Annonse

barn

Sykehus mangler døgnkompetanse for å avdekke vold mot barn

Utenfor vanlig arbeidstid har ikke norske sykehus kompetanse på plass til å sjekke røntgenbilder av barn. Det kan medføre at barn sendes hjem til mishandling.

BufdirSamvær med barna er i ferd med å bli bedre

Bufdir-direktør Mari Trommald mener det tidligere ble fastsatt for lite samvær i barnevernssaker om omsorgsplassering, men at dette er i ferd med å bli bedre.

Økende behandlingskø for psykisk syke barn

Psykisk syke barn må i snitt vente i 53 dager før de får hjelp, noen må vente opp mot 80 dager. Dette er sju dager mer enn for ett år siden.

Foreldre kan fortsatt gå på jobb når barna er koronasmittet

Om barna dine blir koronasmittet kan du fortsatt leve som normalt og gå på jobb, så lenge du er vaksinert og symptomfri.

Helseministeren snur om halloween-råd til barn

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa at snørrete barn ikke kunne gå halloween. Nå trekker hun tilbake rådet og beklager.

Barneombudet ber regjeringen styrke barns forbrukervern på nett

Barneombudet og Forbrukerrådet advarer mot en åpen dør for kommersielle aktører som går etter barn i markedsføringen. De ber den nye regjeringen ta grep.

Stor nedgang i antall tvangsplasserte barn

Barnevernet overtar omsorgen for stadig færre barn. Et tegn på at familier får tidligere hjelp, mener Bufdir-sjefen.

RiksrevisjonenForeldre får for lite hjelp til barn med funksjonsnedsettelse

Familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv, viser Riksrevisjonens nye undersøkelse.

FHI vil at flere unge skal laste ned Smittestopp-appen

Folkehelseinstituttet sender en SMS til 640.000 unge mellom 16 og 25 år der de minner om Smittestopp-appen. Årsaken er økende smitte i denne aldersgruppen.

Professor– Risikoen for smitte blant barn og unge er kraftig underkommunisert

Folkehelseinstituttet (FHI) har under pandemien vært tydelige på at barn og unge sjelden blir alvorlig syke av koronaviruset. Nå advarer professor.

Statsministeren jubler over at flere har laget barn

Nå lager nordmenn flere barn enn på lenge og fødselstallene stiger. Statsminister Erna Solberg (H) tror mange fant sitt «gylne øyeblikk» under pandemien.

Røde KorsMange barn gruer seg til skolestart

Røde Kors' samtaletilbud har mottatt flere henvendelser fra barn som gruer seg til skolestart.

Barn forteller om både gode og dårlige korona-følger

Barn og unge har slitt med en rekke ting under koronapandemien, men rapporterer også om mer nærhet og kvalitetstid i familien, ifølge en ny FHI-oversikt.

Har jeg rett til fri på barnets første skoledag?

Nå som sommeren går mot slutten er tusenvis av spente barn snart klar for å begynne i barnehagen eller på skolen.

UnicefStore ulikheter i kommunenes satsing på barn og unge

Det er store forskjeller i hvordan norske kommuner prioriterer tjenester for barn, ifølge Unicef. De mener at barn må prioriteres bedre i kommunebudsjettene.

Sju av ti foreldre vil vaksinere barna sine

Sju av ti foreldre med barn under 18 år sier de er villig til å la sine barn få koronavaksine, viser Opinions koronamonitor.

Røde Kors har hatt over 3.000 samtaler med barn og unge i sommer

Langt flere barn og unge enn normalt har tatt kontakt med Røde Kors' samtaletilbud i sommer. Hittil har hjelpetelefonen hatt over 3000 samtaler.

Synspunkt

Koronatiltak på bekostning av barn med funksjonsnedsettelser

Dårlig eller manglende skoletilbud, assistenter som ikke kom, ingen avlastning, helsetilbud som forsvant, masing og frustrasjon. Dette ble hverdagen for mange foreldre til funksjonshemmede barn og unge da samfunnet stengte ned.

Blå Kors tror pandemien kan ha forverret situasjonen for de alkoholavhengige

I fjor ble det registrert 386 alkoholutløste dødsfall i Norge. Blå Kors tror koronapandemien kan ha forverret situasjonen for de alkoholavhengige.

Mer psykiske lidelser blant barn i fattige familier

Barn av foreldre med de aller lavest inntektene har tre til fire ganger så høy sannsynlighet for å bli diagnostisert med psykiske lidelser, sammenliknet med barn av de aller rikeste foreldrene.

