Annonse
Nærmere én av seks nordmenn lever med nedsatt syn eller kan ikke se i det hele tatt. Her testes simulering av rødgrønn fargesvakhet. Foto: Jannicke Johansen
Synspunkt
Synspunkt

Innovasjon: Verden slik den ser ut for svaksynte

Jannicke Johansen er høyskolelektor ved Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, Høyskolen Kristiania.

SYNSPUNKT. Norges Blindeforbund anslår at om lag 16% av innbyggerne i Norge er svaksynte eller blinde. Det betyr at nærmere én av seks nordmenn må leve med nedsatt syn eller ikke kan se i det hele tatt når de for eksempel skal handle varer og tjenester.

Hvordan kan vi forbedre kjøpsopplevelsen til denne gruppen? Hvordan skal vi sikre at de som i fremtiden skal designe våre kjøpsopplevelser er seg bevisst dette ansvaret? Dette er sentrale spørsmål i skjæringspunktet mellom varehandel, universell utforming og synshemminger som får økt betydning i takt med en økende eldre befolkning.

Jeg er svært opptatt av å ta visjonen om deltakelse og tilgjengelighet for alle inn i undervisningen av morgendagens designere. Jeg ønsker å bidra til å forme en utdanning for å fremme likestilling og verdsetting av mangfold i samfunnet.

Viser hvordan verden ser ut

På Høyskolen Kristiania leder jeg forskningsprosjektet VR synssimulator, som tar mål av seg å øke kompetansen om universell utforming blant studenter i høyere utdanning.

Ved hjelp av VR synssimulator ønsker vi å gi å gi synsfriske designstudenter innblikk og forståelse i synshemmedes utfordringer i butikk situasjoner. Hovedfokuset i prosjektet er å skape simuleringer og scenarioer på hvordan synsinntrykk kan oppfattes av mennesker med nedsatt syn i fysiske butikker.

Simuleringene ved hjelp av VR synssimulatoren kan øke forståelsen til studentene omkring synsproblematikk blant mennesker med nedsatt syn. De overordnede verdiene i prosjektet er å skape inkludering og likestilling i handleopplevelsen. Relasjonen mellom det digitale verktøyet og omgivelsene er vesentlig i dette prosjektet.

Synssimulator for designstudenter

Norges Blindeforbund har tidligere utformet en app (Synssimulatoren) for å gi synsfriske mennesker et innblikk i synshemmedes hverdag, og dermed bidra til økt forståelse utfordringene som folk med nedsatt syn opplever.  

Prosjektet VR synssimulator skal videreutvikle ideen fra Norges blindeforbund til en løsning som kan brukes i undervisningen på universiteter og høyskoler i designstudier som tar for seg universell utforming.

Virtuell virkelighet i sanntid

Gjennom VR synssimulator ønsker vi å skape en større og mer altoppslukende følelse (immersive experience) for brukerne enn dagens løsning. VR synssimulator skiller seg fra Blindeforbundets synssimulator ved å ta i bruk en løsning som gir virtuell virkelighet i sanntid (VR).

Prosjektet er utviklet som en app, som kan brukes i sammenheng med enkle VR hodetelefoner og studentenes egne mobiler. På den måten vil alle studenter kunne få ta del i opplevelsen uansett hvor de er.

Fordelen med denne løsningen fremfor den mer tradisjonelle løsningen med ulike former for synshemmede briller, er tilgjengeligheten og fleksibiliteten ved bruk av en app. Studentene vil kunne teste ut ulike synsforstyrrelser både i offentlig og private rom med egne mobiler, og samtidig få en altoppslukende følelse ved bruk av VR teknologi.

Gjennom prosjektet vil vi blant annet simulere fenomenet rødgrønn fargesvakhet. Blindeforbundet anslår at opptil 8 % av alle menn er såkalt fargeblinde. Derfor vil utforskningen av rødgrønn fargesvakhet være et interessant område å utvikle i appen.

Til nytte for varehandel og forbrukere

VR synssimulator kan brukes på flere områder enn i undervisning. Den vil også være nyttig for både varehandel og forbruker.

Norsk varehandel er den tredje største næringen i Norge, med en årlig verdiskapning på 261 milliarder kroner, ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Skal varehandelen vokse og overleve i et moderne marked, må fremtidens butikker ha design, bruker- og handleopplevelser i fokus. I denne sammenheng er universell utforming essensielt for mennesker med nedsatt syn.

 

Referanser:

Denne formidlingsartikkelen presenterer «VR synssimulator», som er et pågående forskningsprosjekt innen pedagogisk og didaktisk innovasjon ved Høyskolen Kristiania. Prosjektet skal bidra til å øke designstudenters kompetanse om universell utforming.

Artikkelen er også publisert i Kunnskap Kristiania, som er Høyskolen Kristianias digitale kunnskapsmagasin (www.kristiania.no/kunnskap). 

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse
Annonse

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse