Annonse

Ensomhet

Pandemien har ført til mer ensomhet blant unge single

En rapport fra SSB viser at ensomhet er mindre utbredt i Norge enn i de fleste andre europeiske land.

Kirkens Bymisjon advarer om ettervirkninger av pandemien

3 av 5 unge voksne er mer ensomme under pandemien, viser undersøkelse. Kirkens Bymisjon ber regjeringen styrke det eksisterende psykiske helsetilbudet i gjenåpningsfasen.

Dårlige levekår og diskriminering fører til ensomhet blant innvandrere

Innvandrere opplever i større grad ensomhet og eksklusjon fra samfunnet enn resten av befolkningen. Dårlige levekår, diskriminering og svake norskkunnskaper er noen av årsakene, ifølge ny analyse.

Røde KorsDramatisk økning i leteaksjoner knyttet til selvmord i fjor

Antall leteaksjoner etter personer med økt fare for selvmord økte i fjor med 50 prosent, ifølge Røde Kors, som betegner økningen som dramatisk.

Bønder sliter psykisk under koronaen

Isolasjon, ensomhet og psykiske utfordringer. Det har blitt hverdagen for mange norske bønder i koronatiden.

Halvparten av studentene har følt på mer ensomhet

Fire av fem studenter savner det sosiale studiemiljøet, og halvparten sier at de har blitt mer ensomme etter at koronatiltakene ble satt inn 12. mars i fjor.

Synspunkt

Ensomhet i koronatid

Mer enn 70.000 nordmenn slet med ensomhetsfølelse allerede før koronapandemien startet. Men det finnes råd, skriver Jan Kærup Bjørneboe.

Vi savner hverandre mer enn noen gang

To av tre nordmenn savner mer kontakt med andre mennesker. Og flere føler seg ensomme enn noen gang tidligere under koronapandemien.

Erna Solberg oppfordrer til å ta tak mot ensomhet

Statsminister Erna Solberg (H) oppfordret det norske folk til å ta et tak mot ensomheten da hun søndag talte til sentralstyre i Høyre.

Ensomheten øker kraftig blant unge

Hele seks av ti nordmenn savner mer kontakt med andre mennesker. Og ensomheten har økt kraftig blant de yngre i oktober.

En av ti har sluttet å gå ut av huset som følge av pandemien

Koronapandemien har gjort hverdagen tung for mange. En Opinion-undersøkelse viser at hver tiende nordmann i all hovedsak har sluttet å gå ut av huset.

Ungdom føler seg mer ensomme i koronatiden

Ungdom føler seg mer ensomme, er mindre fornøyde og bruker over sju timer på nettet daglig i koronatiden, viser en ny undersøkelse fra Sintef.

EUØkt ensomhet etter koronautbruddet – spesielt blant unge

Økt ensomhet, svekket tro på framtiden og redusert tillit til EU. Det er blant konsekvensene av koronakrisen, viser en undersøkelse i EU-landene.

Robot hjelper barn med å unngå sosial isolasjon

Barn og unge med langtidssykdom kan ha stor nytte av en kommunikasjonsrobot for å opprettholde kontakten med skolen og klassemiljøet, viser forskningsrapport.

Forskning

Forsker bekymret for eldre i korona-isolasjon– Frykter de blir mer ensomme

I dagens situasjon kan de eldre være særlig sårbare. Men problemene som oppstår på grunn av isolasjonen, er mest sannsynlig midlertidige, mener forsker.

ForskningKorona-karantene kan føre til psykologisk stress

Depresjon, stress, irritabilitet, søvnmangel og mer sinne kan være de psykologiske konsekvensene av å bli satt i koronakarantene viser flere studier.

Unge er mer ensomme enn eldre

Nesten syv av ti under 30 år føler seg til tider ensomme. Mindre enn tre av ti over 65 år sier det samme, viser ny meningsmåling.

Forskning

Ensomhet er ikke bra for helsa

Har omgangskretsen din betydning for hvor god helse du får? En ny studie gir deg svar.

En av tre studenter er ensomme

– Det er alvorlig at så mange studenter er ensomme, sier leder i studentorganisasjonen.

Annonse
Annonse
Annonse