Annonse

bpa

Lave forventninger til at unge funksjonshemmede skal bidra til fellesskapet

Unge funksjonshemmede opplever oftere utenforskap og diskriminering enn eldre, viser en kartlegging blant funksjonshemmede med assistansebehov.

Synspunkt

Kampen for likestilling fortsetter

Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er et verktøy som skal sikre oss funksjonshemmede likestilling. Da er det et paradoks at mange kommuner praktiserer tildelingen av timer til, og forvaltningen av BPA slik at diskrimineringen styrkes.

Kvinner får mindre brukerstyrt personlig assistanse enn menn

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal bidra til likestilling for funksjonshemmede. Men mange BPA-brukere opplever at kommunene handler i strid til dette målet.

Regjeringen vil fjerne øvre aldersgrense for brukerstyrt personlig assistanse

Regjeringen vil fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Uloba rekrutterer permitterte som tilkallingsassistenter

Uloba sørger for at permitterte fra andre bransjer kan jobbe som assistenter for funksjonshemmede.

Tariffavtale for BPA-assistenter

Assistenter i BPA-ordningen har nå fått sin første nasjonal tariffavtale. Det skjer etter at Fagforbundet og Virke har forhandlet frem en avtale.

BPA-ordningen skal gjennomgås

Regjeringen setter nå ned et utvalg for å se på hvordan ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fungerer. Målet er å forbedre og styrke ordningen.

Leder

LederLite handlekraftig reaksjon på BPA-kritikk

Når funksjonshemmede ikke får oppfylt sine rettigheter, er eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaugs svar: «Vi setter ned et utvalg.» Lik og del!

Mange kommuner uten brukerstyrt personlig assistanse

I hver sjette norske kommune finnes ingen personer som har brukerstyrt personlig assistanse (BPA), viser en ny kartlegging.

VelferdbloggenRetten til å eie seg selv

Tre brødre fra Tolga fikk feilaktig diagnosen utviklingshemmet og ble umyndiggjort. Landet reagerte med harme. Ingen reagerer når tusenvis av funksjonshemmede umyndiggjøres i norske kommuner hver dag.

VelferdbloggenAssistanse gir likestilling også på jobb

VelferdbloggenFrihetsberøvet av helselovverk og forvaltning

Statsråden om Likestillingsombudets kritikk av BPA-ordningen– Kan være rom for forbedringer

– Jeg har merket meg anbefalingene fra Likestillings- og diskriminerings ombudet og ser at de treffer det som er en pågående debatt om hva BPA-ordningen er og hva den bør være.

Likestillingsombudet med krass kritikk av kommune-NorgeBer regjeringen vurdere å la staten overta BPA-ordningen

Måten kommunene praktiserer BPA-ordningen for funksjonshemmede funker ikke, mener Likestillingsombudet.

Likestillingsombudet– Kommunene makter ikke å anvende BPA-ordningen i tråd med lovgivningen

Hanne Inger Bjurstrøm sier rapporten «Mitt liv – mitt ansvar» er «bekymringsfull lesing».

Erstatter personlige assistenter med hjemmehjelp– De springer ut døra så fort de har vært innom

Hannah Lunden (18) må være hjemme klokken 22.00 hver eneste kveld. Dersom hun ikke får flere timer med BPA slik legene har anbefalt, vil dette bli hennes hverdag resten av livet.

Annonse
Annonse
Annonse