Annonse

arbeidsinkludering

Kongens trontaleUtfordring å inkludere flere i arbeidslivet

Under trontalen i Stortinget talte kong Harald om utfordringene i arbeidslivet, og spesielt om at det trengs flere i arbeid i framtidens velferdsstat.

Valgseieren forplikter – flere må inviteres inn i arbeidslivet

Jobbgaranti for utviklingshemmede, flere tilrettelagte jobber og tiltaksplasser der folk bor. Det er saker bransjeorganisasjonen ASVL mener bør inn i en rødgrønn regjeringsplattform.

Synspunkt

Synspunkt– Vi trenger opplæringskontor med særlig kompetanse på lærekandidater

Baserer en seg kun på det ordinære arbeidslivet ville mange ungdommer stå uten mulighet til å bli lærekandidat, fastslår daglig leder Inger Marie Moi i OK Kompetanse Agder.

Synspunkt

SynspunktTrenger vi segregerte ordninger for lærekandidater?

De siste årene har det i hele landet vokst opp opplæringskontor spesielt for lærekandidater, drevet av arbeids- og inkluderingsbedrifter. Bidrar det til å støte lærekandidatene ut av ordinært arbeid?

Rekordmange gikk fra arbeidsmarkedstiltak til jobb i første halvår

Nesten 7.000 har kommet i jobb eller utdanning etter å ha vært på tiltak i arbeid- og inkluderingsbedrifter, viser ferske tall fra NHO. Det er ny rekord.

Velferdkonferansen 2021Få med deg årets store konferanse om velferd, arbeid og inkludering

Hvordan kan vi forhindre utenforskap og inkludere flere i arbeidslivet etter koronapandemien? Det er tema for Velferdkonferansen 2021. Nå kan du melde deg på for å delta fysisk eller digitalt.

Glansen falmer av bejublet metode for å få flere i jobb

For annen gang på kort tid kommer en studie som viser at den populære metoden supported employment (SE) ikke får flere varig ut i jobb en vanlig oppfølging fra Nav.

Synspunkt

LederKommune-Norge lager ris til egen bak

Når kommuner ikke tar ansvar for å inkludere unge i kommunale jobber, handler de i strid med sine egne langsiktige interesser.

Jom Phan tar over som toppsjef i JobLearn

Et av Norges største selskaper på arbeidsinkluderingsfeltet, JobLearn, har ansatt Jom Phan som ny administrerende direktør.

Individuell jobbstøtte har god effekt – spesielt for unge

Individuell jobbstøtte (IPS) får flere med psykiske lidelser ut i jobb enn vanlig, arbeidsrettet oppfølging. Effekten er særlig god for unge, lavt utdannede og personer med alvorlige psykiske lidelser, viser ny studie.

– Økt bruk av lønnstilskudd kan virke mot sin hensikt

Sysselsettingsutvalget vil satse mer på lønnstilskudd, men møter motbør. – Lønnstilskudd er ikke noen quick fix, advarer direktør Kenneth Stien i bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering.

2020 ble bedre enn ventet for arbeidsinkludering

10.000 personer kom i jobb eller utdanning fra arbeid- og inkluderingsbedrifter i 2020. Det er 2.000 færre enn i 2019, men bedre enn det NHO hadde fryktet.

Follo FuturaBlant landets beste på arbeidsinkludering

På landsbasis kommer bare fire av ti over i arbeid og utdanning etter å ha deltatt på tiltaket arbeidsforberedende trening. Follo Futura får to av tre over i arbeid og utdanning.

OsloMet og Nav forlenger samarbeidsavtale om arbeidsinkludering

Nav og OsloMet har samarbeidet i fem år om Kompetansesenter for arbeidsinkludering. Nå forlenges avtalen for to nye år.

Nav frøs samarbeidet i fjor, men nå tas XXL inn i varmen igjen

For et år siden brøt Nav samarbeidet med XXL om arbeidstrening etter avsløringer av kritikkverdige arbeidsforhold i sportskjeden. Nå tas samarbeidet opp igjen.

