Annonse

bolig

Etablerer nytt senter for forskning og bolig og velferd

Senteret skal styrke kunnskapen om sammenhengen mellom boligmarkedet, lavinntekt og boforhold.

Barn fra lavinntektsfamilier som får kjøpe egen bolig presterer bedre på skolen

I et samarbeidsprosjekt har SINTEF og Høgskolen i Innlandet sett på hva som skjer når vanskeligstilte barnefamilier får hjelp til å kjøpe egen bolig.

BeregningEn sykepleier kan kun kjøpe 1 av 40 boliger i Oslo

En enslig sykepleier vil kun ha mulighet til å kjøpe 2,5 prosent av boligene i Oslo, ifølge den ifølge halvårlige sykepleierindeksen fra Eiendom Norge.

Regjeringen foreslår ny lov som skal sikre at alle har et hjem

Nesten 180.000 mennesker strever med å skaffe seg tak over hodet på egen hånd. Nå vil regjeringen stramme inn kommunens ansvar for å sikre alle et sted å bo.

Forskning

Boligen er viktig for helsa til psykisk syke

Skal en bolig for personer som sliter med rus og psyke oppleves som verdig, bør den ha tradisjonell rominndeling. Følelsen av å ha et ordentlig hjem gir mer stabile liv, konkluderer ny studie.

Boligeiere mottar sosialhjelp i kortere tid enn leietakere

Én av ti sosialhjelpsmottakere som bor i egen bolig har heltidsjobb. Blant sosialhjelpsmottakere i kommunal bolig gjelder det bare én av femti.

Store sosialhjelp-familier bor oftere i kommunale boliger

De fleste leier privat bolig, men store innvandrerfamilier leier oftere av kommunen.

Arbeidsløse sosialhjelpsmottakere utenfor Nav har oftere ikke noe sted å bo

Har man arbeidsinntekt ved siden av sosialstønaden, er det vanligere å eie boligen selv.

Innvandrere fra Somalia bor trangest

Innvandrerhusholdninger er mer trangbodde enn øvrige husholdninger, og de fra Somalia topper listen. Her er fire av ti husholdninger trangbodde.

Annonse
Annonse
Annonse