Annonse

Barnevern

Oslo sier opp avtaler med kommersielle barnevernsaktører

Onsdag avviklet Oslo kommune sine avtaler med kommersielle barnevernsaktører. Nå vil byrådet at kommunen skal ta over tilbudet, med hjelp av ideelle aktører.

Politidirektoratet varsler gjennomgang av maktbruk overfor barn

Politidirektoratet vil gå gjennom instruksen for bruk av politiets maktmidler, og vil særlig se på den med tanke på hensynet til mindreårige.

Flere sender bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten i Trøndelag

Barnevernet i Trøndelag tok imot 35 prosent flere bekymringsmeldinger i september, oktober og første del av november enn på samme tid i fjor.

Mindre bruk av institusjoner i barnevernet

Antall oppholdsdager i barnevernsinstitusjoner gikk ned med fem prosent i 2019 sammenlignet med året før. Siden 2010 har det vært en nedgang på 26 prosent.

Mye omtalt barnevernssak gjenåpnes av Høyesterett

Høyesterett skal behandle er barnevernssak der moren vant fram i Den europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. I 2012 ble anken avvist.

Norge dømt i to barnevernssaker i Menneskerettsdomstolen

Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) har dømt Norge i to nye barnevernssaker.

Forskning

Har norsk barnevern et ufortjent dårlig rykte?

Kritikken mot norsk barnevern er blåst opp, men deler av kritikken er berettiget, mener OsloMet-forskere.

Advokater til angrep på norsk praksis i barnevernssaker

Retten har lagt for liten vekt på det biologiske prinsipp, mener advokaten til moren i den ene barnevernssaken i Høyesterett. Det er stor interesse for sakene.

Høyesterett åpner dørene under barnevernssaker

Normalt går barnevernssaker for lukkede dører, men når tre saker de kommende ukene skal behandles, har Høyesterett lagt til rette for åpne dører.

Ny rapportPrivat barnevern utfyller det offentlige tilbudet

Private barnevernstjenester utfyller det offentlige barnevernet, men innkjøpskompetansen i stat og kommuner må styrkes, ifølge ny rapport.

Norge dømt i to barnevernssaker i Strasbourg

Norge er igjen dømt i Den europeiske Menneskerettsdomstolen, og nok en gang gjelder det retten til familieliv og norsk praksis i barnevernssaker.

Høyesterett skal se på rettspraksis i barnevernssaker

Etter at Norge er domfelt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i flere barnevernssaker, skal Høyesterett trekke opp nye retningslinjer.

BarnevernFlere land omtrent likt som Norge på omsorgsovertakelse

Norsk barnevern blir kritisert for å ligge på topp når det gjelder å overta omsorgen for barn, men flere land ligger på samme nivå som Norge.

Bedre kapasitet i barnevernet

Flere kommuner har fått bedre kapasitet i barnevernet, og færre barn er under barnevernets omsorg, ifølge rapportering fra kommunene.

BarnevernFortsatt flest opphold i private institusjoner

Rundt 56 prosent av alle oppholdsdager i barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i fjor var i institusjoner eid av private.

Senterpartiet vil ha reform av norsk barnevern

Landsstyremøtet i Senterpartiet skal ta stilling til et forslag om å reformere og avprivatisere norsk barnevern. Barnevernets tillit er i ferd med å svekkes, heter det.

Mange norske barnevernsklager til europeisk domstol

Norge er på delt 9.-plass med Italia over land som har flest saker til behandling hos Den europeiske Menneskerettsdomstolen hittil år. De aller fleste er barnevernssaker.

BarnevernNok en norsk sak skal behandles i EMD

En ny sak om norsk barnevern er tatt opp til behandling i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Det blir sak nummer 27 som omhandler barnevernet.

Rettferdighetspris til Mona Anita Espedal

Mona Anita Espedal er tildelt Rettferdighetsprisen 2019 for å ha bidratt til å rette søkelys på mangler i offentlige oppreisningsordninger.

Oslo byråd vil kvitte seg med kommersielt barnevern

Alle private barnevernsbedrifter, som står for en tredel av tilbudet i Oslo, skal nå bort, ifølge en ny avtale mellom byrådet i Oslo og fagbevegelsen.

Foreldre med alvorlig funksjonssvikt har ansvar for flere tusen barn

2.118 norske barn får daglig omsorg fra en forelder med alvorlig funksjonssvikt på grunn av rus eller psykiske helseproblemer.

Barneombudet vil bekjempe utenforskap

Barneombud Inga Bejer Engh vil særlig prioritere barnevernsbarn, psykisk helse, å forebygge utenforskap og skape en tryggere digital hverdag for barn og unge.

KongsbergHar fjernet tvangsbruk i barnevernet

Barnevernet i Kongsberg har redusert akuttplasseringene med 90 prosent på tre år, forteller NRK.

DebattFeil bilde av barnevern

Linn Herning i For Velferdsstaten gir i et feil bilde av barnevernet, skriver konstituert direktør Morten Gohn i Team Olivia.

VelferdbloggenSlutt på barnevern som business?

Annonse
Annonse
Annonse