Annonse
TILSTEDEVÆRELSE: Etter koronapandemien vil tilstedeværelse være den beste vaksinen for personer med psykiske helseproblemer, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Foto: SDI Productions/iStock
Synspunkt

Pandemien kan få store konsekvenser for psykisk syke

Hanne Bjurstrøm er likestillings- og diskrimineringsombud

SYNSPUNKT. Med ankomsten av korona-vaksinene har vi fått troen på at vi er inne i pandemiens siste fase. Mens mange er en fysisk vaksinasjon unna en normalisert tilværelse, er situasjonen en annen for dem med alvorlige psykiske problemer.

MENNESKER SOM HAR kjent mest på hvordan pandemien har preget psyken, har også opplevd at pandemien har «stjålet» helsevesenets ressurser, personell og tid til å behandle de psykiske plagene. Helseminister Bent Høie bekrefter at det har vært flere omfattende saker i psykisk helsevern med barn og unge, med lengre opphold på akuttenhetene.

Psykisk helse kan nemlig ikke nedprioritereres.

Også i voksenpsykiatrien er tilstanden alvorlig, der VG nylig meldte om at 29.000 avtaler ble utsatt eller avlyst da sykehusene økte korona-beredskapen i fjor.

ÉN AV MANGE lærdommer fra pandemien er at digitale møter fungerer som nødløsning på jobb. En annen er at samme møteform ikke kan erstatte alle fysiske konsultasjoner i helsevesenet.

Psykisk helse kan nemlig ikke nedprioritereres, selv om det har vært mest vanlig å se etter fysiske symptomer det siste året.

I budsjetthøringene i oktober ba Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) om mer målrettede tildelinger for at helseforetakene skal prioritere psykisk helsevern, samt økt oppfølging av pasienter som skrives ut fra døgnbehandling. Dette behovet har ikke minsket.

DEN ENESTE FORDELEN med at barn og unge er lengre på akuttenhet, er at helsevesenet får bedre tid til å forstå hva som kan gjøres.

Den kunnskapen må brukes til å styrke tilbudet også etter at pandemien er over. Da vil tilstedeværelse være den beste vaksinen.

Annonse
Annonse
Annonse