Annonse

barneombudet

Barneombudet ber regjeringen styrke barns forbrukervern på nett

Barneombudet og Forbrukerrådet advarer mot en åpen dør for kommersielle aktører som går etter barn i markedsføringen. De ber den nye regjeringen ta grep.

Barneombudet mener dystre påstander fra helsemyndigheter skaper frykt

Helsedirektøren estimerte at tusenvis av barn kunne bli koronainnlagt. Slike estimater bidrar til å skape frykt blant barn, mener barneombudet.

Hvert femte barn avvises i psykiatrien

Hvert femte barn eller ungdom som henvises til barne- og ungdomspsykiatrien blir avvist, viser tall fra Helsedirektoratet.

BarneombudetIngen så hvordan summen av tiltak rammet barn og unge

For mange barn og unge vil følgene av pandemien følge dem gjennom livet, frykter koronakommisjonen. Barneombudet mener regjeringen må følge opp.

Barneombudet ber kommunene se koronatrøtte barns behov

Barneombud Inga Bejer Engh sier nye smitteverntiltak rammer barn og unge stadig tyngre og ber kommunene ikke være strengere enn absolutt nødvendig.

Barneombudet er bekymret for sårbare barn ved mer hjemmekontor

Barneombud Inga Bejer Engh mener de som jobber med sårbare barn, ikke kan ha hjemmekontor, og hun etterlyser beredskapsplaner for disse sektorene.

BarneombudetUholdbar ventetid på psykisk helsehjelp til barn og unge

Hvert år mottar 56 000 barn og unge helsehjelp i psykisk helsevern. Men hva slags hjelp de får, avhenger av hvor de bor, viser en ny rapport fra Barneombudet.

Barneombudet kritiserer manglende åpenhet om tiltak for utsatte barn

Barneombudet reagerer på at regjeringen ikke vil offentliggjøre hvilke tiltak de setter inn for utsatte barn før de er vedtatt. Nå vurderer hun å kreve innsyn.

RapportOverdrevne koronatiltak har rammet sårbare barn

Barn og unge lider av at mange offentlige tilbud har hatt strengere koronatiltak enn det helsemyndighetene har anbefalt, viser en rapport til regjeringen.

Barneombudet frykter omsorgssvikt når familievernkontorer er koronastengt

Koronakrisen har ført til at alle landets familievernkontorer holder stengt. Barneombud Inga Bejer Engh er bekymret for konsekvensene for sårbare barn.

Barneombudet vil bekjempe utenforskap

Barneombud Inga Bejer Engh vil særlig prioritere barnevernsbarn, psykisk helse, å forebygge utenforskap og skape en tryggere digital hverdag for barn og unge.

Mange tilfeller av svikt i barnevernet

En gjennomgang av drøyt hundre barnevernsaker avdekker store svakheter. Bare om lag halvparten av sakene er i tråd med god praksis, ifølge Helsetilsynet.

Annonse
Annonse
Annonse