Annonse

arbeidsforberedende trening

Nav Trøndelag får kritikk for kutt i arbeidsmarkedstiltak

Reaksjonene er sterke på at Nav Trøndelag har kuttet i et tiltak beregnet på jobbsøkere som står langt unna arbeidslivet. Ordførere i sju Trøndelag-kommuner har protestert mot kuttet.

Arbeidsmarkedstiltak får flere over i jobb eller utdanning

Flere enn noen gang kommer i jobb eller utdanning etter å ha deltatt på tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT), viser ferske tall.

Advarer mot å sette Nav-tiltak ut på anbud

Regjeringen vurderer å sette Nav-tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT) ut på anbud. Det vil gi et dårligere tilbud til dem som står langt fra arbeidslivet, frykter tiltaksbedrifter.

ArbeidsmarkedstiltakUtfordrende omlegging til digital oppfølging

Overgang til digital oppfølging under koronapandemien har vært utfordrende for deltakere på arbeidsmarkedstiltak med psykiske helseplager, språkproblemer eller svake tekniske ferdigheter.

Follo FuturaBlant landets beste på arbeidsinkludering

På landsbasis kommer bare fire av ti over i arbeid og utdanning etter å ha deltatt på tiltaket arbeidsforberedende trening. Follo Futura får to av tre over i arbeid og utdanning.

Personvern begrenser Navs oppfølging av deltakere på arbeidsmarkedstiltak

I Vestfold og Telemark sjekker Nav status for deltakere i arbeidsmarkedstiltaket AFT seks måneder etter tiltaksslutt. I andre fylker sier Nav at personvern gjør slik oppfølging umulig. Nav sentralt vil ikke styre hvordan fylkene løser dette.

Arbeidsforberedende trening (AFT)– Rull ut modellen fra Vestfold og Telemark i hele landet

Langt flere kommer i jobb gjennom tiltaket arbeidsforberedende trening i Vestfold og Telemark enn i andre fylker. Hele landet bør gjøre som Vestfold og Telemark, mener bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering.

Sprikende resultater for Navs største arbeidsmarkedstiltak

I Vestfold og Telemark kommer halvparten over i arbeid og utdanning. I Troms og Finnmark gjelder det bare tre av ti. Resultatene spriker for Nav-tiltaket arbeidsforberedende trening.

ASVLMangelfull krisepakke for tiltaksleverandører til Nav

Regjeringen har lansert en ny kompensasjonsordning for arrangører av arbeidsmarkedstiltak som er rammet av koronakrisen. Ordningen er etterlengtet, men ikke god nok, mener bransjeorganisasjonen ASVL.

NHO-forening– Nav-tiltak utenfor anbudssystemet må styrkes

Når anbud på Nav-tiltak gir et dårligere tilbud til de svakeste, må det satses mer på andre tiltak for dem som står langt unna arbeidslivet, mener bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering i NHO.

Synspunkt

«Flere i arbeid med et positivt menneskesyn»

«Trolig ville flere komme i jobb dersom de som skal inkluderes ble møtt med den samme entusiasmen som de som skal inkludere.»

Synspunkt

Lederne– Feil prioritering å legge ned tiltaksplasser

Det er et paradoks at man reduserer antall tiltaksplasser for dem som står langt unna arbeidslivet, mener Lederne.

Synspunkt

Nav svarer Lederne: – Lokale behov er styrende

Navs portefølje av tiltak i fylkene er basert på en analyse av behovene lokalt og regionalt, skriver seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i Nav i dette innlegget.

BudsjettforliketGlede over økt satsing på å få folk i jobb

Kristelig Folkeparti har fått til en økning på 500 tiltaksplasser for folk som står langt fra arbeidslivet. Meget gledelig, sier direktør Dag Sandvik i bransjeorganisasjonen ASVL.

Annonse
Annonse
Annonse