Annonse

depresjon

Koronasmitte øker risiko for demens og depresjon

Hver tredje som får covid-19 og overlever, får i ettertid en nevrologisk eller psykisk lidelse, viser en ny studie.

Svaksynte er mer utsatt for depresjon enn andre

Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers, viser undersøkelse.

Hun gjorde kometkarriere som komiker. Så ble hun ble innlagt med depresjon

«Jeg er komiker, forfatter, vernepleier og skjør i nøtta. Det har jeg papirer på», har Rigmor Galtung sagt. Neste måned kan du møte henne på Velferdkonferansen.

PsykologDeprimerte trenger hjelp til å takle foreldrerollen

Helsepersonell er for lite trent i å snakke med deprimerte om hvordan de skal håndtere foreldrerollen, mener psykolog. Det har han forsøkt å gjøre noe med.

Depresjon kan gi færre år i arbeidslivet

En kvinne i 40-årene med symptomer på depresjon kan forsvinne ut av arbeidslivet tre år tidligere enn en kvinne uten slike symptomer, viser en dansk undersøkelse.

Sykehjem kartlagt1 av 3 med demens har angst

Angst hos sykehjemsbeboere er svært vanlig. Likevel har dette vært vanskelig å oppdage for de ansatte, fordi de har manglet gode verktøy.

Forskning

DepresjonÅ bryte tankemønstre øker sjansen for å bli frisk

Færre pasienter får tilbakefall etter depresjon med metakognitiv behandling, viser ny forskning.

Fastlegers innsats for deprimerte skal kartlegges

Forskere skal finne ut hvordan fastleger kan bidra til at deprimerte får bedre helse, unngår utenforskap og fungerer i arbeidslivet.

Annonse
Annonse
Annonse