Arbeidsinkludering i koronatiden– Vi har opplevd en fantastisk stå på-vilje

– Vi har god erfaring med digital oppfølging der deltakerne har grunnleggende dataferdigheter samt grunnleggende norskferdigheter, forteller konsernsjef Hilde Britt Mellbye i Frisk Utvikling.

Arbeidsinkludering i koronatiden– Viktig å kunne møtes fysisk

Når du jobber etter en metode som bygger på tett personlig kontakt, er det ikke enkelt å erstatte fysiske møter med digital oppfølging, konstaterer Roy Erland Myrdal i Hadeland IPS.

Arbeidsinkludering i koronatiden– 12. mars skjønte vi at vi ville bli hardt rammet

– Det mest krevende i den første fasen var at deltakerne i varig tilrettelagt arbeid ble stengt ute fra jobb, sier direktør Per Olav Myrstad i arbeidsinkluderingsbedriften Astero.

Arbeidsinkludering i koronatiden– Mange jobbsøkere har fått et digitalt kompetanseløft

Koronapandemien har gjort det utfordrende å jobbe med arbeidsinkludering. En positiv effekt er at mange har fått styrket sine digitale ferdigheter, forteller Pauline Munch Brudal i Hapro Jobb og Karriere.

Nav og Ikea skal samarbeide om å få innvandrere i jobb

I forrige uke undertegnet Nav og Ikea en avtale om et nasjonalt løft for å få flere flyktninger og innvandrere ut i lønnet arbeid.

Jobbklar blir største leverandør av to Nav-tiltak i Agder

Den nye arbeidsinkluderingsbedriften Jobbklar blir størst på arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) i Agder.

Unge på tokt for en ny start

Unge som står i fare for å havne i en utenfor arbeidslivet reiser på motivasjonstur med seilskipet Christian Radich i begynnelsen av september.

Arbeidsgivere er skeptiske til unge med psykiske helseproblemer

Er du ung og har hull i CV-en på grunn av psykiske helseproblemer, vil de fleste arbeidsgivere vegre seg mot å innkalle deg til jobbintervju, viser undersøkelse. Arbeidsgivere trenger mer kunnskap, mener forsker.

Etterlyser politisk søkelys på arbeidsinkludering

Det er overraskende at arbeidsinkludering ikke er høyere oppe på den politiske agendaen, mener direktør i arbeidsinkluderingsbedrift.

Samlokalisering skal gi bedre tjenester til jobbsøkere

Nav Vestfold og Telemark skal samlokalisere ulike tjenester med andre aktører for å bedre kunne hjelpe arbeidssøkere med lave kvalifikasjoner inn i arbeidslivet.

Synspunkt

Pakkeforløp kan få flere psykisk utviklingshemmede i jobb

Arbeidsledigheten for personer med psykisk utviklingshemming er skyhøy. Arbeid & Inkludering i NHO foreslår derfor et pakkeforløp for å bidra til at gruppen skal finne sin plass i arbeidslivet.

Oslo kommuneVil ansette flere utviklingshemmede

En ny avtale mellom Oslo kommune og organisasjonen Helt Med skal sikre en betydelig økning i kommunale arbeidsplasser for utviklingshemmede.

Tøffere arbeidsmarkedPersoner med hull i CV-en risikerer å tape

Et tøffere arbeidsmarked kan føre til at personer med hull i CV-en taper i konkurransen om jobbene. Tettere samarbeid med bedriftene er medisinen, mener tiltaksarrangør.

Flere med hull i CV-en fikk jobb i mars enn normalt

Koronakrise og økt arbeidsledighet til tross: Flere med hull i CV-en fikk jobb i mars i år enn i samme måned i fjor, viser tall fra norske arbeidsinkluderingsbedrifter.

Tiltaksleverandører til Nav etterlyser krisepakke

Arbeidsinkluderingsbedrifter med store inntektstap faller utenfor kompensasjonsordningen Stortinget har vedtatt. Nå frykter de at tilrettelagte jobber for sårbare grupper kan gå tapt.

