Annonse

Barnehager

Synspunkt

Et forsvar for private barnehager

Offentlig finansierte barnehager med regulert makspris er god anvendelse av markedet. Vi bevarer både likhet og mangfold i barnehagetilbudet.

Kommunene fratas det økonomiske tilsynet med private barnehager

Utdanningsdirektoratet overtar det økonomiske tilsynet med private barnehager fra nyttår. I dag ligger oppgaven hos kommunene.

Melby– Regjeringen burde prioritere barnehageplasser før kontantstøttekutt

Venstre-leder Guri Melby mener det er riktig av regjeringen å kutte i kontantstøtten, men ikke før alle barn har lik rett til barnehageplass.

Fire barnehagekjeder eier hver tredje private barnehageplass

De fire største barnehagekjedene tar over stadig mer av markedet. I 2013 eide de en femdel av de private barnehageplassene. I 2019 var andelen nesten én av tre.

Stadig flere minoritetsbarn i Oslos barnehager

Andelen minoritetsbarn i Oslos barnehager øker kraftig. Fortsetter trenden, vil de passere andelen barn med norsk som morsmål innen få år.

Flere ett-åringer går i barnehage

Antall barn i norske barnehager går stadig nedover. Men det blir flere ett-åringer i barnehagene.

Ni prosent av barna var i barnehagen under nedstengningen i mars

Da barnehagene stengte ned i mars på grunn av pandemien, var fremdeles ni prosent av barna til stede i barnehagene.

Seniorbølge i barnehagene

I løpet av ti år er antall barnehageansatte over 50 år nesten fordoblet. Men mye kan gjøres for å hindre at seniorene slutter, viser ny rapport.

Etter koronautbruddetMange barnehageansatte pålagt renholdsoppgaver

Etter koronavirusutbruddet har to av tre barnehageansatte i Oslo gjort renholdsoppgaver, ifølge undersøkelse blant Fagforbundets medlemmer i oppvekstsektoren.

RapportÉn av seks private barnehager leide av nærstående selskaper

474 private barnehager betalte husleie til det som betegnes som nærstående selskaper i 2018. Det utgjør én av seks private barnehager.

Ni av ti foreldre er fornøyd med barnehagen

De fleste foreldre er svært eller ganske fornøyd med trivselen og tryggheten i barnehagen, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Ny undersøkelseKontantstøtte mest brukt av vårbarn på vent

En fersk analyse viser klar sammenheng mellom bruk av kontantstøtte og tilgang til barnehageplass. Hvilken måned et barn er født i, har også betydning.

Ap i OsloVil ha makspris på barnehagemat

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo reagerer på store prisforskjeller på barnehagemat. Det bør være en makspris, sier han til Klassekampen.

Gode barnehager beskytter mot psykiske helseplager

Gratis kjernetid i barnehagen for lavinntektsfamilier eller gratis barnehage for alle er viktige tiltak for å fremme psykiske helse, ifølge professor emeritus Arne Holte.

Ap vil ha slutt på at fond kjøper barnehager

Arbeiderpartiet sier de vil sette en stopper for at store oppkjøpsfond overtar norske barnehager.

DebattBarnehager i velferdsmiks

Private barnehager svarer allerede på utfordringene som redaktør Øivind Fjeldstad peker på i sin kommentar om private velferdsleverandører.

AUF med forslag om profittforbud for barnehager

AUF er bekymret for at kommersielle krefter utnytter barnehagesektoren og har Fagforbundet med seg på flere forslag for å stanse utviklingen.

91,8 prosent av barna i Norge har barnehageplass

I dag har 91,8 prosent av alle barn i alderen ett til fem år her i landet plass i barnehage. Det er en økning fra 91,2 prosent på samme tid i fjor.

Revisorer godkjente feil bruk av barnehage-millioner

Tilsyn har avslørt at revisorer har godkjent barnehageregnskap som inkluderte utgifter til privat husleie og bil og spabesøk for flere millioner.

Strid i Arbeiderpartiet om gratis barnehage

Arbeiderpartiets oppvekstutvalg sier nei, men flere av partiets lokal- og fylkeslag vil ha gratis barnehage for alle. Det vil koste nesten 12 milliarder kroner.

Oslo-byråd vil stramme inn tilskuddene til private barnehager

Inga Marte Thorkildsen (SV) sier private barnehager får høye tilskudd som ikke står i forhold til utgiftene og vil gjøre private barnehager «mindre lukrative».

Oslo har krevd tilbake millioner fra barnehager

Seks barnehager må betale tilbake 4,5 millioner kroner de har fått i tilskudd, krever oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo.

Hver femte foreldre opplever barnehagebemanning som «ikke tilfredsstillende»

Analyser viser derimot at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom foreldrenes rapporterte opplevelse av bemanning og faktisk bemanningssituasjon i barnehagen.

Kommersielle barnehager får tilskudd til utgifter de ikke har

I kommersielle barnehager utgjorde pensjonsutgiftene fra 2009 til 2013 bare 3,6 prosent av lønnsutgiftene, til tross for store pensjonstilskudd, viser rapport.

Flere barnehager har gitt flere mødre i arbeid

Barnehageutbyggingen på 2000-tallet har ført at flere mødre har kommet ut i arbeid, viser ny forskning.

Flere barn får gratis kjernetid i barnehagen

Fra 1. august får ytterligere 6.600 barn rett til gratis kjernetid i norske barnehagen.

Annonse
Annonse
Annonse