn får mest netto utbetalt i minstepensjon i Norden, regnet i kroner og øre, men danske minstepensjonister har større kjøpekraft, viser Big Mac-indeksen.

Skilte slipper karantenehotell for samvær med barn, men ikke gifte

Skilte foreldre kan slippe inn i Norge for samvær med barna uten å oppholde seg på karantenehotell, men ikke gifte. Tvilsomme regler, mener Advokatforeningen.

Høyesterett behandler gjenåpnet Nav-sak i storkammer

Høyesterett behandler den gjenåpnede Nav-pilotsaken i storkammer. Setteriksadvokaten har varslet påstand om frifinnelse.

Fellesorganisasjonen– Fortsatt en lang vei å gå

– Et steg i riktig retning, men fremdeles en lang vei å gå, mener Fellesorganisasjonen (FO) om regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen utvider rett til sykepenger og AAP

Som følge av koronapandemien vil regjeringen forlenge og utvide regler for sykepenger, omsorgspenger, arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogrammet.

Sp mener Stortinget har gjort et ulovlig vedtak om sykepenger

Stortinget har i et ferskt lovvedtak igjen fastslått at mottakere av sykepenger må oppholde seg i Norge. Dette er i strid med EØS-reglene.

FrpNei til karensdag, ja til kontantstøtte

Fremskrittspartiets landsmøte sa nei til å innføre en karensdag ved sykdom. Landsmøtet stemte også ned et forslag om å avvikle kontantstøtten.

Derfor bok

Økonomisk og sosial ulikhet i Norge– Erna Solberg bagatelliserer ulikhetene

– Inntektsulikhetene har ikke økt så mye i Norge som i mange andre land, men de 1 prosent rikeste drar fra også her, sier Knut Halvorsen som sammen med Steinar Stjernø har skrevet en bok om økonomisk og sosial ulikhet i Norge.

TrygdeskandalenSetteriksadvokaten vil påstå full frifinnelse fra 1994 i Høyesterett

Setteriksadvokaten vil nedlegge påstand om frifinnelse i Nav-saken som skal behandles i Høyesterett, etter Efta-domstolens avgjørelse, skriver Rett24.

Forskning

Du blir ikke lykkeligere av å få barn

Du får ikke bedre livskvalitet av å få barn. Heller ikke i alderdommen. Det viser forskning fra OsloMet.

Nav ber folk ta kontakt om de tror de er berørt av feilbehandling

Nav-sjefen ber folk som tror de er berørt av feilbehandling i sammenheng med Nav-saken om å ta kontakt.

Tommelen ned for forslag om utvidete åpningstider på Nav-kontorene

Senterpartiet får bare SV med seg på et forslag om at de lokale Nav-kontorene skal ha samme åpningstider som rådhusene.

Efta-domstolenIkke lov å stanse arbeidsavklaringspenger til personer som reiste utenlands

Efta-domstolen mener Norge heller ikke før 2012 kunne begrense utbetaling av arbeidsavklaringspenger (AAP) til personer som reiste til et annet EØS-land.

– Uakseptabel lang saksbehandlingstid i Nav og Trygderetten

Behandlingstiden på klagesaker har økt i Nav og Trygderetten. Lang saksbehandlingstid er en stor belastning for dem som er avhengige av velferdsytelser, fastslår riksrevisor Per-Kristian Foss.

Annonse
Annonse
Annonse