Annonse

arbeidsledige

DanmarkStatsministeren vil skjerpe kravene til arbeidsledige

Den danske statsministeren Mette Frederiksen vil stanse utbetaling av dagpenger til arbeidsledige som sier nei til jobber de blir tilbudt.

Permitterte og arbeidsledige får skreddersydde utdanningstilbud

Regjeringen bruker over 81 millioner kroner til nye kurs og utdanningstilbud for permitterte, ledige, unge uten mye arbeidserfaring og nyutdannede.

Fretex skal hjelpe nyutdannede å knekke jobbkoden

Fretex er Norges største arbeidsinkluderingsbedrift. Nå vil selskapet bruke sin erfaring til å hjelpe nyutdannede med å få innpass i et koronarammet arbeidsliv.

Langtidsledige går glipp av feriepenger

En teknisk feil som Nav ikke klarer å rette opp før sommeren, gjør at langtidsledige ikke har rett på feriepenger, mens andre får både dag- og feriepenger.

Arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere sliter mest økonomisk

Står du utenfor arbeidslivet er sannsynligheten for at du har betalingsproblemer fem ganger så stor som om du er i jobb.

Permitterte og arbeidsledige får hjelp til å ta fagbrev

88 kurs rundt om i landet får til sammen 23 millioner kroner for å hjelpe voksne med å ta fagbrev.

6500 flere arbeidssøkere i februar– Skyldes permitteringer på Østlandet

– Hele økningen i antallet arbeidssøkere den siste måneden har kommet i Viken, Vestland og Oslo, og må ses i sammenheng med smitteutbruddene vi har hatt i disse områdene, sier Nav-sjefen.

Frp vil likevel sikre arbeidsledige feriepenger

Folk som har vært permittert og mottatt dagpenger, bør få feriepenger både i sommer og neste sommer, mener Frp. Men Ap, SV og Rødt vil ha en permanent ordning.

En milliard ekstra til arbeidsledige og permitterte

Ekstrabevilgningen skal gå til flere tiltaksplasser, styrking av ungdomsinnsatsen, ekstra kompetansetiltak og opprusting av Nav.

8100 flere arbeidssøkere i januarStørst økning i arbeidsledigheten blant de yngste

– Smitteverntiltakene i starten av januar har hatt en stor betydning, noe som viser seg ved at permitterte utgjør en stor andel av de nyregistrerte arbeidssøkerne, sier Nav-sjefen.

Regjeringen vil forlenge maksperioden på dagpenger

– De som går ut dagpengeperioden i løpet av vinteren og våren vil fortsatt kunne ha store utfordringer med å finne arbeid, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen vil forlenge den forhøyede dagpengesatsen for permitterte og arbeidsledige til 1. juli.

– Smittesituasjonen og koronatiltakene gjør at arbeidsmarkedet sannsynligvis vil være vanskelig for mange en stund til, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Kompetanse Norge med nye grep for folk uten jobb

Personer med lavest utdanning har også oftere helseproblemer og faller ut av arbeidslivet. Denne gruppa er blant dem som er hardest rammet av koronakrisen.

Lav livskvalitet blant arbeidsledige og uføre

Arbeidsledige og uføre kommer dårligst ut i en ny undersøkelse om nordmenns livskvalitet.

TysklandAktivitetskrav førte til at arbeidsledige sluttet å søke på jobber

Skjerpede krav og sanksjoner gjorde at noen langtidsledige forsvant ut av arbeidsstyrken, viser studie fra Tyskland.

13.000 arbeidsledige og permitterte tilbys nettkurs

Med en prislapp på 85 millioner kroner skal 235 nettbaserte kurs tilbys ved 46 utdanningsinstitusjoner over hele landet, opplyser regjeringen.

Mer enn 400.000 registrert som arbeidssøkere hos Nav

Koronakrisen har sendt nye tusener inn i Nav-køen. I alt er 412.000 personer nå registrert som helt eller delvis arbeidsledige.

Arbeidsledigheten flater ut

Men den økte for ledere.

Stabil arbeidsledighet i 2019

Det har vært en liten økning i antallet arbeidsledige i desember, men på årsbasis har arbeidsledigheten vært relativt stabil.

Annonse
Annonse
Annonse