Stadig flere minoritetsbarn i Oslos barnehager

Andelen minoritetsbarn i Oslos barnehager øker kraftig. Fortsetter trenden, vil de passere andelen barn med norsk som morsmål innen få år.

FHI vurderer å vaksinere barn

Pfizer og Moderna tester koronavaksinen på barn ned til seks måneder. Barnelege Astrid Rojahn mener barn bør få vaksinen i Norge.

Forskning

Du blir ikke lykkeligere av å få barn

Du får ikke bedre livskvalitet av å få barn. Heller ikke i alderdommen. Det viser forskning fra OsloMet.

Familier med funksjonshemmede barn hardt rammet av korona-nedstenging

Nedstengingen av Norge etter koronautbruddet førte til store belastninger på familier som har barn med funksjonsnedsettelser, viser forskning fra OsloMet.

Sp-politiker vil diskutere premiering av dem som får flere enn to barn

Åslaug Sem-Jacobsen, familiepolitisk talsperson i Senterpartiet, vil diskutere om familier som får flere enn to barn skal belønnes økonomisk.

Minst ni barn med korona har fått intensivbehandling

Minst ni koronasmittede personer under 19 år har fått intensivbehandling på norske sykehus, skriver Bergens Tidende.

Antall barn i lavinntektsgrupper har økt med hele 70 prosent siden 2006

115.500 barn levde i lavinntektsfamilier i 2019, opp til 11,7 prosent. Fire av ti barn med innvandrerbakgrunn lever i relativ fattigdom.

Foreldre får rett til barnekoordinator

Familier som har barn med alvorlig sykdom eller nedsatt funksjonsevne, får nå rett til en egen koordinator som skal sørge for at tilbudene henger sammen.

Ropstad bekymret over økning i barnevoldssaker

I fjor startet politidistriktene etterforskning av 53 saker om alvorlig vold mot barn, 36 flere enn i 2019. Alvorlig, sier barne- og familieministeren.

Foreldrenes inntekt og utdanning avgjør barnas deltakelse i aktiviteter

Barns deltakelse i idrett og frivillige aktiviteter avgjøres av foreldrenes inntekt og utdanning. Nesten dobbelt så mange ressurssterke deltar, viser studie.

Redd BarnaDe sårbare barna er ikke bare et koronaproblem

Sårbare barn og unge er blitt løftet fram under pandemien. Men i årene i forkant ble situasjonen deres verre, mener Redd Barna, som håper satsingen varer.

Barn og unge slet mer psykisk i fjor enn året før

Barn og unge tok mer kontakt med psykiske helsetjenester i 2020 enn året før. Også voksne hadde flere konsultasjoner. Det viser nye tall fra Helsedirektoratet.

StudierMishandling av barn fanges ikke opp under pandemien

En rekke studier fra flere land viser at antall innrapporterte tilfeller av mishandling mot barn stupte under pandemien. Det bekymrer forskerne.

Bufdir-sjefRødt nivå i skolen vil ramme sårbare barn

Hasteinnføringen av rødt nivå på alle ungdoms- og videregående skoler var overraskende og strider mot faglige råd, mener Bufdir-leder Mari Trommald.

Utvalg vil nekte skilte foreldre å flytte langt av gårde med barn

En forelder med delt foreldreansvar skal kunne nektes å flytte til en annen del av landet om den andre forelderen sier nei, mener Barnelovutvalget.

Én av ti barn og unge gruer seg til jul

Økt alkoholbruk, psykiske utfordringer, dårlig råd og konflikter i familien er hovedårsaker til at mange barn og unge gruer seg til jul.

Store forskjeller i hvordan kommunene prioriterer barn

Hvor du bor, er svært avgjørende for hvor mye penger kommunen bruker på dine barn. Barnas andel av kommunebudsjettet varierer mellom 18 til 47 prosent.

BarneombudetUholdbar ventetid på psykisk helsehjelp til barn og unge

Hvert år mottar 56 000 barn og unge helsehjelp i psykisk helsevern. Men hva slags hjelp de får, avhenger av hvor de bor, viser en ny rapport fra Barneombudet.

Styrket innsats for barn og unges psykiske helse

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bli mer tilgjengelig digitalt, og helsehjelpen til unge med sammensatte behov og til barn i barnevernet skal styrkes, lover regjeringen.

