Annonse

Alderspensjon

Dette gjør at seniorene holder ut lenger i arbeidslivet

En ny rapport fra AFI viser at interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø er særlig viktig for eldre arbeidstakere.

Eldrebølgen gir kraftig utgiftsvekst i folketrygden

Utgiftene til folketrygden er ventet å øke med 94 milliarder kroner fra 2019 til 2030, en økning på 19 prosent. Flere eldre og sterk vekst i medisinutgifter er hovedårsaker til økningen.

Synspunkt

Alderspensjon – en slags borgerlønn?

Debatten om borgerlønn er tilbake på den politiske agendaen. Hva kan erfaringene med tidligpensjon lære oss om hvordan et system med borgerlønn vil fungere?

Nær dobling av utbetalt alderspensjon til andre nordiske land

Antallet personer som får alderspensjon fra Norge, men er bosatt i andre nordiske land har nær doblet seg, ifølge nye tall fra Nav.

Pensjonister med høy utdanning jobber mest

Mange alderspensjonister kombinerer pensjon med arbeid. Det gjelder særlig menn med høy utdanning.

NavTrygdeutgiftene vil øke med 94 milliarder mot 2030

En ny prognose viser at trygdeutgiftene vil gå kraftig opp de neste ti årene. Hovedårsaken er at det blir flere og eldre pensjonister med alderspensjon.

SV ber regjeringen droppe pensjonskutt for uføre

Under trontaledebatten i Stortinget torsdag vil SV legge fram et forslag om at regjeringen skal opprettholde skjermingstillegget til uføre pensjonister.

Økt trygdeeksport til alderspensjonister

Tallet på alderspensjonister i utlandet har økt med 73 prosent på ti år. Utbetalingene til denne gruppen har økt med flere milliarder kroner i denne perioden.

AFPFlere får mer i alderspensjon med AFP

I mars 2019 mottok 76 300 alderspensjonister også avtalefestet pensjon. Antallet er mer enn doblet de siste fem årene.

Menn får fortsatt mer i alderspensjon enn kvinner

Kvinner får mer utbetalt i alderspensjon enn tidligere, men menn får likevel i gjennomsnitt over en firedel mer i pensjon enn kvinner, viser nye tall fra Nav.

Høyere inntektsnivå blant eldre, men stor forskjell på mann og kvinne

Hver fjerde kvinne og halvparten av alle menn mellom 62 og 67 år med yrkesinntekt mottok også alderspensjon fra folketrygden.

Færre alderspensjonister blant innvandrere

For innvandrere er det mindre vanlig å motta alderspensjon fra folketrygden enn i befolkningen ellers. Minst vanlig er det blant innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Dagens 18-åringer kan måtte jobbe til de er 74 år

Er du født i 2000 eller senere? Da kan det hende du må jobbe til du er over 74 år for å få utbetalt den samme pensjonen som dagens pensjonister.

Betydelig lavere alderspensjon ved tidlig uttak

– Fare for at en del vil angre, sier seksjonssjef i Nav.

Tidlig alderspensjonMest utbredt blant menn

Halvparten av 66 år gamle menn mottok tidlig alderpensjon i 2015. Bare 20 prosent av kvinnene i samme aldersgruppe mottok det samme.

Annonse
Annonse
Annonse