Annonse

borgerlønn

OsloMet-professorVil bekjempe barnefattigdom med borgerlønn «light»

Vi bør vurdere en form for borgerlønn som kan utjevne økonomiske forskjeller og redusere barnefattigdommen, mener professor Axel West Pedersen ved OsloMet.

Venstre vil ha forsøk med borgerlønn

Landsmøtet til Venstre har vedtatt at de er positive til forsøk med borgerlønn i noen kommuner. Det ønsker blant annet byrådet i Bergen, som Venstre deltar i.

Synspunkt

Alderspensjon – en slags borgerlønn?

Debatten om borgerlønn er tilbake på den politiske agendaen. Hva kan erfaringene med tidligpensjon lære oss om hvordan et system med borgerlønn vil fungere?

Stort forsøk med borgerlønn i Tyskland

Hva skjer hvis du får drøyt 12.000 kroner inn på konto hver måned – helt uten betingelser? Det skal tyske forskere finne svaret på i et treårig forsøk med borgerlønn.

Nav-veileder– Gi alle rett til en garantert minsteinntekt

Nav-veileder Hege Moen vil avbyråkratisere velferdsstaten. Hun foreslår en selvbetjeningsløsning der alle som trenger det, kan hente ut en garantert minsteinntekt på 10.000 kroner i måneden.

Frokostmøte om trygdesystemetLiten støtte til idéen om borgerlønn

– Jeg er dypt og grunnleggende og prinsipielt skeptisk til borgerlønn, fastslo arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen da Civita inviterte til frokostmøte om behovet for nytenkning om trygdesystemet.

Finske borgerlønnmottakere: Lykkeligere, men uten jobb

Et to år langt eksperiment med borgerlønn i Finland skulle oppfordre deltakerne til å finne jobb. Det skjedde ikke, men de ble lykkeligere.

Synspunkt

Sikkerhetsnettet som sviktet

Koronakrisen har vist hvor sårbart samfunnet når arbeidsplasser brått forsvinner. Krisen har gitt ny aktualitet til ideen om å innføre borgerlønn som et sikkerhetsnett for alle nordmenn, mener Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal.

ØkonomVil ha borgerlønn for å stanse flukten fra landsbygda

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen vil innføre borgerlønn for å sikre bosettingen i distriktene. Han foreslår også å flytte Stortinget ut av Oslo.

Borgerlønnsforkjempere møtes – vil gi 240.000 i årslønn til alle

Norske borgerlønnsforkjempere er vertskap for en samling av likesinnede i Oslo. De syns en utbetaling på rundt 240.000 kroner året for å ikke jobbe er passende.

FinlandBorgerlønn gjorde folk mer fornøyde

Deltakerne i et forsøk med borgerlønn i Finland ble mer tilfredse med tilværelsen, men kom ikke nærmere arbeidslivet.

Borgerlønn– Velferdsstaten vil trenge en oppgradering

Dagens velferdsstat vil ikke takle framtidens utfordringer i arbeids­livet, mener forfatterne Sven Egil Omdal og ­Ingeborg ­Eliassen. En borgerlønnsordning kan være et fornuftig ­motsvar, tror de.

– Vi trenger ikke splittelsen borgerlønn vil gi oss

Borgerlønn er tomme kalorier, mens borgerjobb er næringsrik kost, mener sosionom Silvana Soce. Hun får delvis støtte i at det ­offentlige bør sørge for jobber, og ikke bare velferdsytelser.

KronikkFellesskapet bør sikre arbeid til alle

Borgerlønn er en dårlig idé. Derimot er det på tide å innføre en ordning med borgerjobb, der staten ikke bare sørger for passive ytelser, men gir alle mulighet til å jobbe og bidra til fellesskapet.

Halve folket i arbeid

Statsministeren vil ha 13 prosent flere i arbeid. Hun bør heller se på hvordan man tilpasser samfunnet til 50 prosent arbeidsledighet, anbefaler digitaliseringsrådgiver Lars Rinnan. Han tror borgerlønn kan være en god idé.

Annonse
Annonse
Annonse