Annonse

arbeidsinkludering

Nav og Ikea skal samarbeide om å få innvandrere i jobb

I forrige uke undertegnet Nav og Ikea en avtale om et nasjonalt løft for å få flere flyktninger og innvandrere ut i lønnet arbeid.

Jobbklar blir største leverandør av to Nav-tiltak i Agder

Den nye arbeidsinkluderingsbedriften Jobbklar blir størst på arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) i Agder.

Unge på tokt for en ny start

Unge som står i fare for å havne i en utenfor arbeidslivet reiser på motivasjonstur med seilskipet Christian Radich i begynnelsen av september.

Arbeidsgivere er skeptiske til unge med psykiske helseproblemer

Er du ung og har hull i CV-en på grunn av psykiske helseproblemer, vil de fleste arbeidsgivere vegre seg mot å innkalle deg til jobbintervju, viser undersøkelse. Arbeidsgivere trenger mer kunnskap, mener forsker.

Etterlyser politisk søkelys på arbeidsinkludering

Det er overraskende at arbeidsinkludering ikke er høyere oppe på den politiske agendaen, mener direktør i arbeidsinkluderingsbedrift.

Samlokalisering skal gi bedre tjenester til jobbsøkere

Nav Vestfold og Telemark skal samlokalisere ulike tjenester med andre aktører for å bedre kunne hjelpe arbeidssøkere med lave kvalifikasjoner inn i arbeidslivet.

Synspunkt

Pakkeforløp kan få flere psykisk utviklingshemmede i jobb

Arbeidsledigheten for personer med psykisk utviklingshemming er skyhøy. Arbeid & Inkludering i NHO foreslår derfor et pakkeforløp for å bidra til at gruppen skal finne sin plass i arbeidslivet.

Oslo kommuneVil ansette flere utviklingshemmede

En ny avtale mellom Oslo kommune og organisasjonen Helt Med skal sikre en betydelig økning i kommunale arbeidsplasser for utviklingshemmede.

Tøffere arbeidsmarkedPersoner med hull i CV-en risikerer å tape

Et tøffere arbeidsmarked kan føre til at personer med hull i CV-en taper i konkurransen om jobbene. Tettere samarbeid med bedriftene er medisinen, mener tiltaksarrangør.

Flere med hull i CV-en fikk jobb i mars enn normalt

Koronakrise og økt arbeidsledighet til tross: Flere med hull i CV-en fikk jobb i mars i år enn i samme måned i fjor, viser tall fra norske arbeidsinkluderingsbedrifter.

Tiltaksleverandører til Nav etterlyser krisepakke

Arbeidsinkluderingsbedrifter med store inntektstap faller utenfor kompensasjonsordningen Stortinget har vedtatt. Nå frykter de at tilrettelagte jobber for sårbare grupper kan gå tapt.

Mens Norge har stengt ned, får Fretex folk ut i jobb

Fretex fortsetter å formidle folk ut i arbeid selv om mye av Norge er stengt ned på grunn av koronaepidemien. – Det er fortsatt behov for arbeidskraft, konstaterer daglig leder Dag Atle Meinich-Bache i Fretex Jobb og Oppfølging.

Synspunkt

Nav-ledereKoronakrisen kan gjøre oss bedre til å inkludere

Norge har gått inn i en kollektiv «lock down» med store negative konsekvenser, men koronakrisen kan bidra til at vi blir bedre på inkludering i arbeidslivet, mener Nav-ledere i Innlandet.

Vaskeriansatte på Nav-tiltak i førstelinja mot koronasmitte

Medarbeidere på varig tilrettelagt arbeid (VTA) betalt av Nav og kommunen spiller en nøkkelrolle når selskapet Menova sørger for at sykehjem får rent tøy, blant annet smittevernsfrakker.

Koronakrisen rammer deltakere på Nav-tiltak

Arbeidsinkluderingsbedrifter og jobbsøkere på tiltak rammes av kampen mot koronasmitte. Nav har gitt beskjed om at deltakere på en rekke arbeidsmarkedstiltak må holde seg hjemme.

Mer dialog ga inkluderings­suksess

Tett samarbeid mellom Nav-veileder og bedriftsmentorer gir bedre inkludering på arbeidsplassen. Slikt samarbeid fikk to av tre i jobb, viser forsøksprosjekt.

Helt MedFår pris for å få utviklingshemmede ut i jobb

Stiftelsen Helt Med er tildelt Sosiologforeningens praksispris for sitt arbeid med å få utviklingshemmede ut i ordinært arbeidsliv.

UndersøkelseManglende tilrettelegging gjør at blinde slutter i jobben

Én av tre blinde og svaksynte får så dårlig tilrettelegging gjennom jobb at de slutter eller vurderer å gjøre det, viser en ny undersøkelse.

Chris KlemmetvoldHar hjulpet tidligere rusavhengige med å kutte Nav-strengen

Chris Klemmetvold har bevist at det er mulig å skape en livskraftig bedrift der de ansatte har rusbakgrunn. Nå er han klar for å overlate ledelsen av Medarbeiderne til andre.

