Annonse

barnefattigdom

JoinAdgangskort til opplevelser for barn i familier med dårlig råd

Besøk i Dyreparken i Kristiansand eller Bø Sommerland. Kino eller teater. Fotballkamp eller svømmehall. Det er blant opplevelsene barn i lavinntektsfamilier får tilgang til gjennom Opplevelseskortet Join.

Økende barnefattigdom blant innvandrere

Siden 2013 har barn med innvandrerbakgrunn utgjort over halvparten av alle barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt, viser ny rapport.

Kirkens Bymisjon– Urovekkende økning i antall barn som lever i fattigdom

115.0000 barn i Norge vokser opp i fattigdom, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Antall barn i lavinntektsgrupper har økt med hele 70 prosent siden 2006

115.500 barn levde i lavinntektsfamilier i 2019, opp til 11,7 prosent. Fire av ti barn med innvandrerbakgrunn lever i relativ fattigdom.

Barnefattigdom øker i flertallet av norske kommuner

110.800 barn vokste opp i en familie med vedvarende lavinntekt i 2018. Det var 5.300 flere enn året før.

Ny strategi skal demme opp for barnefattigdom

Med en ny strategi håper regjeringen å gi barn i familier med lav inntekt en bedre hverdag og hindre at fattigdom går i arv.

RødtVil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom

Rødt vil prioritere kamp mot familiefattigdom i sitt alternative budsjett. Totalt vil partiet bruke 5,3 milliarder kroner på ulike tiltak.

Nav vurderte kutt i støtte til fattige barn i Stavanger

Nav i Stavanger vurderte kutt i støtte til fattige barn, kommer det fram i et internt notat. Notatet har vært i bruk ved flere Nav-kontorer i kommunen.

Barnefattigdommen fortsetter å øke

Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er mer enn tredoblet siden 2001, ifølge nye tall fra Bufdir.

Opposisjonen ber regjeringen vedgå ulikhetsproblem

Regjeringen må erkjenne at ulikhetene i Norge øker, at dette er et problem og komme med konkrete forslag til løsninger, krever opposisjonen.

Siv JensenInnvandring er hovedårsaken til barnefattigdom

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier innvandringen er hovedårsaken til barnefattigdom og anklager venstresiden for snillisme. Hun refses av venstrepartiene.

Støre lover grep mot barnefattigdom

Ap-leder Jonas Gahr Støre varsler et oppvekstpolitisk manifest fra Arbeiderpartiet. Arbeidslinjen er ikke hele svaret, sier han.

Mottakere fornøyde med tilskudd mot barnefattigdom

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom blir vurdert som svært nyttig av dem som mottar midler, selv om bare halvparten er helt enig i at den lykkes.

Annonse
Annonse
Annonse