Annonse

Danmark

Nesten 8 prosent av unge dansker står utenfor arbeid og utdanning

Menn og barn av ufaglærte er overrepresentert blant unge som står utenfor arbeid og utdanning, viser analyse fra Danmark.

DanmarkFærre funksjonshemmede er i jobb

Arbeidsdeltakelsen blant dansker med større funksjonsnedsettelser har gått ned, stikk i strid med det politiske målet om økt sysselsetting for denne gruppen.

DanmarkStrengere krav til flyktninger økte avstanden til arbeidslivet

Skjerpede krav for å få permanent oppholdstillatelse førte til at sysselsettingen gikk ned blant flyktninger i Danmark, stikk i strid med det som var hensikten.

DanmarkStatsministeren vil skjerpe kravene til arbeidsledige

Den danske statsministeren Mette Frederiksen vil stanse utbetaling av dagpenger til arbeidsledige som sier nei til jobber de blir tilbudt.

Mange flere hjemløse over 50 år i Danmark

Antall hjemløse over 50 år i Danmark har vokst betraktelig siden 2009, framgår det av nye tall. Mangel på hjelp og billige boliger trekkes fram som årsaker.

DanmarkFlere innvandrerkvinner i jobb enn før koronakrisen

Sysselsettingen blant innvandrere i Danmark er tilbake på samme nivå som før koronautbruddet. Blant innvandrerkvinner er sysselsettingen litt høyere enn før.

Nå kan danske slitere gå tidligere av med pensjon

En ny reform gir dansker med en lang yrkeskarriere mulighet til å gå av med pensjon inntil tre år før de når vanlig pensjonsalder.

AvisDansk flertall for asylsentre i andre land

I Danmark er det nå politisk flertall for et forslag som åpner for å opprette mottakssentre for asylsøkere i andre land, skriver avisa Jyllands-Posten.

AnalyseDet lønner seg å investere i eldres psykiske helse

Investeringer i vår mentale sunnhet er god samfunnsøkonomi, viser en analyse fra Institut for Lykkeforskning i Danmark.

UndersøkelseJobben er ikke viktigste årsak til stress

En ny dansk undersøkelse avliver myten om at forhold i arbeidslivet er den viktigste forklaringen på stress.

DanmarkLæreres sykefravær falt kraftig etter nedstengning

I januar 2021 var danske læreres sykefravær halvert sammenlignet med samme måned året før. Nedstengning og hjemmeundervisning er trolig noe av forklaringen.

DanmarkRaskere i jobb med offentlig lønnstilskudd

Dagpengemottakere og sosialhjelpsmottakere blir raskere sysselsatt gjennom å delta i offentlige lønnstilskuddsjobber, viser dansk studie.

Danmark åpner når alle over 50 er vaksinert

Partiene i Folketinget har blitt enige om en plan for dansk gjenåpning.

DanmarkFire av ti seniorer vil slutte å jobbe så fort de kan

Et stort flertall av danske seniorer vil forlate arbeidslivet så snart de har mulighet til det, viser en ny undersøkelse.

DanmarkMange utenlandske arbeidere er lønnstapere

Utenlandske arbeidere er overrepresentert blant de lavest lønnede i mange bransjer i Danmark. – Et bilde på gevinsten ved utenlandsk arbeidskraft, mener den borgerlige tankesmia Cepos.

DanmarkArbeiderklassen er hardest rammet av koronaledighet

De som tjener minst, er tre ganger hardere rammet av koronaledighet enn de høytlønte, viser dansk undersøkelse.

DanmarkÉn av tre koronaledige var også ledig under finanskrisen

Mange av danskene som havnet i ledighetskøen etter koronautbruddet i vår, mistet også jobben da finanskrisen rammet Danmark for drøyt ti år siden.

DanmarkPensjonsreform skal gi slitere rett til å gå av tidlig

Den danske regjeringen vil gi arbeidstakere med en lang yrkeskarriere mulighet til å slutte å jobbe inntil tre år før vanlig pensjonsalder.

Ignorering av munnbind-krav i Danmark kan føre til bøter

Et landsdekkende krav om bruk av munnbind på offentlig transport i Danmark trer i kraft lørdag. Ignorering av kravet kan føre til bøter.

DanmarkPensjonsalderen skal opp, men mange tviler på om de vil holde ut

Danske politikere vil heve pensjonsalderen. Samtidig frykter stadig flere dansker at de vil få en uverdig avslutning på yrkeslivet.

Ledere skammer seg over å bli syke på grunn av stress

Folk i lederposisjoner føler skyld og skam når de blir sykmeldt på grunn av stress, viser dansk studie. Manglende åpenhet gjør det vanskelig å løse problemene.

Blinde og døve stiller bakerst i jobbsøkerkøen

Sju av ti ledere vil ikke snakke om jobb med en arbeidssøker som er blind eller døv, viser en dansk undersøkelse. Fire av ti er avvisende til en jobbsøker i rullestol.

