Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad / NTB.
Synspunkt
Synspunkt

Alvorlige mangler i utviklingshemmedes rettssikkerhet

Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

SYNSPUNKT | «Vi kan ikke la Tolga-saken skje på nytt», skrev jeg i en kronikk i VG nylig. I over et år har ansatte i ombudet jobbet med å se på situasjonen til utviklingshemmede under frivillig vergemål.

Resultatet har blitt en rapport med overraskende og nedslående innhold, og tegner et bilde av et hverdagsliv som for mange er nærmest blottet for både selvbestemmelse, rettssikkerhet og verdighet. 

En overgang fra vergemål til beslutningsstøtte var blant temaene under vår årskonferanse om utviklingshemmedes menneskerettigheter. En rekke aktører gjestet konferansen for å belyse problemstillingen med ny forskning, og samtalene gjorde sterkt inntrykk.

Frihet til å ta egne valg er noe de aller fleste tar for gitt. Når vi er i gang med en full gjenåpning av samfunnet etter pandemien, er det mange som fortsatt strever med en permanent begrensning av friheten. Rapportene som ble lagt frem under konferansen, finnes på våre hjemmesider. LDO vil fortsette arbeidet med utviklingshemmedes rettigheter inn i den nye stortingsperioden. 

Dette arbeidet vil fortsette uten meg som øverste leder. Nå er ombudsperioden over etter seks år, og jeg starter i en ny jobb som dommer og nestleder i Arbeidsretten. Det har vært en utrolig spennende tid i en krevende rolle som dekker mange og overlappende grunnlag. Ombudstiden ble for øvrig avsluttet med en pandemi, en periode der antall henvendelser til veiledningstjenesten økte betraktelig.

Jeg har særlig vært opptatt av områdene som ikke får mye oppmerksomhet

I disse årene har ombudet jobbet med å løfte viktige områder. Jeg har særlig vært opptatt av områdene som ikke får mye oppmerksomhet. Dette skyldes ofte at noen som utsettes for diskriminering er lite synlige, har få ressurser eller har lav posisjon i samfunnet.

Derfor har situasjonen for kvinner i fengsel, og vold og overgrep mot samiske kvinner, vært spesielt viktige temaer for meg. Det samme gjelder religionens plass i det norske samfunnet. Det er alvorlig når vi som samfunn ikke verdsetter religionsfriheten, og når norske arbeidsgivere mener at det teller negativt i en jobbsøkerprosess å ha bakgrunn fra arbeid i et trossamfunn. 

Et tema jeg håper det neste ombudet vil arbeide videre med, er situasjonen for gutter og menn i Norge. Utviklingen her blir fra flere hold beskrevet som en «tikkende bombe», knyttet til temaer som marginalisering, utenforskap, selvmord og utagerende handlinger.

Underveis har jeg og mine kolleger møtt både støtte og uenighet. Jeg vil takke alle samarbeidspartnere, med- og motdebattanter for innsatsen i denne perioden. 

Dette synspunktet ble først publisert i LDO's nyhetsbrev.

Annonse
Annonse
Annonse