Annonse
SENIOR-DEBATT: På frokostmøtet om seniorer deltok blant andre (f.v.) sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO, direktør Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk og divisjonsdirektør Ingjerd Birkelund i Experis, Manpower Group. Foto: Øivind Fjeldstad
Leder
Leder

Er seniorer en dyr og dårlig merkevare?

HAR DU TENKT over at du er en merkevare? Hvis ikke, bør du gjøre det før det er for sent. For det å satse på deg selv som merkevare kan være avgjørende for om du som senior skal lykkes på arbeidsmarkedet, skal vi tro divisjonsdirektør Ingjerd Birkelund i Experis, Manpower Group.

Birkelund var en av paneldeltakerne da Tankesmien Agenda og Senter for seniorpolitikk inviterte til frokostmøte på Kulturhuset i Oslo i forrige uke. Tema for møtet var: «Kan eldre være en ressurs for både arbeids- og samfunnsliv?»

DET SKAL GODT gjøres å finne noen som vil svare nei på det spørsmålet, så det var ingen spenning knyttet til hva innlederne på frokostmøtet ville svare. Derimot var det interessant å merke seg hva de mente var avgjørende for at seniorer kunne stå i arbeid lengst mulig.

Det var også interessant å merke seg hva de ikke snakket om.

BIRKELUND FRA EXPERIS presenterte fire megatrender i dagens arbeidsliv og fortalte at «individualisering» var en av dem.

– Også voksne medarbeidere er individer og vi må tenke mer individorientert, fastslo Birkelund. Hun anbefalte seniorer å skape en personlig merkevare.

– Man må tilpasse CV-en og merkevaren til jobben man søker på. Man må tilpasse seg til tilbud og etterspørsel, sa hun.

Hvorfor skal man da ansette en 55-åring, når man kan få to 27-åringer til samme kostnad?

PÅ FROKOSTMØTET PRESENTERTE rådgiver Axel Fjeldavli i Agenda et notat fra tankesmia om hva som skal til for at arbeidstakere kan være attraktive hele livet. Og han var spesielt opptatt av at eldre arbeidstakere er for dyre.

Ifølge Agenda må det bli mindre lønnsforskjeller mellom yngre og eldre arbeidstakere hvis seniorer skal kunne konkurrere med dem som er yngre.

«Store lønnsforskjeller kan redusere de eldstes attraktivitet», ifølge Agenda-notatet, som er utarbeidet med økonomisk støtte og faglig bidrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Tankesmia går langt i å advare om at seniorer priser seg ut av arbeidsmarkedet.

Agenda har intervjuet ledere i ulike bransjer og refererer flere ganger til følgende utsagn fra en leder innen teknologi og logistikk.

«Hvorfor skal man da ansette en 55-åring, når man kan få to 27-åringer til samme kostnad?»

AGENDA OPPGIR SIN plassering i det politiske landskapet til «sentrum-venstre». Tankesmia har tette bånd til fagbevegelsen og har Landsorganisasjonen i Norge (LO) som en av eierne. Men Agenda-rådgiver Fjeldavli møtte motbør fra sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO i synet på at høy lønn hos seniorer er et problem.

– Vi må heller satse på små lønnsforskjeller generelt, sa Bjørnstad på frokostmøtet.

Det er ikke sånn at lønnen vokser til himmelen og at du tjener veldig mye når du er 65 år.

HELLER IKKE DIREKTØR Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk sluttet seg til Agendas syn på høytlønte seniorer som et problem.

– Det er nok en myte at seniorer er så dyre. Det er ikke sånn at lønnen vokser til himmelen og at du tjener veldig mye når du er 65 år, sa Østerud.

Bortsett fra en smule uenighet på dette punktet, var møtet om senior og arbeid preget av fred og fordragelighet. Alle mente at kompetanse var viktig og alle syntes å være enige om at seniorer har mye å bidra med.

Det ingen snakket om var problemet ved at eldre arbeidstakere i en del tilfeller er de første som må gå når bedrifter skal slanke virksomheten. Ingen tok opp det paradoksale i at politikerne snakker seg varme om at eldre må stå i jobb lenger, og samtidig har store norske bedrifter systematisk har kvittet seg med eldre arbeidstakere i forbindelse med nedbemanninger.

MAN SKULLE TRO at en tankesmie med tette bånd til fagbevegelsen skulle være opptatt av jobbsikkerheten til seniorer. Men problemet med at seniorer får kollektivt reisepass ved nedbemanninger er ikke nevnt i Agendas notat om seniorer.

Det kan være nærliggende å tenke at denne unnlatelsen henger sammen med at Agenda har utarbeidet notatet om seniorer med faglig hjelp fra NHO, ikke LO. NHO valgte selv å bruke alder som kriterium og blinke ut medarbeidere over 60 år da de skulle nedbemanne for tre siden, så organisasjonen er neppe spesielt interessert å rette søkelyset mot dette temaet.

– POLITIKKEN MÅ TA utgangspunkt i seniorer som en ressurs, sa Agenda-rådgiver Fjeldavli på frokostmøtet på Kulturhuset.

Det lyder fint. Men hvis du er 62 år og får sparken på grunn av alderen, eller «får tilbud om sluttpakke» som det gjerne heter, er det åpenbart at ikke alle betrakter deg som en ressurs. I Telenor har ansatte fått tilbud om sluttpakke allerede når de er 58 år.

– Yngre ledere vet ikke hva seniorer kan. De kjenner ikke kompetansen til sine medarbeidere, sa Kari Østerud på frokostmøtet.

Har hun rett, er kanskje ledernes holdninger og manglende kunnskap enn større barriere for seniorer i arbeidslivet enn at seniorene ikke har passet på å utvikle seg som merkevare.

Annonse
Annonse
Annonse