Annonse

digitalisering

Frustrerende møte med Navs digitale systemer

Navs omlegging til digital kommunikasjon skaper frustrasjon og usikkerhet for personer som sliter med rus eller psykiske helseproblemer, viser ny studie.

Synspunkt

SynspunktNav må gis en ny kurs - Skape verdighet!

– Vi er nødt til snu trenden slik at vår velferdsstat med etater som Nav faktisk utfører sitt samfunnsoppdrag, skriver stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen.

Nordmenn frykter mindre kontakt med legen når helsevesenet digitaliseres

Nordmenn vil ha mer menneskelig kontakt med helsepersonell og frykter personlig informasjon på avveie når helsevesenet blir digitalt, viser ny undersøkelse.

Arbeidsministeren vil la kunstig intelligens overta Nav-oppgaver

Maskiner kan ta over rutineoppgaver i Nav, foreslår arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Hun mener kunstig intelligens kan effektivisere offentlig sektor.

Digitale dilemmaer for bakkebyråkratene i Nav

Stadig mer av kontakten mellom Nav og brukerne skjer gjennom digitale kanaler. En av utfordringene er å sikre god oppfølging av dem som trenger det mest.

Eldre føler at de tvinges til å delta digitalt mot sin vilje

Mange eldre savner tradisjonelle tjenester og synes teknologiutviklingen går for raskt og at de diskrimineres, viser en ny SIFO-rapport.

Snart kan to millioner innbyggere søke om sosialhjelp på nett

Innbyggere i 25 kommuner kan nå velge om de vil søke om sosialhjelp digitalt, i stedet for på papirskjema. En rekke nye kommuner kobles på løsningen i løpet av de neste ukene.

Prosjektleder Annicken Lauritzen i Signo Vivo (til høyre) gleder seg til å test ut IBG – en interaktiv borgerguide for personer med nedsatt funksjonsevne. Foto: Signo Vivo

Pilot for en enklere hverdag

Dansk velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere for døve, hørselshemmede og døvblinde. Signo Vivo tester ut løsningen for brukere i Andebu og Sandefjord.

AutomatiseringNorge minst utsatt for jobbtap i OECD

RegjeringenSetter ned utvalg for å finne kunnskapshull i norsk arbeidsliv

Ekspertutvalg skal undersøke hvilke bransjer i Norge som har behov for etter- og videreutdanning.

Annonse
Annonse
Annonse