Annonse

arbeidslinja

arbeidslinja

Vil gjøre det vanskeligere å få uføretrygd

Det må bli vanskeligere å få uføretrygd, og lettere å stå i jobb, mener byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen. Feil, umoralsk og kunnskapsfiendtlig, skriver forsker Olav Elgvin på Twitter.

Synspunkt

KronikkDen tvetydige arbeidslinja

Arbeidslinja bygger på en forestilling om at arbeid er bedre enn lediggang, men det er ikke alltid tilfelle. Et liv i lediggang kan være bedre enn et liv i arbeid.

Synspunkt

«Når velferdsstaten Norge svikter»

Paradoksalt og ironisk nok kan det vise seg at EØS-reglene (av alle!) er det som tar vare på enkeltmenneskets rettigheter. Når velferdsstaten Norge svikter.

KronikkStigmatisering av den uproduktive borgeren

I dag stigmatiseres stoffmisbrukere ikke for sitt stoffmisbruk, men for å være arbeidsudyktige. De opplever å bli møtt med urealistiske forventninger om arbeidsevne.

Leder

LederGrenser for arbeid

Å omsette arbeidslinjas idealer i praksis viser seg ofte å være vanskeligere enn antatt. Ikke alle politiske reformer innfrir forventningene om å få flere i jobb.

Aktuell profilFrihetssøkeren

Det norske folk trenger et avbrekk fra arbeidslinja, mener forfatter Simen ­Tveitereid. Han tror en midlertidig stopp i lønnsvekst og kjøpekraft kan tvinge ­politikerne til å prioritere annerledes.

PremissleverandøreneHeidi Nordby Lunde: Fritenkeren

Heidi Nordby Lunde tør å snakke fritt. Selv etter at hun ble stortingspolitiker. Det betyr at hun også kan gå til angrep på partiets hellige ku, sykelønna, når det er nødvendig.

PremissleverandørenePer Olaf Lundteigen: Nydyrkeren

Per Olaf Lundteigen legger gjerne ferien til Transilvania, hvis det kan gi ham flere velbegrunnede argumenter mot fri arbeidsinnvandring.

PremissleverandøreneHadia Tajik: Arbeidsjernet

Hadia Tajik tror på arbeidets betydning for et meningsfylt liv. Hun jobber mye selv, men avviser at hun lider av flink pike-syndromet. – Å være flink pike er en gave, ikke et syndrom, sier hun.

Møt dem på VelferdkonferansenPremissleverandører i velferdspolitikken

En frittalende blogg-pioner fra Groruddalen i Oslo. En sta gårdbruker fra Vestfossen. En hardt arbeidende rogalending med foreldre fra Pakistan. Har de svaret på hvordan vi skal få hele folket i arbeid? Det kan du få vite på Velferdkonferansen 2018.

Annonse
Annonse
Annonse