Annonse
Foto: Øivind Fjeldstad
Synspunkt

Nav svarer Lederne: – Lokale behov er styrende

I sitt innlegg «– Feil prioritering å legge ned tiltaksplasser» uttrykker nestleder Liv Spjeld By i Lederne sin bekymring over reduksjon i antall plasser på arbeidsmarkedstiltaket arbeidsforberedende trening i Nordland.

Arbeidsmarkedstiltak er viktige virkemidler i en aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Nav har en rekke tiltak og virkemidler som kan forhindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet, og gi de som trenger støtte for å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

Nav er opptatt av å kunne gi et godt tilbud til personer med et stort bistandsbehov, og i dette arbeidet er arbeidsmarkedstiltak, herunder tiltaket arbeidsforberedende trening, viktige virkemidler.

Så langt i år har Nav hatt et noe høyere aktivitetsnivå for arbeidsforberedende trening på landsbasis enn i 2018. Det er imidlertid slik at Nav Fylkene setter sammen sin portefølje av ulike tiltak på bakgrunn av en analyse av brukernes og arbeidsmarkedets behov lokalt og regionalt.

Det vil derfor over tid kunne være behov for å justere tiltaksporteføljen i ulike fylker.

Av Jan Erik Grundtjernlien, seksjonssjef i Nav

Les også: Nav Nordland: Kutter 69 tiltaksplasser

Annonse
Annonse
Annonse