Annonse

13 tips som vil hjelpe deg å skaffe deg jobb

For noen kan det virke overveldende å skulle kjempe seg inn i arbeidslivet igjen etter å ha mistet jobben. Her får du 13 tips som styrker muligheten for å få en ny jobb raskt.

Frykter oljebransjen skal gi opp faste stillinger

Mens LO frykter økende bruk av innleie i oljebransjen, peker NHO Service og Handel på det skrikende behovet for arbeidskraft.

Norske arbeidsgivereSpår det sterkeste arbeidsmarkedet på åtte år

I fem av ni sektorer rapporterer arbeidsgivere om sterkere bemanningsutsikter sammenlignet med samme tid i fjor.

Innvandrere utgjorde over halvparten av sysselsatte i vikarbyråer

Fra 2015 til 2018 økte antallet vikarjobber fra 47.000 til 63.000 – en vekst som tilsvarer 34 prosent. Veksten i antall jobber i alle andre næringer var stusselige 4 prosent.

Krever minimum 80 prosent stillingsbrøk for alt innleid personell i byggebransjen

Veidekke forplikter seg til Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundets anbefalinger for innleie av arbeidskraft.

SSBNorge vil mangle 28.000 sykepleiere i 2035

Ifølge en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Norge i 2035 mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere.

Våryre arbeidsgivere på rekrutteringsjakt

97 prosent av norske arbeidsgivere planlegger å beholde eller øke antallet ansatte frem mot sommeren. Det er høyere enn på samme tid i fjor.

Hver femte foreldre opplever barnehagebemanning som «ikke tilfredsstillende»

Analyser viser derimot at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom foreldrenes rapporterte opplevelse av bemanning og faktisk bemanningssituasjon i barnehagen.

– Bedrifter kommer for seint i gang med rekrutteringen

August burde være en god rekrutteringsmåned. Arbeidstakerne er svært aktive på jobbsidene, men mange bedrifter kommer ikke i gang med rekrutter­ingen før i september, og risikerer da å gå glipp av de beste kandidatene.

Alvorlig underbemanning blant politijuristene i landet

Politijuristenes leder melder om krise i alle Norges politidistrikter på grunn av underbemanning blant juristene.

Slik får du mest ut av referansesjekken

Voksende uro over tollbemanning

Både stortingspolitikere, politi og tollansatte frykter at manglende bemanning i Tolletaten skal gå ut over kontrollen ved landets grenser.

Useriøs bruk av meningsmåling

Sterkeste arbeidsmarkedsutsikter på fem år

Antallet norske arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp er på sitt høyeste siden 2012.

Slik lager du en nettvennlig CV

10.000 ut i politisk streik mot bemanningsbyråer

10.000 fagorganiserte over hele landet går ut i politisk streik onsdag for å kreve forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen rundt Oslofjorden.

6 ting som skremmer bort rekruttererne

Sender du ut hundrevis av upersonlige søknader reduserer du sjansene dine, mener rekrutteringsekspert.

Sykepleierkrise4000 stillinger – null søkere

Eldrebølgen er nær – samtidig blir sykepleiermangelen ved norske sykehjem bare mer og mer prekær.

7 ting rekrutterere ikke får lov å si

En rekrutterer kunne kanskje gitt deg høyere lønn eller fortalt deg at du trenger nye referanser.

NAV-hjelp forverrer CV-en

Arbeidserfaring gjennom NAV ser verre ut på CV-en enn bare å gå ledig, ifølge ny forskning fra HiOA.

Økt optimisme: Nå vil arbeidsgivere ansette igjen

Flere arbeidsgivere har planer om å øke bemanningen. Store bedrifter og offentlig sektor er mest positive.

Beinhard kamp om bemanning

Etterdønningene av vikarbyrådirektivet vekker fortsatt kamplysten i arbeidslivet. Nå venter alle på en avgjørelse i Arbeidsretten som kan åpne for unntak fra likebehandlingsprinsippet - og forme fremtidens arbeidsliv.

– Optimismen øker blant arbeidsgiverne

Arbeidsgiverne planlegger en beskjeden oppbemanning i sommermånedene, ifølge nytt arbeidsmarkedsbarometer. Størst er optimismen på Sørvestlandet.

Svein Gjedrem: Vi går mot en ny tid i offentlig sektor

– Det stjeles fra lasset. Man tar penger fra budsjettene og sender regningen nedover i systemene.

Bemanningsbransjen blør

Bemanningsbransjen falt 12,3 prosen i fjerde kvartal 2015. Nedgangen fortsetter for 12 kvartal på rad og er den sterkeste siden 2009, viser fra NHO Service.

Kvinne og gründer – Bjørg Fjell: Grunnfjellet

Det vil være å ta hardt i å si at Bjørg Fjell har funnet opp bemanningsbransjen i Norge. Men hun var ikke langt unna da det skjedde.

NHO: – Fellesforbundet tar feil

– Bemanningsselskapenes praksis med fast ansettelse, uten lønn mellom oppdrag, er lovlig. Fellesforbundet tar feil når de hevder det motsatte, sier Nina Melsom i NHO.

Vikar-boom

Antallet bedrifter som formidler og leier ut arbeidskraft er mer enn tredoblet de siste ti årene.

dressmenn_p___v.jpg

Næringslivet tror på flere ansatte neste år

Nesten annenhver bedriftsleder tror på flere ansatte i egen bedrift neste år.

Annonse
Annonse
Annonse