Annonse
Forskning

Enkle øvelser kan hindre at eldre faller

Mange eldre med hjemmetjenester faller oftere og skader seg hjemme enn andre – ofte med langvarige og alvorlige konsekvenser.

Oslo kommune velger bort eldreomsorg på anbud

Ap-nestleder Hadia Tajik kaller det forbilledlig når byrådet i Oslo takker nei til billigste alternativ innen eldreomsorg. – Kommunisme, sier Carl I. Hagen.

Eldre kan møte 110 ulike hjemmesykepleiere på ett år

Måten hjemmesykepleien organiseres på kan gå ut over pasientsikkerheten. Noen eldre kan risikere å møte på 110 ulike pleiere i løpet av et år, viser en masteroppgave.

RapportØkte kostnader med statlig finansiert eldreomsorg

Forsøket med statlig finansiert eldreomsorg har økt kostnadene til tjenestene, men ikke antall brukere, ifølge en evaluering.

Økte kostnader med statlig finansiert eldreomsorg

Forsøket med statlig finansiert eldreomsorg har økt kostnadene til tjenestene, men ikke antall brukere, ifølge en evaluering.

Riksrevisjonen– Sikkerheten i eldreomsorgen er for dårlig

Riksrevisjonen er bekymret for kvaliteten i eldreomsorgen. Særlig er utfordringene store når det gjelder sikkerheten til eldre pasienter.

Røde Kors etterlyser bedre eldreomsorg

Mange eldre er hindret fra å delta i storsamfunnet, og føler seg ensomme. Det skriver Røde Kors i en rapport offentliggjort mandag.

Kommunene må lage eldreplan for å få penger

Kommunene må lage en plan for å få bukt med problemene i eldreomsorgen for å få penger. Ellers stiller de bakerst i bevilgningskøen, ifølge en ny helsereform.

Leder

LederGi de eldre en ungdomsminister

Regjeringen er utvidet med en minister som skal tale de eldres sak. Men de eldre ville være bedre tjent med en ungdomsminister enn en eldreminister.

ArbeiderpartietVil bruke 2,4 milliarder for å skape nye arbeidsplasser

I sitt alternative budsjett ønsker Ap å få flere fra trygd og ut i jobb.

Mangler 4.000 sykepleiere– Kompetente unge kommer ikke gjennom nåløyet

Norge skriker etter flere sykepleiere. Samtidig har opptakskravene for å komme inn på sykepleierstudiet økt så kraftig at flere flinke unge ikke kom seg gjennom det trange nåløyet i høst.

Syke eldre skal få bedre, tettere og mer koordinerte tjenester

Helseminister Bent Høie vil innføre kommunale oppfølgingsteam til eldre for å følge opp de sykeste pasientene.

Håper ny teknologi frister menn til å velge omsorgsyrker

Mannsdominerte yrker som sjåfører, bankfunksjonærer og meglere vil forsvinne. Behovet i helse- og omsorgsyrkene øker derimot i rekordfart.

sykehus_lege_al.jpg

KS: Omsorgen kan bli dyrere for de eldre

Sjeføkonom Per Richard Johansen advarer om kostnadene dersom kvaliteten i eldreomsorgen stadig trappes opp.

sykehus_lege_al.jpg

Bedre enn sitt rykte

Norsk eldreomsorg er bedre enn sitt rykte. Få land har et så godt system som oss, og norske eldre kan prise seg lykkelige over at det er nettopp her de bor.

eldre_kvinne__g.jpg

– Kommuneledere svikter sitt ansvar

Helsetilsynet har avdekket lovbrudd ved to av tre tilfeller i kommunal eldreomsorg.

sykehuskorridor.jpg

NHO: Utbyttestopp vil gjøre at private kutter tilbud

Private selskaper som Adecco driver i dag 5180 omsorgstilbud av ulike slag i norske kommuner. NHO varsler at selskapene vil trekke seg ut hvis regjeringen forbyr utbytte fra virksomheten.

Annonse
Annonse
Annonse