Mens Norge har stengt ned, får Fretex folk ut i jobb

Fretex fortsetter å formidle folk ut i arbeid selv om mye av Norge er stengt ned på grunn av koronaepidemien. – Det er fortsatt behov for arbeidskraft, konstaterer daglig leder Dag Atle Meinich-Bache i Fretex Jobb og Oppfølging.

Synspunkt

Nav-ledereKoronakrisen kan gjøre oss bedre til å inkludere

Norge har gått inn i en kollektiv «lock down» med store negative konsekvenser, men koronakrisen kan bidra til at vi blir bedre på inkludering i arbeidslivet, mener Nav-ledere i Innlandet.

Vaskeriansatte på Nav-tiltak i førstelinja mot koronasmitte

Medarbeidere på varig tilrettelagt arbeid (VTA) betalt av Nav og kommunen spiller en nøkkelrolle når selskapet Menova sørger for at sykehjem får rent tøy, blant annet smittevernsfrakker.

Koronakrisen rammer deltakere på Nav-tiltak

Arbeidsinkluderingsbedrifter og jobbsøkere på tiltak rammes av kampen mot koronasmitte. Nav har gitt beskjed om at deltakere på en rekke arbeidsmarkedstiltak må holde seg hjemme.

Mer dialog ga inkluderings­suksess

Tett samarbeid mellom Nav-veileder og bedriftsmentorer gir bedre inkludering på arbeidsplassen. Slikt samarbeid fikk to av tre i jobb, viser forsøksprosjekt.

Helt MedFår pris for å få utviklingshemmede ut i jobb

Stiftelsen Helt Med er tildelt Sosiologforeningens praksispris for sitt arbeid med å få utviklingshemmede ut i ordinært arbeidsliv.

UndersøkelseManglende tilrettelegging gjør at blinde slutter i jobben

Én av tre blinde og svaksynte får så dårlig tilrettelegging gjennom jobb at de slutter eller vurderer å gjøre det, viser en ny undersøkelse.

Chris KlemmetvoldHar hjulpet tidligere rusavhengige med å kutte Nav-strengen

Chris Klemmetvold har bevist at det er mulig å skape en livskraftig bedrift der de ansatte har rusbakgrunn. Nå er han klar for å overlate ledelsen av Medarbeiderne til andre.

ArbeidsinkluderingToyota-modell fikk flere i jobb

Tre norske arbeidsinkluderingsbedrifter har sett helt til Japan og bilfabrikken Toyota for å effektivisere inkludering av mennesker med særlige utfordringer i arbeidslivet.

Fretex– Anbud på Nav-tiltak hever kvaliteten

Norges største leverandør av arbeidsmarkedstiltak mener anbudsutsetting har hevet kvaliteten på tilbudene de leverer til Nav. Og de tror ikke på bruk av praksisplass.

Bilpleie med plass til folk med hull i CV-en

Bilimportøren Møller har etablert et eget selskap kun for å drive med arbeidsinkludering. – Det handler ikke bare om det samfunnsansvaret vi har, det er også lønnsomt, sier eierne.

Velferdkonferansen– Ingen skal gå ut på dato

– Vi vil sørge for at ingen går ut på dato, sa statssekretær Guro Angell Gimse i sitt åpningsinnlegg på Velferdkonferansen 2019. Gimse stilte i stedet for arbeidsminister Anniken Hauglie, som meldte avbud i siste liten.

Arbeidsinkludering - raskt inn og raskt ut igjen

Mye gjøres for å få personer med nedsatt arbeidsevne ut i jobb, men lite for å sikre at de blir i jobben. Det er tema for et innlegg av forsker Øystein Spjelkavik på Velferdkonferansen 2019.

Forskning

Vi kan få flere personer med utviklingshemming i jobb

Personer med utviklingshemming deltar i stadig mindre grad i ordinært arbeidsliv. Ny forskning viser at en velkjent metode kan hjelpe flere ut i jobb.