ArbeidsinkluderingToyota-modell fikk flere i jobb

Tre norske arbeidsinkluderingsbedrifter har sett helt til Japan og bilfabrikken Toyota for å effektivisere inkludering av mennesker med særlige utfordringer i arbeidslivet.

Fretex– Anbud på Nav-tiltak hever kvaliteten

Norges største leverandør av arbeidsmarkedstiltak mener anbudsutsetting har hevet kvaliteten på tilbudene de leverer til Nav. Og de tror ikke på bruk av praksisplass.

Bilpleie med plass til folk med hull i CV-en

Bilimportøren Møller har etablert et eget selskap kun for å drive med arbeidsinkludering. – Det handler ikke bare om det samfunnsansvaret vi har, det er også lønnsomt, sier eierne.

Velferdkonferansen– Ingen skal gå ut på dato

– Vi vil sørge for at ingen går ut på dato, sa statssekretær Guro Angell Gimse i sitt åpningsinnlegg på Velferdkonferansen 2019. Gimse stilte i stedet for arbeidsminister Anniken Hauglie, som meldte avbud i siste liten.

Arbeidsinkludering - raskt inn og raskt ut igjen

Mye gjøres for å få personer med nedsatt arbeidsevne ut i jobb, men lite for å sikre at de blir i jobben. Det er tema for et innlegg av forsker Øystein Spjelkavik på Velferdkonferansen 2019.

Forskning

Vi kan få flere personer med utviklingshemming i jobb

Personer med utviklingshemming deltar i stadig mindre grad i ordinært arbeidsliv. Ny forskning viser at en velkjent metode kan hjelpe flere ut i jobb.

Tiltaksleverandøren Fønix lærer av utlandet

Tiltaksaktøren Fønix sender ansatte til utlandet for å se hva jobbspesialistene der driver med. Det tjener de blant annet på i anbudskonkurransene til Nav.

Støre presset Solberg på inkluderingsdugnaden

Regjeringen kommer med fagre ord om å få flere inn i arbeidslivet, men inkluderingsdugnaden holder ikke mål, mener Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Vilje til å rekruttere unge med psykiske helseproblemer

Få arbeidsgivere har ansatte unge med psykiske helseproblemer, men inkluderingsviljen er stor, ifølge ny studie.

Avtale om inkluderende rekruttering i IKT-bransjen

Arbeid & Inkludering og IKT-Norge har inngått avtale om en felles satsing på å få flere i jobb. – Vi håper avtalen skal åpne dører i lokale IKT-bedrifter, sier spesialrådgiver Ingeborg Malterud.

Nav NordlandKutter 69 tiltaksplasser

69 tiltaksplasser forsvinner i Nordland i løpet av de neste årene. – Man nullstiller jobbmulighetene for de som står lengst fra arbeidslivet, advarer tiltaksbedriften Bodø Industri.

Ny Nav-tjeneste skal forenkle inkludering

Nav utvikler en ny tjeneste som skal gjøre det enklere for arbeidsgivere og arbeidstakere med behov for tilrettelegging å finne hverandre.

Nav satser lite på utdanning for å få unge i jobb

Nav bruker i liten grad utdanning som arbeidsinkluderingstiltak for unge brukere, til tross for at det har vært et tydeligere uttalt politisk mål siden 2017.

Flere med rusproblemer kommer i jobb

Flere og flere med rusproblemer kommer i aktivitet og får jobb i det ordinære arbeidslivet. Det viser status for opptrappingsplanen for rusfeltet.

Arbeidsinkludering– Uheldig konkurranse om arbeidsgiverne

Innsatsen for å få flere i jobb svekkes av at Nav og arbeidsinkluderingsbedriftene konkurrerer om arbeidsgiverne, ifølge ny rapport.

Studie av arbeidsinkluderingFlest i jobb der oppfølgingen var minst

Overgangen til arbeid var størst der deltakerne fikk minst direkte oppfølging, viser en sammenligning mellom seks arbeidsrettede tiltak.

Ny rapportAktivitetsplikt fungerer godt

En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser at aktivitetsplikt fungerer bra, men også at det forutsetter at Nav klarer å tilby meningsfulle aktiviteter.

Psykolog– Vi overvurderer folk vi hjelper ut i arbeid

Det legges for mye vekt på å få folk ut i jobb og for lite på å få dem til å bli der, mener psykolog Arne Svendsrud. Han vil ha større satsing på å bygge karrierekompetanse hos folk i tiltak.

Strid om kommunenes inkluderingsansvar

KS avviser at kommunene bør ha et spesielt ansvar for å skaffe arbeid til funksjonshemmede. Fordomsfullt og ambisjonsløst, mener generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

VelferdbloggenRaskt inn – fort ut

Arbeidsinkludering handler i dag for mye om på få folk i jobb, og mindre om hvordan de skal beholde den.