Koronakrisen gjør ferien vanskelig for mange familier

Halvparten av norske barnefamilier med lav inntekt opplever at koronasituasjonen gjør det vanskelig å gi barna en god sommerferie, viser ny undersøkelse.

Dårligere psykisk helse blant barn i Europa

Europeiske barn mellom 11 og 15 år er i økende grad rammet av psykiske problemer viser en WHO-studie gjennomført i 45 land.

SV reagerer på at regjeringen holdt igjen koronarapport om barn

Regjeringen ventet ni dager med å offentliggjøre en rapport som viser at overdrevne smitteverntiltak har rammet sårbare barn. SV reagerer kraftig.

Barneombudet kritiserer manglende åpenhet om tiltak for utsatte barn

Barneombudet reagerer på at regjeringen ikke vil offentliggjøre hvilke tiltak de setter inn for utsatte barn før de er vedtatt. Nå vurderer hun å kreve innsyn.

Foreldre skal ikke få kikke i barnas psykologjournal

Foreldre skal ikke lenger få kikke i journalene til barn som går til psykolog eller psykiater. Et flertall i helsekomiteen vil sikre barnas privatliv.

Robot hjelper barn med å unngå sosial isolasjon

Barn og unge med langtidssykdom kan ha stor nytte av en kommunikasjonsrobot for å opprettholde kontakten med skolen og klassemiljøet, viser forskningsrapport.

RapportOverdrevne koronatiltak har rammet sårbare barn

Barn og unge lider av at mange offentlige tilbud har hatt strengere koronatiltak enn det helsemyndighetene har anbefalt, viser en rapport til regjeringen.

Raja gir grønt lys til fritidsaktiviteter for barn

Fritidsaktiviteter for barn og unge kan starte opp igjen, så lenge barna holder smittereglene. Nå jobbes det for å gi organisasjonene gode råd om hvordan.

HelsedirektørenHold helsetjenester til barn og ungdom åpne

Det er ikke riktig å sette helsesykepleiere til å bekjempe korona i stedet for å hjelpe barn og unge nå, lyder den klare beskjeden fra helsedirektøren.

Astmaforbund mener for mange barn fortsatt kan få hjemmeskole

Barn med astma regnes blant dem som fortsatt skal ha hjemmeundervisning når skolene delvis åpner igjen. Norges Astma- og Allergiforbund reagerer på dette.

Unge skal få bedre psykisk helsehjelp

Et nytt digitalt hjelpemiddel for helsetjenester skal gi unge med psykiske lidelser bedre utredning og behandling.

111.000 barn vokser opp i familier med lavinntekt

Stadig flere barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Siden 2006 har det blitt 43.000 flere barn i slike husholdninger.

Motvillige menn får skylden for lave fødselstall

Fødselstallene faller og en forklaring kan være at mange menn ikke har lyst på flere barn.

Halvparten av barn og unge får tannregulering

Helsemyndighetene har hittil lagt til grunn at 30 til 40 prosent av barn og unge får tannregulering, men andelen ligger i virkeligheten på rundt 50 prosent.

Flere tusen barn rammet av utvisningssaker mot omsorgspersoner

De siste fem årene har flere enn 2.500 barn i Norge opplevd at det har blitt satt i verk utvisningssak mot en eller flere omsorgspersoner.

Norsk studiePopulære barn mindre utsatt for infeksjoner

Norske forskere har funnet en sammenheng mellom popularitet blant jevnaldrende og hvor ofte barn får infeksjoner, som forkjølelse og betennelser.

ForskningÅ spise fisk tidlig i livet kan forebygge astma

Ny forskning viser at det å spise fisk fra tidlig alder av kan motvirke sykdommer som astma.

Forskning

Norge må tilpasse seg lavere fødselstall

All statistikk tyder på at statsministerens bønn om flere barn ikke vil føre frem. Det kan det blir flere konflikter av.

Desember-barn får oftere ytelser fra Nav

Barn født i desember mottar oftere langvarige helseytelser fra Nav enn barn født i januar, viser en ny analyse.

Norge blant landene med best familiepolitikk

Sverige, Norge og Island er de landene i Europa som har den mest familievennlige politikken, ifølge UNICEF.

Foreldre med alvorlig funksjonssvikt har ansvar for flere tusen barn

2.118 norske barn får daglig omsorg fra en forelder med alvorlig funksjonssvikt på grunn av rus eller psykiske helseproblemer.

Annonse
Annonse
Annonse