Annonse
INGEN «SÅKALT» SAK: Denne høsten har den såkalte Nav-saken gjort at mange stiller spørsmål ved tilliten til det offentlige, sa Solberg i nyttårstalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix
Leder
Leder

Nav-skandalen er ikke en «såkalt» sak

TRYGDESKANDALEN VAR BLANT sakene som vakte størst oppsikt i året som gikk. Det slo ned som en bombe at mange har havnet i fengsel og at tusener har fått urettmessige krav om å betale tilbake trygdeytelser fordi Nav har hatt en praksis som er i strid med EUs trygderegler.

Skandalens omfang gjør at det ikke er overraskende at den ble et tema i nyttårstalen til statsminister Erna Solberg. Litt overraskende var imidlertid måten hun omtalte skandalen på.

– Denne høsten har den såkalte Nav-saken gjort at mange stiller spørsmål ved tilliten til det offentlige, sa Solberg i talen.

I ordet «såkalte» ligger et forbehold som det ikke er grunn til å ta.

DET VAR IKKE et godt ordvalg.

I ordet «såkalte» ligger et forbehold som det ikke er grunn til å ta. Det er allmenn enighet, også blant politikere, om at Nav-saken er ikke bare en sak, det er en skandale.

– Jeg har fra første dag omtalt dette som en skandale. Det står jeg ved, fastslo arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i begynnelsen av november.

Erna Solberg erkjente selv like før jul at Nav-saken fortjener å bli betegnet som en skandale.

AT STATSMINISTEREN VEGRER seg for å bruke ordet skandale når hun tar opp saken i sin tale til det norske folk og i stedet snakker om «den såkalte Nav-saken», er derfor litt overraskende.

Det var imidlertid prisverdig at hun i talen kom med en klar beklagelse:

«På vegne av regjeringen, vil jeg beklage overfor de som er rammet. Vi gjør nå alt vi kan for å rette opp i uretten som er begått. Saken skal granskes grundig, for å lære av den. Vi må unngå at noe slikt skjer igjen», sa Solberg.

Statsministeren får en mulighet til å bidra til granskingen av skandalen når hun i neste uke skal møte i den åpne høringen om saken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Der må hun regne med å få tøffe spørsmål om hva hun har visst om saken, og om hun har gjort det hun burde og kunne for å få satt en stopper for skandalen.

Høyre har varslet at de vil rette spesielt søkelys på Arbeiderpartiets ansvar for trygdeskandalen.

ERNA SOLBERG OG Anniken Hauglie er ikke de eneste som må svare for seg i høringen på Stortinget. Også to tidligere arbeidsministre fra Arbeiderpartiet, Hanne Bjurstrøm og Anniken Huitfeldt, må forklare seg. Det samme må Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Gahr Støre var utenriksminister da EUs nye trygderegler ble del av norsk lov i 2012. Bjurstrøm var arbeidsminister fram til september det året, da Huitfeldt overtok jobben.

HØYRE HAR VARSLET at de vil rette spesielt søkelys på Arbeiderpartiets ansvar for trygdeskandalen. Høyrepolitiker Svein Harberg, som er nestleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, har overfor NTB fastslått at han i høringen særlig vil ta for seg det som skjedde ved innføringen av EUs trygderegler i 2012.

– Det som er forunderlig, er at feiltolkningen kunne skje av flere departementer og innføres uten at noen fanget det opp. Hvordan kunne alle glippe i innføringen? Det er mitt viktigste spørsmål, sier Harberg.

Uttalelsen er et varsel om at høringen kan bli en seanse der det blir en politisk dragkamp om å plassere ansvar og skyld hos andre enn en selv. En slik dragkamp har vi allerede sett i saken. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har ved flere anledninger forsøkt å plassere ansvar hos Nav, mens Nav på sin side har påpekt mangelen på klare styringssignaler fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Det er bred enighet om at trygdeskandalen har rokket ved tilliten til politikere og offentlig forvaltning.

PLASSERING AV ANSVAR er en naturlig del av granskingen av trygdeskandalen. Det vil imidlertid være uheldig om høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen blir preget av et partipolitisk spill der det viktigste blir å skyve ansvaret over på andre.

Både Erna Solberg og Anniken Hauglie har varslet at alle steiner skal snus i denne saken. Det bør også være utgangspunktet for politikerne fra de ulike partiene i kontroll- og konstitusjonskomiteen. De må vise vilje til å snu også de steinene der det kan skjule seg ting som være ubehagelige for deres eget parti.

DET ER BRED enighet om at trygdeskandalen har rokket ved tilliten til politikere og offentlig forvaltning.

– Fremover må vi jobbe hardt for å gjøre oss fortjent til den tilliten på ny, sa Erna Solberg i sin nyttårstale.

En gransking der viljen til å komme til bunns i saken ikke overskygges av politisk spill, vil være et viktig bidrag til å gjenopprette denne tilliten.

Annonse
Annonse
Annonse