– Ordinært arbeid er ikke løsningen for alle

Rådende tenkning er at arbeidsinkludering skal skje i ordinært arbeidsliv. Men man må ikke glemme dem som trenger varig tilrettelegging for å kunne stå i arbeid, advarer OPT-direktør Anne Kirsti Melhus.

SynspunktSexy sosial entreprenør eller døll vernet bedrift?

Oslo Produksjon & Tjenester gir arbeid til mennesker med behov for en varig tilrettelagt arbeidssituasjon. Vi er ikke en døll vernet bedrift; vi er en sosial entreprenør som løser en viktig samfunnsutfordring.

Arbeidsinkludering svikterRaskt inn – og raskt ut igjen

Mye gjøres for å få personer med nedsatt arbeidsevne ut i jobb, men lite for å sikre at de blir i jobben. Mange faller raskt ut av arbeidslivet igjen, påpeker forsker Øystein Spjelkavik.

Dansk servicesektor åpner dørene for arbeidsløse

Én av fem ansatte i servicesektoren i Danmark har mottatt offentlige velferdsytelser året før de ble ansatt.

Arbeidsinkludering– Vi må spille på lag med arbeidsgiverne

Arbeidsinkluderingsbedriftene har fått en ny rolle, men det er fremdeles behov for dem, mener inkluderings-direktør Kenneth Stien. Det viktigste er å spille på lag, sier han.

Synspunkt

DebattEr arbeid til alle løgn nummer én?

Alle er enige om at vi trenger flest mulig i arbeidslivet. Likevel holdes unge mennesker med funksjonsnedsettelser utenfor. Jobb til funksjonshemmede er løgn nummer én i arbeidslivet.

– Arbeidsinkluderings-bedriftene vil ikke forsvinne

– Tydelige krav fra Nav gjør oss bedre, sier markedskoordinator Jan Mario Martone i Spir Oslo. Arbeidsinkluderingsbedrifter gjør nødvendig og solid arbeid, sier forsker Terje Olsen.

Sosialt entreprenørskapGraver frem gullet i utsatt ungdom

Sosial entreprenør Bosse Litsheim i Jobbloop får utsatt ungdom i jobb og utdanning

Forskning

KronikkDerfor får ikke utviklingshemmede jobb

I dag har personer med utviklingshemming svært små sjanser for å få en jobb i vanlige virksomheter. Men det må ikke være slik, skriver arbeidslivsforsker Angelika Schafft.

ForskningsprosjektVil ha flere utviklingshemmede i vanlige jobber

Gjennom forskningsprosjektet «Veier mot målet» har utviklingshemmede Liss Svenkerud (39) fått drømmen sin oppfylt: Jobb hos Nille på Kolsås utenfor Oslo.

ArendalsukaMange debatter om arbeid og inkludering

Er du opptatt av velferd, arbeid og inkludering, har du gode muligheter til å få tilfredsstilt din interesse under Arendalsuka 13.-18. august.

InkluderingsdugnadNav og NHO inngår samarbeid

Fra januar 2019 blir NHOs inkluderingskonsept Ringer i Vannet en del av den statlige arbeidsformidlingen.

Flere uføre hvert år under Solberg, nå starter dugnaden

Hvert år siden Erna Solberg (H) overtok som statsminister har det blitt flere uføre her i landet. Nå skal inkluderingsdugnaden få flere i arbeid.

Solberg åpnet biepark som gir arbeid til vanskeligstilte

Statsminister Erna Solberg deltok mandag på åpningen av prosjektet bieparken i Oslo. Hensikten er å få vanskeligstilte inn i arbeidslivet.

Vekstbedriftene ønsker mer inkluderende kommuner

Kommunene kan bidra til å få flere med nedsatt arbeidsevne ut i arbeid ved å stille krav til dem de kjøper tjenester fra, mener bransjeorganisasjonen for vekstbedrifter, ASVL. Prosjektet «Inkluderende Kommune» skal få fart i sakene.

Mindre teori gir unge større muligheter

VelferdbloggenKan inkludering gjøres på dugnad?

OmdømmemålingStormberg er best på samfunnsansvar

Stormberg får toppskår på samfunnsansvar i ny omdømmemåling. – Jeg tror folk synes det er bra at det er samsvar mellom hva man sier og hva man gjør, sier Stormberg-sjef Steinar J. Olsen.

Stadig flere får jobb gjennom Fretex

1294 jobbsøkere kom ut i ordinært arbeid gjennom Fretex i fjor. Det er mer enn dobbelt så mange som året før, da antallet var 574.

Annonsørinnhold

Får 2 av 3 videre til jobb eller skole

I Aust-Agder har seks vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter blitt tiltrodd jobben med å gjøre arbeid mulig for flere. Det har gitt resultater.

Fra ord til handling

«Byåsen Men at Work»Integrering med nettverksbygging i fokus

«Byåsen Men at Work» er en gruppe innvandrermenn, som hjelper ­andre innvandrer­menn med å få seg jobb. Integreringsarbeidet deres er belønnet med Trondheim ­kommunes frivillighetspris 2017.

Annonse
Annonse
Annonse