Danske beregningerKvinner er et tapsprosjekt for velferdsstaten

En nyfødt dansk jente vil i løpet av livet motta mer penger fra det offentlige enn hun bidrar med i skatt, viser nye beregninger. En gutt født i år vil derimot gå i pluss.

Strengere krav for krisehjelp i Danmark enn i Norge

Danmark har vedtatt strengere krav enn Norge til bedrifter som skal få krisehjelp. Også flere EU-land drøfter utbyttenekt og andre begrensninger.

DanmarkFar tar én av tre sykedager med sykt barn

Kvinner tar mesteparten av ansvaret når barn i familien blir syke, viser dansk statistikk.

Nå kan danske seniorer få fire dagers arbeidsuke

En ny avtale for industriansatte i Danmark vil gjøre dette mulig for seniorer å trappe ned og ta fri en dag i uka.

DanmarkFå kommer i jobb etter arbeidspraksis

Bare én av 20 danske sosialhjelpsmottakere som blir sendt ut i arbeidspraksis i en bedrift, jobber i denne bedriften et år senere.

DanmarkÉn av tre kvinner i helsevesenet utsatt for vold og trusler

Hver tredje kvinnelige ansatte i helsevesenet i Danmark har opplevd vold eller trusler det siste året, viser dansk rapport.

DanmarkFunksjonshemmede er aktive i foreningslivet

Funksjonshemmede har lavere utdanningsnivå og lavere yrkesdeltakelse enn andre, men er oftere med i foreninger, viser dansk rapport.

Inspirert av NorgeDanske seniorer skal stå lenger i jobb

Danmark bør lære av Sverige og Norge for å få seniorer til å stå lenger i jobb. Det er budskapet fra den danske Seniortænketanken for et længere og godt arbejdsliv.

Enormt prishopp på legemidler i Danmark

Flere hundre legemidler har hatt en enorm prisvekst i Danmark, viser en gjennomgang av endringer i apotekenes utsalgspriser.

DanmarkSju av ti opplever økt arbeidspress

Tempoet øker på mange arbeidsplasser. Det kan ha alvorlige konsekvenser for arbeidstakernes helse, advarer dansk professor.

DanmarkFlere hjemløse eldre, færre unge

Tallet på hjemløse eldre har økt i Danmark de siste to årene, viser en ny kartlegging.

DanmarkNye flyktninger kommer raskere i jobb

Andelen flyktninger som er i arbeid kort tid etter at de har fått asyl i Danmark, er mangedoblet i løpet av få år.

DanmarkTøffere for syke etter uførereform

Innstramminger i danskenes uførepensjon har gjort at mange syke har havnet på sosialhjelp eller falt helt utenfor velferdssystemet, viser ny studie.

Seniorer i arbeidslivetDanmark kan lære av Norge og Sverige

Dansker går tidligere av med pensjon og opplever at helsa er dårligere enn seniorer i Norge og Sverige.

DanmarkSosialhjelpsmottakere får ikke lovpålagt aktivering

Mange danske kommuner unnlater å gi sosialhjelpsmottakere tilbud om arbeidspraksis eller annen aktivering.

DanmarkFå i jobb etter arbeidspraksis

Mange danske sosialhjelpsmottakere har arbeidspraksis i supermarkeder, men bare et fåtall får jobb etterpå. Det er statsstøttet sosial dumping, mener fagforening.

Flere dansker enn før jobber etter 65 år

Det er i dag dobbelt så mange dansker som fortsetter å jobbe etter at når dansk pensjonsalder, 65 år, som det var for ti år siden.

DanmarkEldre står lenger i jobb enn før

Andelen 67-åringer som fortsatt er i jobb, er fordoblet på 15 år. Det viser en undersøkelse av sysselsettingen blant seniorer i Danmark.

DanmarkLangt flere eldre arbeider frivillig

På 20 år har det vært en markant økning i antallet eldre som arbeider frivillig, viser en dansk undersøkelse.

Dansk servicesektor åpner dørene for arbeidsløse

Én av fem ansatte i servicesektoren i Danmark har mottatt offentlige velferdsytelser året før de ble ansatt.

Gjør bydel til ghetto med et pennestrøk

Dansk kommune deler seg opp for å komme på omstridt ghettoliste. Masserer statistikken i jakten på statlig støtte i integreringsarbeidet.

DanmarkSterk motstand mot økt pensjonsalder

Annenhver danske er uenig i politikernes beslutning om å heve pensjonsalderen, viser meningsmåling.

Dansk tankesmie skal få seniorer til å jobbe lenger

Jobbsøkere fra Sør-Europa strømmer til Danmark

Rekordmange søreuropeere drar til Danmark for å jobbe. Antall innvandrere fra land som Italia, Spania og Portugal er fordoblet på fem år.

Nordmenn og svensker gjør mer frivillig arbeid enn danskene

Men vi er mindre lojale mot enkeltorganisasjoner, viser forskningsrapport.

Annonse
Annonse
Annonse