Tiltaksleverandøren Fønix lærer av utlandet

Tiltaksaktøren Fønix sender ansatte til utlandet for å se hva jobbspesialistene der driver med. Det tjener de blant annet på i anbudskonkurransene til Nav.

Støre presset Solberg på inkluderingsdugnaden

Regjeringen kommer med fagre ord om å få flere inn i arbeidslivet, men inkluderingsdugnaden holder ikke mål, mener Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Vilje til å rekruttere unge med psykiske helseproblemer

Få arbeidsgivere har ansatte unge med psykiske helseproblemer, men inkluderingsviljen er stor, ifølge ny studie.

Avtale om inkluderende rekruttering i IKT-bransjen

Arbeid & Inkludering og IKT-Norge har inngått avtale om en felles satsing på å få flere i jobb. – Vi håper avtalen skal åpne dører i lokale IKT-bedrifter, sier spesialrådgiver Ingeborg Malterud.

Nav NordlandKutter 69 tiltaksplasser

69 tiltaksplasser forsvinner i Nordland i løpet av de neste årene. – Man nullstiller jobbmulighetene for de som står lengst fra arbeidslivet, advarer tiltaksbedriften Bodø Industri.

Ny Nav-tjeneste skal forenkle inkludering

Nav utvikler en ny tjeneste som skal gjøre det enklere for arbeidsgivere og arbeidstakere med behov for tilrettelegging å finne hverandre.

Nav satser lite på utdanning for å få unge i jobb

Nav bruker i liten grad utdanning som arbeidsinkluderingstiltak for unge brukere, til tross for at det har vært et tydeligere uttalt politisk mål siden 2017.

Flere med rusproblemer kommer i jobb

Flere og flere med rusproblemer kommer i aktivitet og får jobb i det ordinære arbeidslivet. Det viser status for opptrappingsplanen for rusfeltet.

Arbeidsinkludering– Uheldig konkurranse om arbeidsgiverne

Innsatsen for å få flere i jobb svekkes av at Nav og arbeidsinkluderingsbedriftene konkurrerer om arbeidsgiverne, ifølge ny rapport.

Studie av arbeidsinkluderingFlest i jobb der oppfølgingen var minst

Overgangen til arbeid var størst der deltakerne fikk minst direkte oppfølging, viser en sammenligning mellom seks arbeidsrettede tiltak.

Ny rapportAktivitetsplikt fungerer godt

En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser at aktivitetsplikt fungerer bra, men også at det forutsetter at Nav klarer å tilby meningsfulle aktiviteter.

Psykolog– Vi overvurderer folk vi hjelper ut i arbeid

Det legges for mye vekt på å få folk ut i jobb og for lite på å få dem til å bli der, mener psykolog Arne Svendsrud. Han vil ha større satsing på å bygge karrierekompetanse hos folk i tiltak.

Strid om kommunenes inkluderingsansvar

KS avviser at kommunene bør ha et spesielt ansvar for å skaffe arbeid til funksjonshemmede. Fordomsfullt og ambisjonsløst, mener generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

VelferdbloggenRaskt inn – fort ut

Arbeidsinkludering handler i dag for mye om på få folk i jobb, og mindre om hvordan de skal beholde den.

– Ordinært arbeid er ikke løsningen for alle

Rådende tenkning er at arbeidsinkludering skal skje i ordinært arbeidsliv. Men man må ikke glemme dem som trenger varig tilrettelegging for å kunne stå i arbeid, advarer OPT-direktør Anne Kirsti Melhus.

SynspunktSexy sosial entreprenør eller døll vernet bedrift?

Oslo Produksjon & Tjenester gir arbeid til mennesker med behov for en varig tilrettelagt arbeidssituasjon. Vi er ikke en døll vernet bedrift; vi er en sosial entreprenør som løser en viktig samfunnsutfordring.

Annonse
Annonse
Annonse